Court of Moravia: Porfolio

 • Published on
  23-Jan-2018

 • View
  94

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Jdeme na to hrave! Efektivn trninky Business larp Design zameren na lidi
 2. 2. Kdo jsme? Designi Nadesignujeme pro vs zmnov een, gamifikovan programy pro vae tmy i zitkov kampan pro zkaznky. Kdo jsme a co vm mueme nabdnout? Jak vzvy eme? Uvdomujete si paliv problm, ale nevte, odkud zat s eenm. Ve firm vldne blb nlada a je tk najt pinu i vchodisko. Ldi neum nadchnout pro klov mylenky (uvnit i vn firmy). Lid si nesdl informace i pmo vedou zkulisn vlku a komunikace nap firmou drhne. Vai lid aktivn ignoruj nov informace a nejsou vstcn nastaveni zmnm. Nen vychytan proces zaleovn novk a zbyten ztrcte lidi, kter jste draze najali na trhu prce. Mte poctiv produkt nebo slubu, ale neda se vm vybudovat nad nimi znaku. Design zameren na lidi Efektivn trninky Business larp Konzultanti Poradme vm, jak zskte konkurenn vhodu, vthnete v tm se zjmem do hry a zskte potebn pohled zven na v byznys. kolitel Vytrnujeme vae lidi v dovednostech nezbytnch pro efektivn komunikaci a spoluprci, zavdn inovac a poskytovn kvalitnch slueb.
 3. 3. Design zameren na lidi Efektivn trninky Business larp Co mueme prinst vaemu byznysu a jak? Pihrajeme na vai stranu Angaovanost tmu a podporu rstu vaeho kmene Loajalitu vaich lid a funkn koncepci jejich rozvoje Design firemn kultury a poslen va znaky Skutenou realizaci zmny a jej pijet tmem Konkurenn vhodu skrze chytr zen zkaznickho zitku Odborn pohled zven na v gordick uzel Gamifikaci a playful design jako eso v rukvu Jakmi zpsoby toho doshneme? Vychzme z pesvden, e zkladem skvlho byznysu jsou lid, kte na nm maj zjem, a sluba i produkt, kter pin hodnotu klientm. Vedle toho mme zkuenosti s eenm mnoha aspekt, kter byznys brzd. Pokud zdrhele v organizaci pev, me to stt vai firmu existenci. Tm, e nejsme uvnit va krabice, mme vhodu nadhledu a svho vtru v plachtch. Zatmco vy se soustedte na specializace ve vaem vlastnm oboru a na bnou operativu, pro ns jsou design, prce s tmy a sledovn trend v oboru hlavn npln na prce. Spolen nae zkuenosti promnme skrze prci s vam tmem ve v profit. Lidsk i finann. Ne cokoliv navrhneme, podvme se spolen s vmi na to, jak je jdro vaeho problmu. Analyzujeme souasn stav, pojmenujeme piny a dsledky jeho nefunknosti. Stejn st een le ve vaem tmu, asto jen chyb facilittor, kter jej vythne a pojmenuje. A pak designr nslednho een, kter pome vaim ldrm, aby se zmnou uspli. Metody, kter vm nabzme jsou chytlav, lid s nimi rdi pracuj a ve vsledku vn do prce zpt chu, naden a hravost.
 4. 4. Design zameren na lidi Efektivn trninky Business larp Trumfy, kter zskte do va hry: Prvky hernho designu a hravho pstupu pin do designersk prce nov vzvy a irok pole novch odbornch vdomost. Vsledkem je design, kter podpo zapojen a pid naden do prce. V lidech upevn pozitivn nvyky. Tento pstup je siln vhoda een, kter pro vs pipravme. Gamifikaci jsme se vnovali v dob, kdy jet nebyla sexy a vce ne novm trendem je pro ns osvdenou technikou. Jsme slo 1 na eskm trhu a hrav design je nae ve. Aby mohl designr nasadit vhodn gamifikovan een, mus rozumt pedevm klasickmu designu, designu slueb a designu zamenmu na lidi. Jsou oblasti, kde hrav pstup nen ideln een nebo je pli nkladn, ovem citliv design zamen na lovka doshne poadovanho vsledku. Tvome een, kter funguj, nikoliv jen ta, kter jsou sexy. Chytr design a citliv mentoring zapojench lid vak stle zstv prioritou i podstatnou vhodou. Navrhneme funkn een, vthneme vai lidi do hry a pipravme skvle podmnky pro zmnu. Budou to vak ve finle vai lid, kte budou pracovat na inovacch, komunikovat vzjemn i s klientem a vst vai znaku kupedu. Jsou oblasti, kde je efektivn trnink jedinou monost, jak si osvojit novou dovednost, aby byli skvl ve sv prci. Trnujeme jen dovednosti spojen s komunikac, inovativnm mylenm a spoluprac, ale promakan a s trvalmi vsledky. Pedvn praktickch zkuenost formou rolov i strategick hry je esenc na vlastn znaky. Business larpy tvome bezmla deset let, zskali jsme za n respekt zahranin komunity a provedli jimi tiscovky nadench hr. Rozvojov larpy jdou za hranici zitku a slou pedevm pro trnink prax v bezpenm prosted hry. Vai lid si je zamiluj, kdy najdete odvahu je zkusit.
 5. 5. Gamifikace pen to, co lidi nejvce bav na hrch, do byznysovho prosted. Hern principy vyuv ke zven motivace a angaovanosti clov skupiny. Gamifikace Gamifikace v HR Zapojme vae zamstnance a podntme jejich motivaci i chu k prci. Pi kadodenn administrativn rutin i vvoji novch produkt. Gamifikace ve vzdlvn Navrhneme funkn design internho vzdlvn a efektivnmi motivanmi prvky podntme ve vaich lidech nvyk pravideln se vzdlvat. Gamifikace v obchodovn Gamifikace je elegantn cesta, jak chyte pracovat s nov nastupujcmi generacemi obchodnk i zkaznk. Vyladme vai znaku a dme vaim obchodnkm do rukou skvl nstroje pro efektivnj prodej. Gamifikace pro rozvoj firem Zskte to nejlep z hernho designu pro rozvoj intern komunikace, zmnov zen i zavdn inovac. Gamifikace Co delme I.: Efektivn trninky Business larp Design zameren na lidi
 6. 6. Co delme II.: Design zameren na lidi Efektivn trninky Business larp Gamifikace Designov mylen je pstup k novm vzvm, jeho vsledkem jsou nov a funkn een. Vyuijete jej tam, kde se een tk lid a naplnn jejich poteb. Pedevm v oblasti prce s vaimi klienty a vam tmem. Design firemn kultury Pokud chcete, aby vai firmu milovali vai zkaznci, mus ji naped milovat vai zamstnanci. Nejenom bt spokojen, ale prezentovat vai znaku, doporuovat voln pracovn msta a bt hrd na svou firmu. State se silnm kmenem, kter m na trhu sv pevn msto. Design zkaznick zkuenosti A prodvte produkty i sluby, naplnit oekvn vaich klient je zkladem spnho prodeje. Proces od prvn zmnky o va znace, pes proces nkupu, a po reklamaci i doporuen vm navrhneme i implementujeme. Pozitivn CX (customer experience) znamen pro vai firmu zkaznickou loajalitu a vy pjmy. Design gamifikace Zapojovat gamifikaci jen pro oblbenost pojmu nemus bt moudr. Zven benefit, skal i vnosnosti technikami designovho mylen je prvnm krokem ke sprvnmu a zodpovdnmu rozhodnut. Jen tak vyuijete vech benefit gamifikace a hravho designu naplno. Metodika a odbornost na prce: Postupujeme podle metodiky HCD (Human Centered Design) svtov designrsk piky IDEO a kombinujeme ji s dalmi metodami destek rznch autor. Mnoh postupy jsou lty proven, nkter jsou aktulnmi novinkami. Design zameren na lidi Metodika Court of Moravia
 7. 7. Trnink komunikanch dovednost Kdy vzne komunikace mezi tmy i lidmi, ve se odr ve vkonech i pjmech. Spolen s vmi a technikami HCD link pojmenujeme problm, pipravme een a naume klov dovednosti ty sprvn lidi. Tak, aby je to bavilo a vsledek til je i firmu. Obchodn a managersk trninky Umn prezentovat a prodat mylenku, inovaci i produkt je zklad vaeho spnho byznysu. Ne vak cokoliv prodte klientovi, muste nadchnout vae vlastn tmy. Pokud u vm pestaly stait moudr knihy a standardn kolen, nabzme pstup od her i nae lektorsk umn, proven divadelnmi prkny stejn jako korportnmi zasedakami. Co delme III.: Business larp Gamifikace Efektivn trninky Efektivn trninky Efektivn trninky Design zameren na lidi Pi realizaci skvlch designovch mylenek i budovn firemn kultury vm budeme zkuenmi mentory. Budou to vak vai lid, kdo bude pracovat s klienty a pinese vsledky. Naume je vemu potebnmu, povedeme jejich trnink a pomeme jim doshnout klovch spch. Dovednostn rozvoj jako ve hrch Rozdl mezi dobe nastavenmi trninky a neefektivnm kolenm nedl jen kvalita lektora. Dleitou roli hraje motivace kadho studenta, jistota dalch krok v rozvoji a pehled vlastnch kvalit. Pesn tyhle prvky hernho designu promtme do naich trnink. V prbhu pouvme hravch prvk, kde dvaj smysl. Cel rozvojov program nastavujeme tak, aby astnci vidli prbh svho rozvoje jako na hern desce a byli motivovn stt se mistry v trnovan dovednosti. Pklad rozvojovho stromu prezentanch dovednost
 8. 8. Co delme IV.: Business larp Efektivn trninky Gamifikace Zlepete znalosti a dovednosti v praxi. Hra je nejpirozenj zpsob uen. Modelov trnink relnch situac z firemnho prosted v bezpe hernho prosted, nadchne jak zodpovdn lovce dovednost, tak kolegy, kte ji na klasick kolen nechtj chodit, ale potebuj je. Zaijte trnink skrze business larp. Smysl rolov hry Zkladnm prvkem larpu je hra v rolch, ve kterch hri zskaj nov pohled na problm. Stanou se na chvli nkm jinm, avak zskan poznatky a zkuenosti jim zstvaj i po odloen kostm. Role eliminuj ostych, dvaj svobodu a buduj osobn vztahy. Pnos pro v byznys Bez patin reflexe a pevodu hernho zitku do byznysu je larp dobr pouze pro osobnostn rozvoj. Hry z na dlny jsou vak designovan od potku jako trninkov programy, kter maj jasn cl a efektivn pomhaj astnkm v trninku i uvdomn si souvislost. Proven esk kvalita Na eskm trhu jsme jedinmi designry tto formy firemnch trnink. Tvome od roku 2007 a naimi hrami proly tiscovky hr. V globlnm mtku jsou tyto hry bn ve Skandinvii, USA, Asii i Austrlii. Se svtovou pikou jsme v kontaktu i vzjemnm respektu. Varovn ped pouitm: Business larp nen zbavn forma teambuildingu nebo oiven firemnho verku. Urit koeny mme spolen s eskou zitkovou pedagogikou, ale forma a pedevm vznam pro astnky jsou vrazn jin. Business larp Design zameren na lidi http://businesslarp.cz
 9. 9. Ozvte se nm: +420777589938 info@courtofmoravia.com Court of Moravia, s.r.o. Bartoova 3, 602 00, Brno I: 02033950 www.courtofmoravia.com Kontaktujte ns Zver Zaujali jsme vs na nabdkou a chcete se dozvdt jet vce? Rdi vm pedstavme jednotliv produkty osobn a probereme, jak konkrtn mohou pomoci va spolenosti. Ozvte se nm: Kontakt