Året der gik for vandsektoren

 • View
  52

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Året der gik for vandsektoren

 • RET DER GIK I VANDSEKTOREN

  4. januar 2017

 • side 2

  Enkelte nedslag v/Line Markert og Ren Frisdahl Jensen

  De frste indtgtsrammer erfaringer v/Katrine Stagaard, Forsyningssekretariatet

  Tilknyttede aktiviteter v/Ren Frisdahl Jensen

  Den nye udbudslov erfaringer v/Andreas Christensen

  Erfaringer med regler om klimatilpasning v/Anne Christine Matzon

  Persondataforordningen v/Pernille Fromholt

  PROGRAM

 • ET OVERBLIKSBILLEDE MED ENKELTE NEDSLAG

  v/advokat Line Markert og advokat Ren Frisdahl Jensen

 • konomi

  Opgavefordelingen mellem ejerkommuner og forsyninger

  Konsolidering

  Samarbejder

  Forsyningsstrategien forventninger til fremtiden?

  RET DER GIK

 • FRA PRISLOFTER TIL INDTGTSRAMMER

  Fra etrigt prisloft til flerrige rammer

  Indtgtsrammer og kontrolrammer

  Totalkonomi

  Effektiviseringskrav til bde drift og anlgsomkostninger

  Opdeling for strre og mindre vandselskaber

  Ikkepvirkelige omkostninger

  Tillg

  INDTGTSRAMMER

 • side 6

  Kommune Kredit eller private finansieringsvirksomheder

  Vandsektorlovens 16 Kommunen kan meddele garanti for vandselskabers lnoptagelse til

  hovedvirksomheden

  Stk. 3: Kommuner skal opkrve vederlag p markedsvilkr for meddelelse af garantier for ln til vandselskaber

  Faststtelse af markedsvilkr

  Vestre landsrets dom af 25. januar 2016 Snderborg-sagen (kommunal garanti til varmeselskaber)

  Er vandforsyning og spildevandshndtering et konkurrenceudsat marked

  FINANSIERING

 • Lovbestemte styringsmuligheder

  Vandselskaberne skal flge planerne, nr de anlgger ledninger

  Kommunen kan plgge forsyningspligt og kan gennemtvinge forsyning

  Rkkevidden af forsyningspligten?

  Pbud om samarbejder mellem vandforsyningsselskaber

  Politiske styringsmuligheder

  Det rlige dialogmde

  Ejerstrategi version 2

  Samarbejdsaftale

  KOMMUNERNES STYRINGSMULIGHEDER

 • Pligt til rlige dialogmder mellem kommune og forsyning

  Vandforsyningslovens 14 b og Miljbeskyttelseslovens 32c

  Forml?

  Indhold?

  Det lbende samarbejde?

  Lbende dialog og koordinering

  Samarbejde om konkrete projekter

  Generel samarbejdsaftale

  SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING

 • Hjesterets dom af 5. februar 2016

  Faststtelse af vejbidraget er ikke omfattet af stoploven

  Kommunernes faststtelse af vejbidraget er underlagt det kommunale tilsyn

  Vejbidraget faststtes efter samme procedure som betalingsvedtgten og spildevandsselskabets takster

  Efter udskillelses af spildevandsforsyningen fra den kommunale forvaltning:

  Spildevandsselskabet faststter. Kommunen legalitetsgodkender

  VEJBIDRAG

 • Effektiviseringskrav

  Differentiering af taksterne

  Hovedreglen: solidaritetsprincip - taksterne skal som udgangspunkt vre ens

  Ny adgang til differentiering krav om srlige forhold

  Stoplovens regler om selskabsmssige omstruktureringer

  Hjemmel til at faststte regler om forhndsgodkendelse af fx ejerfordeling eller udtrdelsesbestemmelser

  Undersgelsesudgifter anses som ikke-pvirkelige omkostninger

  KONSOLIDERING I VANDSEKTOREN

 • side 11HVAD SKER DER?

  Flles ejerskab

  Fors og KLAR (primo 2016)

  NOVAFOS

  KCS, Halsns-Hillerd, Helsingr-Hillerd, SAMN

  Samarbejder

  - Klimatilpasning

  - Indkb

  - Drftelser om flles renseanlg, flles vandindvindings, flles IT, flles anlgsprojekter m.v.

 • side 12

  Flles ejerskab

  Fors og KLAR (primo 2016)

  NOVAFOS

  KCS, Halsns-Hillerd, Helsingr-Hillerd, SAMN

  Samarbejder

  - Klimatilpasning

  - Indkb

  - Drftelser om flles renseanlg, flles vandindvindings, flles IT, flles anlgsprojekter m.v.

  HVAD SKER DER?

 • Private vandvrkers levering af mleroplysninger til spildevandsselskaber

  Vestre landsrets dom af 29. juni 2015 Udlevering af oplysninger om vandforbrug uden for kloakerede omrder

  skal ske vederlagsfrit.

  Betaling for udlevering af oplysninger om vandforbrug til spildevandsselskaber i kloakerede omrder.

  Landsretten tiltrder byrettens afgrelse om, at vederlaget som udgangspunkt skal faststtes som de meromkostninger, der er forbundet med videregivelse af mlerdata.

  Praktiske hndtering Dokumentation for, de faktiske omkostninger

  Aftale med vandvrket

  Hvad er alternativet?

  SAMARBEJDE OM MLEROPLYSNINGER

 • Forsyning for fremtiden

  Formlet: Sikre strre grad af lighed i reguleringen af de enkelte forsyningsomrder

  Forsyningsstrategien varsler strre ndringer i reguleringen i alle forsyningssektorerne

  Effektiviseringerne skal give lavere priser for forbrugerne

  REGERINGENS FORSYNINGSSTRATEGI

 • FORSYNINGSSTRATEGIENS FEM PRINCIPPER

  Princip 1:

  Konkurrence-udsttelse af ikke-monopol-

  opgaver

  Princip 2:

  konomisk regulering af

  naturlige monopoler

  Princip 3:

  God selskabs-ledelse

  Princip 4:

  Robust regulering af forsynings-sikkerhed,

  milj-beskyttelse og

  sundhed

  Princip 5:

  Et effektivt og transparent

  tilsyn baseret p ramme-regulering

 • Konkurrenceudsttelse

  Lovgennemgang

  Lovgivningen vil blive kigget grundigt efter i smmene

  Fokus p at fjerne ulige konkurrencevilkr

  F.eks. lnevilkr, ejerskabsform mv.

  Forberedelse?

  Konsekvenser

  Mulige tiltag

  KONKURRENCEUDSTTELSE | HVAD ER KONSEKVENSEN?

 • Indtgtsrammeregulering for de naturlige monopoler

  Politisk aftale fra april 2016: konomisk regulering af fjernvarmesektoren

  Mulighed for at optjene overskud

  Forberedelse

  Processer?

  Optimal tilrettelggelse af investeringer og drift?

  KONOMISK REGULERING | HVAD ER KONSEKVENSEN?

 • Komiten for god selskabsledelse

  Planlagte ndringer

  Incitamentsbaseret og konomisk regulering

  Ejere skal behandles efter samme vilkr og retningslinjer

  Forsyningsvirksomhederne skal underlgges kodeks for god selskabsledelse

  Omstrukturering af virksomheder, som ikke har begrnset hftelse og ikke er omfattet af selskabsloven

  Forberedelse

  I ejerkredsen

  I bestyrelseslokalet

  I den daglige ledelse

  GOD SELSKABSLEDELSE | HVAD ER KONSEKVENSEN?

 • Nye sanktionsmuligheder

  Strre indgriben fra myndighedernes side

  get tilsyn

  Udvidet informationspligt

  Godkendelse af ejerskifte

  Indskrnkning af ejerens rderet

  Sikkerhedspolitiske hensyn?

  Forberedelse?

  Asset Management

  ROBUST REGULERING | HVAD ER KONSEKVENSEN?

 • Det nuvrende tilsyn kunne vre bedre

  Skal Energitilsynet og Forsyningssekretariatet ligne deres europiske kollegaer mere?

  Styrket og risikobaseret tilsyn

  Strre inddragelse af tilsynet, sektoren og vrige interessenter ift. udvikling af reguleringen

  Bedre mulighed for adgang til relevant information

  EFFEKTIVT TILSYN | HVAD ER KONSEKVENSEN?

 • DE FRSTE INDTGTSRAMMER ERFARINGER

  v/Katrine Stagaard, Forsyningssekretariatet

 • De frste konomiske rammerErfaringer

  Katrine Stagaard, Forsyningssekretariatet 4. januar 2017

 • For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at f

  den rigtige bullet frem, brug

  I tilflde af for meget tekst i

  Agenda

  1. rshjul

  2. Overordnede konsekvenser

  3. Forsyningssekretariatets fokusomrder

  4. Selskabernes fokusomrder

 • For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at f

  den rigtige bullet frem, brug

  I tilflde af for meget tekst i

  rshjul

  Februar 2016:

  ndring af vandsektorloven

  Ny bekendtgrelse om konomiske rammer

  Ny bekendtgrelse om medfinansiering af

  klimatilpasningsprojekter

  Ny bekendtgrelse om tilknyttet aktivitet

  TOTEX-model fra Copenhagen Economics

 • For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at f

  den rigtige bullet frem, brug

  I tilflde af for meget tekst i

  rshjul

  15. maj indberetningsfrist i VandData

  Oktober 2016:

  ndring af bekendtgrelsen om konomiske rammer

  15. november frist for udkast

  15. december frist for afgrelser

 • For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at f

  den rigtige bullet frem, brug

  I tilflde af for meget tekst i

  Overordnet konsekvenser af lovndring og bekendtgrelser

  Gruppering i strre og mindre vandselskaber

  Kun strre vandselskaber skal benchmarkes

  Fremtidig 4-rige reguleringsperiode

  Indfasning frem til 2022/2023 for strre vandselskaber

  Mindre vandselskaber fra 2017

 • For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at f

  den rigtige bullet frem, brug

  I tilflde af for meget tekst i

  Overordnet konsekvenser af lovndring og bekendtgrelser

  Der skelnes ikke mellem drift og anlg p indtgtssiden

  De konomiske rammer baseres p afholdte omkostninger

  Forhndsgodkendelser indfres

  Tidligere tilknyttede aktiviteter bliver en hovedaktivitet

 • For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at f

  den rigtige bullet frem, brug

  I tilflde af for meget tekst i

  Overordnet konsekvenser af lovndring og bekendtgrelser

  TOTEX-benchmarking indfres

  Bde driftsomkostninger og investeringsomkostninger

  benchmarkes

  Ikke-pvirkelige omkostninger friholdes

 • For at skifte melle