of 11 /11

Click here to load reader

Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Embed Size (px)

Text of Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Page 1: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Proiect la GeografieProtectia Mediului Aerian

Page 2: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Obiective:

- Sa definim notiunea de poluare a aerului; - Sa observam de ce este cauzata poluarea si care e impactul ei asupra mediulu;

- Principalele masuri de conservare a calitatii aerului.

Page 3: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Poluarea aerului reprezinta schimbarea compozitiei chimice a aerului sub aspectul proportiei dintre substantele constituente ale acestuia si cele nou-aparute , cu efecte daunatoare pentru mediul inconjurator in ansamblu sau pentru unele componente ale acestuia.

Page 4: Protectia Mediului Aerian (BOREA)
Page 5: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Este ştiut faptul că automobilele constituie principala sursă de impurificare a aerului, emanând în aer cantităţi mari de hidrocarburi, oxizi de carbon, oxizi de azot, precum

şi plumb. În această direcţie au fost efectuate cercetări intense, experimentări şi proiecte îndrăzneţe, cum ar fi inventarea electromobilului, care acţionează pe bază de

energie electrică, a automobilului cu motor cu etanol, care este nepoluant, au fost perfecţionate motoarele actuale pentru a degaja o cantitate mai mică de substanţe

toxice, au fost amelioraţi combustibilii.

Page 6: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Principalele măsuri de conservare a calităţii aerului sunt:• implementarea unui sistem eficient de monitoring (supraveghere);• folosirea mijloacelor tehnice de combatere a poluării şi a emisiilor de poluanţi, care

presupun:-  utilarea întreprinderilor cu instalaţii antipoluante de reţinere şi captare a pulberilor (separatoare, precipitoare electrostatice, scrubere, filtre), a gazelor şi vaporilor toxici (dispozitive de neutralizare, comprimare, lichefiere etc.);-          perfecţionarea motoarelor cu ardere internă, trecerea lor la combustibili mai puţin poluanţi {de exemplu: metan, hidrogen etc.);-          utilizarea ca agent tehnic a gazelor naturale, a energiei electrice;-          amenajarea zonelor verzi;-          reglementarea traficului rutier în vederea evitării aglomeraţiilor de auto-vehicule;

• planificarea zonelor sanitare la proiectarea întreprinderilor industriale;• reducerea şi chiar eliminarea degajării în atmosferă a substanţelor poluante prin

utilizarea tehnologiilor noi în industriile care poluează atmosfera, prin captarea substanţelor nocive chiar de la sursele de emisie, prin desulfurarea gazelor de ardere;

• diminuarea răspândirii poluanţilor în aer prin dispersarea lor la înălţimi mari sau în timpul fenomenelor meteorologice care favorizează dispersia lor;

• amplasarea industriilor poluante departe de zonele locuite.

Page 7: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Autoepurarea aerului atmosferic este procesul prin care aerul revine pe cale naturală la compoziţia anterioară poluării. Acest proces se realizează prin curenţii de aer, sedimentare şi precipitaţii.

Autoepurarea prin curenţii de aer constă în deplasarea poluanţilor din atmosferă odată cu masele de aer. Ca urmare, aceste mase de aer se vor comporta ca orice aer poluat, dar consecinţele se vor produce departe faţă de sursa de poluare, depăşind uneori frontierele ţărilor. Rezultă aşa-numita poluare transfrontieră (specifică mai ales regiunii europene).

Sedimentarea particulelor de praf este posibilă în condiţii de calm atmosferic, când pulberile ajung la sol, în ape sau pe plante, cu consecinţele ce decurg de aici: poluarea solului, a apelor, micşorarea intensităţii fotosintezei etc.

Precipitaţiile contribuie la autoepurarea aerului prin: antrenarea mecanică a poluanţilor, dizolvarea acestora şi combinarea poluanţilor cu apa, din care rezultă uneori ploile acide.

Page 8: Protectia Mediului Aerian (BOREA)
Page 9: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

În Republica Moldova se întreprind acţiuni de combatere a factorilor poluanţi:Pentru localităţile urbane:• îmbunătăţirea stării tehnice a parcului auto (în special starea mijloacelor de

transport cu motoare cu ardere internă);• instituirea testării tehnice anuale obligatorii a tuturor automobilelor;• implementarea normativelor ecologice europene;• aplicarea restricţiilor la importul automobilelor cu un grad înalt de uzură;• inventarierea tuturor surselor de poluare prin crearea şi gestionarea unui registru al

agenţilor poluanţi;• folosirea surselor de energie regenerabilă (eoliană, solară);• instalarea dispozitivelor (filtrelor) de purificare a emisiilor;• practicarea sistematică a curăţării umede a străzilor şi a pieţelor;• înverzirea teritoriilor.

Page 10: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Pentru localităţile rurale:• educarea populaţiei în spirit ecologic;• inventarierea şi întreţinerea corectă a încăperilor de stocare a

pesticidelor;• interzicerea utilizării în calitate de combustibil a anvelopelor auto;• controlul asupra gradului de poluare a aerului cu praf în carierele

deschise de extragere a materialelor de construcţie;• interzicerea arderii gunoiştilor, a miriştilor şi a paielor;• crearea unui sistem centralizat de colectare a deşeurilor; instalarea în

fiecare gospodărie a tomberoanelor speciale;• crearea mini-staţiilor de epurare a apei.

Page 11: Protectia Mediului Aerian (BOREA)

Au efectuat elevii cl: XII–“A”a L.T.P.S. nr: 2

Vartanian AnastasiaIsacov DenisCojocari Boris

CHISINAU 2010