of 27/27
Bio Elite Hnojivo PREZENTACE Duben 2013

Bio-Elite Prezentace cz2

  • View
    332

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Bio-Elite Prezentace cz2

  • 1. Bio Elite HnojivoPREZENTACEDuben 2013

2. BIO-ELITE, PRODN PRODUKT 3. Co je Bio-Elite Hnojivo ? Bio-Elite Hnojivo je prodn hnojivo, kter se vyrb vkontrolovanm prosted z biomasy a movky pidnmselektovanch houbovch a bakterilnch kultur. Pro tento postup byl udlen patent. 4. Vlastnosti hnojiva Bio-EliteBio-Elite je organick hnojivo, kter:je vyroben vhradn z prodnch produkt za pomocipatentovanho kompostovacho procesu nasazenmhoubovch a bakterilnch kultur.Humusov konzistence a postup vroby ulo pevn do organiky iviny, kterodpovdaj ivinov poteb rostlin. Pesn naasuje a 100% rostlin dodpotebn hnojen.Rostliny obdr vysok obsah ivin, zlep se chu produkt, zv se dobaskladovn a konzumace produkt a na dvojnsobek a produkty budou mt vykoncentraci anti-rakovinovch ltek.Rostliny se vyznauj silnjm a zdravjm rstem a vym vnosem.Zvec antibiotika, patogenn zrodky, pvodci nemoc a kodlivin nejsou oprotineoetenm hospodskm hnojivm, jako nap. movka a hnj v Bio-Elite hnojivuobsaeny.Tk kovy jsou pod minimln hranic bio- pp. ekologickch nazen.Tento inek potvrdily rozshl vdeck studie. 5. BIO-ELITE PRO FARME 6. Bio-Elite v zemdlstvVyuit metody Bio-Elite nabz zemdlcm adu vhod:Vyuit stvajc technikyVroba innho hnojiva je prokznaVrazn silnj inek ne normln kompostRychlej kompostovn 3 msto 6 mscHygienizace a usmrcen patogennch zrodk a antibiotikZlepen pdn aktivita a ni zavlaovn (15-25%)Eliminace kodlivch hub a pvodc pdnch nemocVy tempo rstu a lep kvalita produktStabilizace vnos ze sklizn pi zmn klimatickch podmnekSnen minerlnho hnojen v prvnm roce o 50% od 3 roku o 90%iviny nejsou ohroeny odplavenm vodouZneitn spodnch vod je tmto vylouenoRenaturizace pokozench zemdlskch ploch kvli rychlmu stdn plodinDodaten vnosy z prodeje biologickho hnojivaVyuit movky a hnoje z chovu zvat, nen potebn jejich likvidace 7. Bio-Elite pi zalesovnPo roce s Bio EliteBio-Elite se hod i pro zalesovnerodovan pdy 8. Plynul zlepen pdyErodovanpdaStabilizace pdy zalesnnmPostupn zlepen erodovan pdy k hodnotn zemdlsk pd se systmem Bio Elite et prodnzdroje a et ivotn prosted.Hnojivo Bio-Elite pin adu vhod: a 5 x vy tempo rstu vt a dvj sklizeKroky kezlepen pdyJednorzov hnojen kad 3 rokys Bio EliteNen poteba pouvatuml hnojiva 9. Snen COJi od potku se zvyuje absorbce CO2kvli zvyovn kvt set a szen Signifikantn pozitivn CO rovnovhaErodovan pda je nepotebnpro intenzivn zemdlstvStabilizace pdy zalesnnmPstovnhodnotnchproduktPstovn kukuice a obilKroky kesnen CO nzk, reforesting nzk, renaturing phase vysok Bio-EliteBio Elite se vyrb vhradn s prodnch produkt. Pi vrob je zapoteb jen mlo energie.K protikladu k umlm hnojivm et Bio Elite metoda zsoby ropy. 10. Vroba16 11. Schma zpracovatelskho zvodu 12. Bio-Elite licenn systmZemdlsk podnikZemdlsk podnikProdejn organizaceProdejn organizaceivoin vr.ivoin vr.Bio-EliteprodukceZbytky zemdlskch plodin, trvy, zbytky ze sklizn,zbytky z kvaenPoln prceKomunySpolkyZemdlciObchodyZahradnick centraKoncov spotebitelLicenn poplatekKonzultaceKontrola kvalityKultivacePedn pebytkuz vrobyMovkaHnjBiomasaMikroorganismyVlastn biologickhnojenVy tempo rstuVy vnosyHygienizaceLep pdn klimaNi zavlaovnLep absorbce iviniviny se nevymvajist biologick hnojen Lep kvalita avnosyDodatenvnosyFotos Liske/pixelioVoln prodej(Stvajc technika) 13. Bio-Elite prodejn systmZemdlsk podnikBionic Bio-Elite hnojivoprodejn systmBio-EliteprodukceKomunln uivatelSpolkyZemdlciObchodyStavebn firmyZahradn centraKonen spotebitelgarantovan odbr (pebytku)produkceBiomasa& movka & hnjMikroorganismyVolnprodejVlastn spotebaProdej pesevropskou szstupcDodn peslogistickho partneraVytovac systm penzeRezervyna zrunplatbyStanoven cenaza zbo+ bonusOdbyt a sprvaLicennpoplatekKnow-Howtransfer aservisDal rozvoja vvojBalen dopytl &paletizaceBalen dopytl &paletizace 14. Bio Elite v chovu dobytkaPodestln s Bio-Elite Bodenaktiv houbami v chlvech pin vhody pro hospodskzvata:dn zpach v chlvech degradac amonnch iontLep klima v chlvech a snen mrtnost zvatPi vypoutn movky na pole zstv vzan dusk v pd, vtinou nen vyplavovn a nevypase do vzduchu, ale pes pdn mikroorganismy je rostlinm jako zdroj ivin k dispozici, zrovechrn ped zneitnm vzduch a podzemn vodyJako mni iont a zsobnk dusku zlepuje rodnost pdyV kompostovacm procesu se vechny iviny pro hnojen optiml zpracovvajAktivn pdn houby rozkldaj organickou hmotu do hloubky 30 cm a berou tak kodlivmu hmyzu,pirozen prosted pro pezimovn, co vede ke snen pesticid.Pouitm kombinace Bio Elite hnojiva s Kalkaktivem na pastvin me bt v rostlinch na krmenvypstovno hodn protein a blkovin, co nen pi minerlnm hnojen dosaiteln. Je monnahradit sju pi vrob mlka a souasn zachovat objem produkce mlka. 15. Bio-Elite BodenkalkaktivKombinace dleitch pdnch hub v tomto vrobku zajiuje eliminacipvodc nemoc v pd a v chovu hospodskch zvat.Pouitm Bodenaktiv hub s Bio Elite hnojivem jsou fungicidy ainzekticidy inn odstranny.Vlun pouvn Kalkaktiv Bodenaktiv houby je mon naagrrnch plochch, kter vykazuj dostatenou bilanci humusuV chlvech jsou zvec pvodci nemoc odstranny a emise NH4 a o86% sneny. 16. Bio-Elite v chovu prasatSmrn sla na pkladu chovu prasat( 1000 prasat )z 5475 m movky a 912,5m hnoje a 1900 m biomasyvznikne ~ 5.000 m Bio-Elite hnojiva.spora skladovacch ploch, spora minerlnho hnojivapi pouvn pro vlastn potebu a prodejem vrobkuvznik lukrativn obchod pro zemdlce. 17. Bio-Elite v chovu dobytkaSmrn sla na pkladu chovu dobytka( 100 kus dobytka )z 8.000 m movky a 13.800 m hnoje a 6.500 m biomasyvznikne ~ 17.000 m Bio-Elite hnojiva.spora skladovacch ploch, spora minerlnho hnojivapi pouvn pro vlastn potebu a prodejem vrobkuvznik lukrativn obchod pro zemdlce. 18. Bio-Elite v chovu drbeeSmrn sla na pkladu chovu drbee( 100.000 kuat v pozemnm chovu/slma )z 1.150 m hnoje a 350 m biomasyvznikne ~ 1.000 m Bio-Elite hnojiva.spora skladovacch ploch, spora minerlnho hnojivapi pouvn pro vlastn potebu a prodejem vrobkuvznik lukrativn obchod pro zemdlce.Pi souasnm pouit Boden-Aktiv houby se znanzlepuje klima v chlv. 19. Pouit vrobk Bio-ElitePouit v 1. roce bez pidn Kalkaktivu cca. 50 %Pouit v 2 roce bez BED Kalkaktivu cca. 60 80 %Pouit v 3 roce bez BED Kalkaktivu cca: 100 %Toto pouit je dostaujc v malch zahradchV zemdlskm zvod a zahradnictvch doporuujeme BED + pdavek Kalkaktiv-Bodenaktiv houbyNa litr BED nebo m BED: 30g/ litr nebo 3 kg/mMnostv pro pouit na poli 150 220 Kg/ha KalkaktivZven pouitelnost BED hnojiva v 1. roce BED + Kalkaktiv ( Bodenaktivpilze) = 80 %Zven pouitelnoast BED hnojiva v 2. roce BED + Kalkaktiv ( Bodenaktivpilz) = 100 %Upozornn:Vzhledem k pouit fungicid a insekticid v zemdlstv a zahradnictvch doporuujeme kad rokpidvat Kalkaktiv Bodenaktivpilz. Pouit mnostv zle na bonit pdy. 20. Vergleich von Bio-Elite Produktenund KompostVergleich zur Verwertung der Wirtschaftsdnger durch Produktion von Bio Elite Dnger und herkmmlicher VerwertungVerfahren Verwertung von Biogasgrresten Verwertung Biogasgrresten Verwertung Stallmist Verwertung Glle/StallmistGllen, Stallmisten KompostherstellungPatentverfahren der Fa. BED zurHerstellung von Bio Elite DngerSeparierung und Kompostierung,Ausbringung nach HygenisierungAusbringung mit teilweiserHygenisierungAusbringung ohne HygenisierungReststoff nach Verarbeitung fest fest/flssig fest flssig/festEndproduktorganischer Mehrnhrstoffdnger,lagerbarinstabile Flssigkeiten, Kompost Kompost instabile Flssigkeiten, instabiler MistKonservierung der eingesetztenNhrstoffe in der Glle oder Mist ja nein/gering gering neinAuswaschungsgefahr durch Wasser nein ja ja jaEinsparung und Ersatz chemischmineralischer Dnger ja in geringem Umfang in geringem Umfang in geringem UmfangNachdngungsaufwand nein ja ja jaLangzeitwirkung ja 2 -4 Jahre max. 8 Wochen max. 8 Wochen max. 8 Wochenstabile Ertrge ja nein nein neinHygenisierung (Elimienierung vonpatogenen Keimen, tier. Antibiotika,tier. Krankheitserregern) ja gering gering neinErhhung der Bodenfruchtbarkeit ja gering durch wenig Nhrstoffe gering durch wenig Nhrstoffe gering bis sehr gering (Emissionen,Auswaschung) durch wenig NhrstoffeEinschrnkungen beim Ausbringen nein ja ja jaNutzung von Sekundrrohstoffen wieGrasschnitte, Holzhcksel ja nein nein neinEnergiekostengeringhoch durch Separation und Erhitzungflssiger Anteilgering geringAusbringkosten gering hoch durch Transport von viel Wasser gering hoch durch Transport von viel WasserLagerhaltung keine Bevorratung fr lange Zeit notwendig, (180Tage) somit mehr oder grereLagerbehlter erforderlichkeine Bevorratung fr lange Zeit notwendig,(180 Tage) somit mehr oder grereLagerbehlter erforderlichSeperationstechnik entfllt erforderlich entfllt entflltEU Recht DngemittelverordnungDngeverordnungBiogasglle = Abfall Dngeverordnung DngeverordnungBiogasglle ist zwingend zu sterilisieren(thermophiles Verfahren 55-70C)Fazitkostengnstigstes Verfahren mitgeringsten Investitionsaufwand undhchster Konzentration anDngestoffenkostenintensivstes Verfahren durchzustzliche Investitionen zurSeperationstechnik, Nachdngungerforderlichkostengnstiges Verfahren aberFeldrandlagerung erforderlich, keineEinsparung bei Nachdngung mitchemischen Dngern mglichkostenintensives Verfahren durchTransportkosten, Zwischenlager,Ausbringung und chemische Nachdngung 21. HospodrnostJednotliv propoty hospodrnosti pro licenci vrobkuBio Elite jsou k dispozici pro:Chov zvat: Chov prasat Chov skotu Chov drbeeZemdlstv: Zalesnn Pstovn cukrov epy Pstovn vna Pstovn obil Pstovn zeleniny 22. Bio-Elite ve vdPrvn rozshl pouit v zemdlstv bylo v letech 2011 a 2012 na 20 ha plochy pi pstovn brambor,penice, kukuice a cukrov epy. Bylo dosaeno dobrch a velmi dobrch vnos na siln pokozenzemdlsk pd. ( bonita pdy 8 a mn)Tak bylo prokzno, e se me zcela upustit od postik, jako nap. padl.Dodatenm pouitm Bodenaktiv houba-Kalkaktiv se ji nemus pouvat herbicidy, protoe biologickhouby napadaj plevel.Vsledky vzkumu byly v nkterch institutech nsledujc:Bio Elite hnojivo pedilo veker oekvn v pouvn. Monosti ve smyslu udritelnhozemdlstv s BED nelze jet zcela pehldnout.Prof. Dr. Edgar Klose IUT Institut Berlin 23. Prvn pedpisy, kter jsou s Bio-Elite dodrovny:-SchHaltHyVO 1999 Grundanforderungen derSchweinehygiene-KTBL Schrift 444 Verwertung von Wirtschafts- undSekundrrohstoffen in der Landwirtschaft Nutzen undRisiken-TierNebG 1999-Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz 2004-Bio Abfallverordnung 1998 ff-EU Nitratrichtline-TA Luft / Wasser-Dngemittelverordnung-Verordnung (EG) Nr. 1774/2002-Verordnung (EG) Nr. 208/2006-aj.Prvn pedpisy, kter jsou s Bio-Elite dodrovny:-SchHaltHyVO 1999 Grundanforderungen derSchweinehygiene-KTBL Schrift 444 Verwertung von Wirtschafts- undSekundrrohstoffen in der Landwirtschaft Nutzen undRisiken-TierNebG 1999-Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz 2004-Bio Abfallverordnung 1998 ff-EU Nitratrichtline-TA Luft / Wasser-Dngemittelverordnung-Verordnung (EG) Nr. 1774/2002-Verordnung (EG) Nr. 208/2006-aj.Bio Elite hnojivo pedilo veker oekvn vpouvn. Monosti ve smyslu udritelnhozemdlstv s BED nelze jet zcelapehldnout.Prof. Dr. Edgar Klose IUT Institut BerlinExpertiza a zkonn poadavkyOdborn expertizy z nsledujcch instituc jsou k dispozici:-Schsische Landesanstalt fr Landwirtschaft-- Institut fr Pflanzenkunde-Schsisches Staatsministerium fr Umwelt & Landwirtschaft-- Geschftsstelle Umweltallianz-Martin Luther Universitt, Halle-- Fachbereich Bodenkunde / Versuchsstation-Fachhochschule Erfurt-- Fachbereich Gartenbau-Universitt Hohenheim-- Institut fr Pflanzenernhrung-I.U.T Institut fr Umwelttechnologien- Lehrstuhl Prof. Dr. LeonhardtOdborn expertizy z nsledujcch instituc jsou k dispozici:-Schsische Landesanstalt fr Landwirtschaft-- Institut fr Pflanzenkunde-Schsisches Staatsministerium fr Umwelt & Landwirtschaft-- Geschftsstelle Umweltallianz-Martin Luther Universitt, Halle-- Fachbereich Bodenkunde / Versuchsstation-Fachhochschule Erfurt-- Fachbereich Gartenbau-Universitt Hohenheim-- Institut fr Pflanzenernhrung-I.U.T Institut fr Umwelttechnologien- Lehrstuhl Prof. Dr. Leonhardt 24. Expertizi 25. Bio-Elite vrobkyBio Elite vrobky obdrte ve vybranchobchodech nebo pmo u firmyBionic Laboratories BLG GmbHHelwigstr. 4164521 Gro-GerauMail: [email protected]: http://bio-elite.bionic-world.deTel: +49 6152 9911861Fax: +49 6152 - 9911859All rights reserved, production without expressionalpermission prohibitedBionic Laboratories BLG GmbH, Helwigstr. 41, 64521 Gro-Gerau, zapsan u AG Darmstadt pod HRB 90586, GF: I. Kalaidzidis 26. DKUJEME ZA VAIPOZORNOST 2012 Bio-Elite, patented Process, all rights reserved