19
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord Bălți, 2016 Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Bălți, 2016

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Page 2: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Fondul pentru Eficiență Energetică a fost creat prin aprobarea HG nr. 401 din 12 iunie 2012, care reprezintă și Regulamentul de organizare şi

funcționare a Fondului

Despre FEE

Atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea măsurilor EE și SER, care vor

asigură:- sustenabilitatea consumului de energie;- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Page 3: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Alocări financiare de la bugetul de stat, de cel puţin 10% din volumul FEE resurse financiare

Donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova sau din străinătate, inclusiv ale instituţiilor financiare şi fondurilor internaţionale

Resurse financiare FEE

465,2 mln lei - Resursele financiare alocate de Uniunea Europeană, prin intermediul Bugetului de stat

Resurse financiare alocate

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Page 4: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Selectarea proiectelor spre finanțare se efectuează în cadrul Apelurilor de Propuneri de Proiect (APP)

Selectare proiecte

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Apel/statut APP nr. 1(închis)

APP nr. 3(închis)

APP nr. 5(închis)

Sector Public Public Public

Obiective eligibile Clădiri Clădiri Sisteme de Iluminat public

Instrumentul financiar Grant Grant Grant

Buget alocat,mil. lei 150 250 50

APP lansate

Page 5: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Măsuri eligibile

Instalarea colectoarelor solare

Instalarea cazanelor pe biomasă

Instalarea cazanelor pe gaze naturale

Eficientizarea sistemului de încălzire

Page 6: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Măsuri eligibile

Izolarea termică a pereților exteriori

Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare

Izolarea termică a acoperișurilor și a tavanelor

Sistem de control al managementului energetic

Modernizarea sistemelor de iluminat

Page 7: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Economiile de energie măsurabile: minim 1/3 din beneficiile proiectului

Contribuţia proprie: cel puţin 20% din suma totală a proiectului

Termen de recuperare a investiției:- 7 ani pentru proiecte în domeniul EE- 15 ani pentru proiecte în domeniul SER

FEE finanțează proiectele care corespund minim următoarelor criterii de eligibilitate:

Criterii de eligibilitate FEE

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Page 8: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Apel/statut APP nr. 1(închis)

APP nr. 3(închis)

APP nr. 5(închis) Total

Proiecte depuse 303 485 51 839

Valoarea totală,mil lei 562 1 017 102 1 681

Proiecte aprobate 86 160 13 259

Valoarea totală, mil lei ≈ 204 ≈ 303 ≈ 28 ≈ 535

Aport FEE solicitat, mil. lei ≈ 151 ≈ 250 ≈ 21 ≈ 422

Evaluare și aprobare

Apeluri de Propuneri de

Proiect

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Page 9: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Distribuția pe regiuniProiecte aprobate

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Regiunea Centru44%

Regiunea Nord19%

Regiunea Sud14%

mun. Chișinău14%

UTA Găgăuzia8%

P o n d er ea p r o iectelo r ap r o bate pe r eg iun i

Regiunea Centru

Regiunea Nord Regiunea Sud mun. Chișinău UTA Găgăuzia0

20

40

60

80

100

120

140115

5036 37

21

D i s t r ubuț i a număr u l u i de pr oi e c t e pe r e g i uni

Total 259 proiecte aprobate

Page 10: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Regiunea de Dezvoltare NordProiecte aprobate

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Ocnița - 3

Briceni - 5

Edineț - 4

Rîșcani - 13

Glodeni - 3

Fălești - 5

Dondușeni - 1

Soroca - 3

Drochia - 4

Florești - 4

Sîngerei - 5

Total 50 proiecte aprobate

Page 11: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Regiunea de Dezvoltare NordProiecte aprobate

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Bălți Briceni, Edineț Dondușeni Drochia Fălești Florești Glodeni Ocnița Rîșcani Sîngerei Soroca0

2

4

6

8

10

12

14

Numărul proiectelor aprobate spre finanțare

APP 1 – 12APP 3 – 37APP 5 – 1Total – 50

Page 12: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Regiunea de Dezvoltare NordProiecte aprobate

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Bălți Briceni, Edineț Dondușeni Drochia Fălești Florești Glodeni Ocnița Rîșcani Sîngerei Soroca0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Valoarea proiectelor aprobate spre finanțare

APP 1 – 25,9 mln leiAPP 3 – 71,8 mln leiAPP 5 – 0,8 mln lei Total – 98,5 mln lei

Page 13: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

17 mln lei 33 GWh

Reducerea emisiilor de

CO2 4,6 mii tone

ARD Centru: Economii anualeRezultate prognozate

Nr. obiectivelor Categoria instituției Numărul beneficiarilor

36 Instituții de învățământ 25 mii8 Instituții medicale 180 mii5 Instituții culturale și publice 10 mii1 Iluminat stradal 5 mii

220 000 beneficiariîn urma implementării proiectelor

Rezultate prognozate

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Page 14: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Proiecte FEE implementate cu succes

Măsuri finanțate:• înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare – 75 m2;

• izolarea termică a pereților exteriori – 600 m2;

• Instalarea cazanelor pe biomasă – 120 kW.

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Grădinița de copii „Andrieș” s. Parcova, r-nul Edineț

Economii anuale de energie: 370 mii lei

Reducerea anuală a emisiilor de CO2: 49 tone

Costul total al proiectului: 1 957 905 lei

Costul finanțării FEE:1 566 324 lei

Page 15: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Proiecte FEE implementate cu succes

Măsuri finanțate:• înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare – 500 m2;

• izolarea termică a pereților exteriori – 1 920 m2;

• izolarea termică a acoperișului de tip șarpant – 1 190m2

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Liceul Teoretic „Constantin Popovici” s. Nihoreni, r-nul Rîșcani

Economii anuale de energie: 340 mii lei

Reducerea anuală a emisiilor de CO2: 101 tone

Costul total al proiectului:2 389 556 lei

Costul finanțării FEE: 1 792 166 lei

Page 16: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Proiecte FEE implementate cu succes

Măsuri finanțate:• înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare – 690 m2;

• izolarea termică a pereților exteriori – 3 400 m2.

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Liceul Teoretic „Ion Creangă” or. Soroca

Economii anuale de energie: 540 mii lei

Reducerea anuală a emisiilor de CO2: 153 tone

Costul total al proiectului:3 730 119 lei

Costul finanțării FEE: 7 984 095 lei

Page 17: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Proiecte FEE implementate cu succes

Măsuri finanțate:• Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant– 317 m2

• Izolarea termică a pereților exteriori – 244 m2

• Instalarea cazan pe gaz biomasă– 30 kW

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

IMSP Centru de Sănătate Publică s. Cobani, r-nul Glodeni

Economii anuale de energie: 175 mii lei

Reducerea anuală a emisiilor de CO2: 81 tone

Costul total al proiectului:544 176 lei

Costul finanțării FEE: 408 049 lei

Page 18: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Planuri de viitor cu privire la activitatea FEE: Perspectivă

• Consolidarea capacității instituționale

• Dezvoltarea cooperării cu alte programe ale donatorilor în domeniul eficienței

energetice

• Utilizarea altor instrumente financiare (ex. împrumut, garanție financiară)

• Extinderea activităților FEE în alte sectoare ale economiei naționale

• Extinderea listei măsurilor eligibile pentru finanțare (ex. achiziția de

echipamente, utilaje și instrumente pentru întreprinderile industriale)

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016

Page 19: Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord

Mai multe informații la:[email protected]

[email protected] web: www.fee.md

MD-2004, Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare 180, etajul 6Tel.: +373 22 000 807Fax: +373 22 000 809Mob.:+373 60 809 709

Vă mulțumim!

Fondul pentru Eficiență

Energetică

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Republica Moldova, 2016