28
Ion BODRUG, Director ADR Nord Regiunea de Dezvoltare Nord Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 1 20.09.2012

Regiunea de Dezvoltare Nord

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Roundtable Participatory community and regional development. 20th September, Balti, Republic of Moldova. Project “Overcoming the Digital Divide: Access for Rural Communities”. This project is implemented with the financial support of the East East Beyond Borders Program of the Soros Foundation-Moldova.

Citation preview

Page 1: Regiunea de Dezvoltare Nord

20.09.2012 1

Ion BODRUG, Director ADR Nord

Regiunea de Dezvoltare Nord

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 2: Regiunea de Dezvoltare Nord

2

Regiunea de Dezvoltare Nord

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Suprafaţa - 10,014 km2 (29,6% din teritoriul RM)

Populaţia -1006,7 mii persoane (se încadrează NUTS 2)

Structura RDN - 11 raioane şi 1 municipiu

• 315 UAT• 571 localităţi, inclusiv

20 oraşe şi 551 localităţi

Page 3: Regiunea de Dezvoltare Nord

3

Conexiuni internaționale și de transport

11 puncte de conexiune internaţională cu ţările învecinate – România şi Ucraina.

Tipuri de transport accesibile:•Auto•Fluvial•Feroviar•Aerian (Aeroportul internaţional Bălţi

şi Aeroportul Internaţional Mărculeşti).

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 4: Regiunea de Dezvoltare Nord

4

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

În cadrul SDR Nord au fost identificate 3 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor:

1. Reabilitarea infrastructurii fizice

2. Susţinere la dezvoltarea sectorului privat şi pieţei forţei de

muncă

3. Îmbunătăţirea mediului ambiant pentru a fi mai atractiv

pentru turişti

Page 5: Regiunea de Dezvoltare Nord

5

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Sectoare economice

-Valoarea Produsului Intern Brut (PIB) - 911, 8 mii lei, sau 11,3% din totalul pe ţară.

- PIB/locuitor este de 9,026 lei/locuitor.

Page 6: Regiunea de Dezvoltare Nord

6

• industria prelucrătoare

• industria agroalimentară

• industria uşoară

• industria extractivă;

• industria materialelor de construcţie

• industria constructoare de maşini

• producerea şi distribuirea energiei electrice şi termice, gaze şi apă

caldă;

• producerea aparatajului şi instrumentelor medicale, de precizie,

optice.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Profil industrial

Page 7: Regiunea de Dezvoltare Nord

7

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Valoarea producţiei industriale fabricate în 2011în preţuri curente

81,6 mii lei

40,5 mii lei

113,4 mii lei

115,9 mii lei

36,1 mii lei

80,7 mii lei

117,5 mii lei

874,7 mii lei

777,0 mii lei

443,1 mii lei

3106,4 mii lei

82,1 mii lei

Page 8: Regiunea de Dezvoltare Nord

8

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

53%

15%

13%

8%

2%2%

1%2%1%1% 1% 1%

Ponderea în industria regiuniiBălţi- 52,93%

Soroca - 14,9 5%

Drochia -13,24%

Floreşti -7,55

Donduşeni -2%

Edineţ - 1,93%

Ocniţa -1,39%

Rîşcani - 1,97%

Sîngerei - 1,4%

Făleşti - 1,38%

Briceni-0,69%

Glodeni -0,62%

BĂLŢI

SOROCA

DROCHIA

FLOREŞTI

Page 9: Regiunea de Dezvoltare Nord

9

Poli de creștere ai RDN

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

SOROCA- nr. populaţie - 100,1 mii loc.- nr. angajaţi in sectorul industrial – 2,9 mii pers.

EDINEŢ- nr. populaţie - 82,5 mii loc. - nr. angajaţi in sectorul industrial – 1,47 mii pers.

BĂLŢI- nr. populaţie - 149,2 mii loc.- nr. angajaţi in sectorul industrial – 11,4 mii pers.

Page 10: Regiunea de Dezvoltare Nord

10

• 70% din suprafaţa RDN constituie terenuri agricole,

• 45% din populaţie economic activă a regiunii este ocupată în

agricultură.

• Principalele produse agricole: cerealele, culturile tehnice şi

pomicole.

• 40% - din producţia agricolă totală pe ţară

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Profil agroindustrial

Page 11: Regiunea de Dezvoltare Nord

11

Contribuţia cea mai mare revine :

• Comerţului

• Telecomunicaţiilor

• Serviciilor financiar – bancare.

Industria hotelieră regională include:

• 18 hoteluri şi unităţi de cazare

• capacitate totală de - 2415 de locuri.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Sectorul comerţului şi serviciilor

Page 12: Regiunea de Dezvoltare Nord

12

Potenţialul turistic al regiunii

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

• Patrimoniul turistic al RDN este constituit din 102 de arii protejate de stat cu o suprafaţă totală de cca 16,6 mii ha,

• 20 de muzee, 5 mănăstiri şi 4 schituri, 178 de edificii ecleziastice de importanţă naţională şi regională.

Page 13: Regiunea de Dezvoltare Nord

13

Investitori străini în Regiunea NORD

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 14: Regiunea de Dezvoltare Nord

14

Avantaje pentru dezvoltarea şi atragerea investiţiilor străine

• Așezarea geografică favorabilă pentru cooperarea transfrontalieră, puncte de control vamal internaționale cu Ucraina (auto și feroviare) și România (auto),

• Condiții agro-climatice favorabile pentru dezvoltarea agriculturii,

• Potenţial industrial relativ diversificat,

• Infrastructura transportului diversificată și ramificată (rețea densă de drumuri, căi ferate, aeroporturi),

• Resurse acvatice, balneo-turistice ,

• Potenţial didactic de pregătire profesională și universitară.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 15: Regiunea de Dezvoltare Nord

15

Oportunităţi investiţionale

Zonele Economice Libere• Zona Economică Liberă „Bălți”• Zona Economică Liberă „Otaci-Business”• Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”

Parcurile industriale• Parcul Industrial SA „Răut”• Parcul Industrial „Bălți”• Parcul Industrial „Edineț”• Parcul Industrial „Fălești”

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 16: Regiunea de Dezvoltare Nord

16

Portofoliul proiectelor în curs de implementare din sursele FNDR, Regiunea Nord

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 17: Regiunea de Dezvoltare Nord

17

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

10 proiecte în curs de implementare din sursele FNDR

4 proiecte aprobate spre finanțare din sursele FNDR în 2010:

1. „Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces”.2. „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)”.3. „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord”. 4. „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț”.

2 proiecte aprobate spre finanțare din sursele FNDR în 2011:

1. „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea Nord”.2. „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”. 

Page 18: Regiunea de Dezvoltare Nord

18

Proiectul nr. 9293: „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălţi” la utilităţile

municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces”

Page 19: Regiunea de Dezvoltare Nord

19

Proiectul nr. 9216: „Finisarea construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localităţi)”

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 20: Regiunea de Dezvoltare Nord

20

Proiectul nr. 9222: „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un

mediu curat în Regiunea de Nord”

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 21: Regiunea de Dezvoltare Nord

21

Proiectul nr. 9666: „Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț”

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 22: Regiunea de Dezvoltare Nord

22

Proiectul nr. 9661: „Stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord”, or. Soroca.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 23: Regiunea de Dezvoltare Nord

23

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Proiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor

important în activităţile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”

Page 24: Regiunea de Dezvoltare Nord

24

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

2 proiecte de dezvoltare regională aprobate spre finanțare din sursele GIZ:

1. Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoare Veche, comuna Costești”

Suma totală a proiectului: 2 298, 0 mii lei

2. Proiectul: „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca”

Suma totală a proiectului: 800, 0 mii lei

 

Page 25: Regiunea de Dezvoltare Nord

25

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoare Veche, comuna Costești,

r-ul Rîșcani”

Page 26: Regiunea de Dezvoltare Nord

26

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Poiectul: „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche,

raionul Soroca”

Page 27: Regiunea de Dezvoltare Nord

27

Concluzii

Atragerea investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord din diverse fonduri naţionale şi internaţionale va contribui

esenţial:

• la creşterea calităţii vieţii populaţiei

• la susţinerea sectorului privat

• la dezvoltarea social-economică a Regiunii de Nord.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 28: Regiunea de Dezvoltare Nord

28

Sediul ADR Nord :Mun. Bălţi,Piaţa Vasile Alecsandri,nr. 8, etaj II

Vă mulțumim pentru atenție!

www.adrnord.md