of 16 /16
Influen Influen ţ ţ a omului asupra a omului asupra mediului mediului î î nconjur nconjur ă ă tor tor Mediul inconjurator Mediul inconjurator reprezinta mediul natural reprezinta mediul natural care a fost transformat de care a fost transformat de oameni. El cuprinde oameni. El cuprinde relieful,apa,aerul,vegetatia relieful,apa,aerul,vegetatia si solul. Acestea sunt si solul. Acestea sunt elementele mediului natural elementele mediului natural asupra carora a intervenit asupra carora a intervenit omul prin activitatile sale. omul prin activitatile sale. Fiecare element reprezinta un Fiecare element reprezinta un rol deosebit in crearea rol deosebit in crearea mediului natural. mediului natural. In acelasi timp,toate sunt in In acelasi timp,toate sunt in legatura unele cu legatura unele cu altele.Astfel,relieful altele.Astfel,relieful influenteaza clima.La randul influenteaza clima.La randul ei,clima impreuna cu ei,clima impreuna cu relieful,determina relieful,determina raspandirea vegetatiei,iar raspandirea vegetatiei,iar aceasta din urma,a faunei aceasta din urma,a faunei pentru a pastra acea unitate pentru a pastra acea unitate numita mediu natural. numita mediu natural.

Protectia mediului material didactic

Embed Size (px)

Text of Protectia mediului material didactic

Page 1: Protectia mediului material didactic

InfluenInfluenţţa omului asupra a omului asupra mediului mediului îînconjurnconjurăătortor

Mediul inconjurator Mediul inconjurator reprezinta mediul natural care a reprezinta mediul natural care a fost transformat de oameni. El fost transformat de oameni. El

cuprinde cuprinde relieful,apa,aerul,vegetatia si solul. relieful,apa,aerul,vegetatia si solul. Acestea sunt elementele mediului Acestea sunt elementele mediului natural asupra carora a intervenit natural asupra carora a intervenit omul prin activitatile sale. Fiecare omul prin activitatile sale. Fiecare element reprezinta un rol deosebit element reprezinta un rol deosebit

in crearea mediului natural. in crearea mediului natural. In acelasi timp,toate sunt in In acelasi timp,toate sunt in

legatura unele cu legatura unele cu altele.Astfel,relieful influenteaza altele.Astfel,relieful influenteaza

clima.La randul ei,clima impreuna clima.La randul ei,clima impreuna cu relieful,determina raspandirea cu relieful,determina raspandirea vegetatiei,iar aceasta din urma,a vegetatiei,iar aceasta din urma,a

faunei pentru a pastra acea faunei pentru a pastra acea unitate numita mediu natural.unitate numita mediu natural.

Page 2: Protectia mediului material didactic

Scurta introducere - PoluareaScurta introducere - Poluarea

Pentru a trai mai Pentru a trai mai bine,oamenii au creat asezari,au bine,oamenii au creat asezari,au cultivat terenuri,au construit cultivat terenuri,au construit drumuri si uzine,adica au drumuri si uzine,adica au transformat treptat mediul natural. transformat treptat mediul natural. Mediul natural poate fi folosit in Mediul natural poate fi folosit in sprijinul omului,dar cu conditia sa sprijinul omului,dar cu conditia sa nu fie distrus. Din pacate exista nu fie distrus. Din pacate exista numeroase exemple de distrugere a numeroase exemple de distrugere a plantelor si animalelor,de poluare a plantelor si animalelor,de poluare a aerului,a apei si a solului. aerului,a apei si a solului.

De cele mai multe De cele mai multe ori,vorbind despre impactul omului ori,vorbind despre impactul omului asupra mediului inconjurator se fac asupra mediului inconjurator se fac referiri la poluare. In referiri la poluare. In realitate,actiunea omului depaseste realitate,actiunea omului depaseste mult sfera poluarii si de accea este mult sfera poluarii si de accea este mai corect sa vorbim de cai diferite mai corect sa vorbim de cai diferite de deterirorare a mediului.de deterirorare a mediului.

Page 3: Protectia mediului material didactic

Exista o serie de surse majore de deteriorare ca urmare al activitatii omului. Aceste cat de deteriorare nu actioneaza separat in timp si spatiu, ci de cele mai multe ori agresiunea se exercita simultan asupra diferitelor componente ale mediului.

Poluarea este una din aceste cai. Poluarea reprezinta patrunderea in mediul natural a unor poluanti naturali,dar mai ales artificiali rezultati din activitatea

umana,indeosebi din industrie,agricultura,transporturi,care reprezinta deseuri ale activitatii umane.

Page 4: Protectia mediului material didactic

Exemple de poluare: - administrarea ingrasamintelor chimice poate avea urmari nedorite pentru mediul inconjurator; substantele chimice patrund in panza de apa freatica si de aici in fantani sau izvoare,amenintand sanatatea oamenilor si a animalelor- marile si oceanele sunt afectate de petrolul care se varsa in urma diferitelor accidente; petrolul este rezistent la actiunea bacteriilor,de aceea persista mult timp;astfel se formeaza o pelicula la suprafata apei,care impiedica difuzarea oxigenului in apa.- transportul energiei poate avea deasemenea efecte de poluare; retelele electrice de inalta si joasa tensiune produc: a) poluare vizuala – firele si statiile de transformareb) poluare sonora – genereaza seniment de frica,duc la pierderea partiala sau totala a auzuluic) poluare electromagnetica – perturba emisiile de radio si televiziuned) poluare psihica – generata de teama de pericole de accidentare- industrializarea,urbanizarea cu intensificarea accentuata a circulatiei rutiere,aeriene,a constructiilor de drumuri,raspandirea fara precedent a aparatelor audio-vizuale au dus la cresterea semnificativa a poluarii sonore; un alt efect negativ al industrializarii masive este poluarea prin deversarea reziduurilor si gazelor toxice rezultate in urma proceselor tehnologice.

Page 5: Protectia mediului material didactic

Poluarea este doar una dintre caile majore de deteriorare a mediului,dar exista si alte surse majore de degradare,ca rezultat al activitatii umane.

Supraexploatarea bogatiilor subsolului,a padurilor,a pasunilor,a solului,a speciilor de plante si animale are efecte negative. Drept urmare s-a ajuns la reducerea bogatiilor subsolului si a suprafetelor impadurite,la distrugerea pasunilor si a solului,la disparitia a numeroase specii,la degradarea mediului natural prin surpari si alunecari de teren.

Realizarea de mari amenajari de teritorii cum ar fi: lucarri miniere de suprafata,lucrari hidrotehnice (baraje de acumulare,canale,sisteme de irigatii), duce la distrugerea mediilor naturale si artificiale.

Page 6: Protectia mediului material didactic

Mentinerea vietii pe Mentinerea vietii pe pamant si supravietuirea pamant si supravietuirea generatiilor viitoare sunt posibile generatiilor viitoare sunt posibile numai prin reducerea actiunilor numai prin reducerea actiunilor necontrolate ale omului asupra necontrolate ale omului asupra naturii. De aceea, o importanta naturii. De aceea, o importanta problema care se pune azi in fata problema care se pune azi in fata oamenilor este cea a protectiei oamenilor este cea a protectiei mediului inconjurator. Protectia mediului inconjurator. Protectia mediului inseamna conservare si mediului inseamna conservare si ocrotire.ocrotire.

Conservarea mediului Conservarea mediului are in vedere folosirea lui cu are in vedere folosirea lui cu grija,evitandu-se risipa si grija,evitandu-se risipa si distrugerile din cadrul sau. Pentru distrugerile din cadrul sau. Pentru protectia mediului trebuie creat protectia mediului trebuie creat un sistem de organizare a unor un sistem de organizare a unor programe de cercetare si programe de cercetare si cunoastere a degradarii mediului.cunoastere a degradarii mediului.

Ocrotirea mediului Ocrotirea mediului pretinde luarea unor masuri pretinde luarea unor masuri bazate pe legi care interzic bazate pe legi care interzic activitatea sub orice forma in activitatea sub orice forma in anumite regiuni. Aceste regiuni anumite regiuni. Aceste regiuni poarta denumire de rezervatii poarta denumire de rezervatii naturale.naturale.

Page 7: Protectia mediului material didactic

Omul – prieten sau dusman al mediului inconjurator?

Omul face parte din natura. Toate elementele din natura, vii sau nevii, sunt intr-o stransa legatura si din acest motiv se creaza un echilibru natural.

Omul a utilizat unele materiale naturale si a creat altele fara sa-si dea seama ca poate deteriora mediul.

In istoria sa,omul a parcurs mai multe perioade privind relatiile sale cu natura.Perioada de culegator-vanator

Omul n-a creat dezechilibre in natura in aceasta perioada. Aparitia focului a determinat insa primele incendii care au distrus zonele de vegetatie.

Perioada agraraOmul a modificat doar partial echilibrul natural. Suprafete de paduri au fost taiate pentru a fi redate agriculturii. Paralel cu agricultura s-a dezvoltat si

cresterea vitelor. Suprapasunatul a dus la degradarea multor teritorii. Perioada industriala

Descoperirea de noi masini,aplicarea de noi tehnologii au favorizat dezvoltarea ramurilor industriale. Astfel se cultiva noi specii de plante si animale, acestea devenind materii prime pentru diferite ramuri ale industriei. Au inceput sa se foloseasca exagerat combustibilii naturali. Datorita activitatii umane intense

cantitatea de deseuri a crescut. A aparut un factor distrugator pentru natura – poluarea.

Page 8: Protectia mediului material didactic

Efectele modificatoare ale Efectele modificatoare ale omului in mediu sunt mai omului in mediu sunt mai

evidente in ultimii ani evidente in ultimii ani datorita:datorita:

-Dezvoltarii industrieiDezvoltarii industriei-Intensificarii transportului si comertuluiIntensificarii transportului si comertului-Practicarea agriculturii (mecanizata si Practicarea agriculturii (mecanizata si

chimizata)chimizata)

Page 9: Protectia mediului material didactic

Activitati umane cu urmari in mediul inconjurator:-defrisari

-transhumanta a determinat procesul de eroziune a solurilor pe terenurile in panta-dezvoltarea tehnicii (coloane de masini,cosuri de fabrici)

-cresterea demografica-exploatarea padurilor ca: sursa de combustibil,de materie prima pentru industrie,ca

material pentru constructie,pentru a obtine teren agricol

Page 10: Protectia mediului material didactic

Avantajele si dezavantajele dezvoltarii tehniciiPrin activitatea lui,omul extrage din natura materii prime,dar si arunca in mediu o serie larga de produse,majoritatea toxice. Aceste produse polueaza solul,il

schimba si il distruge. Industria a cautat sa inlocuiasca munca manuala cu cea mecanizata.

Sustinuta de forta aburului,de cea a energiei electrice si de cea nucleara,a dus la intensificarea raportului dintre om si mediu. Industria este principala sursa de

poluare a mediului prin:-amploarea procesului tehnologic

-cantitatea mare de impuritati degajate in aer si apa-o serie de fabrici deverseaza ape cu continut mare de reziduuri (apele din

mina)

Daca aceste reziduuri nu sunt evacuate prin epurare apele raurilor pun in pericol viata pestilor (fauna piscicola).

Page 11: Protectia mediului material didactic

Agricultura – contribuie si ea la poluarea mediului prin folosirea ingrasamintelor chimice. Acestea ajung prin intermediul scurgerii de versant, in lacuri si cursuri de apa si determina distrugerea unor plante si animale sau chiar moartea lor. - Fermele zootehnice sunt importante surse de poluare atat a aerului cat si a

apelor. Pentru ca un animal sa castige in greutate 1 kilogram,el elimina intre 6 si 25 kilograme de reziduuri. Acestea ajung prin intermediul apei folosite la

curatarea grajdurilor, sa polueze grav raurile si lacurile.

Page 12: Protectia mediului material didactic

Transporturile – reprezinta o alta sursa puternica de poluare prin:-amplasarea nerationala a cailor de comunicatie-degajarea in atmosfera a gazelor de esapament-deversarea in mare a reziduurilor petroliere din cauza unor accidente: feneomenul de maree neagra,fenomen care afecteaza negativ calitatea apei si produce mari degajari in peisajul marin

Page 13: Protectia mediului material didactic

Efectele activitatii omului asupra mediului.Aparitia vegetatiei verde de la suprafata apelor este cunoscuta sub denumirea de eutropie. Acest strat verde de la suprafata apelor actioneaza ca un invelis gros prin care razele soarelui nu pot patrunde. Algele se inmultesc in lacuri si in bazine si din urmatoarele cauze: defrisarea padurilor si aplicarea de fertilizatori arborilor.Supraexploatarea faunei si a florei a dus la reducerea unor specii pana la disparitia lor. Vanatoarea masiva a unor specii de animale a condus la distrugerea sau chiar la disparitia acestora.Smogu-ul oraselor – gazele de esapament emanate de masini impreuna cu fumul si gazele industriale aduc in atmosfera agenti poluanti. Acestia pot crea o ceata sufocanta mai ales cand nu exista vanturi care sa imprastie poluantii. Agentii poluanti pot afecta respiratia.Ploile acide- gazele se amesteca cu umezeala din aer si precipitatiile devin acide. Ploaia acida distruge plantele si animalele. Deregrarea echilibrului natural al atmosferei dauneaza grav pamantului.Din cauza incalzirii globale va creste nivelul marilor,regiunile situatie mai jos fiind inghitite de ape. Pe masura ce numarul populatiei creste,tot mai mult carbune,ulei,gaz si lemn sunt arse pentru a produce energia necesara pentru incalzire,gatit,transport,constructii si pentru realizarea bunurilor necesare oamenilor. Gazele eliberate in procesul de ardere al acestor carburanti se numesc gaze de sera, deoarece lasa lumina sa patrunda,dar retin caldura eliberata de suprafata pamantului. Rezultatul este incalzirea planetei.

Page 14: Protectia mediului material didactic

Deseurile sunt niste reziduuri rezultate dintr-un proces Deseurile sunt niste reziduuri rezultate dintr-un proces

industrial si care adesea poate fi valorificat in alte scopuriindustrial si care adesea poate fi valorificat in alte scopuri.. Clasificare:Clasificare: deseuri rezultate in urma activitatilor deseuri rezultate in urma activitatilor

desfasurate in gospodarie sau in desfasurate in gospodarie sau in unitatile de administratie publica:unitatile de administratie publica:

-resturi vegetale-resturi vegetale -resturi animale-resturi animale -ambalaje din hartie-ambalaje din hartie -ambalaje din plastic-ambalaje din plastic -ambalaje din sticla-ambalaje din sticla -ambalaje din metal-ambalaje din metal -parti ale unor instalatii defecte-parti ale unor instalatii defecte b) deseuri industriale: cenusa,rumegusb) deseuri industriale: cenusa,rumegus c) deseuri rezultate din constructii: c) deseuri rezultate din constructii:

lemn,sticlalemn,sticla d) deseuri agro-zootehnice: excremented) deseuri agro-zootehnice: excremente Deseurile sunt periculoase datorita Deseurile sunt periculoase datorita

perioadei mari de reciclare.perioadei mari de reciclare. Reciclarea este operatiunea de Reciclarea este operatiunea de

prelucrare a unor deseuri prelucrare a unor deseuri (hartie,cauciuc,sticla,fier) in vederea (hartie,cauciuc,sticla,fier) in vederea reintroducerii materialului in circuitul reintroducerii materialului in circuitul economic.economic.

Page 15: Protectia mediului material didactic

Planeta noastră suferă din neglijenţa unor oameni care poluează mediul. Ei nu sunt întotdeauna conştienţi de răul pe care îl fac, dar cu ajutorul nostru îi vom face să se gândească la efectele activităţilor lor asupra vieţii planetei şi, bineînteles, asupra noastră, a tuturor.

Din dorinţa de a avea o viaţă comodă, oamenii au poluat, mai mult sau mai puţin grav, solul, apa şi aerul, ducând la dispariţia multor specii de plante şi animale. Oamenii sunt confruntaţi, la rândul lor, cu diferite boli cauzate de poluare iar intervenţiile civilizaţiei au provocat mediului natural pagube mari. Împreuna vom întelege că trăim pe aceeaşi planetă de care trebuie să avem grijă! Ceea ce natura a creat în milioane de ani se poate distruge în câteva zile, luni sau în câţiva ani. Pentru a evita distrugerea mediului, trebuie să cunoaşteţi legile acestuia şi să acţionaţi în conformitate cu ele, trebuie să învăţaţi să protejaţi şi să conservaţi elementele mediului natural. Viitorul planetei stă în mâinile noastre! Împreună, putem să avem o planetă curată şi sănătoasă!

Page 16: Protectia mediului material didactic

Inv.titular,Gr.I,Stefan Aurelia Inv.titular,Gr.I,Stefan Aurelia Inv.titular,Gr.I,Stefan Aurelia Inv.titular,Gr.I,Stefan Aurelia

SFIRSIT.