c12_ protectia mediului

Embed Size (px)

Text of c12_ protectia mediului

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  1/67

  ELEMENTE DEELEMENTE DE

  PROTECTIA MEDIULUIPROTECTIA MEDIULUI

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  2/67

  Problema mediului devine o provocarestrategica a timpurilor in care traim.

  Ocrotirea naturii si lupta impotriva poluariireprezinta o datorie de onoare.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  3/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  4/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  5/67

  Cheile TurziiCheile Turzii

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  6/67

  Montreux,Montreux,

  ElvetiaElvetia

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  7/67

  Cabo da RoccaPortugalia

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  8/67

  isabonaisabona

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  9/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  10/67

  STAREA MEDIULUISTAREA MEDIULUI

  !TMO"#ER!

  !PEE

  "O$R%E P!&$R%E

  #OR!, #!$'!

  !"E(!R%E $R)!'E &E"E$R%E %'&$"TR%!E

  R!&%O!CT%*%T!TE!

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  11/67

  Marea 'orduluiMarea 'ordului

  Coasta OlandeiCoasta Olandei

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  12/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  13/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  14/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  15/67

  #!CTOR% &E ME&%$#!CTOR% &E ME&%$

  #actorul de mediu sol

  #actorul de mediu apa #actorul de mediu aer

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  16/67

  Poluarea de +ondPoluarea de +ond

  Poluarea de +ond reprezinta poluareaPoluarea de +ond reprezinta poluarea

  existenta in zonele in care nu se mani+estaexistenta in zonele in care nu se mani+estadirect in+luenta surselor de poluare.direct in+luenta surselor de poluare.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  17/67

  "tatiile de supraveghere a poluarii de +ond se"tatiile de supraveghere a poluarii de +ond se

  amplaseaza in zone conventional curate,amplaseaza in zone conventional curate,

  situate la altitudini cuprinse intre - / -0 m sisituate la altitudini cuprinse intre - / -0 m sila distante de minimum 1 2m de centrela distante de minimum 1 2m de centre

  populate, drumuri, cai +erate, obiective industrialepopulate, drumuri, cai +erate, obiective industriale

  etc.etc.

  Concentratiile poluantilor din aer si precipitatii,Concentratiile poluantilor din aer si precipitatii,

  masurate in aceste zone constituie indicatorimasurate in aceste zone constituie indicatori

  pretiosi pentru evaluarea poluarii la nivel regionalpretiosi pentru evaluarea poluarii la nivel regional

  si global.si global.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  18/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  19/67

  Dioxidul de carbonDioxidul de carbon

  Concentratiile de dioxid de carbonConcentratiile de dioxid de carbon

  determinate se incadreaza in limite normale,determinate se incadreaza in limite normale,

  mai mici vara si mai mari iarna. Crestereamai mici vara si mai mari iarna. Cresterea

  valorilor concentratiei de dioxid de carbon dinvalorilor concentratiei de dioxid de carbon din

  perioada rece se datoreaza proceselor deperioada rece se datoreaza proceselor de

  combustie de la incalzirea casnica din zonacombustie de la incalzirea casnica din zona

  supravegheatasupravegheata..

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  20/67

  %nstitutul 'ational de Meteorologie si%nstitutul 'ational de Meteorologie si

  3idrologie a inceput supravegherea poluarii3idrologie a inceput supravegherea poluarii

  de +ond in luna iunie 1. 'umarulde +ond in luna iunie 1. 'umarul

  parametrilor monitorizati la statia de poluareparametrilor monitorizati la statia de poluare

  de +ondde +ond #undata#undata este redus, urmand caeste redus, urmand ca

  acesta sa +ie extins in anul 1-acesta sa +ie extins in anul 1-..

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  21/67

  Precipitatii

  Probele de precipitatii

  se colectaeaza zilnic, cu un colectordeschis.

  "e masoara valoarea maxima si ceaminima a p3/ului si se compara cu p3/ulapei pure

  %n cazul depasirilor +oarte mari, trebuieidenti+icata sursa de poluare si conditiilecare +avorizeaza acest transport.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  22/67

  Poluarea de impactPoluarea de impact

  Poluarea de impact este poluareaprodusa in onele a!late sub impactuldirect al surselor de poluare"

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  23/67

  "tarea atmos+erei este evidentiata prinprezentarea urmatoarelor aspecte4

  poluarea de impact cu di+erite noxe,calitatea precipitatiilor atmos+erice, situatiaozonului atmos+eric, dinamica emisiilor degaze cu e+ect de sera si unele mani+estariale schimbarilor climatice.

  %n reteaua de supraveghere a poluarii deimpact se e+ectueaza masuratori privinddioxidul de sul+, dioxidul de azot,

  amoniacul, pulberile in suspensie,pulberile sedimentabile si o serie depoluanti speci+ici, stabilindu/se4

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  24/67

  concentratiile maxime si minime pe 15

  ore6

  +recventa de depasire a concentratiei

  maxime admisibile 7CM!8 pe 15 ore6

  concentratiile medii anuale.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  25/67

  Poluari produse cu dioxid de sul+, oxizi aiazotului, amoniac si alte noxe

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  26/67

  Poluari produse cu o serie de poluantispeci+ici unor activitati industriale.

  / Poluarea cu pulberi in suspensie sisedimentabile.

  / 'atura pulberilor, cantitatile evacuate inatmos+era, pre9udiciile economice, socialesi ecologice

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  27/67

  %n general, pulberile din atmos+era seclasi+ica, dupa dimensiuni, in doua marigrupe4

  Pulberi in suspensie/ cu diametre maimici de 1 :m, avand in atmos+era uncomportament asemanator gazelor6

  Pulberi sedimentabile/ cu diametre maimari de 1 :m, care, dupa ce sunt emise

  in atmos+era, se depun pe sol, vegetatie,ape si constructii.

  P l i lb i i i

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  28/67

  Poluari cu pulberi in suspensie

  Poluarea atmos+erei cu pulberi insuspensie are multe surse. %n primul rand,industriile metalurgica si siderurgica careelibereaza in atmos+era cantitatiinsemnate de pulberi, apoi centraleletermice pe combustibili solizi, +abricile deciment, transporturile rutiere, haldele si

  depozitele de steril, etc.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  29/67

  'atura acestor pulberi este +oartediversi+icata. Ele contin +ie oxizi de +ier, incazul pulberilor din 9urul combinatelor

  siderurgice, +ie metale grele 7plumb,cadmiu, mangan, crom8, in cazulintreprinderilor de metale ne+eroase, sau

  alte noxe.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  30/67

  &ate +urnizate in Raportul de mediu 1al Ministerului !pelor si Protectiei Mediului

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  31/67

  Situatia oonului atmos!ericSituatia oonului atmos!eric

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  32/67

  Implementarea pre#ederilor pri#indprotec$ia stratului de oon

  Con#en$ia de la %iena adoptata la 10martie -;

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  33/67

  Romania a aderat prin egea nr. /

  1; iunie -;;.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  34/67

  !mendamentul la Protocolul de laMontreal adoptat la 10 noiembrie -;;1 laCopenhaga. Romania a devenit Parte la

  acest amendament incepand cu anul

  1-.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  35/67

  // &istrugerea ozonului stratos+eric, cu&istrugerea ozonului stratos+eric, cu

  e+ectele sale potenAiale asupra cresteriie+ectele sale potenAiale asupra cresterii

  radiatiei $radiatiei $**/) la nivelul solului constituie o/) la nivelul solului constituie ocaracteristica atmos+erica la scara globala.caracteristica atmos+erica la scara globala.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  36/67

  & Din ultimile e#aluari internationale s&aconstatat ca a continuat declinul oonului inemis!era nordica' in stratos!era arctica( in

  lunile ianuarie&!ebruarie s&au atins' episodic'scaderi de aproximati# )*+ la inaltimi de cca,- .m' iar temperaturile stratos!erice dinaceasta re/iune au !ost cele mai scaute din

  ultimii ,* ani"

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  37/67

  $na dintre problemele ma9ore cu care secon+runta omenirea in pragul nouluimileniu, cu privire la mediul incon9urator,este diminuarea drastica a stratului deozon, nu numai la polii Pamantului, ci si inzone intens populate4 nordul Europei,Rusia australa, sudul #rantei, nordul

  peninsulei %berice, !rgentina.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  38/67

  Echilibrul stratului de ozon este periclitatde emisiile de substante de naturaantropica, cum sunt hidrocarburile

  +luoroclorurate si?sau bromurate,tetraclorura de carbon, metil cloro+ormul,bromura de metil, substante avand

  numeroase utilizari in industrie sauagricultura.

  E i iilE i iil dd

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  39/67

  EmisiilEmisiileede /ae cude /ae cu

  e!ect de serae!ect de seraExtreme climatice si mani!estari aleExtreme climatice si mani!estari alesc0imbarilor climatice pe teritoriulsc0imbarilor climatice pe teritoriul

  Romaniei"Romaniei"IImplementarea pre#ederilormplementarea pre#ederilorProtocolului de la 12oto si aleProtocolului de la 12oto si aleCon#entiei cadru a Natiunilor UniteCon#entiei cadru a Natiunilor Unitepri#ind sc0imbarile climaticepri#ind sc0imbarile climatice

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  40/67

  &ate +urnizate in Raportul de mediu 1al Ministerului !pelor si Protectiei Mediului

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  41/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  42/67

  Principalele masuri ce trebuie luate pentruatingerea obiectivelor Protocolului de la

  Boto sunt4

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  43/67

  industria va trebui sa devina mult maie+icienta din punct de vedere alconsumului de energie, trecand de la

  utilizarea combustibililor +osili bogati incarbon 7carbune8, la combustibili saraci incarbon 7gaze naturale8 sau la combustibili

  alternativi6

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  44/67

  industria energetica, de la extractie sipana la consum, trebuie restructurataast+el incat sa devina e+icienta si mai putin

  poluanta6

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  45/67

  transportul trebuie sa se orienteze spremi9loace mai putin poluante si cuconsumuri reduse6

  constructiile sa +ie e+iciente energetic sisa tinda spre utilizarea surselor deenergie regenerabila6

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  46/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  47/67

  "$R"E &E E'ERD%%"$R"E &E E'ERD%%

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  48/67

  "$R"E &E E'ERD%%"$R"E &E E'ERD%%

  REDE'ER!)%EREDE'ER!)%E

  E'ERD%! "O!R!

  E'ERD%! *!$R%OR

  E'ERD%! EO%!'!

  E'ERD%! )%OM!"E%

  ///////////////////////////////////

  'ota4

  /"tudentii vor e+ectua o sinteza privindsisteme posibile de utilizare a energiei

  solare

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  49/67

  ENER3II NECON%ENTIONALERE3ENERA4ILE

  E'ERD%! *!$R%OR

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  50/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  51/67

  E'ERD%% REDE'ER!)%EE'ERD%% REDE'ER!)%E

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  52/67

  E'ERD%% REDE'ER!)%EE'ERD%% REDE'ER!)%E

  E'ERD%! EO%!'!E'ERD%! EO%!'!

  T$R)%'! EO%!'!T$R)%'! EO%!'!

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  53/67

  PR%'C%P%$ DE'ER!TOR$$% EO%!'PR%'C%P%$ DE'ER!TOR$$% EO%!'

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  54/67

  echipamentele si produsele sa +ie dincele cu consum redus de energie6

  padurile vor +i prote9ate si chiar vor +iextinse.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  55/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  56/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  57/67

  POLUARI ACCIDENTALEPOLUARI ACCIDENTALE

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  58/67

  Poluarile accidentale sunt accidentema9ore de mediu care se produc in toate

  structurile acestuia si din motive +oartecomplexe.

  !naliza acestora presupune o clasi+icare a

  lor in +unctie de mediul poluat, produsulpoluant si cauzele producerii +enomenului.

  %n toate cazurile urmarile acestor accidente

  de mediu sunt importante sub aspectsocial, ecologic si economic.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  59/67

  a +el de importante sunt preocuparileomului, ale societatii, si mai ales alespecialistilor din domeniu, pentru

  prevenirea si pentru interventiile imediatein vederea reducerii si eliminarii pagubelorproduse

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  60/67

  Poluarile accidentale pot +i4Poluarile accidentale pot +i4

  pol ari accidentale prod se din ca e

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  61/67

  poluari accidentale produse din cauzetehnologice si negli9ente umane6

  poluari accidentale ale localitatilor siterenurilor, cu produse petroliere, prinspargerea conductelor de transport aacestor produse6

  poluari accidentale datorate accidentelorde circulatie6

  poluari accidentale cauzate de +actori

  naturali6poluari accidentale, cu produsepetroliere, ale +luviului &unarea.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  62/67

  Poluarile industriale precum si cele inPoluarile industriale precum si cele in

  agricultura, sau transporturi, pot +iagricultura, sau transporturi, pot +i

  evitate prin intarirea disciplinei inevitate prin intarirea disciplinei inmunca, respectarea legislatiei si amunca, respectarea legislatiei si a

  normelor speci+ice +iecarei activitatinormelor speci+ice +iecarei activitati

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  63/67

  Paralel cu intensi+icarea educatieiParalel cu intensi+icarea educatiei

  personalului de lucru, se impunepersonalului de lucru, se impune

  aplicarea cu strictete a principiuluiaplicarea cu strictete a principiului

  cel carecel care polupolueeaaza /za /platesteplatesteF.F.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  64/67

  Calamitatile naturale pot +i substantialdiminuate prin intarirea activitatii desupraveghere, prevedere, prognoza,

  pregatire de actiuni in diverse scenariiposibile si aplicarea prompta a masurilorcelor mai adecvate situatii care se ivesc.

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  65/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  66/67

 • 7/21/2019 c12_ protectia mediului

  67/67

  !proape,departe,oriunde ai +i nu inceta savisezi si sa creziG