IBM Maximo Asset Management

 • View
  835

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IBM Maximo Asset Management

 1. 1. Agenda: Kompetencje IT.expert Wstp IBM Maximo Asset Zarzdzanie zasobami w Maximo Management CaseStudy Podsumowanie efektywne zarzdzanie majtkiem przedsibiorstwa kompleksowa wiedza pod kontrol 2012-05-31Artur Oppelt
 2. 2. 2 O Spce IT.expertzaoona w 2000 rokuprzychd za 2011 rok na poziomie 190 mln zw 2010 sklasyfikowana w pierwszej50-tce najwikszych firm IT w Polsce(ComputerWorld, TeleInfo)ponad 75 pracownikw3 biura (Warszawa, Lublin, Bydgoszcz)ponad 130 klientwponad 250 certyfikatw technicznychponad 60 certyfikatw sprzedaowychponad 40 certyfikatw z metodologii zarzdzania2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-06-04 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 3. 3. 3 Kompetencje IT.expert IT.expert posiada status IBM Premium Business Partner IT.expert posiada zesp certyfikowanych przez IBM Konsultantw w zakresie m.in.: IBM Certified Deployment Professional IBM Maximo Asset Management IT.expert zosta wybrany przez IBM do nielicznej grupy firm posiadajcych prawo do sprzeday i implementacji platformy Maximo2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 4. 4. 4 Kompetencje IT.expert c.d.W ostatnim czasie firma IT.expert zrealizowaa z zastosowaniemtechnologii Maximo projekty m.in. dla: Stray Granicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwa Skarbu Pastwa2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 5. 5. 5 WstpWarto rodkw trwaych ronieSprzt$5.8 BilionaprodukcyjnyrodkiPonad $4 BilionytransportowerodkiPonad $10 BilionwlinioweSprzt i$52 MiliardyoprogramowanieBudynki $162 Biliony 70% caociDane na podstawie materiaw IBM2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 6. 6. 6 Wstp c.d. Wyzwania trudnoci w ledzeniu i zarzdzaniu kosztami oraz przychodami posiadanych obiektw, a w szczeglnoci nieruchomoci trudnoci zwizane z efektywnym zarzdzaniem nieruchomociami oraz ich wyposaeniem trudnoci w ledzeniu kluczowych miernikw efektywnoci zarzdzania aktywami trudnoci w zbieraniu informacji oraz ich oceny pod ktem podejmowania decyzji zwizanych z inwestowaniem, zakupem lub najmem/dzieraw nieruchomoci2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 7. 7. 7 Na pocztku by chaoszapanuj nad chaosem, czyli sprawd co posiadasz2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Asset Management zarzdzanie zasobami
 8. 8. 8 Na pocztku by chaosGdynia oraz precyzyjnie okrelGdask czego oczekujesz PoznaWarszawa Plac Unii Lubelskiejd Budynek biurowy przy ul. Domaniewskiej Budynek przy ul.witokrzyskiej- modernizacja Ambassador Office Building Biurowiec V w kompleksiePlatinium Business ParkKatowice Budynek przy ul. PuawskiejKrakw2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 9. 9. 9 Zarzdzanie zasobami c.d.W zakresie zarzdzania zasobami, Maximo zapewnia nastpujcefunkcjonalnoci:ci powizanie z moduem zarzdzania kosztami moliwo generowania zlece pracy pen integracj z moduemzarzdzania umowami przechowywanie penejhistorii dotyczcej zasobw moliwoci generowaniaraportw oraz szczegowychzestawie2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 10. 10. 10Zarzdzanie zasobami c.d.Dziki takiemu rozwizaniu, moliwy zatem jest cykl ycia zasobu,zasobuuwzgldniajcy kluczowe etapy: pozyskanie zasobw biec eksploatacj wycofaniez eksploatacji2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 11. 11. 11CaseStudy 1 charakterystyka Klienta Klient IT.expert naley do grupy najwikszych kolporterw prasy w Polsce z blisko 40% udziaem w rynku i dostarcza pras do ponad 26 000 punktw zarzdza sieci sprzeday detalicznej liczc ponad 6 000 punktw wasnych jest wacicielem/najemc licznych powierzchni biurowych oraz magazynowych w caej Polsce2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 12. 12. 12CaseStudy 1 potrzebyGwne potrzeby Klienta: przechowywanie szczegowychinformacji odnocie posiadanychbudynkw, kioskw i infrastrukturytechnicznej wraz z dotyczcymi ichumowami agregacja informacji odnonie zuywanejenergii, wody oraz paliwa szczegowe informacje zwizanez kosztami utrzymania posiadanychnieruchomoci oraz pozostaejinfrastruktury (w tym IT)2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 13. 13. 13CaseStudy 1 rezultat projektuW ramach projektu, zgodne z funkcjonowaniem organizacji, zostayzaprojektowane procesy dotyczce m.in.: biecego utrzymania posiadanych zasobw i nieruchomoci zarzdzania umowami planowania i realizacji inwestycji oraz remontwOsignito tym samym:2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 14. 14. 14CaseStudy 1 rezultat projektu c.d.Zainstalowane Maximo stanowi otwart platform, umoliwiajcobjcie wielu kluczowych obszarw dziaalnoci.IBM Maximo Asset Managementi TSRM stanowi zatemkompletn baz wiedzyprzedsibiorstwa2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 15. 15. 15CaseStudy 2 charakterystyka stadionuOmawiany stadion, to obiekt mieszczcy 42 tysice widzw.To nie tylko murawa oraz trybuny, ale w szczeglnoci: trybuny ponad 40 l VIP oraz poziom prasy powierzchnie biurowe oraz gastronomiczne potne zaplecze teletechniczne centrum konferencyjno-wystawiennicze zagospodarowana powierzchnia wok stadionu i wiele innych2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 16. 16. 16CaseStudy 2 wymaganiaGwne potrzeby Klienta: przechowywanie szczegowychinformacji odnocie cyklu yciaposzczeglnych skadnikw majtku monitorowanie terminw realizacjidziaa zwizanych z utrzymaniemmajtku teletechnicznego oraz IT gromadzenie informacji zwizanychz kosztami wykonywanych dziaaprewencyjnych2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 17. 17. 17CaseStudy 2 rezultat projektuZgodnie z funkcjonowaniem stadionu oraz firm dbajcych o jegobiece utrzymanie, zaimplementowano procesy majce na celuutrzymanie ewidencjonowanych zasobw w naleytym staniepoprzez: zarzdzanie ich przegldami pracami konserwacyjnymi awariamiOsignito tym samym:2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 18. 18. 18Podsumowanie ewidencja kosztwMechanizmy Maximo wspierajledzenie kosztw, jak rwnieumoliwiaj m.in.: powizanie kosztw z zasobami ledzenie kosztwrealizowanych zada wsparcie dla tworzenia i realizacjiplanw inwestycyjnych integracj z zewntrznymisystemami finansowo ksigowym generowaniem raportwkosztowych zgodnychz oczekiwaniami Klienta2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 19. 19. 19Podsumowanie korzyci c.d.Kluczowe korzyci wynikajce z zastosowania systemu Maximo:uporzdkowanie informacji o nieruchomociach i skadnikachmajtku (paszportyzacja)operacyjne wsparcie procedur (ISO, BHP, ITIL, normy branowe,istniejce procedury wewntrzne) przepyw pracykonsolidacja gospodarki magazynowej i gospodarki remontowejcentralizacja zarzdzania majtkiem2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami
 20. 20. 20 Dzikuj za uwag Artur Oppelt Technical Solution Manager tel: +48 668 850 302 email: artur.oppelt@itexpert.pl2000-2012 IT.expert Sp. z o.o. 2012-05-31 IBM Maximo Zarzdzanie zasobami