16
Info REGIO Î n 2014, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a administrat 11 proiecte de dezvoltare regională, în valoare totală de circa 51,2 mln lei, și a organizat mai multe activități și evenimente al căror principal obiectiv a fost să contribuie la creșterea condițiilor de trai pentru cetățenii din nordul Republicii Moldova. 2014 în cifre: Circa 52,2 de milioane de lei 11 proiecte administrate 3 evenimente de anvergură 9 km de drum renovat 27,4 km de rețele de apeduct construite 3 km de rețele de canalizare construite 1 popas turistic construit Regiunea de Dezvoltare Nord - 2014 AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD Nr. 2 / 44 ianuarie - decembrie 2014 Anuar elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord Dezvoltarea nordului Moldovei a costat Dezvoltarea nordului Moldovei a costat Dezvoltarea nordului Moldovei a costat circa 51,2 de milioane de lei în 2014 circa 51,2 de milioane de lei în 2014 circa 51,2 de milioane de lei în 2014 Continuare în pag. 2 Acest anuar informativ conține 16 pagini și a fost elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Vizitați pagina ADR Nord din Facebook! Și aici, ADR Nord vorbește cu Dvs. Vă așteptăm în grupul „Dezvoltare regională” din Facebook! Vești bune din regiunea ta! „În ultimii ani s-au făcut multe lucruri frumoase în Regiunea de Dezvoltare Nord. Cu toate acestea, mi-aș dori mai mult”. — Ion Parea, președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord „În 2015 vom depune și mai mari eforturi pentru a îndeplini tot ceea ce am planificat. Cu o singură condiție: să avem susținerea autorităților publice locale, a mediului privat și a organizațiilor neguvernamentale”. — Ion Bodrug, director ADR Nord

Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sinteză a celor mai importante evenimente ce au avut loc anul trecut în domeniul dezvoltării regionale în nordul Republicii Moldova.

Citation preview

Page 1: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

Info REGIO

Î n 2014, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a administrat 11

proiecte de dezvoltare regională, în valoare totală de circa 51,2 mln lei, și a

organizat mai multe activități și evenimente al căror principal obiectiv a fost

să contribuie la creșterea condițiilor de trai pentru cetățenii din nordul

Republicii Moldova.

2014 în cifre:

Circa 52,2 de milioane de lei

11 proiecte administrate

3 evenimente de anvergură

9 km de drum renovat

27,4 km de rețele de apeduct construite

3 km de rețele de canalizare construite

1 popas turistic construit Re

giu

ne

a d

e D

ezv

olt

are

No

rd -

20

14

AG

EN

ȚI

A D

E D

EZ

VO

LT

AR

E R

EG

IO

NA

NO

RD

Nr. 2 / 44 ianuarie - decembrie 2014

Anuar elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Dezvoltarea nordului Moldovei a costat Dezvoltarea nordului Moldovei a costat Dezvoltarea nordului Moldovei a costat circa 51,2 de milioane de lei în 2014circa 51,2 de milioane de lei în 2014circa 51,2 de milioane de lei în 2014

Continuare în pag. 2

Acest anuar informativ conține 16 pagini și a fost elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

Vizitați pagina ADR Nord din Facebook! Și aici, ADR Nord vorbește cu Dvs.

Vă așteptăm în grupul „Dezvoltare regională” din Facebook!

Vești bune din regiunea ta!

„În ultimii ani s-au făcut multe lucruri frumoase în Regiunea de

Dezvoltare Nord. Cu toate acestea, mi-aș dori mai mult”. — Ion Parea,

președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord

„În 2015 vom depune și mai mari eforturi pentru a îndeplini tot ceea ce am planificat.

Cu o singură condiție: să avem susținerea autorităților publice locale, a mediului privat

și a organizațiilor neguvernamentale”. — Ion Bodrug, director ADR Nord

Page 2: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

D in sursele Fondului Național

pentru Dezvoltare Regională

(FNDR), ADR Nord a

administrat 10proiecte de dezvoltare

regională, în valoare totală de 49,5

mln lei, bani aprobați de Consiliul

Național de Coordonare a Dezvoltării

Regionale (CNCDR).

În afară de cei 49,5 mln lei alocați din

FNDR în 2014, ADR Nord a

valorificat în cadrul a două proiecte de

dezvoltare regională circa 1,7 mln

lei din banii Guvernului Germaniei,

p r in in t e rmed iu l p ro iec tu lu i

„Modernizarea serviciilor publice

locale în Republica Moldova”,

gestionat de Agenția de Cooperare

Internațională a Germaniei (GIZ).

Astfel, suma totală investită în

Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)

în anul 2014 este de circa 51,2 mln

lei.

Din cele 10 proiecte de dezvoltare

regională finanțate de FNDR și

administrate de ADR Nord anul

trecut, 6proiecte au fost lansate în

2014, iar pentru celelalte 4 proiecte,

lansate în perioada 2012-2013, a fost

extins termenul de implementare.

Finanțarea proiectelor în anul 2015 va

fi decisă la următoarea ședință a

CNCDR.

„ Anul 2014 a fost un an care a intensificat rezultatele obținute de către echipa ADR Nord în promovarea

dezvoltării regiunii de nord a țării. Au fost consolidate parteneriatele pentru dezvoltare și puse temeliile

unor noi relații de cooperare, atât interne, cât și externe, la aceasta contribuind, în mare măsură,

evenimentele de amploare, organizate de către ADR Nord. Consider că cele realizate anul trecut au fundamentat o

bază sigură și un generator de impulsuri pentru atingerea obiectivelor pe termen lung ale politicii de dezvoltare

regională”. — Svetlana Caliniac, consultant GIZ la ADR Nord

Pag. 2

Proiecte

Cele mai importante rezultate pe care ADR Nord le-a obținut anul trecut la

capitolul realizarea proiectelor sunt: 9 km de drum renovat, 27,4 km de

rețele de apeduct construite, 3 km de rețele de canalizare construite, 1 stație

de pompare montată, 3 unități de transport achiziționate, un popas turistic

construit și o casă-muzeu renovată etc.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

Planificare

P rocesul de elaborare a

Strategiei de Dezvoltare

Regională Nord (SDR Nord),

orizont 2020, iniţiat de ADR Nord în

2013, a continuat şi în 2014. ADR

Nord a elaborat profilul Regiunii de

Dezvoltare Nord şi analiza SWOT

pe domenii. De asemenea, au avut

loc trei şedinţe ale grupului de lucru

regional. Procesul de planificare

strategică regională a fost susţinut de

experţii naţionali, internaționali

(Letonia, Polonia) şi parteneri ai

ADR Nord (Universitatea de Stat

„Alecu Russo" din Bălți, Ministerul

Protecției Mediului și Dezvoltării

Regionale din Republica Letonia şi

Agenția pentru Dezvoltare Regională

Vest din România). Estimativ, SDR

Nord pentru anii 2016-2020 va fi

definitivată către sfârșitul anului

2015, cu elaborarea documentului de

politică regională, consultare publică

şi aprobare din partea CRD Nord.

Întregul proces de planificare în

RDN a fost susținut de comunitate,

precum și de către experți naționali

și internaționali.

Dezvoltare

L a compartimentul planificare

strategică, au fost realizate

majoritatea activitatilor

planificate, cu excepția aprobării

Planului regional sectorial în

domeniul Drumuri locale și

regionale, document ce urmează a fi

a v i z a t d e o c o m i s i e

interministerială. Astfel, în 2014,

Co n s i l i u l Re g io na l p en t ru

Dezvoltare Nord (CRD Nord) a

aprobat trei Programe regionale

sectoriale în domeniile Alimentare

cu apă și canalizare (AAC),

Managementul deșeurilor solide

(MDS) și Eficiența energetică a

clădirilor publice (EECP). Totodată,

au fost identificate 60 de idei de

proiecte în domeniile AAC și

EECP. Guvernul Germaniei a

sprijinit financiar elaborarea unui

studiu de fezabilitate pentru

agregarea serviciilor de alimentare

cu apă din Clusterul Prut, raionul

Râșcani, cu opțiuni de servicii de

colectare și epurare a apelor

reziduale. Și Guvernul Cehiei a

finanțat elaborarea unui studiu de

fezabilitate pentru crearea unui

sistem modern de planificare în

Regiunea de Dezvoltare Nord,

utilizând tehnologia GIS (Sistem

Informațional Geografic).

„ Credem că anul 2015 va fi și

mai productiv, odată cu

elaborarea Strategiei de

Dezvoltare Regională Nord și a Planului

Operațional Regional Nord, orizont 2020.

În cadrul Secției planificare strategică și

programare s-a consolidat o echipă mai

diversă din punct de vedere profesional:

avem statistician, ne-am specializat în

promovarea și atragerea investițiilor și

avem suport din parrtea mediului

academic la etapa de planificare, cu

studii, cercetări și recomandări”.

Inga Cojocaru, șefa Secției planificare

strategică și programare, ADR Nord

Page 3: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

A nul trecut, în paralel cu

realizarea proiectelor de

dezvoltare regională, ADR

Nord a organizat, la Bălți, Edineț și

Soroca, cea de-a doua ediție a Zilelor

RDN (24-27 septembrie) și, în

premieră, Festivalul Mierii (Bălți, 27

septembrie). De asemenea, cu ocazia

evenimentului de aniversare a celor 5

ani de activitate a ADR Nord, a avut

loc masa rotundă cu genericul

„Agenția de Dezvoltare Regională

Nord la 5 ani de activitate”. În acest

context, o delegație din componența

căreia au făcut parte 20 de

reprezentanți a i Mini s te rului

Protecției Mediului și Dezvoltării

R e g i o n a l e d i n L e t o n i a , a i

organizațiilor neguvernamentale și

autorități publice locale din Letonia s-

au aflat, în perioada 16-21 decembrie

în RDN. În cadrul mesei rotunde au

fost prezentate cele mai importante

realizări ale ADR Nord, precum și

domeniile în care Moldova și Letonia

colaborează. Totodată, pentru anul

2015, au fost planificate un șir de

activități comune moldo-letone. Pe

parcursul aflării delegației letone în

RDN, raionul Edineț și districtul

Daugavpils, raionul Florești și

districtul Saldus, raionul Briceni și

districtul Brocēni, Asociațiile obștești

„Pro Cooperare Regională” și

„Forumul Rural Leton” au semnat

acorduri de colaborare.

Pag. 3

Evenimente

Anul trecut, ADR Nord a organizat 26 de proceduri de achiziții publice pentru proiectele finanțate din FNDR, dintre care 9 au fost anulate, iar 17 au fost finalizate cu încheierea contractelor. În pofida anulării și repetării majorității licitațiilor, ADR Nord a reușit contractarea tuturor lucrărilor, serviciilor și bunurilor planificate pentru anul trecut. Totodată, sursele alocate din bugetul de stat au fost valorificate integral, iar executarea a 8 contracte va continua în anul 2015.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

Perspective ADR Nord

Î n 2014, din FNDR, pentru

dezvoltarea regiunilor din

Republica Moldova au fost

alocați circa 195 mln lei. Pentru

comparație, bugetul FNDR în anul

2013 a fost de 191,25 mln lei, iar în

2012 - 160,7 mln lei. CNCDR nu a

alocat mijloace financiare pentru

pentru anul 2015, întrucât bugetul

de stat pentru anul curent încă nu a

fost aprobat de Parlament.

În Documentul Unic de Program

(DUP) pentru anii 2013-2015 au

fost incluse, pentru toate regiunile

de dezvoltare, 61 de proiecte de

dezvoltare regională, finanțate atât

din FNDR, cât și de partenerii de

dezvoltare ai Republicii Moldova.

În perioada anilor 2013-2015,

conform DUP, în RDN sunt în

proces de realizare 18 proiecte,

dintre care 6 au fost finalizate, 7

proiecte sunt în curs de realizare, iar

5 proiecte nu au obținut deocamdată

finanțare.

„ În 2014, ADR Nord și-

a întărit pozițiile ca

instituție care

implementează proiecte importante

și absolut necesare în regiunea de

nord. Echipa agenției s-a

consolidat, specialiștii și-au

îmbunătățit capacitățile, fapt ce

permite să considerăm că, în

continuare, ADR Nord va atrage și

valorifica tot mai multe fonduri în

beneficiul regiunii. Personal,

consider că în anul 2015 agenția ar

putea influența mai hotărât

elaborarea politicilor la nivel

regional, acordând un suport mai

mare administrațiilor publice locale

și raionale, mai ales că în acest an

în țară vor avea loc și alegerile

locale generale”.

Vlad Ghițu, consultant GIZ la

ADR Nord

Page 4: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

C hișinău, 28 ianuarie 2014. A

avut loc conferința de închidere

a p ro i ec t u l u i t w i n n i ng

„Consolidarea capacităților în domeniul

dezvoltării regionale în Republica

Moldova”. Proiectul a fost susținut

financiar de Uniunea Europeană cu 1,2

milioane euro și implementat de

Ministerul Dezvoltării Regionale și

Construcțiilor (MDRC) în parteneriat

cu Ministerul de Interne al Franței.

În cadrul conferinței de închidere a

proiectului au participat Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în

Republica Moldova, Girard Ghiiono, Ambasadorul Franței în

Republica Moldova, Marius Lazurca, Ambasadorul României în

țara noastră, Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale

și Construcțiilor, Patrick Noddings, liderul de proiect din partea

UE, reprezentanții MDRC, autoritățile publice de nivelul I și II

precum și reprezentanți ai sectorului asociativ și economic.

În perioada mai 2012 - ianuarie 2014, Republica Moldova a

beneficiat de asistența proiectului twinning „Consolidarea

capacităților în domeniul dezvoltării regionale în RM”, finanțat

de UE și implementat de MDRC al Republicii Moldova în

parteneriat cu Ministerul de Interne al Franței.

Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale și

Construcțiilor, a menționat că, pe parcursul a 21 luni de

implementare a proiectului, s-a reușit promovarea unei cooperări

active cu APL de nivelele I și II, societatea civilă, membri ai

diverselor asociații profesionale, întreprinzători privați care

insistă să dezvolte afaceri personale.

„Politica regională în Republica Moldova se află în continuă

dezvoltare, în viitorul apropiat ne propunem să elaborăm o nouă

Strategie Națională de Dezvoltare Regională, cu termen de

acțiune ajus tat cerințelor și

documentelor de p lanif icare

strategică a UE (an. 2020), urmează

a fi instituționalizate alte 2 regiuni

ale țării: UTA Găgăuzia și mun.

Chișinău, va fi modificată Legea

privind dezvoltarea regională

adoptată în 2006. Toate aceste

activități au fost prevăzute în

componentele proiectului, astfel

încât experții au reușit să ne inspire -

care ar trebui să fie metodologia

aplicată de minister, care sunt

prioritățile noastre și cum am putea ajunge la finalitatea pe

care ne-am propus-o”, a subliniat viceministrul Oboroc.

Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în Republica Moldova, a

precizat că Delegația UE este mulțumită de rezultatele

acestui proiect, de cooperarea activă dintre autorități de

diferit nivel și de capacitățile asimilate de beneficiari în

vederea realizării politicii în domeniul dezvoltării regionale.

De asemenea, șeful Delegației UE a subliniat că UE va

susține în continuare dezvoltarea regională din țara noastră,

iar experții europeni vor continua să își împărtășească

experiența pentru ca actorii de nivel național, regional și

local din Moldova implicați în promovarea dezvoltării

regionale să își dezvolte capacitățile și să creeze condiții de

trai mai bune pentru cetățeni.

R eprezentanții MDRC au comunicat că eforturile

depuse în cadrul acestui proiect au fost doar un

început de formare a viziunilor, de a planifica

activități în conformitate cu cadrul regulator al UE, iar

echipa formată, conexiunile între persoane, relațiile

interpersonale, care au fost stabilite, vor contribui esențial și

în viitor la dezvoltarea țării.

Î n perioada decembrie 2013 — februarie 2014, cei 2200 de locuitorii ai

comunei Tătărăuca Veche, Soroca, au fost informaţi despre beneficiile

serviciului public de iluminare stradală, dar şi despre responsabilitatea

cetăţenilor de a achita la timp facturile pentru acest bun comun. Primele

activităţi de informare a comunității au avut loc în toamna anului 2012.

Sistemul modern şi econom de iluminare stradală pentru cele șase localităţi

ale comunei a fost creat cu sprijinul financiar al proiectului „Modernizarea

serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenţia de

Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). GIZ a acordat suportul prin

intermediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord.

Pag. 4

Consolidarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în RM

Încă o campanie de promovarea iluminării stradale eficiente

Obiectivul principal al proiectului a fost

îmbunătăţirea cadrului legislativ, instituţional şi de

reglementare a politicii de dezvoltare regionale,

revizuirea cadrul normativ al planificării spațiale,

precum și consolidarea capacităţilor MDRC și a

actorilor de nivel național și regional implicați în

dezvoltarea regiunilor țării.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Ianuarie 2014

Seminar pentru elevii gimnaziului din Tătărăuca Veche

Page 5: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

B ălți, 13 februarie 2013. Membrii Consiliului Regional

pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) s-au întrunit în

prima ședință ordinară din acest an. Cei 34 din 48

membri ai CRD Nord au luat act de prezentarea raportului de

activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR

Nord) în anul 2013, calificând drept satisfăcătoare activitatea de

anul trecut a ADR Nord, și au aprobat un șir de documente

strategice pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN).

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a precizat că echipa ADR

Nord va depune în continuare maxim efort pentru a îmbunăți

colaborarea cu autoritățile publice locale din regiune. „În

strânsă colaborare cu autoritățile locale, vom continua să

muncim și mai intens pentru a contribui la reducerea decalajelor

de dezvoltare din interiorul regiunii”, a subliniat directorul ADR

Nord, aducând totodată la cunoștința membrilor CRD Nord

raportul anual privind implementarea Planului Operațional

Regional pentru anii 2013-2015.

Referindu-se la Programele regionale sectoriale în domeniile

Managementul deșeurilor solide și Eficiența energetică a

clădirilor publice, prezentate și aprobate în cadrul ședinței,

directorul Ion Bodrug a menționat că aceste documente foarte

necesare pentru dezvoltarea regiunii sunt un rezultat important,

obținut grație eforturilor comune ale ADR Nord și Agenției de

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Pag. 5

Documente strategice importante pentru dezvoltarea Regiunii Nord, aprobate la ședința CRD Nord

„Mi-aș dori ca, în anul 2014, ADR Nord și CRD Nord să nu fie organizații politizate, să facem la maximum posibil ca toate raioanele să fie egal tratate. Cred că ADR Nord este capabilă și este datoare să facă tot posibilul ca să susțină raioanele unde nu

a fost implementat niciun proiect”, a subliniat președintele CRD Nord.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Februarie 2014

Serviciu de MDS în raionul Florești

F lorești, 5 februarie

2014. În incinta

Primăriei Florești a

avut loc o ședință de lucru

pe tema creării serviciului

de management al

deșeurilor solide (MDS) în

cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de gestionare a

deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești”,

finanțat prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a

Germaniei (GIZ).

„Acum suntem la o etapă când trebuie să ne axăm pe

dezvoltarea serviciului de MDS. Autoritățile publice locale

trebuie să fondeze o asociație sau o întreprindere ce va gestiona

serviciul de MDS. În acest sens, ADR Nord și consultanții GIZ

vor contribui ca acest serviciu să funcționeze cât mai curând

posibil”, a relevat, în cadrul ședinței, directorul ADR Nord, Ion

Bodrug, care a mai subliniat că dezvoltarea regională, în special

regionalizarea serviciilor comunale, este un lucru foarte

complicat. „Am avut ocazia să studiem anevoioasa experiență a

altor state în acest domeniu”, a relevat directorul ADR Nord.

În rezultatul ședinței de lucru ce a avut loc în incinta Primăriei

Florești, au fost scoase în evidență problemele principale ce țin

de crearea și funcționarea serviciului de MDS în raionul

Florești, probleme ce vor fi luate în calcul de către specialiștii

responsabili de implementarea proiectului.

Ambasadori europeni în RDN

B ălți, 27 februarie

2014. Ambasadorii

pentru Parteneriatul

Estic din Franța, Suedia și

Letonia - E.S. Serge

Smessow, E.S. Martin

Hagstrӧm și, respectiv, E.S. Juris Poikāns - au vizitat Agenția de

Dezvoltare Regională (ADR) Nord, dorind să cunoască mai bine

Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN).

În nordul republicii, oficialii europeni și-au început vizita la

ADR Nord, după care s-au întâlnit cu studenți și profesori de la

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, societatea civilă și

administrația publică locală a municipiului.

În mesajul său de salut, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, și-a

exprimat convingerea că această vizită istorică este un semnal

important de srijinire a aspirațiilor de integrare europeană a

Republicii Moldova.

În vederea sprijinirii acțiunilor întreprinse de Guvernul

Republicii Moldova la capitolul integrarea în Uniunea

Europeanpă, cei trei ambasadori europeni pentru Parteneriatul

Estic au subliniat importanţa comunicării tuturor cetăţenilor

moldoveni a avantajelor Acordului de Asociere RM-UE, ce

include şi Zona de Liber Schimb, Aprofundat şi Cuprinzător.

Totodată, cei trei ambasadori au reiterat mesajul de susţinere a

parcursului european al Republicii Moldova.

Page 6: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

D ouă zile de instruire despre planificarea regională, în

Franța, la Paris, le-a oferit participanților din partea

Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR

Nord) posibilitatea să cunoască mai multe despre problemele

de dezvoltare a capacităților în elaborarea, implementarea și

evaluarea strategiilor de dezvoltare economică și de ocupare

a forței de muncă locale.

E vorba despre un curs de instruire organizat, în perioada 19-

20 martie a.c., în cadrul proiectului „Creșterea capacităților

administrației publice locale de amenajare a teritoriului și

municipalităților”, finanțat prin intermediul Instrumentului

financiar norvegian.

Împreună cu un grup de experți internaționali din Marea

Britanie, Irlanda de Nord, Franța și Polonia, care au ținut

cursul de instruire, reprezentanții ADR Nord și ai VARAM,

au ajuns la concluzia că problemele de dezvoltare regională

din Moldova și Letonia sunt asemănătoare, iar experiența în

acest domeniu a unor state din Uniunea Europenă poate servi

exemplu pentru regiunile de dezvoltare din țara noastră.

Invitația reprezentanților ADR Nord la cursul de instruire

organizat în capitala Franței se încadrează în contextul strânsei

colaborări în domeniul dezvoltării regionale dintre ADR Nord

și VARAM.

Relațiile de colaborare dintre ADR Nord și VARAM au trecut

la o nouă etapă. Participarea la cursul de instruire organizat la

Paris le va permite specialiștilor de la ADR Nord să preia

bune practici europene în domeniul elaborării strategiilor de

dezvoltare.

Pag. 6

„Problemele de dezvoltare regională din Moldova și Letonia sunt asemănătoare”. Curs de instruire despre planificarea regională, la Paris

Proiecte realizate în Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

Directorul IADR Nord, on Bodrug, susține că partenerii din Letonia, țară membră a Uniunii Europene, au abordat subiecte actua le și pentru regiunile de dezvoltare din Republica Moldova: „În Letonia persistă aceleași probleme ca și în Republica Moldova. Acest seminar de instruire ne va ajuta să evităm eșecurile și problemele pe care partenerii noștri deja au reușit să le rezolve”.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E

Î n 2014, în Regiunea de Dezvoltare Nord vor fi realizate 11 proiecte de dezvoltare regională.

Astfel, pentru implementarea acestor proiecte în 2014, din Fondul Național pentru

Dezvoltare Regională (FNDR) au fost alocați peste 65 de milioane de lei, bani aprobați prin

Decizia 13/13 a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) din 20

decembrie 2013.

În afară de cele 11 proiecte cu finanțare din FNDR, ADR Nord va implementa în acest an încă

4 proiecte, finanțate din sursele Guvernului Germaniei prin intermediul Agenției de Cooperare

Internațională a Germaniei (GIZ). Aceste 4 proiecte sunt parte a proiectului „Modernizarea

serviciilor publice locale în Republica Moldova”, iar valoarea totală a acestora este de circa 15

milioane de lei.

Din cele 11 proiecte cu finanțare din FNDR, 7 vor fi lansate în 2014, iar pentru celelalte 4,

lansate anul trecut, va fi extins termenul de implementare. Astfel, ADR Nord va implementa în

acest an 15 proiecte: 11 cu finanțare din FNDR și 4 cu finanțare externă.

C ele mai multe surse financiare vor fi alocate pentru proiectele de reabilitare a drumurilor

și pentru construcția infrastructurii de apă și canalizare.

În 2014, bugetul total al FNDR este de circa 195 de milioane de lei. În 2013, din FNDR,

pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova au fost alocați circa 191 de milioane de

lei, iar în 2012 bugetul FNDR a constituit circa 160 de milioane de lei. FNDR reprezintă 1%

din bugetul de stat al Republicii Moldova.

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Martie 2014

ZEL „Bălți”

Page 7: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

P rim-ministrul Iurie Leancă a vizitat vineri, 4 aprilie a.c., comuna Costeşti din raionul Râşcani, unde Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a implementat,

din surse financiare oferite prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), proiectul„Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Râșcani”.

Locuitorii satului Duruitoarea Veche beneficiază de apă potabilă de calitate şi acces la sistemul de canalizare. Sătenii au spus că sunt mulţumiţi de sistemul de aprovizionare cu apă. Aceştia i-au povestit Prim-ministrului că în anul 2010, când, din cauza temperaturilor înalte, au secat fântânile, nu le venea să creadă în viabilitatea unui proiect care le va aduce apă potabilă de calitate la robinet, chiar în case.

„Accesul la apă potabilă este o bucurie enormă mai ales pentru femeile de la ţară. Acum suntem şi noi moderne. Ne era foarte dificil cu treburile casnice, când trebuia să aducem apă de la fântâni, care era poluată”, a spus o localnică.

Primarul din localitate, Ion Pleșca, susţine că, odată cu aprovizionarea cu apă, a sporit şi interesul oamenilor faţă de imobilele din zonă.

Şeful Guvernului a discutat cu sătenii despre necesitatea îmbunătăţirii infrastructurii în zonă, construcţia drumului şi atragerea investiţiilor, care să garanteze oamenilor locuri de muncă. „ Cu acces la apă potabilă de calitate, infrastructură

adecvată şi locuri de muncă remunerate, cei care locuiesc în sate vor beneficia de aceleaşi condiţii ca şi

locuitorii de la oraş”, a spus Premierul, la întâlnirea cu locuitorii din Costeşti.

Valoare totală a proiectului de aprovizionare cu apă şi construcţia reţelei de canalizare este de 1.117.306 de euro (inclusiv, investiții germane - 1 103 431 de euro, contribuția locală - 13 875 de euro). În comuna Costeşti locuiesc 4130 de oameni.

Lucrările de reconstrucție a apeductului din Duruitoarea Veche au fost finalizate integral în august 2012, fiind inaugurat la 6 septembrie 2012.

Pag. 7

Locuitorii din Costești, asigurați cu apă potabilă de calitate

„Acest proiect este unic. Ceea ce ne-a impresionat este activismul oamenilor și faptul că au colectat o contribuție de peste 100 de mii de lei, bani necesari pentru elaborarea documentației tehnice la proiect, ceea ce este semnificativ pentru această localitate mică”, susține directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Aprilie 2014

Vizită de studiu în RDN pentru jurnaliști

U n grup de 15 jurnalişti de la instituţii mass-media

naţionale şi locale au vizitat miercuri, 2 aprilie a.c., trei

localităţi din nordul republicii unde Agenţia de

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a realizat proiecte de

dezvoltare regională.

Vizita de studiu pentru jurnaliști și bloggeri a fost organizată de

Asociaţia Presei Independente (API), în cadrul proiectului

„Eforturi integrate pentru promovarea dezvoltării regionale în

agenda mass-media”, finanţat prin intermediul Agenţiei de

Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Jurnaliștii au vizitat mai întâi sediul din orașul Bălți a ADR

Nord, unde, cu ocazia evenimentului Zilele ușilor deschise, au

făcut cunoștință cu specificul de lucru al echipei ADR Nord. Cu

această ocazie, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, le-a mulțumit

jurnaliștilor și bloggerilor interesați de vizita de studiu

organizată de API. „Rezultatele activității noastre pot fi aduse în

casele fiecărui cetățean, iar asta mulțumită efortului pe care îl

depun jurnaliștii. Pentru că avem ce le spune cetățenilor și

pentru ADR Nord este o instituție transparentă, am acordat

întotdeauna o atenție sporită relației cu instituțiile mass-media”,

susține directorul Ion Bodrug.

Propuneri de proiecte în sectorul AAC

B ălți, 1 aprilie

2014. 12

concepte de

propuneri de proiecte în

sectorul Alimentarea cu

apă și canalizare (AAC)

din Regiunea de

Dezvoltare Nord (RDN)

au fost acceptate pentru

etapa de monitorizare și

de identificare a surselor

de finanțare în cadrul unei ședințe comune de evaluare a

conceptelor de propuneri de proiecte (CPP) în sectorul AAC,

organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR

Nord) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul ședinței au fost examinate 15 concepte de proiecte din

toate raioanele din RDN. Astfel, membrii ședinței au acceptat

pentru următoarea etapă, de monitorizare, 12 concepte de

propuneri de proiecte. Totodată, 2 concepte de proiecte au fost

respinse, întrucât acestea vor fi finanțate de Banca Europeană

pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Page 8: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

B ălți, 8 mai 2014. „Dacă ne vom axa doar pe proiecte

de infrastructură, nu vom reuși să dezvoltăm Regiunea

Nord așa cum ne dorim”, a declarat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion

Bodrug, în cadrul primei ședințe a grupului de lucru regional

(GLR) de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Nord

până în anul 2020, eveniment ce a dat startul procesului de

elaborare a Strategiei socio-economică a Regiunii de

Dezvoltare Nord (RDN) pentru anii 2016-2020.

Ședința se înscrie în lanțul de activități inițiate odată cu

desfășurarea, în 2013, a Conferinței internaționale cu

genericul „Oportunități de dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord, până în anul 2020”, eveniment

organizat la inițiativa ADR Nord în colaborare cu Ministerul

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) al Republicii

Moldova și Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării

Regionale (VARAM) al Republicii Letonia.

„Strategia de dezvoltare trebuie să conțină cât mai multe

viziuni exprimate în scheme, desene, ca oricine o va citi să-și

imagineze cum se va dezvolta RDN", susține șeful adjunct al

Direcției generale dezvoltare regională din cadrul MDRC, Igor Malai, precizând, în acest context, că mai sunt o mulțime de

necunoscute, cum ar fi descentralizarea și autonomia financiară

locală. Totodată, funcționarul MDRC a spus că activitatea GLR

de planificare strategică a dezvoltării RDN trebuie mediatizată

cât mai bine, întrucât „la noi se crede că strategiile se

elaborează undeva sus, ceea ce nu trebuie să se întâmple, pentru

că, dacă ar fi așa, viziunile exprimate în acel document nu ar

coincide întocmai cu necesitățile comunităților”. „ Orice strategie nu este o dogmă, ea putând fi actualizată oricând, ca să fie în pas cu provocările

vremii. Pe noi toți ne-a adunat aici dorința de a trăi

într-o regiune mai dezvoltată, unde să avem condiții de viață

mai bune", a spus Vlad Ghițu, consultant al Agenției de

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul ADR

Nord.

A DR Nord a lansat, recent, cea

de-a doua etapă de

implementare a proiectului

„Reabilitarea monumentului istorico-

arhitectural Conacul Pommer și a

drumului de acces la parcul

dendrologic din satul Țaul, raionul

Dondușeni”.

Lucrările ce urmează a fi efectuate în decurs de 6 luni prevăd

amenajarea drumului de acces pentru automobile, cu parcare şi

iluminare, renovarea clădirii administrative, a Conacului Pommer

și a casei-muzeu, edificiu ce va găzdui expoziţii despre viaţa

boierului Pommer, istoria parcului şi a satului.

ADR Nord a început să implementeze proiectul de reabilitare a

Conacului Pommer și a drumului de acces la Parcul Țaul în iulie

2013. Proiectul este finanțat din Fondul Național pentru

Dezvoltare Regională, valoarea totală a proiectului cifrându-se la

peste 23,8 de milioane de lei.

Cu o suprafață de 46 de hectare și o rețea de drumuri de 12,5 km,

cel mai mare monument al naturii din Republica Moldova nu a

mai beneficiat de reparații considerabile din 1995.

Pag. 8

Cum va arăta Regiunea de Dezvoltare Nord către anul 2020?

Forumul Internațional de Business Est-Baltic

„Cercul oamenilor implicați în procesul de planificare și elaborare a strategiilor de dezvoltare trebuie să fie larg, făcându-se abstracție de culorile politice sau de alte aspecte irelevante. Să nu ezităm să discutăm despre diverse subiecte atunci când planificăm. Putem să ne bazăm și pe fantezii, nimeni nu interzice asta. Îi putem implica în acest proces și pe copii, și pe studenți", a relevat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

O delegație din componența

căreia fac parte 20 de

reprezentanți ai Regiunii de

Dezvoltare Nord (RDN) a Republicii

Moldova participă la cea de-a III-a

ediție a Forumului Internațional de

Business Est-Baltic ce are loc în

perioada 16-17 mai a.c. în orașul Daugavpils din Letonia. La

forum participă delegații din 7 state: Letonia, Estonia, Lituania,

Republica Moldova, Polonia, Belorusia și Rusia.

În cadrul forumului investițional, directorul ADR Nord, Ion

Bodrug, a vorbit despre proiectele investiționale realizate de

ADR Nord, precum și despre climatul socio-economic al RDN.

„Forumul din Daugavpils reprezintă o platformă de cooperare

atractivă. Participarea delegației noastre la acest prestigios

eveniment internațional ne va permite să valorificăm și mai

mult cooperarea noastră cu partenerii din Letonia și ne va oferi

posibilitatea să identificăm noi legături de colaborare", susține

directorul Ion Bodrug, potrivit căruia experiența statelor-

membre ale Uniunii Europene îi va ajuta pe reprezentanții țării

noastre să urmeze o cale mai scurtă de aliniere la politicile de

dezvoltare europene.

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Mai 2014

Restaurarea edificiilor istorice din Parcul Țaul

Page 9: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

B ălți, 19-20 iunie 2014. Are loc cel de-al 3-lea Forum

Uniunea Europeană - Republica Moldova, în cadrul

căruia se discută despre perspectivele dezvoltării

economice a Republicii Moldova după semnarea Acordului de

Asociere cu Uniunea Europeană, precum și despre obţinerea

suportului financiar pentru dezvoltarea infrastructurii şi

atragerea investiţiilor.

La deschiderea evenimentului au participat Prim-ministrul Iurie

Leancă, Preşedintele Parlamentului, Igor Corman, ministrul

Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Gerd

Müller, miniştri din Guvernul de la Chişinău. În total, la forum

s-au reunit peste 100 de participanți, inclusiv oficiali din

Germania, Polonia, România şi alte ţări.

În cadrul forumului, divizat în 7 sesiuni, se discută principalele

probleme cu care se confruntă Republica Moldova în acest

moment, precum și obiectivele-cheie ale proiectului european:

crearea locurilor de muncă și dezvoltarea potențialului uman și

social-economic, combaterea corupției, aderarea de facto și de

jure la Uniunea Europeană.

În prima zi a forumului a fost semnat Acordul moldo-german de

asistență pentru dezvoltare. Documentul a fost semnat de către

Prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, și Ministrul

Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare al Germaniei,

Gerd Müller.

Ministrul Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare,

Gerd Müller, a felicitat Republica Moldova pentru realizările

efectuate în parcursul său european: „Moldova are o perspectivă

europeană. Moldova a fost mereu parte a istoriei Uniunii

Europene. Moldova este și viitorul Uniunii Europene. Germania

susține Republica Moldova și vrem să vă ajutăm să modernizați

țara voastră”.

B ălți, 9 iunie 2014. Ministerul

Economiei în parteneriat cu

Ministerul Dezvoltării

Regionale şi Construcţiilor, Agenția de

Dezvoltare Regională Nord (ADR

Nord) și Filialele Bălți, Edineț și

Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

au organizat o conferinţă regională cu participarea oamenilor de

afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN).Evenimentul se

înscrie în multiplele activități desfășurate în republică în

contextul săptămânii investiţionale „Moldova Business Week

2014” (MBW 2014), cel mai mare eveniment în domeniul

dezvoltării afacerilor.

Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel

Răducan, a accentuat că Republica Moldova nu trebuie să mai

exporte specialiști.

În cadrul conferinței regionale, directorul ADR Nord, Ion

Bodrug, a efectuat o prezentare generală a RDN și a proiectelor

investiționale realizate de ADR Nord. „Odată cu apropiata

semnare a Acordului de asociere RM-UE, vom avea mai multe

posibilități de dezvoltare”, a menționat directorul ADR Nord.

Pag. 9

Integrarea europeană, discutată la Bălți în cadrul celui de-al III-a Forum Uniunea Europeană – Republica Moldova

CRD Nord a aprobat PRS în domeniul AAC

Într-un interviu pentru un post de televiziune, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a spus că, în prezent, se lucrează la Programul regional sectorial (PRS) în domeniul Drumuri locale și regionale. Anterior, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord a aprobat trei PRS în domeniile Managementul deșeurilor solide, Eficiența energetică a clădirilor publice și Alimentarea cu apă și canalizare. „După cum cunoaştem, pentru realizarea proiectelor-pilot elaborate conform celor patru domenii ale PRS, pentru Republica Moldova vor fi alocaţi, din sursele Uniunii Europene, 100 de milioane de euro”, a precizat directorul ADR Nord.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

F ălești, 6 iunie 2014. Membrii

Consiliului Regional pentru

Dezvoltare Nord (CRD Nord)

s-au întrunit în cea de-a doua

ședință ordinară din acest an, în

orașul Fălești.

După îndelungate discuții, cei 30 din 48 membri ai CRD Nord

prezenți la ședință au votat în unanimitate aprobarea

Programului regional sectorial (PRS) de Alimentare cu apă şi

canalizare (AAC) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)

și au luat act de un șir de modificări în Planul anual de activitate

al ADR Nord. „Problema prioritară a regiunii noastre rămâne

aprovizionarea cu apă potabilă de calitate și construcția

sistemelor de canalizare", a subliniat președintele CRD Nord,

Ion Parea.

„Aprobarea celui de-al treilea PRS, și anume cel din domeniul

alimentare cu apă și canalizare, reprezintă încă un pas

important. Acest fapt ne va permite să avem o viziune strategică

clară și ne va ajuta să elaborăm proiecte fezabile de alimentare

cu apă și canalizare", a menționat directorul ADR Nord, Ion

Bodrug.

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Iunie 2014

Moldova Business Week 2014

Page 10: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

Î n raionul Briceni, au început lucrările de reabilitare a unei

porțiuni de drum de 5,8 km. Lucrările se desfășoară în

cadrul proiectului „Reabilitarea sectorului de drum L-20 -

Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina”.

„E îmbucurător faptul că drumurile din raionul Briceni se

transformă în șantiere. Realizarea acestui proiect depinde, în

mare măsură, și de implicarea în procesul de realizarea

proiectului a serviciilor desconcentrate, ori de câte ori va fi

necesar de soluționat anumite probleme ce ar putea apărea pe

parcurs”, a declarat, în cadrul ședinței de la CR Briceni,

directorul ADR Nord.

La rândul său, președintele CR Briceni, Efimia Bandalac,

susține că proiectele de reabilitare a unor segmente de

drumuri sunt așteptate de foarte mulți cetățeni, întrucât

drumurile ce vor fi reparate asigură în prezent legătura cu

statul vecin, Ucraina.

Valoarea totală estimativă a proiectului „Reabilitarea

sectorului de drum L-20 - Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu

Ucraina” este de 34 015 630 de lei, bani alocați din sursele

Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

(CNCDR) a aprobat alocarea a 7 milioane de lei pentru

lucrările ce urmează a fi efectuate în acest an.

În raionul Briceni, ADR Nord va implementa încă un proiect

de reabilitare a unei porțiuni de drum, în lungime de 3,795

km. E vorba de proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere

spre punctele vamale internaționale Briceni și Larga, raionul

Briceni”.

Din 2013, locuitorii satului Corjeuți, raionul Briceni, se

bucură de un drum nou, întrucât un sector de drum în lungime

de 7,721 km, ce străbate satul Corjeuți și ajunge până în satul

Trinca, raionul Edineț, a fost reparat.

Î n comuna Risipeni, raionul

Fălești, sunt în desfășurare

lucrările pentru construcția a

21,815 km de apeduct. Astfel, în

mai puțin de 2 ani, aproximativ

2200 de locuitori ai satelor

Risipeni și Bocșa ar putea beneficia de apă potabilă la robinete,

utilizând tehnologii prietenoase mediului.

Lucrările de construcție a apeductului se desfășoară în cadrul

proiectului „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a

locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire

social-culturală”.

„După realizarea proiectului, locuitorii comunei Risipeni vor

beneficia de servicii de calitate, la standarde europene, în ceea ce

priveşte furnizarea apei potabile”, a precizat directorul Ion

Bodrug.

Valoarea totală estimativă a proiectului este de 30 513 490 de

lei, oferiți de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.

Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare va fi

obiectivul unui alt proiect al Primăriei Risipeni.

Pag. 10

Drumurile din raionul Briceni se transformă în șantiere

Campanie națională de comunicare

În cadrul unei vizite de lucru în raionul Briceni, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Vasile Botnari, a anunțat că drumurile locale din 24 de localități ale raionului Briceni vor fi reparate în 2014. Pentru realizarea acestui obiectiv, din sursele Fondului Rutier, în raionul Briceni se preconizează lucrări rutiere de 21 de milioane de lei: pentru reparaţia drumurilor din localităţi - 11 milioane de lei, pentru întreţinerea drumurilor - 9 milioane de lei, lucrări de reparaţii curente - 1,3 milioane de lei.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

V adul lui Vodă, 21-22

iulie 2014. Specialiștii

în comunicare și

managementul proiectelor ai

Ministerului Dezvoltării

Regionale și Construcțiilor

(MDRC) și Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Nord,

Centru și Sud au participat la un atelier de producție, la care au

elaborat conceptul unei campanii naționale de comunicare

despre dezvoltarea regională. Exerciţiul a fost facilitat şi

sprijinit financiar de Agenţia de Cooperare Internaţională a

Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea

serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Producătorul Dumitru Marian afirmă: „Participanții au învățat

să utilizez instrumente cruciale în comunicare, să își organizeze

ideile, astfel încât obiectivul de campanie să fie transpus în

spoturi, filmulețe sau alte modalități de promovare”.

„Am învățat cum să stabilim prioritățile unei campanii, în

funcție de publicul-țintă și de beneficiarii proiectului. A fost o

lecție utilă de comunicare”, susține ofițerul de presă al MDRC,

Ecaterina Grigorean.

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Iulie 2014

Apă potabilă la robinete, în comuna Risipeni

Page 11: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

B riceni, 11 august 2014. Șeful Direcției generale

dezvoltare regională (DGDR) din cadrul Ministerului

Dezvoltăr i i Regionale și Construcți i lor

(MDRC), Valerian Bânzaru, a participat la o ședință de lucru

ca urmare a vizitelor de monitorizare la fața locului în cadrul

proiectelor„Reabilitarea sectorului de drum L-20 - Briceni-

Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina” și„Reabilitarea

infrastructurii rutiere spre punctele vamale internaționale

Briceni și Larga, raionul Briceni”, realizate de Agenția de

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord).

Directorul DGDR, Valerian Bânzaru, a menționat importanța

colaborării dintre toate serviciile desconcentrate cu Primăria

orașului Briceni, Consiliul Raional Briceni CR Briceni și

operatorul economic.

Î n a doua jumătate a zilei, șeful DGDR și specialiștii ADR

Nord au efectuat vizite de monitorizare a

proiectelor „Conectarea Parcului Industrial Edineț la

infrastructura de acces și utilitățile publice”,„Susținerea

dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a

investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția

rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei

Economice Libere «Bălți»”�și „Susținerea dezvoltării

sectorului industrial în RDN prin reabilitarea și modernizarea

infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe

teritoriul S.A. «Răut» din municipiul Bălți”.

B ălți, 15 august 2014.

La Zona Economică

Liberă „Bălți” (ZEL

„Bălți”), subzona nr. 3, sunt în

desfășurare lucrările de

construcție a unei stații de

pompare a apelor reziduale ce

urmează a fi conectată la

rețelele de apeduct și

canalizare interne, construcția cărora se află pe ultima sută de

metri.

Despre felul cum decurg lucrările la această etapă s-a documentat

șeful Secției managementul proiectelor a Agenției de Dezvoltare

Regională Nord (ADR Nord), Constantin Bândiu, care a efectuat o

vizită de monitorizare.

Prin realizarea acestui proiect se urmărește facilitarea procesului de

atragere a investițiilor în sectorul privat al Regiunii de Dezvoltare

Nord prin construcția infrastructurii de apă și canalizare pentru

subzona nr. 3 a ZEL „Bălți”.

Lucrările de construcție a infrastruturii de alimentare cu apă și

canalizare a subzonei nr. 3 a ZEL „Bălți” s-au desfășurat în cadrul

proiectului „Susținerea dezvoltării sectorului privat și a procesului

de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin

construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a

ZEL «Bălți»”. Valoarea totală estimativă a proiectului este de

14,82 de milioane de lei, oferiți de Fondul Național pentru

Dezvoltare Regională.

Pag. 11

Vizite de monitorizare în cadrul proiectelor de dezvoltare regională

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

R isipeni-Fălești, 12

august 2014.

Șeful Direcției

generale dezvoltare

regională (DGDR) din

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și

Construcțiilor

(MDRC), Valerian

Bânzaru, a efectuat o vizită de documentare în raionul Fălești,

unde Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)

realizează proiectele de dezvoltare regională „Aprovizionarea

cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și

Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală”.

Directorul DGDR, Valerian Bânzaru, a menționat importanța colaborării dintre serviciile desconcentrate din raion și

operatorul economic.

După ședința din incinta Primăriei Risipeni, membrii grupului

au verificat procesul de execuție a lucrărilor. Ulterior, în

incinta Consiliului Raional Fălești, șeful DGDR și specialiștii

ADR Nord s-au întâlnit cu președintele raionului Fălești,

Valeriu Muduc, pentru a analiza un șir de aspecte ce țin de

realizarea proiectului de finalizare a apeductului Prut-Fălești.

În raionul Fălești este cea mai gravă situaţie din Regiunea de

Dezvoltare Nord în privința calității apei potabile.

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

August 2014

Page 12: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

A genția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), sub

egida Ministerului Dezvoltării Regionale și

Construcțiilor, a inaugurat azi, la Bălți, Zilele Regiunii de

Dezvoltare Nord (Zilele RDN), ediția II. Evenimentul de

inaugurare a reunit peste 100 de participanți din nordul Republicii

Moldova, România, Letonia, Ucraina și Polonia. Zilele RDN se

desfășoară în perioada 24-27 septembrie 2014, în orașele Bălți,

Edineț și Soroca.

„Prin asemenea evenimente avem drept obiectiv inițierea

proiectelor noi de dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Nord și

facilitarea cooperării dintre antreprenori. Bineînțeles, cea de-a II-a

ediție a evenimentului este un prilej de a ne reîntâlni cu instituțiile

ce contribuie la dezvoltarea echilibrată a țării noastre, fiind o

oportunitate de a stabili parteneriate de colaborare cu potențiali

investitori”, a menționat ministrul Marcel Răducan.

„Vom continua să susținem Republica Moldova pentru ca

cetățenii acestui stat să aibă acces la piețele europene și să ajungă

în orice colț al lumii”, a menționat Excelența Sa Pirkka Tapiola. „ Este un eveniment inedit, unul de mare importanță,

care este un foarte bun prilej pentru a discuta despre

ceea ce s-a făcut până acum și a trasa priorități pentru

activitățile viitoare”, a menționat preşedintele Fracţiunii

parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu,

care a subliniat că se simte „foarte atașat de conceptul de

dezvoltare regională”.

În prezența Ambasadorului Republicii Cehe la Chișinău, Excelența

Sa Jaromír Kvapil, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, și

reprezentanții Î.S. „Cadastru Bălți", S.A. „Red Nord”, Î.M. „Apă-

Canal Bălți”, SRL „Bălți-Gaz”, S.A. „Drumuri Bălți” și S.A.

„Moltelecom”, au semnat un acord de parteneriat în cadrul

proiectului „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare

în RDN utilizând tehnologia GIS”, finanţat de Guvernul Republicii

Cehe. Totodată, au fost organizate mai multe mese rotunde și

Pag. 12

„Dorim să reducem dezechilibrele de dezvoltare socio-economică în interiorul regiunii”. Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția II

Orașele Edineț și Soroca vor colabora cu orașul Rēzekne din Letonia

„Avem deplina încredere că, și la această ediție, ADR Nord va reuși să stimuleze dezvoltarea socio-economică a RDN, prin reducerea dezechilibrelor de dezvoltare socio-economică în interiorul regiunii, precum și prin susținerea actorilor regionali în procesul de creare a parteneriatelor”, susține directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

O rașele Edineț și Soroca vor colabora cu orașul Rēzekne din Letonia. Două acorduri în acest sens au fost semnate la

Edineț și Soroca, în contextul celei de-a doua ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, eveniment organizat, în

perioada 24-27 septembrie a.c., de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), sub egida Ministerului

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în parteneriat cu Primăria municipiului Bălți și Primăriile orașelor Edineț și Soroca.

Președintele orașului Rēzekne din Letonia, Aleksandrs Bartaševičs, a menționat că legăturile de colaborare dintre orașele Edineț și

Soroca, pe de o parte, și orașul Rēzekne, pe de altă parte, pot fi valorificate pe linie economică și culturală, precum și în sfera

schimbului de experiență în domeniul realizării proiectelor de dezvoltare socio-economică.

Atât primarul de Edineț, Constantin Cojocaru, cât și primarul de Soroca, Elena Bodnarenco, au apreciat înalt posibilitatea semnării

unui acord de colaborare cu administrația unui oraș în continuă dezvoltare din Letonia precum e Rēzekne.

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Septembrie 2014

Page 13: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

R ezervația Naturală „Pădurea Domnească” este gata să

fie ospitalieră cu turiștii și pe timp de noapte: atât

vara, cât și iarna. Realizarea unui proiect în valoare

totală de peste 5,5 de milioane de lei a schimbat la față cea

mai bătrână pădure din Republica Moldova și una din cele mai

vechi păduri de luncă din Europa.

Vineri, 3 octombrie a.c., a avut loc evenimentul de recepție a

lucrărilor finalizate în cadrul proiectului „Amenajarea

traseului ecoturistic Pădurea Domnească”, proiect prin care

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a

contribuit la dezvoltarea activităților turistice, culturale și de

agrement în spațiul rural din raionul Glodeni.

„Aici ne aflăm într-un loc deosebit, un loc care este încărcat

de energie pozitivă, dar care are și o istorie deosebită. Această

locație va fi primul imbold pentru crearea noilor locuri de

muncă, va fi un imbold pentru turiști să ne viziteze, să vadă

frumusețile de aici și să ne aprecieze, că suntem niște oameni

buni, cu aspirații europene, iar în jur avem o natură

extraordinară”, a relevat președintele raionului Glodeni,

Valeriu Țarigradschi, care a reprezentat, în calitate de

vicepreședinte, și Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord.

proiectul „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea

Domnească” a fost lansat anul trecut, la începutul lunii

septembrie. Lucrările de construcție a unui punct de informare

pentru turiști și a unei belvederi la zimbrăria de pe teritoriul

rezervației „Pădurea Domnească” au fost finalizate în luna

noiembrie 2013, la prima fază de realizare a proiectului.

Odată cu finalizarea celei de-a doua etape a proiectului, în

preajma lacului relict „La Fontal”, situat lângă satul Cobani,

raionul Glodeni, au fost construite 3 pensiuni a câte 7 locuri de

cazare fiecare, spații pentru camping și o parcare pentru

autoturisme.

În total, pentru lucrările efectuate în cadrul celor două etape ale

proiectului, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională a

alocat 5,571 de milioane de lei. Lucrările de amenajare a

traseului ecoturistic au fost executate de S.R.L. „Agentinter”.

B ălți, 28 octombrie 2014.

Agenția de Dezvoltare

Regională Nord (ADR

Nord) în parteneriat cu Proiectul

„Modernizarea Serviciilor Publice

în Republica Moldova”, realizat de

Agenția de Cooperare Internațională

a Germaniei (GIZ), au organizat

atelierul de lucru cu genericul „Cooperarea intercomunitară,

instrument de dezvoltare a serviciilor publice locale”.

„Pentru a oferi servicii publice de calitate și pentru a regionaliza

aceste servicii, este nevoie de cooperare la nivel intercomunitar”, a

remarcat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

Cooperarea intercomunitară poate îmbunătăți calitatea serviciilor de

utilitate publică, iar promovarea acestora din perspectivă regională

pot eficientiza utilizarea resurselor și moderniza modalitățile de

prestare a serviciilor.

Pag. 13

O investiție de peste 5,5 milioane de lei a schimbat la față Pădurea Domnească

La Briceni au fost finalizate lucrările de reparație capitală a primului din cele cinci segmente de drumuri ce vor anima traficul

de tranzit către Ucraina și România

„Locurile de muncă în spațiul rural sunt foarte importante. Ceea ce vedem azi este un pas înainte pentru raionul Glodeni”, a spus directorul ADR Nord, Ion Bodrug, felicitându-i pe localnici și din partea ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,

Marcel Răducan.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

B riceni, 9 octombrie

2014. O porțiune din

strada Independenței din

orașul Briceni, în lungime de

0,490 km, a fost recepţionată,

după finalizarea lucrărilor de

reabilitare şi modernizare.

Reparația segmentului de drum a

demarat acum două luni în cadrul proiectului „Reabilitarea

infrastructurii rutiere spre punctele vamale internaționale

Briceni și Larga, raionul Briceni”, înaintat de Primăria orașului

Briceni și realizat de ADR Nord.

Lungimea totală a celor cinci segmente de drumuri este de

3,795 km.

De la începutul anilor '80, drumurile din orașul Briceni ce

asigură traficul spre punctele vamale internaționale Briceni și

Larga nu au fost reparate capital.

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Octombrie 2014

Cooperarea intercomunitară poate îmbunătăți calitatea serviciilor de utilitate publică

Page 14: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

P arcul Țaul, renumit prin arborii și prin monumentele

sale arhitecturale de importanță națională, este tot mai

aproape de ziua când își va deschide larg porțile pentru

turiști. Un proiect realizat de Agenția de Dezvoltare Regională

Nord (ADR Nord) schimbă la față cel mai mare parc

dendrologic din Republica Moldova, fapt ce va impulsiona activitățile turistice, culturale și de agrement în spațiul rural din

raionul Dondușeni.

Miercuri, 19 noiembrie a.c., a avut loc evenimentul de recepție

finală a casei-muzeu, renovată în cadrul celei de-a doua etape

de realizare a proiectului „Reabilitarea monumentului istorico-

arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul

dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni”. Edificiul va

folosit în calitate de clădire administrativă a Parcului Țaul și va

găzdui expoziţii despre viaţa boierului Pommer, istoria parcului

şi a satului.

Proiectul de la Țaul a fost aprobat spre finanțare în anul 2013,

cu extindere în 2014, fiind realizat, până în prezent, în două

etape. Anul trecut, la prima etapă a proiectului, Fondul Național

pentru Dezvoltare Regională (FNDR) a alocat 5 473 400 de lei,

bani valorificați pentru construcția a 0,293 km de gard din metal,

2,807 km de gard din plasă metalică, renovarea a 0,387 km de

gard istoric și a porții centrale a Parcului Țaul. În acest an, odată

cu cea de a doua etapă de realizare a proiectului, FNDR a alocat 4 130 010 de lei pentru renovarea casei-muzeu, conform deciziei

nr. 5/14 din 11 noiembrie a.c. a Consiliului Național de

Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR).

C ea mai mare parte a mijloacelor financiare alocate în 2014

a fost necesară pentru lucrările de reabilitare a edificiului.

Totodată, casa-muzeu a fost asigurată cu apeduct,

canalizare, gaz, instalații de încălzire și ventilare, servicii de

supraveghere tehnică etc.

Apoximativ 100 de mii de locuitori din Regiunea de Dezvoltare

Nord și circa 3 mii de locuitori din apropierea parcului vor fi

beneficiarii direcți ai proiectului.

O echipă de experți cehi a

demarat prima etapă de

elaborare a studiului de

fezabilitate pentru proiectul-pilot

„Dezvoltarea instrumentelor

moderne de planificare în Regiunea

de Dezvoltare Nord, utilizând

tehnologia GIS”, finanţat din sursele

guvernului Republicii Cehe.

În perioada 25-26 noiembrie a.c., trei experți cehi s-au aflat în

Regiunea de Dezvoltare Nord, pentru a analiza cadrul legislativ

în domeniu și a cerceta calitatea datelor existente în momentul

de față. De asemenea, pentru obținerea cât mai amplă a datelor

cu referire la bazele de date existente, au fost remise chestionare

către instituțiile deținătoare de rețele, care au semnat un acord de

parteneriat.

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, susține că proiectul de creare

a sistemului modern de planificare este unul de maximă

importanță pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, deoarece va

impulsiona atragerea investițiilor în regiune.

Pag. 14

Cel mai mare parc dendrologic din Republica Moldova prinde viață

Locuitorii raionului Florești optează pentru un mediu mai curat

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, susține că proiectul realizat la Parcul Țaul va genera noi activități economice în domeniul turismului în raionul Dondușeni, sporind totodată atractivitatea Regiunii de Dezvoltare Nord. „Parcul Țaul are toate șansele să redevină cartea de vizită nu doar a Regiunii de Dezvoltare Nord, ci și a Republicii Moldova”, consideră directorul ADR Nord.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

F lorești, 10 noiembrie

2014. Organizatorii

campaniei de sensibilizare

și informare cu genericul „Pentru

sănătate și un mediu mai curat,

colectează deșeurile separat”,

demarată în luna ianuarie a.c., au

prezentat comunității rezultatele

obținute până acum, în contextul unei conferințe de presă. Cu

această ocazie, a fost lansată societatea pe acțiuni „Servicii

Salubrizare Florești”.

Campania de sensibilizare și informare, gestionată de ADR

„Habitat”, are loc în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea

serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raionul Florești”,

realizat de ADR Nord și finanțat de Guvernul Germaniei.

Potrivit directorului ADR Nord, Ion Bodrug, dezvoltarea

regională, în special regionalizarea serviciilor comunale, este un

lucru foarte complicat, iar „o campanie de sensibilizare și

informare în cazul proiectelor de gestionare a deșeurilor este

mai mult decât necesară, este absolut obligatorie”.

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Noiembrie 2014

Crearea unui sistem modern de planificare în Regiunea de Dezvoltare Nord

Page 15: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

G lodeni, 23 decembrie 2014. Ministerul Dezvoltării

Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agenția de

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) au organizat

ultima, cea de-a patra, ședință ordinară din acest an a Consiliului

Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord).

Prezidată de către vicepreședintele CRD Nord, Valeriu

Țarigradschi, ședința s-a axat, în mare parte, pe analiza

realizărilor ADR Nord în domeniul planificării strategice și cel al

proiectelor de dezvoltare regională. În cadrul ședinței, a fost

prezentat și aprobat planul de activitate al ADR Nord pentru anul

viitor. Totodată, strategii ADR Nord s-au referit la progresul

înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare

Regională Nord 2016-2020, prezentând, cu această ocazie, un șir

de concluzii generale în rezultatul efectuării acestui exercițiu. De

asemenea, membrii CRD Nord au luat act de proiectul devizului

cheltuielilor de organizare și funcționare a ADR Nord pentru

anul 2015. Documentul financiar urmează a fi aprobat de

MDRC.

„ Regiunea noastră are nevoie de un Consiliu foarte

competent, membrii căruia să coopereze în domeniul

realizării proiectelor de dezvoltare regională. E bine

să vedem ce fac colegii noștri din alte părți. Poate că un bun

exemplu ar fi Regiunea Vest a României. Consiliul nostru să fie

într-adevăr un organ suprem al ADR Nord, al Regiunii de

Dezvoltare Nord”, a subliniat președintele CRD Nord, Ion Parea.

Și de această dată, participanții la eveniment au revenit la

subiectul rambursării cheltuielilor de transport pentru membrii

CRD Nord care participă ședințe. „Acest fapt va ridica nivelul de

participare a membrilor CRD Nord la ședințe și va reduce riscul

lipsei de cvorum”, a menționat Vitalie Cimpoieș, directorul

executiv al asociației obștești „Cutezătorul” din Fălești.

La finalul ședinței, în contextul celor 5 ani de la fondarea ADR

Nord, președintele Ion Parea și directorul Ion Bodrug le-au

înmânat membrilor CRD Nord diplome de gratitudine, pentru

suportul acordat în domeniul dezvoltării regionale.

Pag. 15

Membrii CRD Nord au făcut bilanțul anului 2014, după care au efectuat o vizită de documentare la un proiect pentru dezvoltarea turismului în Pădurea Domnească

Regiunea de Dezvoltare Nord își consolidează relațiile de cooperare în domeniul dezvoltării regionale cu Letonia, la nivel de administrații publice locale și asociații obștești

După ședință, membrii CRD Nord au efectuat o vizită de documentare în Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”, unde ADR Nord a realizat proiectul „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească”, finanțat de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Astfel, participanții la vizita de documentare s-au convins de faptul că realizarea acestui proiect în valoare totală de peste 5,5 de milioane de lei a schimbat la față cea mai bătrână pădure din Republica Moldova și una din cele mai vechi păduri de luncă din Europa.

R E GIU NE A DE DEZ VOLTA R E NOR D - 20 14

R egiunea de Dezvoltare Nord (RDN) a Republicii Moldova își consolidează relațiile de cooperare în domeniul dezvoltării regionale cu Republica Letonia, la nivel de administrații publice locale și asociații obștești. În acest sens, în contextul vizitei unei delegații din Letonia, care s-a aflat în RDN în perioada 16-21 decembrie a.c., au fost semnate patru acorduri de colaborare.

Ceremoniile de semnare a celor patru Acorduri de cooperare au precedat desfășurarea mesei rotunde cu genericul „Agenția de Dezvoltare Regională Nord la 5 ani de activitate”, eveniment ce a avut loc în data de19 decembrie 2014, în satul Corjeuți, raionul Briceni.

„Relațiile de colaborare dintre ADR Nord și VARAM au ajuns la un nivel superior, grație acordurilor de colaborare încheiate de autoritățile publice locale din ambele state. Prin asemenea acțiuni, ADR Nord facilitează procesul de dezvoltare socio-economică echilibrată și durabilă a RDN, prin reducerea dezechilibrelor de dezvoltare în interiorul regiunii, precum și prin susținerea actorilor regionali în procesul de creare a parteneriatelor”, susține directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Decembrie 2014

Page 16: Anuar InfoRegio: Regiunea de Dezvoltare Nord în 2014

A DR Nord, cu sediul în orașul Bălți, este o instituție publică

necomercială, cu autonomie financiară, subordonată Ministerului

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) al Republicii

Moldova. ADR Nord activează în domeniul dezvoltării regionale din aprilie 2010.

Scopul ADR Nord este de a contribui la dezvoltarea durabilă ş i echitabilă a

Regiunii de Dezvoltare Nord, urmă rind reducerea decalajelor de dezvoltare a diferitor zone din regiune în favoarea locuitorilor ei.

Misiunea ADR Nord este de a mobiliza eforturile pentru a asigura dezvoltarea

socio-economică durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord în baza normelor ş i a standardelor europene.

Prioritățile ADR Nord sunt:

1. Reabilitarea infrastructurii fizice;

2. Susț inerea dezvoltă rii secto-rului privat ş i a pieț ei forț ei de muncă ;

3. Îmbună tă ț irea factorilor de mediu ş i a atractivită ț ii turistice.

MD-3100, mun. Bă lț i, Piaț a Vasile Alecsandri, 8A,

Republica Moldova

A G E N Ț I A D E D E Z V O L T A R E R E G I O N A L Ă N O R D

noștri letoni pentru spijinul constant pe

care ni-l oferă. Vizita delegației letone,

cu ocazia celor 5 ani de la fondarea

ADR Nord, este pentru noi o mare

realizare și, totodată, un semnal foarte

important. Am reușit să stabilim legături

puternice de cooperare atât cu

Ministerului Protecției Mediului și

Dezvoltării Regionale din Republica

Letonia, cât și cu mai multe administrații

locale din Letonia”, susține directorul

ADR Nord, Ion Bodrug.

În cadrul mesei rotunde au fost

prezentate cele mai importante realizări

ale ADR Nord, precum și domeniile în

care Moldova și Letonia colaborează.

Totodată, pentru anul 2015, au fost

Cu această ocazie, partenerii ADR Nord

din cadrul Ministerului Protecției

Mediului și Dezvoltării Regionale din

Republica Letonia (VARAM) s-au aflat,

în perioada 16-21 decembrie a.c., alături

de noi, pentru a ne susține și a planifica

împreună cu specialiștii ADR Nord

viitoarele activități comune.

Vizita delegației letone în RDN s-a

încheiat cu organizarea unei mese

rotunde cu genericul „Agenția de

Dezvoltare Regională Nord la 5 ani de

activitate”. Evenimentul a avut loc

vineri, 19 decembrie, în satul Corjeuți,

raionul Briceni.

„Suntem recunoscători partenerilor

planificate un șir de activități comune

moldo-letone.

Cu ocazia evenimentului de aniversare a

celor 5 ani de activitate a ADR Nord, au

fost anunțate rezultatele unui concurs de

cartofi, iar partenerilor ADR Nord și

agenților economici din regiune li s-au

înmânat diplome.

Pe parcursul aflării delegației letone în

RDN, raionul Edineț și districtul

Daugavpils, raionul Florești și districtul

Saldus, raionul Briceni și districtul

Brocēni, Asociațiile obștești „Pro

Cooperare Regională” și „Forumul Rural

Leton” au semnat acorduri de

colaborare.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord la 5 ani de activitate

Telefon: (+373) 231 29779

Fax: (+ 373) 231 61980

E-mail: [email protected]

Cooperare pentru dezvoltare

www.adrnord.md

În 2015, ADR Nord va elabora 2 buletine informative semestriale, publicații de sinteză prin intermediul cărora vor fi reflectate cele mai importante activități din Regiunea de Dezvoltare Nord în domeniul dezvoltării regionale.

S -au împlinit 5 ani de când, odată cu fondarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în Regiunea

de Dezvoltare Nord (RDN) au început să fie realizate primele proiecte de dezvoltare regională. De atunci, au

trecut un an de pregătiri și încă 4 ani de multiple activități, timp în care ADR Nord a contribuit la creșterea

condițiilor de trai pentru cetățenii din nordul Republicii Moldova.