of 11 /11

R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

Embed Size (px)

DESCRIPTION

R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

Text of R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

Page 1: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić
Page 2: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

POJAM IZVEDENE TABELE Izvedene tabele ili takozvane „Pivot table“ su zbirni izveštaji koji se sastoje od baze podataka. Podaci se prikazuju na radnom listu u vidu tabela ili se nalaze nezavisno u nekoj spoljnoj datoteci s’podacima. Izvedene tabele su izuzetno korisne i praktične, jer se pomoću njih veliki redovi i kolone brojeva mogu svesti na pregledan i logički dosta prihvatljiviji prikaz raznovrsnih podataka.Još jedna prednost izvedenih tabela je i to što se s’njima informacije mogu raspoređivati na gotovo svaki mogući način. Pored toga, se uz pomoć njih može dobiti i lep izveštaj.

Page 3: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

Ukoliko se izvorni podaci u međuvremenu promene, izvedena tabela se u tom slučaju neće automatski ažurirati. Ažuriranje podataka i same tabele će se izvršiti pritiskom na dugme Refresh.

Kod ovih tabela, bitni pojmovi koji se izdvajaju su:

Glavne oblasti izvedene tabele

Podaci za izvedenu tabelu

Struktura Pivot - Tabele

Kreiranje tabele

Page 4: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

1. Lista polja izvedene tabele (PivotTable Field List) – Ova lista prikazuje naslove kolona iz izvornih podataka.

2. Donji deo PivotTable Field Lista – gde se određuje kako će se i gde prikazivati podaci u izvedenoj tabeli.

3. Izvedena tabela – Nastaje kao rezultat spajanja prve i druge stavke i ovde je prikazan trenutni izgled izvedene tabele.

GLAVNE OBLASTI IZVEDENE TABELE

početak

Page 5: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

Podaci na osnovu kojih se sastavljaju izvedene tabele treba da budu u obliku pravougaone baze podataka.

Ta baza podataka se može nalaziti na tom radnom listu ili na nekoj spoljnoj datoteci. Excel od svake baze podataka može da napravi izvedenu tabelu.

Razlikujemo dve osnovne vrste polja u bazi podataka: i to:

Podaci – Oni sadrže vrednosti ili podatke koji će se sažimati. Npr. iznosi računa u bankama.

Kategorije – Koje opisuju podatke. To su npr. Datum, tip, adresa, filijala, stranka itd.

U toku izrade izvedene tabele, obično će doći do sažimanja i to jednog ili više polja s’podacima.

Vrednosti iz polja kategorije, prikazaće se kao redovi, kolone ili u trećem slučaju kao filtri u izvedenoj tabeli.

Postoje i određeni izuzeci, pa su onda tabele korisne i za baze podataka koje ne sadrže numerička polja.

PODACI ZA IZVEDENU TABELU

početak

Page 6: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

Najlakši način za kreiranje tabela sa sintetičkim podacima, jeste kreiranje Pivot-tabele. Ovakve tabele možemo na najlakši način dobiti primenom Pivot-tabela preko menija Data/PivotTable and PivotChart Report.

Po aktiviranju opcije PivotTable dobija se šablon sa osnovnim elementima i to:

Page Fileds – to su polja koja definišu list tabele

Column Fields – predstavljaju polja zaglavlja kolone

Row Fields – predstavljaju polja zaglavlja reda

Data Items – jesu podaci koji čine sadržaj tabele

STRUKTURA PIVOT – TABELE

početak

Page 7: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

Kreiranje Pivot – tabela se postiže na sledeći način: nakon klika na neko polje unutar tabele, iz menija Data, izabere se opcija PivotTable. Pojaviće se čarobnjak (wizard) pomoću koga se u 3 koraka relativno lako može kreirati tabela.I korakII korakIII korak

početak

Page 8: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

U prvom koraku se definiše izvor podataka. To se postiže selektovanjem:Microsoft Excel list or database (zato što su ulazni podaci predstavljeni tabelom na radnom listu).External Data Source (omogućava korišćenje spoljnih izvora podataka).Multiple Consolidation Ranges (omogućava se primena višestrukih opsega sa radne stranice).Another PivotTable or PivotChart (kreira pivot tabelu iz neke već postojeće pivot tabele ili grafikona koji se nalazi na istom radnom listu).Definiše se tip prikaza podataka, koji mogu biti prikazani tabelarno (PivotTable) ili grafički (PivotChart).

nazad

Page 9: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

U drugom koraku se selektuje opseg na osnovu kojeg se formira tabela. Ako je već bila označena neka ćelija u tabeli, samim tim će se cela tabela selektovati. U suprotnom se klikom na crvenu kockicu u polju Range odabere radni list, selektuju željeni podaci i pritisne taster Enter na tastaturi. Klikom na Next se prelazi na treći korak.

nazad

Page 10: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

U trećem koraku se bira radni list na kojem će se nalaziti željena pivot-tabela. Tabelu možemo smestiti na neki od postojećih radnih listova ( opcija Existing worksheet) ili na novi radni list unutar postojeće radne knjige ( opcija New worksheet). Nakon ovog odabira, kllikom na taster Layout, otvara se dijalog PivotTable and PivotChart Wizard. Sa desne strane se nalaze polja tabele, koja su predstavljena u vidu malih tastera, dok se u sredini nalaze polja Row, Column, Data i Page. Tabela se popunjava prevlačenjem mišem polja sa desne strane na polja Row, Column, Data i to redosledom kojim se želi dobiti željena tabela.

Page 11: R2 MS Excel - Izvedene tabele - Tamara Kršić

Prilikom prevlačenja nekog polja, moguće je i da će se pojaviti taster Sum Of, gde se duplim klikom na njega otvara prozor PivotTable Field, za izbor prikaza buduće tabele. Ukoliko želimo da izvršimo neka dodatna podešavanja pivot tabele, to ćemo dobiti klikom na taster Options, čime se otvara dijalog PivotTable Options (u polju Name se daje naziv tabeli, u polju Format Options se uključuju Check-boxovi za način prikaza buduće tabele..). Kada željene podatke modifikujemo, izabere se opcija New Worksheet i klikne na taster Finish. nazad

Primer