Sposoby na internet

  • View
    755

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rozwiąż problemy z internetem Czy przeglądając pocztę elektroniczną przeznaczasz więcej czasu na kasowanie spamu niż na czytanie tych listów, które naprawdę Cię interesują? Czy miałeś już wątpliwą przyjemność usuwania ze swojego komputera dialerów, programów szpiegujących i wirusów? Czy kiedykolwiek, przed podjęciem decyzji o zakupach na aukcji internetowej, zastanawiałeś się, czy osoba sprzedająca nie jest oszustem, który zamiast wydanej w 100 egzemplarzach płyty Twojego ulubionego wykonawcy przyśle Ci pustą płytę CD? Ile razy zdarza Ci się przeszukiwać tysiące stron w poszukiwaniu interesującej Cię informacji? Internet to wspaniałe medium, ale również niewyczerpane źródło irytacji i stresów. Aby komfortowo z niego korzystać, musisz nauczyć się zapobiegać sytuacjom, które doprowadzają Cię do szaleństwa. W książce "Sposoby na internet" znajdziesz sposoby rozwiązania problemów, na które napotykasz codziennie, podczas korzystania z sieci. Dowiesz się, jak komfortowo korzystać z programów pocztowych i zablokować spam oraz wirusy rozsyłane w poczcie elektronicznej. Nauczysz się naprawiać zerwane połączenia internetowe, konfigurować routery dostępowe i wykorzystywać możliwości sieci bezprzewodowych. Zabezpieczysz przeglądarki i zapobiegniesz pojawianiu się wyskakujących okienek. Przeczytasz również o tym, jak poradzić sobie z komunikatorami internetowymi, które nie zawsze działają tak, jak można od nich oczekiwać, jak efektywnie korzystać z Google’a i jak zdemaskować oszustów na aukcjach internetowych. * Blokowanie spamu w poczcie elektronicznej* Konfigurowanie programów pocztowych* Wznawianie zerwanych połączeń internetowych* Tworzenie i zabezpieczanie sieci bezprzewodowych* Projektowanie i utrzymywanie stron WWW * Blokowanie wyskakujących okienek w przeglądarkach internetowych* Rozwiązywanie problemów z usługami AOL i komunikatorami internetowymi* Sprawne korzystanie z wyszukiwarek internetowych* Zabezpieczanie komputera i sieci przed wirusami, trojanami i atakami hakerów Jeśli chcesz wykorzystać wszystkie możliwości internetu i nie oszaleć, koniecznie przeczytaj tą książkę.

Text of Sposoby na internet

  • 1. IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRECI Sposoby na internet Autor: Preston Gralla KATALOG KSIEK Tumaczenie: Radosaw Meryk ISBN: 83-7361-941-0 KATALOG ONLINE Tytu oryginau: Internet Annoyances Format: B5, stron: 240 ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK Rozwi problemy z internetem Czy przegldajc poczt elektroniczn przeznaczasz wicej czasu na kasowanie spamu DODAJ DO KOSZYKA ni na czytanie tych listw, ktre naprawd Ci interesuj? Czy miae ju wtpliw przyjemno usuwania ze swojego komputera dialerw, programw szpiegujcych i wirusw? Czy kiedykolwiek, przed podjciem decyzji o zakupach na aukcji CENNIK I INFORMACJE internetowej, zastanawiae si, czy osoba sprzedajca nie jest oszustem, ktry zamiast wydanej w 100 egzemplarzach pyty Twojego ulubionego wykonawcy przyle ZAMW INFORMACJE Ci pust pyt CD? Ile razy zdarza Ci si przeszukiwa tysice stron w poszukiwaniu O NOWOCIACH interesujcej Ci informacji? Internet to wspaniae medium, ale rwnie niewyczerpane rdo irytacji i stresw. Aby komfortowo z niego korzysta, musisz nauczy si ZAMW CENNIK zapobiega sytuacjom, ktre doprowadzaj Ci do szalestwa. W ksice Sposoby na internet znajdziesz sposoby rozwizania problemw, na ktre napotykasz codziennie, podczas korzystania z sieci. Dowiesz si, jak komfortowo CZYTELNIA korzysta z programw pocztowych i zablokowa spam oraz wirusy rozsyane w poczcie elektronicznej. Nauczysz si naprawia zerwane poczenia internetowe, FRAGMENTY KSIEK ONLINE konfigurowa routery dostpowe i wykorzystywa moliwoci sieci bezprzewodowych. Zabezpieczysz przegldarki i zapobiegniesz pojawianiu si wyskakujcych okienek. Przeczytasz rwnie o tym, jak poradzi sobie z komunikatorami internetowymi, ktre nie zawsze dziaaj tak, jak mona od nich oczekiwa, jak efektywnie korzysta z Googlea i jak zdemaskowa oszustw na aukcjach internetowych. Blokowanie spamu w poczcie elektronicznej Konfigurowanie programw pocztowych Wznawianie zerwanych pocze internetowych Tworzenie i zabezpieczanie sieci bezprzewodowych Projektowanie i utrzymywanie stron WWW Blokowanie wyskakujcych okienek w przegldarkach internetowych Wydawnictwo Helion Rozwizywanie problemw z usugami AOL i komunikatorami internetowymi ul. Chopina 6 Sprawne korzystanie z wyszukiwarek internetowych 44-100 Gliwice Zabezpieczanie komputera i sieci przed wirusami, trojanami i atakami hakerw tel. (32)230-98-63 Jeli chcesz wykorzysta wszystkie moliwoci internetu i nie oszale, koniecznie e-mail: helion@helion.pl przeczytaj t ksik.
  • 2. :SURZDG]HQLH 352%/(0< =:,=$1( = 32&=7 :LDGRPR Z 2XWORRNX ZJOGD WDN MDNE E D QDSLVDQD Z VDQVNUFLH (/(.7521,&=1 , 63$0(0 5 .RQWURORZDQH UR]UDVWDQLH VL SOLNX GDQFK 2XWORRND 2JOQH SUREOHP ]ZL]DQH 1DZLJDFMD PLG] IROGHUDPL ] SRF]W HOHNWURQLF]Q 'RGDWNRZH VNUW NODZLDWXURZH 3RELHUDQLH ]D SRPRF NOLHQWZ SRF]WRZFK ZLDGRPR FL : F]HQLH ZLQLHW SURJUDPX 2XWORRN ([SUHVV SRFKRG]FFK ] NRQW SRF]WRZFK Z VHUZLVDFK ::: $UFKLZL]DFMD GDQFK SURJUDPZ 2XWORRN 3UREOHP ] ZV DQLHP ZLDGRPR FL Z SRGU L 2XWORRN ([SUHVV :F] PRM ZLDGRPR 3RF]WD 2XWORRND MHGQRF]H QLH Z GZFK PLHMVFDFK -X QLJG ZLFHM QLH ]DSRPQLV] R ]D F]QLNDFK 1LH PR QD VNRSLRZD SRF]W ]DSLVDQHM .VL ND DGUHVRZD Z VWDUP VWOX Z SURJUDPLH 2XWORRN ([SUHVV GR QRZHJR ODSWRSD 5HFHSWD QD GX OLF]E ZLDGRPR FL SRF]WRZFK *0$,/ &] DGUHVDW SU]HF]WD ZLDGRPR " =DWU]PDM PQLH ]DQLP ]QRZX QD NRJR QDNU]F] 3RWU]HEXM PLHMVFD MDN QDMZLFHM PLHMVFD =DSRELHJDQLH UR]UDVWDQLX VL DGUHVZ 85/ 2EV XJD M]ND SROVNLHJR =DWU]PZDQLH ZV DQHM ZLDGRPR FL HPDLO 'ODF]HJR Z VHUZLVLH *PDLO QLH RWU]PXM ELXOHWQZ" 'ODF]HJR RWU]PXM SRZLDGRPLHQLD *G]LH V ]DUFKLZL]RZDQH ZLDGRPR FL *PDLO" R QLHGRVWDUF]RQFK ZLDGRPR FLDFK" (XGRUD 63$0 .RQLHF SUREOHPZ ] DXWRX]XSH QLDQLHP VSRVREZ ZDONL ]H VSDPHP 3U]VSLHV]HQLH G]LD DQLD SURJUDPX (XGRUD ]D SRPRF VNUWZ NODZLDWXURZFK 8QLNDQLH OLVW DGUHVZ X ZDQFK SU]H] VSDPHUZ DWZLHMV]H RSU QLDQLH NRV]D Z SURJUDPLH (XGRUD 3U]HZRGQLN OHG]HQLD VSDPHUZ 3U]VSLHV]HQLH G]LD DQLD SURJUDPX (XGRUD &] PR QD ZDOF] ]H VSDPHP QD GURG]H SUDZQHM" &R R]QDF]DM G]LZQH LNRQ Z SURJUDPLH (XGRUD" 8ZD DMFLH QD NUDMRZ UHMHVWU 'R 1RW (PDLO $NWXDOL]DFMD ILOWUX DQWVSDPRZHJR Z 2XWORRNX 5 0M ELXOHWQ MHVW EORNRZDQ MDNR VSDP 352%/(0< = 1$:,= ### &EJYKNC>TFQE UVTQPC :V]VF ]DFKZFDM VL SRF]W HOHNWURQLF]Q 7R GRVNRQD URGHN E VNDZLF]QHM NRPXQLNDFML 1LHVWHW WDN H UG R F]VWFK SUREOHPZ DGQH LQQH RSURJUDPRZDQLH QLH MHVW Z WDN RF]ZLVW VSRVE SR WHF]QH MDN L LUWXMFH ,UWXMFH" :VWDUF] ZPLHQL MHGQR V RZR VSDP 2F]ZL FLH SR]D VSDPHP ] SRF]W HOHNWURQLF]Q MHVW ]ZL]DQFK ZLHOH LQQFK XFL OLZR FL 1D SU]N DG F]DVDPL Z WUDNFLH SRGU QLH PR HP ZV D ZLDGRPR FL QLH]DOH QLH RG WHJR MDN EDUG]R VL VWDUDP ,QQP UD]HP QLH PR HP X]VND GRVWSX GR Z DVQHJR NRQWD SRF]WRZHJR -HV]F]H LQQP RWU]PXMHP SRZLDGRPLHQLD H ZV DQH ZLDGRPR FL QLH PRJ E GRVWDUF]RQH SRPLPR H QLJG LFK QLH ZV DOL P = SRF]W HOHNWURQLF]Q MHVW ]ZL]DQFK WDN ZLHOH SUREOHPZ H E HP ]PXV]RQ SRG]LHOL WHQ UR]G]LD QD NLOND SRGUR]G]LD Z 1DMSLHUZ SU]HGVWDZL HP RJOQH SUREOHP ]ZL]DQH ] SRF]W HOHNWURQLF]Q 1DVWSQLH RSLVD HP SODJ LQWHUQHWX VSDP 3 QLHM RSURJUDPRZDQLH SRF]WRZH NWUHJR QLH QDZLG]L ZLHOX X WNRZQLNZ :LQGRZVD 2XWORRN L 2XWORRN ([SUHVV : UR]G]LDOH ]DSUH]HQWRZD HP UZQLH PHWRG UR]ZL]ZDQLD SUREOHPZ ] SRF]FLZ (XGRU RUD] VHUZLV GR NWUHJR QDOH SU]V] R *PDLO ILUP *RRJOH FKR ] QLP MHVW ]ZL]DQ RVREQ ]ELU SUREOHPZ
  • 10. 3R ]DLQVWDORZDQLX SURJUDPX
  • 11. 32%,(5$1,( =$ 3202& ./,(17: 32&=72: