Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  1/25

  ru Valentina Mihaela

  Zanfirache LoredanaGrupa 316

  Regiunea de dezvoltare Sud-Vest (Oltenia)

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  2/25

  Sub impactul proceselor de reform i privatizare din Romnia,dup 1990 au intervenit schimbri semnicative n toate domeniile deactivitate sub inuen!a corelat a factorilor economici, sociali i demo"raci#

  $n acest conte%t, att n capitala !rii, ct i n &ude!e, n toate re"iunile dedezvoltare au e%istat i continu s se men!in o serie de problemeimportante privind pia!a muncii i ocuparea for!ei de munc# S'a redusnumrul popula!iei active i numrul popula!iei ocupate, a crescut oma&ul imi"ra!ia e%tern# (otrivit or"anizrii administrative, &ude!ele ca structuri

  administrativ ' teritoriale, mpreun cu municipiile, oraele i comunelecom onente, desf oar activit i n baza revederilor le islative# )ste de

  Figura1.Sursa(http:ro.!i"ipedia.org!i"i#eg

  iunea$de$de%&oltare$Sud'Vest

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  3/25

  Locali%ata n partea de sud)&est a #o*+niei la granita cu Ser,ia si -ulgaria /ltenia este oregiune i%olata din punct de &edere geografic. 0ste caracteri%ata de o populatie rurala largrasp+ndita (in ur de 22 nu*arul total de locuitori fiind 4.5. locuitori repre%ent+nd17 din populatia totala a #o*+niei cu o densitate a populatiei de 8 locuitori pe "*4.#egiunea este co*pusa din cinci udete: 9ol Gor Mehedinti /lt si V+lcea si ocupa o suprafatade 4.414 "*p. adica 1442 din suprafata totala a #o*+niei. ;arpatii Meridionali si 9unarea

  for*ea%a n nordul si n sudul regiunii granitele naturale ale /lteniei.

  +i"ura#Sursa-http.//ro#iipedia#or"/ii/Re"iunea2de2dezvoltare2Sud'3est4

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  4/25

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  5/25

  Forta de munca si migratie

  (onderea popula!iei ocupate nre"istreaz o valoare redus fa! de media

  !rii ' 58, # :a nivel &ude!ean, cel mai mare "rad de ocupare l are&ude!ul 3lcea -;0,4 i cel mai redus n &ude!ul 4#

  (ia!a muncii reect n mare tendin!ele de la nivel na!ional# (e ramuri aleeconomiei, popula!ia ocupat civil se concentreaz astfel. a"ricultura isilvicultura -;,14, industria -1,14 i serviciile -5?,>4# @naliza pe

  &ude!e relev ponderi mai mari ale popula!iei ocupate n a"ricultur n&ude!ele ,14,sectorul servicii ind mai dezvoltat n &ude!ele 3lcea -;0,; din totalpopula!ie ocupat4 i Bol& -59,94#

  Rata oma&ului n re"iune este 8,;, valoare mai mare dect media la

  nivelul na!ional -=,94# Cude!ele din nord, Aehedin!i -9,=4, Dor& -9,54,

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  6/25

  Economia

  Structura si reparti%area acti&itatilor econo*ice la ni&elul regiunii este deter*inata de

  resursele naturale traditia n prelucrarea acestora facilitatile tehnologice capital dar si de

  siste*ul de preturi si de functionarea adec&ata a *ecanis*elor pietei.Sectorul e?tracti& (car,une energetic si petrol constituie nca o co*ponenta i*portanta n

  econo*ia regiunii.

  @n udetul Gor se gasesc cele *ai *ulte ntreprinderi cu profil e?tracti&. Spectaculoasa

  crestere a pretului energiei deter*ina o re&igorare a acti&itatii n do*eniu.

  9upa 1 n conditiile unui proces de restructurare a econo*iei relati& ncet si

  nt+r%iat ntreprinderile cu capital *aoritar de stat au de&enit neco*petiti&e.

  Supradi*ensionarea lor ca nu*ar de salariati a ngreunat procesul de restructurare

  nee?ist+nd capacitatea necesara de a,sor,tie a fortei de *unca disponi,ili%ate ndeose,i n

  %onele care au auns sa de&ina aproape co*plet dependente de un sector industrial.

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  7/25

  Industria

  #epre%entati& pentru industria din /ltenia este producerea energiei electrice pe ,a%a de

  lignit si hidroelectrica respecti& industria e?tracti&a .Se regasesc 6 ter*ocentrale ce

  functionea%a pe lignit a caror putere instalata este de 5677 MA astfel : #o&inari

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  8/25

  Bn su,solurile regiunii /ltenia se regasesc i*portante re%er&e de resurse naturale respecti&lignit ga%e naturale petrol etc distri,utia acestor resurse se pre%inta astfel:

  +i"ura ; Sursa -http.//dnssmpp#fnme#ro/les/Re"iunea0de0Bezvoltare0Sud'3est0

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  9/25

  Agricultura

  9esiin sectorul agricol populatia ocupata la ni&elul regiunii /ltenia este de

  583. persoane repre%entand 572 din total. #egiunea Sud Vest /ltenia este *arcatade dependenta sa de agricultura aceasta i*,racand for*a unei agriculturi de su,%istenta

  practicata de o populatie rurala i*,atranita si de catre cei disponi,ili%ati din *ediul

  ur,an. E&and o contri,utie redusa la for*area produsului intern ,rut regional si o

  producti&itate sca%uta aceasta ra*ura econo*ica este caracteri%ata de fara*itareaterenurilor si lipsa *iloacelor si a *etodelor *oderne de productie.

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  10/25

  +i"ura = #Sursa -6nstitutul 7ational de Statistica 4

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  11/25

  =rodusul intern ,rut (=B- este indicatorul ce caracteri%ea% cel *ai precis ni&elul de de%&oltareal unei regiuni pe o perioad deter*inat de ti*p. =entru a o,ser&a situaia econo*iei #egiuniiSud'Vest /ltenia a* considerat necesar o anali% a =B- pe categorii de resurse n perioada42' 414 de fapt ponderea industriei agriculturii construciilor Hi ser&iciilor n =B-.

  Ir*rind ta,elul de *ai sus se o,ser& c n #egiunea Sud'Vest /ltenia cea *ai *are ponderen =B- o au ser&iciile ntre 51 Hi 52 . =uternica tendin de teriari%are a econo*iei regiunii

  a deter*inat creHterea anu*itor ra*uri ale ser&iciilor *ai rapid dec+t a altor acti&iti.=redilecia populaiei spre speciali%area pe o anu*it ra*ur este deter*inat de posi,ilitile*ultiple de afir*are profesional dar Hi oportuniti de c+Htig i*portante. @n regiune co*erulHi transporturile dein ponderea cea *ai *are din totalul ser&iciilor n ti*p ce inter*ediariifinanciari ocup cea *ai oas po%iie n acest clasa*ent.

  +i"ura ? #Sursa -6nstitutul 7ational de Statistica 4

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  12/25

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  13/25

  Turism

  #egiunea ,eneficia%a de un potential turistic di&ersificat inclu%+nd turis*ul *ontan

  si cel speologic ,alnear ecoturis*ul parcuri naturale (peste 4 ha de arii

  proteate turis*ul religios (peste 6 de *anastiri si ,iserici ortodo?e. 9atorita po%itiei

  sale a reliefului &ariat a *onu*entelor &echi si a traditiilor culturale potentialul turistic

  al /lteniei este foarte di&ersificat fiind concentrat n 3 %one: ;lisura 9unarii ) =ortile de

  Fier Su,carpatii Gorului si V+lcii cu nse*nate *onu*ente naturale (pesteri chei

  canioane re%er&atii si arhitectonice (*+nastirile Vodita ;o%ia

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  14/25

  Structurile de pri*ire turistica cu functiuni de ca%are turistica in regiunea /ltenia in 41au fost in nu*ar total de 32 repre%entand circa 6 din totalul e?istent in tara se pre%intaastfel:

  +i"ura >#Sursa -6nstitutul 7ationalde Statistica 4

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  15/25

  ;apacitatea de ca%are e?istenta in regiunea /ltenia a fost in 41 de 1651 locurirepre%antand circa 25 din totalul e?istent la ni&elul tarii iar indicile de utili%are netaa capacitatii in functiune este de circa 32 se pre%inta astfel:

  +i"ura 9 #Sursa -6nstitutul 7ational deStatistica 4

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  16/25

  Structuri parteneriale

  @n pre%ent n #egiunea Sud'Vest /ltenia func ionea% *ai *ulte structuri parteneriale dintre

  care a*inti*:

  Asociaii de ezvoltare Intercomunitar! (AI) Esocia iile de 9e%&oltareBnterco*unitar sunt structuri de cooperare cu personalitate uridic de drept pri&atnfiinate n condiiile legii de ctre unitile ad*inistrati&'teritoriale pentru reali%area nco*un a unor proiecte pentru de%&oltare de interes %onal sau regional ori furni%area n

  co*un a unor ser&icii pu,lice (Legea ad*inistraiei pu,lice locale nr. 41241.

  "rupuri de ac iune local! ("A#) @n #o*+nia GEL'urile au nceput s fie for*ate n anul4 prin inter*ediul E?ei 5 ) Leader din cadrul =J9# 47 ) 413. E,ordarea Leader Kdeos n sus repre%int o *odalitate ce per*ite actorilor locali deter*inarea ne&oilor %oneidin care pro&in i contri,uirea la de%&oltarea teritorial din punct de &edere econo*icde*ografic educa ional cultural etc. prin inter*ediul unei strategii de de%&oltare ela,orati i*ple*entat local.

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  17/25

  $actul Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocupare i Incluziune Social!

  ;rearea =actului

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  18/25

  O%iective speci&ice';resterea rolului econo*ic si social al centrelor ur,ane prin adoptarea unei a,ordaripolicentrice in &ederea sti*ularii unei de%&oltari *ai echili,rate a #egiunilor

  B*,unatatirea accesi,ilitatii #egiunilor si in particular a accesi,ilitatii centrelor ur,anesi a legaturilor cu %onele inconuratoare

  ;resterea calitatii infrastructurii sociale a #egiunilor;resterea co*petiti&itatii #egiunilor ca locatii pentru afaceri

  ;resterea contri,utiei turis*ului la de%&oltarea #egiunilor

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  19/25

  Analiza Sot

  $uncte tari

  #egiune de tran%it cheie ntre -anat Hi Muntenia (-ucureHti situat la confluenacoridoarelor de transport paneuropene BV Hi VBBN

  ;el *ai *are productor de hidrocentralele de la =orile de Fier Hi Lotru'/lt ) cca Odin total Hi ter*oenergie (,a%inele car,onifere >iu'Motru: #o&inari Hi

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  20/25

  $uncte sla%e

  Bnfrastructura de transport insuficient de%&oltat: Bne?istena unei autostr%i n regiune Hilipsa unei onciuni corespun%toare

  Bnfrastructura de utiliti Hi *ediu sla, de%&oltat (ap canali%are epurare ga%e*anage*entul deHeurilor co*unicaii n *ediul rural dar Hi n *ulte oraHeN n generalcea *ai redus densitate a facilitilor dintre toate regiunile

  ;apacitate sc%ut de atragere a in&estiiilor strine directe (32 din &olu*ul riireea de spriinire a afacerilor sla, de%&oltat capacitate sla, de consultan.N

  Structura de spriinire a afacerilor n stadiu incipient de de%&oltare ' trei parcuriindustriale (/lt Gor 9ol Hi 2 incu,atoare de afaceri

  Zone *onoindustriale (,a%inele *iniere Motru Hi #o&inari 'Q%one defa&ori%ate sauneindustriali%ate (=odiHul Mehedini

  =ro,le*e serioase cu srcia din *ediul rural Hi ser&icii sociale precareN

  9iscrepana e&ident ntre *eseriile oferite de siste*ul educaional Hi cerinele pieei

  *uncii (calitatea educaiei n *ediul rural este afectat de infrastructura de educaie sla,de%&oltat

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  21/25

  Oportunitati

  =otenial de e?ploatare a 9unrii ca un coridor de transport cu cost redus (coridorul VBBN

  =otenial crescut pentru turis*ul *ontan rural ,alnear dunrean religios etc

  9e%&oltarea sectorului ser&iciilor &a oferi oportuniti pentru crearea de noi locuri de*uncN

  I0 aloc fonduri su,staniale pentru protecia *ediului Hi resurse u*ane N

  =otenial crescut pentru agricultur ecologic Hi agroturis* n special n partea de nord aregiuniiN

  Bnteres pentru nfiinarea parcurilor tehnologice Hi industrialeN

  9isponi,ilitatea forei de *unc pentru recalificare Hi de%&oltarea a,ilitailor

  #esurse hidroenergetic ieftine Hi de hidrocar,uri lichide

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  22/25

  Amenintari

  ;reHterea disparitilor inter' Hi intraregionale

  ;reHterea ratei Ho*aului n ur*a pri&ati%rii ntreprinderilor *ari Hi a restructurriiindustriale

  =ro,le*ele acu*ulate n industria e?tracti& a cr,unelui nc greu de re%ol&at

  Lrgirea I0 &a duce la creHterea co*petiiei pentru produsele agricole put+nddefa&ori%a unele sectoare tradiionale

  Migraia *asi& a tineretului datorit lipsei locurilor de *unc9ecalificarea specialiHtilor din industria constructoare de *aHini (;raio&a -alH

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  23/25

  oncluzii

  =entru a depHi aceast cri% la ni&elul regiunii este ne&oie de adoptarea unor deci%ii care au cao,iecti& prioritar:

  reducerea de%echili,relor nregistrate Hi integrarea acti&itilor din sectorul pu,lic astfel nc+t s

  se aung la un ni&el opti* de de%&oltare al regiuniiN

  rea,ilitarea infrastructurii fi%ice prin identificarea Hi fructificarea potenialelor e?istente nu

  doar la ni&elul regiunii ci Hi la ni&elul fiecrui ude n parteN

  pro*o&area a&antaelor co*parati&e pro*o&area progra*elor sociale constituite n funcie

  de specificul regiunii.

  restructurarea industriei co*pletat de de%&oltarea Hi speciali%area ra*urilor e?istente prin

  crearea unui *ediu propice acti&itilor ino&ati&eN sti*ularea de noi ra*uri industriale cu

  predilecie ecologiceN

  adaptarea ni&elului de calificare'recalificare a resurselor u*ane ce tre,uie ns s corespund

  rigorilor pieei cerinelor utili%atorilor.

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  24/25

  9e%&oltarea dura,il *,in creHterea econo*ic susinut pstrarea Hi a*eliorarea sntii

  natural'u*ane ustiia social Hi asigurarea a*,ianei de*ocratice n &iaa social. Eltfel

  spus de%&oltarea econo*ic dura,il asigur satisfacerea cerinelor pre%ente de consu* fr

  a le co*pro*ite sau preudicia pe cele ale generaiilor &iitoare#

 • 7/25/2019 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest

  25/25

  *i%liogra&ie

  http:!!!.*dlpl.ro$docu*enteregiuni5.SA$ro.pdf

  http:!!!.oirs&fse.rosite$utile=#E/$draft$final.pdf http:eufinantare.infodocsStrategia4Jationala49e%&oltare4#

  egionala44'4iulie4413$SJ9#413.pdf http:!!!.re&istadestatistica.roErticole411art2$ro$rrs42$411.pdf http:!!!.cci&l.roRcci&lroi*agesdocu*entsGeno=9#'SV'/ltenia'415

  '44.pdf http:store.ectap.roarticole678$ro.pdf http:dnss*pp.fn*e.rofiles#egiunea4de49e%&oltare4Sud'Vest4

  /ltenia.pdf

  http://www.mdlpl.ro/_documente/regiuni/4.SW_ro.pdfhttp://www.oirsvfse.ro/site_utile/PRAO_draft_final.pdfhttp://eufinantare.info/docs/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013_SNDR2013.pdfhttp://eufinantare.info/docs/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013_SNDR2013.pdfhttp://www.revistadestatistica.ro/Articole/2011/art5_ro_rrs%205_2011.pdfhttp://www.ccivl.ro/~ccivlro/images/documents/Geno/PDR-SV-Oltenia-2014-2020.pdfhttp://www.ccivl.ro/~ccivlro/images/documents/Geno/PDR-SV-Oltenia-2014-2020.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/678_ro.pdfhttp://dnssmpp.fnme.ro/files/Regiunea%20de%20Dezvoltare%20Sud-Vest%20Oltenia.pdfhttp://dnssmpp.fnme.ro/files/Regiunea%20de%20Dezvoltare%20Sud-Vest%20Oltenia.pdfhttp://dnssmpp.fnme.ro/files/Regiunea%20de%20Dezvoltare%20Sud-Vest%20Oltenia.pdfhttp://dnssmpp.fnme.ro/files/Regiunea%20de%20Dezvoltare%20Sud-Vest%20Oltenia.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/678_ro.pdfhttp://www.ccivl.ro/~ccivlro/images/documents/Geno/PDR-SV-Oltenia-2014-2020.pdfhttp://www.ccivl.ro/~ccivlro/images/documents/Geno/PDR-SV-Oltenia-2014-2020.pdfhttp://www.revistadestatistica.ro/Articole/2011/art5_ro_rrs%205_2011.pdfhttp://eufinantare.info/docs/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013_SNDR2013.pdfhttp://eufinantare.info/docs/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013_SNDR2013.pdfhttp://www.oirsvfse.ro/site_utile/PRAO_draft_final.pdfhttp://www.mdlpl.ro/_documente/regiuni/4.SW_ro.pdf