Obs‚uga domen w IBM Maximo Asset Management

 • View
  96

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Obs‚uga domen w IBM Maximo Asset Management

 1. 1. Robert Zientara Domeny w IBM Maximo Asset Management
 2. 2. Zastosowanie domen Domeny su do tworzenia list wartoci, ktre mona wykorzystywa do wprowadzania informacji w systemie Maximo w polach oraz parametrach klasyfikacji. Obiekt korzystajcy z domeny pozwala na wprowadzenie wycznie wartoci znajdujcej si w domenie. Mechanizm ten zapewnia standaryzacj danych oraz nie dopuszcza do wprowadzania bdnych informacji.
 3. 3. Tworzenie domen Z uwagi na powizanie domen z budow bazy danych zaleca si pozostawienie tworzenia nowych domen administratorowi systemu. Niewaciwa definicja domeny moe spowodowa bdy w dziaaniu aplikacji z powodu rozbienoci dugoci domeny i pola/parametru, z ktrym jest skojarzona. Niniejszy dokument skupia si tylko na edycji istniejcych domen i dodawaniu nowych wartoci.
 4. 4. Aplikacja Domeny Z menu Id do wybieramy: Konfiguracja systemu Konfiguracja platformy Domeny
 5. 5. Typy domen W Maximo dostpne s nastpujce typy domen: alfanumeryczna liczbowa z zakresem liczb tabeli powiza domena wartoci synonimw domeny systemowe, nie mona dodawa nowych obiektw tego typu.
 6. 6. Sposb dziaania domen Domeny przechowuj par: warto (przechowywan pniej w polu bazy) oraz opis (widoczny podczas wybierania wartoci z domeny). Korzystajc z pl Organizacja i Orodek mona ogranicza widoczno poszczeglnych wartoci do wybranych oddziaw firmy. Przycisk Wywietl/modyfikuj warunki ogranicza widoczno wartoci na podstawie wyrae warunkowych wycznie dla administratora systemu!
 7. 7. Domena alfanumeryczna Domena alfanumeryczna posiada: Unikalny kod oraz opis Typ: Tylko mae litery (wartoci w domenie bd zawsze zapisywane maymi literami) Tylko due litery (wartoci w domenie bd zawsze zapisywane duymi literami) Wartoci alfanumeryczne (wartoci w domenie bd zapisywane tak, jak wprowadzi je uytkownik)
 8. 8. Domena alfanumeryczna cd. Domena alfanumeryczna zawiera list staych wartoci skadajcych si z cyfr, liter i innych znakw, wprowadzanych przez kliknicie przycisku Nowy wiersz.
 9. 9. Domena liczbowa Domena liczbowa posiada: Unikalny kod oraz opis Typ: Czas trwania w godzinach (np. 1:45) Warto w walucie (dostpne tylko 2 cyfry po przecinku) Warto cakowita: od -2147483648 do 2147483647 Maa warto cakowita: od 32768 do 32767 Warto dziesitna Wartoci zmiennoprzecinkowe
 10. 10. Domena liczbowa cd. Domena liczbowa zawiera list staych wartoci liczbowych, wprowadzanych przez kliknicie przycisku Nowy wiersz.
 11. 11. Domena z zakresem liczb Domena z zakresem liczb posiada: Unikalny kod oraz opis Typ: Czas trwania w godzinach (np. 1:45) Warto w walucie (dostpne tylko 2 cyfry po przecinku) Warto cakowita: od -2147483648 do 2147483647 Maa warto cakowita: od 32768 do 32767 Warto dziesitna Wartoci zmiennoprzecinkowe
 12. 12. Domena z zakresem liczb cd. Domena w przeciwiestwie do innych, nie zawiera listy wartoci, ale algorytm sprawdzania poprawnoci danych, ktry wprowadza si przez kliknicie przycisku Nowy wiersz. Podaje si tzw. segmenty wartoci skadajce si z: Unikalnego kodu (warto cakowita) np. 1, 2, 3 Wartoci minimalnej np. 100 Wartoci maksymalnej np. 200 Kroku wartoci np. 3 W powyszym przykadzie poprawnymi wartociami bd: 100, 103, ale nie 108.
 13. 13. Domeny tabel, powiza i wart. synonimw Z uwagi na wykorzystanie w tych domenach skomplikowanych mechanizmw m.in. wyrae warunkowych, ich edycj naley zostawi wycznie administratorowi systemu!
 14. 14. Znajdowanie domen W celu odnalezienia domeny powizanej z danym polem, naley skorzysta z mechanizmu pomocy kontekstowej, dostpnej po umieszczeniu kursora w polu i naciniciu klawiszy ALT-F1 lub ALT+I. Maximo wywietla wtedy nazw pola w bazie danych np. pole Typ w aplikacji Zasoby bdzie miao nastpujcy opis:
 15. 15. Znajdowanie domen cd. Naley zapisa drugi czon nazwy pola, w tym wypadku ASSETTYPE i odnale domen o tej nazwie: W przeciwnym wypadku naley poprosi o pomoc administratora systemu.
 16. 16. Informacje prawne Nazwy wszystkich firm oraz produktw uyte w tej publikacji s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.