SYD 12103 Asas Penulisan Ilmiah: Etika penulisan ilmiah

 • View
  6.999

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of SYD 12103 Asas Penulisan Ilmiah: Etika penulisan ilmiah

 • Isu etika dan salah laku dalam penulisan ilmiah seringkali dikenalpasti berpunca dari beberapa faktor:Mengejar deadlinesTimbunan tugasanKepelbagaian peranan yang dilakukan Kekurangan maklumatKecelaruan bidang pengkhususanDisiplin diri

 • Meniru hasil kerja orang lainMengupah orang lain untuk melaksanakan tugas

 • Penulisan ilmiah: Gagasan pemikiran dan idea asal seorang penulis yang diterjemahkan dalam bentuk penulisan berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukannya terhadap maklumat, data dan sumber yang sah (valid) serta berautoriti.

 • Berintegriti TinggiMengamalkan etika murni

 • Seorang yang jujurMenghasilkan karya yang asliMenggambarkan idea dan pemikirannya sendiriMenghindari diri dari unsur-unsur plagiat

  (John Osborne, 2010)

 • Perbuatan menceduk kata-kata, idea dan lain-lain daripada karya orang lain dan menggunakannya sebagai karyanya sendiri

  (Panduan Penulisan Akademik FKI, 2015)