Click here to load reader

Sposoby na Excel

  • View
    15.604

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Excel jest jednym z najpopularniejszych programów biurowych. Ma wiele niezaprzeczalnych zalet, ale niektóre rozwiązania mogą doprowadzić użytkownika do szału. I choć w założeniu miały ułatwiać pracę, zdecydowanie ją utrudniają: pojawiający się znikąd Spinacz skutecznie przeszkadza w zrobieniu czegokolwiek, a prawidłowe wydrukowanie arkusza lub skoroszytu wymaga poświęcenia kilkudziesięciu kartek papieru na testowanie ustawień. Tych problemów można się w łatwy sposób pozbyć, a wtedy praca z Excelem stanie się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. "Sposoby na Excel" to zbiór porad, dzięki którym wyeliminujesz irytujące cechy Excela. Dowiesz się, jak ujarzmić formaty danych, które zmieniają się z niewiadomych przyczyn, jak posortować dane, które nie dają się posortować, i jak przyspieszyć działanie skomplikowanych formuł. Nauczysz się prawidłowo formatować komórki, wymieniać dane pomiędzy arkuszami i stosować makra, dzięki którym zdecydowanie szybciej wykonasz wiele operacji. Poznasz też tajemnice drukowania i tworzenia wykresów. * Wprowadzanie i importowanie danych* Formatowanie komórek i skoroszytów* Tworzenie i edycja formuł * Filtrowanie i przeszukiwanie danych* Dodawanie wykresów do arkuszy* Wymiana danych z innymi arkuszami* Drukowanie arkuszy* Korzystanie z VBA Przeczytaj tę książkę i oszczędź sobie wielu stresów podczas pracy z Excelem.

Text of Sposoby na Excel

  • 1. IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRECI Sposoby na Excel Autor: Curtis Frye KATALOG KSIEK Tumaczenie: Adam Bk, Grzegorz Werner ISBN: 83-7361-972-0 KATALOG ONLINE Tytu oryginau: Excel Annoyances Format: 199248, stron: 256 ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Excel jest jednym z najpopularniejszych programw biurowych. Ma wiele niezaprzeczalnych zalet, ale niektre rozwizania mog doprowadzi uytkownika do szau. I cho w zaoeniu miay uatwia prac, zdecydowanie j utrudniaj: pojawiajcy CENNIK I INFORMACJE si znikd Spinacz skutecznie przeszkadza w zrobieniu czegokolwiek, a prawidowe wydrukowanie arkusza lub skoroszytu wymaga powicenia kilkudziesiciu kartek ZAMW INFORMACJE papieru na testowanie ustawie. Tych problemw mona si w atwy sposb pozby, O NOWOCIACH a wtedy praca z Excelem stanie si o wiele atwiejsza i przyjemniejsza. Sposoby na Excel to zbir porad, dziki ktrym wyeliminujesz irytujce cechy Excela. ZAMW CENNIK Dowiesz si, jak ujarzmi formaty danych, ktre zmieniaj si z niewiadomych przyczyn, jak posortowa dane, ktre nie daj si posortowa, i jak przyspieszy dziaanie skomplikowanych formu. Nauczysz si prawidowo formatowa komrki, CZYTELNIA wymienia dane pomidzy arkuszami i stosowa makra, dziki ktrym zdecydowanie szybciej wykonasz wiele operacji. Poznasz te tajemnice drukowania i tworzenia FRAGMENTY KSIEK ONLINE wykresw. Wprowadzanie i importowanie danych Formatowanie komrek i skoroszytw Tworzenie i edycja formu Filtrowanie i przeszukiwanie danych Dodawanie wykresw do arkuszy Wymiana danych z innymi arkuszami Drukowanie arkuszy Korzystanie z VBA Przeczytaj t ksik i oszczd sobie wielu stresw podczas pracy z Excelem Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected]
  • 2. Wstp 11 Powikszanie wybranego obszaru 17 PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH R. 1. Przemieszczanie si do ostatniego wiersza listy Unieruchamianie nagwkw 18 Podstawowe problemy z wprowadzaniem danych Przeszukiwanie czci arkusza Zabij Spinacz Dzielenie arkusza na wiele okien Zachowywanie zer pocztkowych podczas wprowadzania danych 35 Sprawdzanie poprawnoci danych Automatyczne rozszerzanie serii Ograniczenie wprowadzania danych przez reguy Tworzenie serii z wykorzystaniem okna dialogowego Serie poprawnoci Tworzenie serii danych bez uycia myszy Tworzenie formularzy dla atwiejszego Tworzenie niestandardowych serii wypenienia wprowadzania danych Jednoczesne wprowadzanie danych do wielu arkuszy Podstawowe formuy sprawdzania poprawnoci danych Edytowanie plikw przez wicej ni jedn osob w tym Wykorzystanie danych z innego arkusza jako kryteriw samym czasie sprawdzania poprawnoci danych Umieszczanie znaku podziau akapitu Unikanie powtarzania wpisw w kolumnie Dodawanie symboli do skoroszytu Zasady sprawdzania poprawnoci wprowadzanych Zmiana ustawie autokorekty danych Hipercza Zaznaczanie niepoprawnych danych w arkuszu Kopiowanie regu sprawdzania poprawnoci danych 25 Importowanie danych Zbyt szybkie przewijanie arkusza Kopiowanie tabel z pustymi komrkami z Worda do Excela Import danych z plikw programu Microsoft Word 43 PROBLEMY Z FORMATOWANIEM R. 2. 27 Kopiuj i wklej Zaawansowane korzystanie ze Schowka 44 Formatowanie komrki Usuwanie Schowka z widoku Formatowanie czci zawartoci komrek Dostosowywanie formatu kopiowanych komrek Zawijanie tekstu w komrce za pomoc jednego kliknicia Wstawianie i usuwanie pojedynczych komrek Zmiana koloru karty Transpozycja wierszy i kolumn Zmiana domylnej lokalizacji zapisywania plikw 45 Formatowanie warunkowe Zmiana formatowania komrek w zalenoci od ich 31 Nawigacja i wywietlanie zawartoci Utrzymywanie aktywnej komrki podczas zmiany arkuszy Bdy w formatowaniu warunkowym Zmniejszanie ekranu Excela Wyszukiwanie komrek z formatowaniem warunkowym SPIS TRECI 5
  • 3. 46 Szablony Definiowanie czci wsplnej dwch zakresw w formule Tworzenie szablonu skoroszytu Zagniedanie funkcji Tworzenie szablonu arkusza Usuwanie formuy i zachowywanie wyniku Wyrnianie komrek, ktre zawieraj formuy 48 Zarzdzanie kolorami Wywietlanie formu w komrkach Zastpowanie powtarzajcych si kolorw w palecie Wstawianie wasnej procedury do formuy Kolory: pozycja, nazwa i warto Wykonywanie tej samej operacji na grupie komrek Kopiowanie palety kolorw Monitorowanie wartoci Wywietlanie wartoci RGB kolorw Dodawanie komentarzy do formu Zwikszanie statystycznej dokadnoci Excela 50 Formatowanie skoroszytu Zmiana domylnej czcionki 72 Bdy w formuach i inspekcje Styl i format Informowanie Excela, co jest bdem, a co nie Formatowanie za pomoc stylw Znajdowanie poprzednikw formuy Wyszukiwanie komrek z okrelonym formatowaniem Wywietlanie wszystkich zalenych komrek Sprawa znikajcych linii Maskowanie komunikatw o bdach Ukrywanie i odkrywanie wierszy oraz kolumn 75 Formuy tablicowe Ukrywanie i odkrywanie arkuszy Stosowanie formu tablicowych 54 Formatowanie niestandardowe 76 Przeliczanie Niestandardowe formatowanie liczb Dodawanie tekstu do liczb Przelicz teraz! Zaokrglanie liczb Przyspieszanie przeliczania Zaokrglanie liczb do milionw i wywietlanie tekstu 78 Daty i godziny za liczbami Wyrwnywanie liczb w kolumnie z wykorzystaniem znaku Wywietlanie uamkw godzin jako liczb dziesitnych uamka dziesitnego Zaokrglanie godzin do nastpnej dziesitej czci godziny Tworzenie formatu daty Zaokrglanie godzin do nastpnego kwadransa Tworzenie formatu czasu Zapisywanie daty lub godziny w postaci tekstu Ustawianie daty i czasu z wykorzystaniem Okrelanie liczby dni roboczych midzy dwiema datami ustawie lokalnych Dodawanie godzin, minut lub sekund do czasu Dodawanie specjalnych formatw kodw pocztowych Liczby rzymskie Dodawanie symboli obcych walut Okrelanie numeru tygodnia

Search related