10
Podcast – Vodcast pri pouku angleščine Viljenka Šavli 2012

Simulacija rabe ang_viljenka

Embed Size (px)

Citation preview

1. pri pouku angleine Viljenka avli2012 2. Listening comprehension Suzanne Vega Toms Diner 3. Uvodna motivacija 1. posluanje pesmi (video) 2. posluanje pesmi (video) 3. posluanje / kot alternativnamonost Zakljune aktivnosti 4. 1. posuanje pesmi ob gledanju videa reujejo DL DL 1 tick the words 5. 2. posluanje pesmi - reujejo 2nova DL DL 2 gap fill DL 3 questions after listening 6. 3. posluanje / kot alternativna monost Dictation zapis besedila ob posluanju 7. YouTube VIDEO BESEDILO PESMI MP3 8. Zakljune aktivnosti Pisanje spisa o zgodbi iz pesmi Dialog / intervju na temo pesmi / igra vlog