32
Page 1 Тема : Војислав Илић “Зимско јутро” Разред : 5 . Аутор : Валентина Мујичић , наставница српског језика Установа: ОШ “Иса Бајић”, Кула Наставни предмет : Српски језик Припрема Зимско јутро.doc

Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 1

Тема: Војислав Илић “Зимско јутро”

Разред: 5.

Аутор: Валентина Мујичић,

наставница српског језика

Установа: ОШ “Иса Бајић”, Кула

Наставни предмет: Српски језик

Припрема

Зимско

јутро.doc

Page 2: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 2

“Зимско јутро”

Војислав Илић

Page 3: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 7

• Запишите у својим свескама асоцијације

на тему “зима” или направите мапу ума.

зима

снег

распуст

санкањеБожић

грудвање

Page 4: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 8

Сетите се једног зимског јутра под

снегом.

Шта видите?

Шта чујете?

Шта осећате?

Page 5: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 9

Да ли вам је познато неко

уметничко дело чија је тема

зима?

Page 6: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 10

Зима је била инспирација многим

уметницима:

-композиторима

-сликарима

-књижевницима

Page 7: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 11

Слушамо:

-Антониo Вивалди “Зима” (“Четири

годишња доба”)

Гледамо:

-Сава Шумановић, зимски пејзаж,

уље на платну

-уметничкa фотографијa зиме

Читамо:

-Војислав Илић “Зимско јутро”

Page 8: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 12САВА ШУМАНОВИЋ, “Шидска црква”

Page 9: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 13Фотографија: Руска зима

Page 10: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 14

-живео је од 1860. до1894.

-отац Јован Илић и три брата били су

књижевници

-чести гости у песничкој кући Илића били

су: Лаза Костић, Ђура Јакшић, Змај...

-стварао је у доба реализма

-објавио три збирке песама

...

Шта сте сазнали о песнику Војиславу

Илићу?

Page 11: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 15

Слушамо песму Војислава Илића

“Зимско јутро”.

Песму говори драмски уметник Гојко

Шантић.

Пажљиво слушајте песму и покушајте да

замислите баш ово зимско јутро.

Page 12: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 16

Page 13: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 17

Колико сте целина уочили у песми?

Како замишљате ово зимско јутро?

Каква осећања и расположења

буди песма у вама?

Издвојте песничке слике.

Насловите сваку песничку слику.

Page 14: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 18

Задаци за рад у пару

Одредите

тему:

слика зимског јутра под снегом на селу

мотиве:

зима, снег, јутро, смена дана и ноћи, мир,

ловац, лавеж, петао...

род:

лирика

врсту песме:

дескриптивна (описна)На основу песме одредите особине описне песме

Page 15: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 19

-врста лирске песме

-описује лепоту природе, мирисе, звуке,

боје...

-преовлађују статички мотиви

- звучним ефектима дочарава природу

потпуније од сликарског платна

Дескриптивна (описна) песма:

Чиме се изражава: сликар, музичар,

књижевник?

Шта може да се изрази речима, а шта

нотама, бојом и линијом?

Page 16: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 20

Задаци за рад у групи:

Којим све чулима песнички субјект

доживљава природу?

1.Група

Издвојте све боје из песме

2.Група

Издвојте звуке из песме

3.Група

Издвојте покрете из песме

4.Група

Анализа стиха (строфа, стих, рима, ритам)

(Саопштавање резултата, белешке, коментари)

Page 17: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 21

Пронађите “необичне” речи у песми и објасните како

сте их разумели

Која врста речи је у песми реч ПРОЛЕЋЕ, именица или

глагол?

На основу чега сте препознали врсту речи?

Сетите се још неких речи које имају исти облик, али имају

различито значење.

(исти облик, различито значење-хомоними)

Какав је мраз који је “спалио” лишће?

лисје = лишће

сниски = ниски

даљи = даљини

брези = брегови

тавни = тамни

АРХАИЗМИ- застареле речи и изрази

Page 18: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 22

Пронађите стилске

фигуре у песми

Page 19: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 23

Хајде да заједно

подвучемо епитете у

песми

Page 20: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 24

Зимско јутро

Јутро је. Оштар мраз спалио зелено лисје,А танак и бео снег покрио поља и равни

И сниски тршчани кров. У даљи губе се брезиИ круже видокруг тавни.

У селу влада мир. Још нико устао није,А будан петао већ, живосно лупнувши крилом,

Поздравља зимски дан- и звучним ремети гласомТај мир у часу милом.

Ил’каткад само тек звиждање јасно се чујеИ тежак, промуко глас. То ловац пролази селом,

И брзе мамећи псе, погурен у поље жури,Покривен копреном белом.

Свуда је пустош и мир. Ноћна се кандила гасе,А свежи, јутарњи дах пролеће долине мирне,

И шум се разлеже благ, кад својим студеним криломУ голе гранчице дирне...

Page 21: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 25

Зимско јутро

Јутро је. Оштар мраз спалио зелено лисје,А танак и бео снег покрио поља и равни

И сниски тршчани кров. У даљи губе се брезиИ круже видокруг тавни.

У селу влада мир. Још нико устао није,А будан петао већ, живосно лупнувши крилом,

Поздравља зимски дан- и звучним ремети гласомТај мир у часу милом.

Ил’каткад само тек звиждање јасно се чујеИ тежак, промуко глас. То ловац пролази селом,

И брзе мамећи псе, погурен у поље жури.Покривен копреном белом.

Свуда је пустош и мир. Ноћна се кандила гасе,А свежи, јутарњи дах пролеће долине мирне,

И шум се разлеже благ, кад својим студеним криломУ голе гранчице дирне...

Page 22: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 26

Хајде да прочитамо песму

без епитета

Page 23: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 27

Јутро

Јутро је. Мраз спалио лисје,А снег покрио поља и равниИ кров. У даљи губе се брези

И круже видокруг.У селу влада мир. Још нико устао није,

А петао већ, лупнувши крилом,Поздравља дан- и ремети гласом

Тај мир у часу.Ил’каткад само тек звиждање се чује

И глас. То ловац пролази селом, И мамећи псе, у поље жури

Покривен копреном.Свуда је пустош и мир. Кандила се гасе,

А дах пролеће долине,И шум се разлеже, кад крилом

У гранчице дирне...

Page 24: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 28

Види шта сам ти урадио од песме

(мама)?!

Да ли сада песма, без епитета,

верно осликава зимско јутро?

Чему доприносе епитети у песми?

Page 25: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 29

Вратите епитете

песми

Page 26: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 30

Зимско јутротанак

будан

тежак

свежи

сниски

тршчани

благ

голе

Тај

брзе

Ноћна

јутарњи

својим

Јутро је. ______ мраз спалио _______ лисје,

А _____ и ____ снег покрио поља и равни,

И ______, _______ кров. У даљи губе се брези

И круже видокруг _____.

У селу влада мир. Још нико устао није,

А _____ петао већ, _______ лупнувши крилом,

Поздравља ______ дан- и _______ ремети

гласом

___ мир у часу _____.

Ил’каткад само тек звиждање _____ се чује

И _____, _______ глас. То ловац пролази селом,

И ____ мамећи псе, _______ у поље жури,

Покривен копреном _____.

Свуда је пустош и мир. _____ се кандила гасе,

А _____, _______ дах пролеће долине _____,

И шум се разлеже ____, кад _____ ________

крилом

У ____ гранчице дирне.

тавни

зелено

бео

Оштар

живосно

зимски

звучним

милом

јасно

промук’о

погурен

белом

мирне

студеним

Page 27: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 31

Опишите шта видите на

следећој слици?

Опишите другу слику.

Шта је слично, у чему је

разлика?

Page 28: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 32

Page 29: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 33

Page 30: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 34

Шта је “оживело” слику?

Шта је “обојило” пејзаж у

песми?

Б О Ј Е

Е П И Т Е Т И

Page 31: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 35

Уводни део: Одлике зиме. По чему је зима посебна?

Завршни део: Изразите свој однос према зими и

зимском јутру. Посебно дочарајте своја расположења и

осећања. Користите епитете, поређења,

персонификацију...

Разрада: Хладноћа зимског јутра. Оштар “мирис”

мраза. Где сте: у дому или на отвореном? Како

изгледа улица? Да ли има пролазника? Како

изгледају? Које боје запажате: улица, небо,

природа, трагови у снегу... Описати конкретне

детаље, звуке: шкрипу снега под ногама,

пуцкетање леда, брујање аутомобила, вриску

деце, цвркут врабаца...

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА:

Зимско јутро

Page 32: Vojislav Ilic, Zimsko jutro

Page 36

Ученици који желе, нека нацртају за следећи час како су

доживели песму Војислава Илића за школски тематски

пано”Зима”.

Могући сценарио за 2.ЧасЧитање домаћих задатака, коментари ученика, сугестије

наставникаЗадатак

1.написати састав или песму по слици (опис слике зимског

јутра на основу исте слике, 4 групе, читање, коментари,

проглашење “најсликовитијег” пејзажа, награда (смишљају

једну тему за предстојећи писмени задатак)...

2. три шешира, представници група извлаче делове за

тему:

1: јутро, вече, подне, зора 2: море, планина, равница, шума

3: пролеће, лето, јесен, зима

Читање, коментари, шта је добро и мање добро, групе дају

своје гласове за најуспешније описе