Click here to load reader

Hobbide aurkezpena

  • View
    507

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Hobbide aurkezpena

  • 1. AURREKARIAK:1.- EUSKADIKO LANBIDE HEZIKETARAKOBERARIAZKO KALITATE-EREDUASORTZEKO IDEIAEFQM EREDUA OINARRI HARTUTAHOBBIDE

2. KALITATEA EUSKADIKO LANBIDE HEZIKETAN 1997an onartutako LHko Euskal Planak azpimarratu zuen ezarri beharreko KALITATEAREN IKUSPEGIEK HOMOLOGARRIAK izan behar zutela industriak eta zerbitzuek orain arte erabilitakoekin.Estandarrak aplikatzeak -ISO 9.001 arauak eta Bikaintasunerako EFQM eredua, esaterako- emaitza bikainak eman ditu zentroen kudeaketa hobetzeko.Horrenbestez, kalitate-estrategiari dagokionez, orain arte egindako lana egiten JARRAITZERA ETA SAKONTZERA bideratu behar da.LHko Euskal Plana, 2004-2007HOBBIDEEL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORA GESTI AUTOEVALUACI 2DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCOFORMACIPA 3. HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI3 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 4. ETORKIZUNA, LHko 2004-2007 EUSKAL PLANAREN ARABERA400EFQM Kudeaketan NAHIKOA BIKAINTASUN- ZENTROAKMAILA lortzea da kontua eta, maila hori lortuondoren, HORRI EUTSI EGIN BEHAR ZAIOETA HOBETU EGIN BEHAR DA,LHAUTOEBALUAZIOAK EGINEZ ETA SISTEMAHOBEKUNTZA-PLANEN DISEINU ETAKUDEAKETAREN BIDEZ ... (63. or.)HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI4 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 5. LAN EGITEKO MODUA Lanaren helburua EZ DA ZENTROEI URREZKO Q LORTZEA HELBURU GISA EZARTZEA, ez eta Europako Saria lortzea ere; dena dela, ateak ez ditugu ixten eta ziurtapen berriei ez diegu uko egiten. Memoriak eguneratzen eta haiek hobetzen lan egiten jarraitzea ere ez da kontua. Helburua da KUDEAKETA- ETA AUTOEBALUAZIO-EREDU HOMOGENEO ETA PARTEKATU batekin lan egitea, guztion erreferentea izango den batekinHOBBIDEEL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORA GESTI AUTOEVALUACI5DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCOFORMACIPA 6. ZERGATIK? ISOrekin izandako esperientziaren plusak eta deltak: Egiten dugula esaten dugun hori benetan egiten dugu, eta froga + dezakegu. LHko agenteen artean izen ona eta haien konfiantza lortu dugu (enpresak, administrazioak...) Produktuen eta zerbitzuen kalitatera dago bideratuta batik bat. Bigarren mailako zerbitzuak ziurtatzea eta ziurtapen horiek irudia hobetzeko erabiltzea. Ez-adostasunei ihes egiteko tentazioa, helburu errazagoak jarrita. Zerbitzuak eta estrategia ez daude zertan zalantzan jarri. Ez du eskatzen itsu-itsu bat etortzea zentroaren helburuak eta LHko sistema osoaren helburuak.HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI6 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 7. ZERGATIK? EFQM ereduaren ekarpena Kalitatea ez soilik zerbitzuetan; kalitatea kudeaketa-prozesu osoan. Ikuspegi zabalagoa. ISOn elementu eragilea zerbitzuak dira; EFQMn emaitzak dira. Lortu nahi ditugun emaitzak lortze aldera, egin behar dugunaz hausnartzera bultzatzen du EFQM ereduak -ISOk ez bezala. Helburuak estrategiak ezartzen ditu, eta intereseko taldeen beharrak eta espektatibak asetzera bideratuta egon behar dute. EFQM autoebaluaziorako eredua izateaz gain, kudeaketa- eredua ere bada. Ez da ISO ereduaren aurkakoa; izan ere, prozesuak estandarizatzeko, ISO eredua erabiltzea gomendatzen du.HOBBIDEEL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORA GESTI AUTOEVALUACI7DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCOFORMACIPA 8. KALITATEA LHnEtengabeko hobekuntza eta berrikuntza eskainibeharreko ikastaroetan eta zerbitzuetan, etaikastaro eta zerbitzu horiek eskaintzekoinplikatzen diren prozesuetan, bai eta zentroarenkudeaketan ere; horien helburua ikasleenikaskuntzari balioa eranstea eta interesekotaldeen beharrak eta espektatibak betetzea da,lortu nahi dugun gure misio edo helburuarijarraiki emaitzak hobetzeko.HOBBIDEEL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORA GESTI AUTOEVALUACI8DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCOFORMACIPA 9. ZERGATIK? EFQMrekin izandako esperientziarenplusak eta deltak: Egokiak direnak gero eta hobeto egiten ditugu. + Badakigu zein diren gure alderdi indartsuak eta ahuleziak, emaitzak eta kudeaketa ebaluatzen baititugu. Eredua hezkuntzaren arlora egokitu behar izateak edukia murriztea eragin du. Nahasketa barne-ebaluazioetan, ebidentziekiko pertzepzio desberdinek eraginda. Kanpo-ebaluazioak, sariekin lotura duten puntuazioak oinarri hartuta; ebaluatzaileentzat oso zaila neurketa egitea. Sistemari ekarpena egitea hobe da, onenarekin alderatzea baino. Lagungarriagoa da ereduaren irakurketa horizontala, irizpidekakoa baino. HOBBIDEEL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORA GESTI AUTOEVALUACI9DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCOFORMACIPA 10. MEMORIEKIN IKASTEA Memoriak egiteak ezaguera, trebetasuna eta metodologia izatea eskatzen du horiek idazteko (kanpo-laguntza). Memoriekin egiten den REDER ebaluazioa oso zehatza da, baina ez da erraza hobetze-arloen eta kudeaketaren arteko lotura ezartzea. Memoriekin lan egiteak eredua nolakoa den eta haien arteko barne- loturak nolakoak diren oso ondo jakitea eskatzen du. Oso zaila da adierazleak partekatzea (neurketa-irizpide desberdinak). Emaitzen adierazleek ematen dituzten puntuez gehiago arduratzen gara, kudeaketa neurtzeaz baino. Memorietan, noski, alderdi positiboak nabarmentzen dira eta negatiboak ezkutatzen; beraz, nekeza da zentroak eta sistema alineatzea. Memoriekin lan egiteak guztiok erreferentzia komuna izatea eragin du, baina ez nahikoa homogeneotasun izatea zentroetan. Sistemaren eta zentroen helburuak alineatzeko daude. HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI10 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 11. ESKAERA AGENTZIARI ZENTROAK KUDEAKETA-,AUTOEBALUAZIO- ETAHOBEKUNTZA-EREDUASORTU EUSKADIKO LHrakoEFQM EREDUAN OINARRITUTA LH SISTEMA HOBBIDEEL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORA GESTI AUTOEVALUACI11DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCOFORMACIPA 12. ZERTARAKO? Hiru helburu: EFQM ereduaren INTERPRETAZIO ETAEZARPEN BATERATUAGOA lortzeko. Zentroetako AUTOEBALUAZIO- etaHOBEKUNTZA-prozesuak bultzatzeko etahomogeneizatzeko. Sistemaren eta zentroen HELBURUAKALINEATZEN laguntzeko.HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI12 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 13. EREDUA GARATZEKO IRIZPIDEAK EFQM ereduaren edukiari eutsi. Trazabilitatea. Ez egituratu irizpideka, baizik eta KUDEAKETA-ARDATZAK kontuan hartuta. Adierazleen eta kudeaketa-arloen arteko kausa-efektu erlazio argia. Ezaugarri hauek dituen AUTOEBALUAZIO-SISTEMA: Interpretatzeko erraza. Galdetegietan oinarritua. Puntuazioak, alderdi indartsuak eta hobekuntza-arloakautomatikoki ematen dituena. Jarduteko modu onak lotuta dituena.HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI13 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 14. ZEHARKAKO IKUSPEGI BATEN ALDEERAGILEAK EMAITZAKPERTSONENEMAITZAK KUDEAKETAPERTSONETAN%9 %9POLITIKAEMAITZAKEMAITZA LIDERGOAPROZESUAGILTZARRIAK ETABEZEROETAN%10 K%15ESTRATEGIA%20 %14%8ITUNAK ETA EMAITZAK BALIABIDEAK GIZARTEAN %9%6 ZEHARKAKO ARDATZEN MULTZOAK BERE BAITAN HARTU BERRIKUNTZA ETA IKASKUNTZA BEHAR DITU EFQM EREDUAREN IRIZPIDE ETA AZPIIRIZPIDEGUZTIAK ETA ARLO GUZTIAK HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI 14 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 15. TALDEA Kike Intxausti Rosana Gutirrez Amaia Llorente Xabier Ostolaza Fernando Delgado Raquel Santos HOBBIDEEL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORA GESTI AUTOEVALUACI15DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCOFORMACIPA 16. LANAREN PROZESUA:1 Gure kudeaketa-ereduaren arloak idatzi.2 Ereduaren kudeaketa-ardatzak eta -gaiak identifikatu. 3 Arloak lau etapatan antolatu. I - Informazioaren analisia. P - Plangintza. E - Ekintza. E - Ebaluazioa. 4 Adierazleak identifikatu eta horiek arlo garrantzitsuenetan ezarri. 5 EFQM ereduarekiko trazabilitateari eutsi. HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI16 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 17. KUDEAKETA-ARDATZAK ETA -GAIAK JARRERA ESTRATEGIKOA PROZESUEN EGITURA ZENTROARENEKONOMIA- ETA FINANTZA-PLANGINTZAEKONOMIA- FINANTZA-ZUZENDARITZA AKTIBOEN ETA BALIABIDEEN KUDEAKETA ALDAKETAREN KUDEAKETA MERKATUAREN JOERA ETA DEFINIZIOA ITUNEN ETA LANKIDETZEN KUDEAKETA INTERESEKO TALDEAK INTERESEKO TALDEEKIKO ORIENTAZIOA ZERBITZUAK PERTSONEN KUDEAKETA-ESPARRUAKUDEAKETA- ZENTROKO PERTSONAK LIDERRAK PERTSONAK KUDEATZEKO PRESTAKUNTZA ETA GARAPENA KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA ETA EZAGUERA EZAGUERA KOMUNIKAZIOAREN KUDEAKETA SORMENAREN ETA IKASKUNTZARENSORMENA ETATESTUINGURUAHOBEKUNTZA BERRIKUNTZA ETA HOBEKUNTZA HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI 17 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 18. ADIERAZLEAK JARRERA ESTRATEGIKOAIPEE 1. 2. kudeaketa 1. 2.3. 1. 2.3. 4. 1. 2. kudeaketa- -arloa kudeaketa- kudeaketa kudeaketa- kudeaketa- kudeaketa kudeaketa- kudeaketa- kudeaketa- kudeaketa arloa arloa-arloaarloaarloa-arloaarloaarloaarloa-arloar adierazleak r adierazleak r adierazleakE etapa r adierazleakI etapa P etapaEkintzarenE etapaInformazioarenPlanifikazioarenetapako Kudeaketa-gaianalisiaren etapakoerrendimendua osoaren emaitzaetapako errendimenduaebaluatzen dute ebaluatzen duteerrendimendua ebaluatzen duteebaluatzenduteHOBBIDEEL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORA GESTI AUTOEVALUACI18 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 19. HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI19 DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCO FORMACIPA 20. EBALUAZIO-EBALUAZIOA TXOSTENAKARLOAKEMAITZAKAI, HA EREDUA PUNTUAZIOA EKIMENAK,HOBETZE- HOBEKUNTZA, ARLOENALINEAZIOA, MULTZOAK ADIERAZLEAK PRAKTIKA-TALDEAK HOBETZE-SAREAK PLANA PRAKTIKA LEHENTASUNAK ONAK RHOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI 20DE LA FORMACIN PROFESIONAL DEL PAS VASCOFORMACIPA 21. HOBBIDE EL MODELO DE GESTIN, AUTOEVALUACIN Y MEJORAGESTI AUTOEVALUACI21 DE LA FORMACIN PROFE