of 16 /16
Upotreba fotografije na sajtu Milica Sekulić BizBuzz 2009.

Upotreba fotografije na sajtu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija "Upotreba fotografije na sajtu" koju je Milica Sekulić održala na biZbuZZ konferenciji 29. oktobra 2009. godine u Nišu.

Text of Upotreba fotografije na sajtu

 • 1. Upotreba fotografije na sajtu Milica Sekuli BizBuzz 2009.
 • 2. U koje svrhe se koristi fotografija na sajtu?
  • Izrada grafikog reenja sajta
  • Ilustracija sadraja sajta
 • 3. Izrada grafikog reenja sajta
  • Jedan od najznaajnijih procesa u kreiranju sajta predstavlja izrada digitalne grafike uz korienje fotografija visokog kvaliteta.
 • 4. Ilustracija sadraja sajta
  • Kontekstualno korienje fotografije u okviru sadraja sajta za ilustraciju teksta, korienje fotografije u okviru foto galerija itd
 • 5. ta fotografija treba da poseduje da bi bila korisna?
  • Kvalitet
  • Jasno definisana autorska prava i nain korienja
  • Ilustrativni smisao
 • 6. Kvalitet fotografije
  • Digitalna fotografija poseduje odreene atribute koje bi svaki grafiki/Web dizajner dizajner trebalo dobro da poznaje, jer se na osnovu toga odreuje i ocenjuje upotrebljivost fotografije u tehnikom smislu.
 • 7. Autorska prava i nain korienja fotografije
  • Da bismo koristili fotografiju,moramo biti precizno upoznati sa autorskim pravima i nainu korienja, kao i o eventualnim posledicama u sluaju nedozvoljenog korienja fotografije.
 • 8. Ilustrativni smisao
  • Fotografija mora imati i smisaoni kvalitet, bilo da je apstraktna ili egzaktna kako bi na pravi nain mogla biti iskoriena.
 • 9. Kako dizajneri dolaze do fotografija?
  • Angaovanje profesionalnog fotografa za izradu editorijala
  • Stock fotografija
  • Korienje autorskih fotografija uz prethodnu dozvolu/saglasnost
  • Korienje fotografija iz nepoznatog izvora
 • 10. Angaovanje profesionalnog fotografa za izradu editorijala
  • Najpouzdaniji i najbolji nain za korienje fotografija, jer osim to nema komplikacija oko autoskih prava, ostavlja utisak visoke produkcije i beskompromisnog profesionalizma i ozbiljnosti u odnosu prema projektu.
 • 11. Stock fotografija
  • U sluajevima kada budet sajta ne dozvoljava unajmljivanje usluga profesionalnih fotografa, veina dizajnera klijentima predlae opciju stock fotografija koje se mogu kupiti na mnogobrojnim servisima tj. berzama fotografija irom Interneta.
 • 12. Stock fotografija
  • Najpoznatiji sajtovi sa stock fotografijama:
   • www.corbis.com
   • www.istockphoto.com
   • www.gettyimages.com
 • 13. Korienje autorskih fotografija uz prethodnu dozvolu/saglasnost
  • Umetnici sa nezavisnim portfolio sajtovima koji nude ili svoje usluge izrade fotografija ili korienja postojeih uz novanu naknadu ili besplatno uz dozvolu/saglasnost.
 • 14. Korienje fotografija nepoznatog izvora
  • Nije preporuljivo. Ukoliko ne poznajete izvor fotografije koju koristite ne postoji mogunost nadoknade autoru za korienje njegovog dela.
 • 15. Funkcionalno korienje za izradu grafike
  • Obrada fotografije
  • Realnost / Kompatibilnost
  • Umetniki doivljaj
 • 16. Hvala na panji!