Click here to load reader

ERLIEBEAREN AURKEZPENA

  • View
    723

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ERLIEBEAREN AURKEZPENA

  • 1. 1 GEOGRAFIA BATX.2 ERLIEBEA

2. Iberiar penintsulako erliebea ESPAINIA 504.782 km2 Portugal, Andorra eta Gibraltarrekin partekatzen du penintsula Mugak: I Kantauriar itsasoa eta Frantzia H Mediterraneoa E Mediterraneoa M Atlantikoa eta Portugal Kostaldea bereizten da: ia 6.000 km 3. Iberiar penintsulako erliebea Erliebearen ezaugarriak FORMA TRINKOA Penintsularen azalera handia kostak: sargune eta irtengune gutxi Ondorioz: barnealde eta kostaldearen artean distantzia handia ALTITUDE HANDIA 660 m660 m. batazbeste (Suitzaren atzetik 2.) Mesetaren presentzia dela etaMesetaren presentzia dela eta 4. Iberiar penintsulako erliebea Erliebearen ezaugarriak PATIOA HARRESIA HARRESIA HARRESIA FOSOA FO SO A HARRESIA HARRESIA JAUREGI EDO GAZTELU BATEKIN PAREKATU DEZAKEGU PENINTSULAKO ERLIEBEA MENDI ERLIEBEEN POSIZIO PERIFERIKOA 5. Mendikate Garrantzitsuenak Periferian Kokatzen dira Penintsularen Erdikaldea Goi-lautada Edo meseta batek osatzen du Antolaketa honek Klimaren kontinentaltasuna eta ibaien atlantikorantzko Joera adierazten du ERBIEBE MENDITSUEN KOKAPEN PERIFERIKOA 6. Penintsulako unitate morfoestrukturalak aztertzeko hainbat aspektu hartuko ditugu kontutan Sortu zireneko garaia Mesetarekiko kokapena Barne egitura Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena 7. 1.UnidadesUnidades morfoestructuralesmorfoestructurales Era primaria Rocas silceas Rocas muy rgidas (se rompen) Relieve horizontal Mitad occ. de la Pennsula Era terciaria Rocas silceas Rocas muy rgidas Relieve redondeado Sistema Central, Montes de Toledo, Macizo Galaico, oeste del Sistema Cantbrico Era terciaria Rocas sedimentarias (calizas) Sist. Ibrico Este de la cord. Cantbrica Era terciaria Rocas sedimentarias (caliza, arcillas, arenisca o margas) Rocas blandas (fcil erosin) Relieve horizontal ZcalosZcalos Macizos antiguos Macizos antiguos Cuencas sedimentarias y depresiones Cuencas sedimentarias y depresiones Cordilleras de plegamiento Cordilleras de plegamiento Rocas plsticas (se deforman) Relieve joven Pirineos Cordilleras Bticas Cordilleras intermedias Cordilleras intermedias Cordilleras alpinas Cordilleras alpinas Zokaloa Mendigune zaharrak Tolestura mendikatea Meseta Horst Arro sedimentarioa Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena 8. UNITATEUNITATE MORFOESTRUKTURALAKMORFOESTRUKTURALAK Aro primarioa Harri silizeoak Harri oso gogorrak Erliebe borobildua Aro primario+sekundarioa Harri silizeoak Harri oso gogorrak Erliebe horizontala Aro terztiarioan apurtu: Mendikate zentrala, Toledoko mendiak, Galiziako mendigunea,Kantabriar mendikate (M) Aro tertziarioa Harri sedimentarioak (kareharriak) Iberiar mendikatea Kantabriar mendikatea (E) Aro tertziarioa Harri Sedimentarioak (Kareharria, buztina, margak) Harri bigunak Erliebe horizontala Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu) 1-Mendigune zaharrak 1-Mendigune zaharrak 2-Zokaloa2-Zokaloa 4-Depresio eta arro sedimentarioak 4-Depresio eta arro sedimentarioak 3-Tolestura mendikateak 3-Tolestura mendikateak Harri plastikoak Erliebe gaztea Pirinioak Mendikate betikoak 3.2-Bitarteko mendikateak 3.2-Bitarteko mendikateak 3.1-Alpetar mendikateak 3.1-Alpetar mendikateak 9. 1. Aro arkaikoa edo Prekanbiarra (4000 600 m.u.). Okertutako banda IE HM. Arbelak eta neis. Mendigune hau erabat suntsituko da eta itsasoak estali Neis Arbela Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu) 10. 2. Aro primarioa (600 225 m.u.). Orogenesi hertziniarra. Harri silizeoak: Granitoa, arbela eta kuartzita Mendikate zaharrak sortu: mendigune hesperikoa, Akitaniako mendigunea, Mendigune katalan- balearra, Ebroren mendigunea, Mendigune Betiko-Rifekoa, Fosa pirenaikoa eta fosa betikoa Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu) 11. ZOKALO BIHURTU Suntsitutako Mendigune zaharrak 12. 3. Aro sekundarioa (225 68 m.u.). Lasaitasun tektonikoa Higadura Sedimentazioa Non? Kareharria Hareharria Margak Itsasoaren aurrerakadak Fosatan de Penintsularen baskulamendua ekialderantz Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu) 13. Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu) Itsas fosakItsasoaren aurrerakadak Aro sekundarioa 14. Ibai-sarea Ebro Guadalquivir Mendikate betikoak Pirinioak Itsas fosatan kokaturikoak 4. Aro tertziarioa (68 1,7 m.u.). Orogenesi alpiniarra Mesetako zokaloaren haustura (material gogorrak) Hondoratutako blokeak Arro sedimentarioak( Mesetaren barnealdean) Jarduera bolkanikoa Altxatutako blokeak Toledoko mendiak Mendikate zentrala Material plastikoen tolestura Alpetar mendikateak Sakonune aurrealpetarrak Atlantikorantzko baskulazioa Ibaiak Atlantikora Mesetaren inguruko mendiak: - Galiziako mendigunea -Kantabriar mendikatea -Iberiar mendikatea -Sierra Morena Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu) 15. Itsas fosatan kokaturiko materialen tolestura Zokaloaren haustura bloke batzuk altxatu eta beste batzuk jeitsi Zokaloaren haustura eta bere gaineko materialen tolestura Sakonune aurrealpetarrak Atlantikorantz baskulatu Aro tertziarioa laburtu dezagun: Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu) 16. Glaziazioak Non? Mendigune garaienetan 5. Aro kuaternarioa (1,7 m.u. gaur egun) Glaziar baten parteak Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu) 17. Glaziazioak Non? Izotz apurketaren eraginez forma Zirkuko glaziarrak Haraneko glaziarrak Izotz garraioaren eraginez Ibai terrazak (ibai sarea guztiz antolatzen da) Mendigune garaienetan Duero Tajo Guadiana Guadalquivir Ebro Aro kuaternarioa laburtu dezagun: Unitate morfoestrukturalak eta hauen garapena (taula osatu)