37
วววว วววววววว ววววววววววววว วววววววววว ว.1/1 วววววว49 ววววววววว

ฉบับ Tahoma

  • Upload
    meen49

  • View
    524

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1. .1 / 1 49

2. MENU Exit 3. 4. 2330 49 . . 5. 1 3.4 . 53 . . 6. 2 4.8 . 58 . . 7. 3 8. 4 6.6 . 62 . . 9. 6 7.7 . 66 . . 10. 7 8.1 . 70 . . 11. 1 10.109 . 79 . . 12. 2 12 . 89 . . 13. 3 13 . 95 . . 14. 4 16.5 . 106 . . 15. 5 16. 6 17. 7 23 . 130 . 18. 8 25 . 138 . 19. 9 29 . 144 . 20. 10 33 . 152 . 21. 11 37 . 157 . 22. 23. . . 1 1 49 : 163.5 . . : 42 . 24. 25. 1 163.5 . . 1 41 . 26. 1-2 41.5 . 1-3 163.5 . . 27. 4,6,8 42 . 4,6,8 163.5 . . 28. 4,6,8 163.5 . . 42 . 1 163.5 . . 41 . 1-3 163.5 . 41.5 . 29. 1163.5 . . 41 . BMI 15.4 17 21 84.59 8 1-3163.5 . . 41.5 . 4,6,8 163.5 . . 42 . 30. 12 1 2 4.59 4.17 21 30 17 29 8 10 41 . . 42.5 . . 162.5 . . 165 . . 31. 32. 33. 5 34. 35. 49 173 . . 55 . : 5 36. 40 163 . .63 . : 37.