Click here to load reader

YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILANLANG PILIPINO

  • View
    688

  • Download
    56

Embed Size (px)

Text of YUNIT II ARALIN 16 UGNAYAN NG HEOGRAPIYA KULTURA AT KABUHAYAN SA PAGKAKAKILANLANG PILIPINO

ARALIN 16 Prepared by: BABYLYN M. POMAREJOS

Editha T.HonradezPasolo Elementary SchoolPasolo Valenzuela City

Ugnayan ng Heograpiya, Kultura at Kabuhayan sa Pagkakakilanlang Pilipino

Yunit II Aralin 16

Balitaan

Balik-aral:

Ano-ano ang mga katangian ng mga Pilipino na naglalarawan at nagpapaiba sa kaniya sa ibang tao sa mundo?

Paglalaro ng Pinoy Henyo

ALAMIN MOMahalagang pag-aralan ang heograpiya, ang kultura at ang kabuhayan ng bansa.Bakit?

Heograpiya ito ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar gaya ng klima, lokasyon, hugis, topograpiya, anyong tubig, anyong lupa, at mineral.

Kultura naman ang tawag sa kaparaanan ng tao sa buhay at kuro o opinyon ng buong lipunan na batay sa kanilang mga karanasan at kinagawian

Kabuhayan - ay ang kalipunan ng mga gawain ng tao, pamayanan, at institusyon na may kaugnayan sa paglilikha, pamamahagi, palitan, at pagkonsumo ng mga produkto.

Karaniwan nang iniaasa ng mga Pilipino ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, pagmimina at pagtotroso ang hanapbuhay kapag sa kagubatan nakatira. Karaniwan sa mga nakatira dito ay may mataas na pagpapahalaga sa kalikasan sapagkat dito sila kumukuha ng ikabubuhay.

Sa kagubatan kumukuha ng malalaking kahoy para gawing mga produkto. Sa kagubatan din nakakukuha ng maraming bungangkahoy. Sa kasalu-kuyan, mahigpit nang ipinagbabawal ng ating pamahalaan ang pagpuputol ng mga puno.

Pagsasaka naman ang pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino na nakatira malapit sa kapatagan. Sa lokasyong ito makikita ang kaibahan ng mga uri ng kabahayan.

Karaniwang yari sa bato ang mga bahay rito. Sa lugar na ito makikita ang pagkakalapit ng plasa, simbahan, at pamilihan. Makabago na ang uri ng pamumuhay rito sapagkat karaniwang itinatayo sa kapatagan ang mga naglalakihang mall. Ang karaniwang hanapbuhay rito ay ang pagtratrabaho sa mga pabrika at iba pang opisina. Kadalasan ding mataas ang populasyon dito.

Mahalagang salik ang lokasyon sa uri ng hanapbuhay sa isang lugar o rehiyon. Ngunit kung susuriin, ang kultura man ay mahalaga ring isaalang-alang sa pagtukoy sa ikinabubuhay ng mamamayan ng isang lugar. Partikular itong makikita sa ilang pangkat etniko na sama-samang namumuhay sa iisang komunidad at may iisa o parehong paraan ng pamumuhay.

Halimbawa ay mga pangkat sa kabundukan na nakagisnan na ang pangangaso upang may pagkain, pagtitinda ng mga bungangkahoy sa kapatagan upang may maipambili ng iba pang pagkain, o di kayay paggawa ng katutubong mga palamuti na ipagbibili sa bayan.

Gayundin naman sa mga pangkat na nasa baybay-dagat o mismong sa katubigan naninirahan gaya ng mga Samal. Likas sa kanilang kultura ang paninirahan dito kayat namamayani rin ang pangingisda bilang pangunahing hanapbuhay ng pangkat na ito.

Magpangkat sa tatlo. Sagutin:

Ano-anong salita ang may kaugnayan sa heograpiya? (Pangkat I)kultura? (Pangkat II)kabuhayan? (Pangkat III)

2. Isulat ang mga sagot sa mga bilog o cluster map.

Sagutin: a. Sa paanong paraan nagkakaugnay ang heograpiya sa kultura? ang heograpiya sa kabuhayan?

b. Naging salik ba ang uri ng kabuhayan sa uri ng pamumuhay ng mga Pilipino? Bakit?

GAWIN MOGawain AMagpangkat sa lima. Bawat pangkat ay magtatalakayan tungkol sa inyong mga barangay. Talakayin ang heograpiya at kultura nito. Siyasatin kung may kaugnayan ang kultura sa barangay na ito sa kanilang gawain o kabuhayan. Iulat sa klase ang pagkakaugnay na ito.

Gawain BMagpangkat sa lima. Balikan ang aralin 12. Pumili ng isang pangkat etniko. Iugnay ang paglalarawan sa kanila sa kanilang heograpiya o rehiyon at uri ng hanapbuhay.

Sagutin: Paano nagkakaugnay ang paglalarawan sa pangkat etniko na inyong napili sa kanilang heograpiya, kultura, at uri ng hanapbuhay?

3. Iulat sa klase.

TANDAAN MOAng lokasyon ay naglalarawan kung anong uri ng pagkakakilanlan mayroon sa isang pamayanan.Inilalarawan din ng lokasyonang uri ng pamumuhay ng isang lugar.Mahalagang salik ang kultura sa paraan ng hanapbuhay at lokasyon ng mga pangkat ng mamamayan.May kaugnayan ang lokasyon, kultura at uri ng kabuhayan sa pagkakakilanlan ng Pilipino.

NATUTUHAN KOBalikan ang dating pangkat.

Gumawa ng islogan tungkol sa pagkakaugnay-ugnay ng lokasyon, hanapbuhay, at kultura bilang mahahalagang salik sa pagkakakilanlang Pilipino.

3. Ipaskil sa loob ng silid-aralan.

Takdang Aralin1. Ano ang kahulugan ng pambansang awit at watawat bilang mga sagisag ng bansa?

2. Sa paanong paraan higit na maipakikita ang pagmamahal at paggalang sa ating watawat at sa pambansang awit?

https://www.google.com.ph/Learners Material, Aralin 17, pp. 211214K to 12 AP4LKE