of 10 /10
Podcast – Vodcast pri pouku angleščine Viljenka Šavli 2012

Simulacija rabe ang_viljenka

Embed Size (px)

Text of Simulacija rabe ang_viljenka

1. pri pouku angleine Viljenka avli2012 2. Listening comprehension Suzanne Vega Toms Diner 3. Uvodna motivacija 1. posluanje pesmi (video) 2. posluanje pesmi (video) 3. posluanje / kot alternativnamonost Zakljune aktivnosti 4. 1. posuanje pesmi ob gledanju videa reujejo DL DL 1 tick the words 5. 2. posluanje pesmi - reujejo 2nova DL DL 2 gap fill DL 3 questions after listening 6. 3. posluanje / kot alternativna monost Dictation zapis besedila ob posluanju 7. YouTube VIDEO BESEDILO PESMI MP3 8. Zakljune aktivnosti Pisanje spisa o zgodbi iz pesmi Dialog / intervju na temo pesmi / igra vlog