of 32 /32
Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regiunea de Dezvoltare Nord 16 Iunie 2016, mun. Bălți, Republica Moldova Agenția pentru Eficiență Energetică

Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regiunea de Dezvoltare Nord

Embed Size (px)

Text of Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regiunea de Dezvoltare...

Page 1: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regiunea de Dezvoltare Nord

16 Iunie 2016, mun. Bălți, Republica Moldova

Agenția pentru Eficiență Energetică

Page 2: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

PROVOCĂRILE SECTORULUI ENERGETIC

Lipsa propriilor resurse energetice și valoarea ridicată a intensității energetice prioritizează domeniile eficienței energetice și

a energiei regenerabile

Republica Moldova este dependentă de sursele energetice de import, acoperind astfel 88% din consumul de resurse energetice

Intensitate energetică ridicată (aproximativ de 3 ori peste media UE) Ponderea energiei din surse de energie regenerabilă constituie aproximativ

13,2% în consumul final brut de resurse energetice (conform Balanței Energetice pentru a. 2014)

Page 3: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

OBIECTIVE GENERALE

Page 4: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

Cadrul juridic de promovare a EE(1)•Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice

•Strategia Energetică până în 2030

•Legea cu privire la eficiența energetică

•Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

•Legea privind etichetarea produselor cu impact energetic

•Legea privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

•Legea cu privire la performanța energetică a clădirilor

HG Nr. 102 din 05.02.2013

Legea Nr.142 din 02.07.2010

Legea Nr.117din 23.12.2009

Legea Nr. 92 din 29.05.2014

Legea Nr. 44 din 27.03.2014

Legea Nr. 151 din 17.07.2014

Legea Nr. 128 din 11.07.2014

Page 5: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

Cadrul juridic de promovare a EE(2)elaborat• Programul Național de Eficiență

Energetică 2012-2020

• Planul Național de Acțiuni în domeniul EE pentru anii 2013-2015

• Regulamentul privind furnizarea serviciilor energetice

• Cadrul juridic de funcționare a pieței de auditare energetică

• Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor

• Metodologia de calcul a economiilor de energie pe țară

proiectele de acte normative sunt disponibile

HG Nr. 833 din 10.11.2010

HG Nr. 1093 din 31.12.2013

HG Nr. 113 din 07.02.2013

Page 6: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

Cadrul juridic de promovare a SER•Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice

•Strategia Energetică până în 2030

•Legea energiei regenerabile

•Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

•Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării

•Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din SER

•Planul Național de Acțiuni în domeniul Energiei din Surse Regenerabile

•Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din SER

HG Nr. 102 din 05.02.2013

Legea Nr.117din 23.12.2009

Legea Nr.160 din 12.07.2007

HG Nr. 1073 din 27.12.2013

HANRE Nr. 330 din 03.04.2009

HANRE Nr. 321 din 22.01.2009

Legea Nr. 92 din 29.05.2014

Legea Nr.10 din 26.02.2016

Page 7: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

•Ministerul Economiei –autoritatea publică centrală în sectorul energetic•Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor – Autoritatea publică centrală în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor

•Agenția pentru Eficiență Energetică – autoritatea publică în domeniul EE & SER• Fondul pentru Eficiență Energetică – instituție axată pe identificarea, evaluarea și finanțarea măsurilor de EE și proiectelor SER•Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – instituție responsabilă de reglementarea sectorului energetic

Hotărârea Guvernului Nr. 690 din 13.11.2009

Hotărârea GuvernuluiNr. 1173 of 21.12. 2010

Hotărârea GuvernuluiNr. 401 of 12.06.2012

Hotărârea GuvernuluiNr. 767 din 11.08.1997

Cadrul instituțional de promovare a EE și SER

Hotărârea Guvernului Nr. 662 din 10.11.2009

Page 8: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

MISIUNEA AGENȚIEI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂMisiunea AEE Agenţia, la nivelul autorităţilor publice centrale, are

misiunea de a asigura şi a sprijini realizarea obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică şi monitorizînd realizarea acestora.De asemenea, Agenţia are misiunea:•de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă,•de a aviza proiecte în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie […],•de a evaluare proiectele investiţionale în domeniu,•de a elabora proiecte de acte normative,•de a creea o bază informaţională în domeniile sale de activitate.

Page 9: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

40

50

60

70

80

90

100

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dep

ende

nța en

erge

tică,

%

Moldova UE-28

-10 10 30 50 70 90

Moldova

Spania

Germania

EU

Romania

Danemarca

%

DEPENDENȚA ENERGETICĂANALIZA COMPARATIVĂ

Page 10: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

INTENSITATEA ENERGIEI PRIMARE

Page 11: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

PONDEREA ENERGIEI REGENERABILEÎN CONSUMUL FINAL BRUT DE ENERGIE

Page 12: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

CAPACITĂȚI RES EXISTENTE

Nr. d/o 

SursaCapacități SER, MW Nivelul actual

al tarifelor aprobate

E Î&R MDL/kWh ¢€/kWh

1. Hidro (fără pompaj)   16,00  2. Solare PV   2,2   1,88 - 1,92 9,5

3. Eoliene   1,13   1,24 6,2

4. Biomasă     112,57

  sectorul

rezidențial        37,65

  sectorul public        74,92

5. Biogaz   2,81   1,73 - 1,96 8,5 - 9,5

  TOTAL 21,96 112,57

Page 13: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

1400 kWh/m2

1200 kWh/m2

CAPACITĂȚI RES EXISTENTE

Page 14: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

E-SER GENERATĂ DUPĂ TIP DE TEHNOLOGII

Page 15: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

GENERAREA E-SER DUPĂ TIP DE TEHNOLOGIIPENTRU PERIOADA 2013-2015

Page 16: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

INSTRUMENTE DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR ÎN DOMENIUL EE ȘI SER Exercitarea funcțiilor Centrului Unic de Informare a investitorilor în domeniul surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice /de către Agenția pentru Eficiență Energetică/

Disponibilitatea Atlasului Resurselor Energetice Eoliene /AREE/ și a Atlasului Resurselor Energetice Solare /ARES/

/ambele materiale sunt în proces de definitivare urmând a fi făcute publice/

Aplicarea instrumentelor fiscale și vamale întru susținerea investițiilor în domeniu Implementarea proiectelor EE și SER după conceptul ESCo și PPP Disponibilitatea Bazei de date unice în domeniul EE și SER

/dezvoltată continuu de către Agenția pentru Eficiență Energetică/

Page 17: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE ATLASURILOR DEZVOLTATE LA ZI Platforma utilizată ArcGis

Tipuri de date utilizate la dezvoltarea atlasului

- Date de satelit procurate de la NASA

- Datele înregistrate de stațiile meteo naționale (18 unități)

Atlasuri dezvoltate:

- Atlasul Resurselor Energetice Eoliene

- Atlasul Resurselor Energetice Eoliene

Posibilitatea aplicării unor filtre/ excluderi:

- Rezervații naturale

- Terenuri sub protecția statului/ cu statut special

- Bazine acvatice

- Aplicarea tuturor filtrelor simultan

- Etc.

Page 18: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

ATLASUL RESURSELOR ENERGETICE SOLARE

Page 19: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

ATLASUL RESURSELOR ENERGETICE SOLARE FILTRE/ EXCLUDERI APLICATE

Page 20: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

ATLASUL RESURSELOR ENERGETICE SOLARE STUDIU DE CAZ

Page 21: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

ATLASUL RESURSELOR ENERGETICE EOLIENE

Page 22: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

ATLASUL RESURSELOR ENERGETICE EOLIENE FILTRE/ EXCLUDERI APLICATE

Page 23: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

ATLASUL RESURSELOR ENERGETICE EOLIENE STUDIU DE CAZ

Page 24: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

No. Sector

Expectations for2012

Expectations for2013

Expectations for2014

Expectations for2015

TOP-DOWNenergy savings,

ktoe

BOTTOM-UP

energy savings,

ktoe

TOP-DOWNenergy savings,

ktoe

BOTTOM-UP

energy savings,

ktoe

TOP-DOWNenergy savings,

ktoe

BOTTOM-UP

energy savings,

ktoe

TOP-DOWNenergy savings,

ktoe

BOTTOM-UP

energy savings,

ktoe

2. Industrie 30,1 37,5 28,5 76,8 24,4 164,8 - 24,43. Transport 113,2 0 35,2 0 58,3 0,2 - 0,6

4. Construcție 23,7 10,5 -51,4 2,4 86,3 15,0 - 46,2

TOTAL 167,0 48,0 12,3 79,2 169,0 180,0 - 71,2

ECONOMII DE ENERGII ESTIMATECALCULATE CU AJUTORUL ABORDĂRII„TOP-DOWN” & “BOTTOM-UP”

Page 25: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

ECONOMII DE ENERGIE CALCULATE CU AJUTORUL ABORDĂRII„TOP-DOWN”

Page 26: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

ECONOMII DE ENERGIE „TOP-DOWN” & “BOTTOM-UP”

ECONOMII DE ENERGII ESTIMATECU AJUTORUL ABORDĂRII„TOP-DOWN”

ECONOMII DE ENERGII ESTIMATECU AJUTORUL ABORDĂRII “BOTTOM-UP”

2012 2013 2014 2015 2016te

p

Page 27: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

Harta Proiectelor de eficiență energetică implementate în Republica Moldovaperioada 2012-2015

Page 28: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord
Page 29: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord
Page 30: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord
Page 31: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord
Page 32: Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regiunea de Dezvoltare Nord

Vă mulțumesc pentru atenție!

Ion CozmaȘeful Serviciul monitorizare a EE & SERmail: [email protected]. +373 68 189 189