of 39 /39
Energetski institut "Hrvoje Požar" d.o.o. Zagreb / Hrvatska 15.6.2007 1 Priklju Priklju č č ci individualnih objekata ci individualnih objekata - - novi pristup i rekonstrukcija starih novi pristup i rekonstrukcija starih Mr.sc. Ernest Mihalek Dr.sc. Srđan Žutobradić

Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

  • Upload
    trandan

  • View
    230

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om,...

Page 1: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20071

PrikljuPriključčci individualnih objekata ci individualnih objekata -- novi pristup i rekonstrukcija starih novi pristup i rekonstrukcija starih

Mr.sc. Ernest MihalekDr.sc. Srđan Žutobradić

Page 2: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20072

Sadašnji tehnički uvjeti za izvođenje priključaka (Bilten HEP 32/1993.) određuju:način izvedbe vanjskog i unutrašnjeg priključka,sustav razvoda i mjerenja električne

energije,zaštitu od električnog udara,zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja,osiguranje kakvoće.

Sadašnji tehnički uvjeti

Page 3: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20073

Definicija priključka

Priključak je sklop električnih vodova i uređaja niskog napona, kojima se elektroenergetski objekt potrošača (kupca) povezuje s elektroenergetskim objektom isporučitelja električne energije.Priključak se sastoji od vanjskog i unutrašnjeg dijela priključka.

Page 4: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20074

Niskonaponski nadzemni vanjski priključak obuhvaća vod od elektroenergetskog objekta, odnosno postrojenja isporučitelja do objekta potrošača, uključujući i mjesto zavješenja. Npr. ako je nadzemni priključak izveden izravno do glavnih osigurača, vanjskim se priključkom smatra samo dio do zatezne spojnice. Niskonaponski kabelski vanjski priključak obuhvaća kabelski vod od elektroenergetskog objekta, odnosno postrojenja isporučitelja do kabelske završnice u ormariću, na objektu potrošača, uključujući i kabelsku završnicu

Page 5: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20075

KPO – kućni priključni ormarić – za priključak individualnog objekta s NN mreže (kabel ili nadz.),KPMO – objedinjuje funkciju KPO i mjernog

mjesta stanova objekta,KPTO – kućni priključni tavanski ormarić za priključak individualnog objekta s NN nadzemne mreže (priključak se izvodi preko krovnog nosača)

KPO

Page 6: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20076

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

Vrste priključaka kod individualne izgradnje

Page 7: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20077

Stariji sustavi Stariji sustavi prikljupriključčenja enja individualnih individualnih objekataobjekata

Page 8: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20078

Sustavi priključenja i.o.- zadovoljavajućiSustavi priključenja i.o.- zadovoljavajući

Page 9: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.20079

Sustavi priključenja i.o.- idealni

Page 10: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200710

Mjesto postavljanja KPO

KPO odnosno KPMO treba postaviti na prikladno i uvijek pristupačno mjesto i za potrošača (kupca) i za isporučitelja električne energije i to:– na fasadu objekta,– na ogradni zid građevinske parcele

Page 11: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200711

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

Skica KPO

Page 12: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200712

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

Skica KPTO

Page 13: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200713

Vanjski priključci izvedeni podzemnim kabelom

radijalno (zrakasto) – pojedinačni objekti,sustav ulaz – izlaz (objekti u nizu – slika 1.),tipizirani kabeli za vanjski priključak:– XP00-AY (ili PP00-AY) 4 x 25 mm2, 06/1 kV,– XP00-AY (ili PP00-AY) 4 x 35 mm2, 06/1 kV,– XP00-AY (ili PP00-AY) 4 x 50 mm2, 06/1 kV,

(nisu dopušteni dvožilni kabeli !)

Page 14: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200714

Priključenje podzemnim kabelom

Page 15: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200715

Vanjski priključci izvedeni SKS-om

s NN mreže izvedene SKS-om,s NN mreže izvedene golim vodičima,Tipizirani presjeci vodiča jesu:– X00 – A, 2 x 16 mm2 06/1 kV,– X00 – A, 4 x 16 mm2 06/1 kV.

Page 16: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200716

Priključenje SKS-om s nadzemne NN mreže

Page 17: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200717

Novi podzakonski propisi

1. OP1. OPĆĆI UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRII UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRIČČNOM ENERGIJOM, NOM ENERGIJOM, (verzija svibanj 2003.): (verzija svibanj 2003.):

Članak 5.Priključak ili priključno mjesto je mjesto gdje su korisničke instalacije i postrojenja priključene na mrežu. Priključno mjesto je u pravilu tamo gdje je granica između mreže i elektroenergetskih instalacija i postrojenja korisnika (mjesto razgraničenja među vlasništvom).Priključak na mrežu se sastoji od vanjskog i unutarnjeg priključka.Kod izgradnje novih priključaka treba težiti rješenjima kod kojih se priključak sastoji samo od vanjskog priključka.

Page 18: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200718

Članak 3Mjesto preuzimanja je mjesto, gdje kupac preuzima električnu energiju iz mreže, ili mjesto gdje proizvođač predaje električnu energiju u mrežu.Mjesto preuzimanja je u pravilu na granici između mreže i korisnikovih elektroenergetskih instalacija i postrojenja. Ako se električna energija iz tehničkih razloga ne mjeri na granici između mreže i korisničkih instalacija i postrojenja, tada je mjesto preuzimanja:

• za kupce koji su priključeni na niskonaponsku mrežu: na mjernom mjestu,• za ostale korisnike: na mjestu koje u elektroenergetskoj suglasnosti utvrde Operator sustava ili ODM i korisnik.

Page 19: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200719

Članak 4Mjerno mjesto je mjesto gdje se mjeri električna energija koju kupac preuzima iz mreže ili proizvođač predaje u mrežu.Mjerno mjesto je u pravilu na mjestu preuzimanja.Na jednom mjestu preuzimanja može biti više mjernih mjesta.

Page 20: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200720

Definicije nazivlja po ovom pravilniku:1. priključak - sklop električnih vodova i uređaja visokog, srednjeg ili niskog napona uključivo priključno-mjerno mjesto, kojim se korisnički elektroenergetski objekti i instalacije priključuju na mrežu. Kod građevina koje se sastoje od četiri i više stambenih ili poslovnih jedinica, priključak se može sastojati od vanjskog i unutarnjeg dijela priključka.2. vanjski dio priključka - obuhvaća vod od mjesta priključenja na mrežu do priključnog ormara građevine,3. unutarnji dio priključka - obuhvaća vod od priključnog ormara građevine do priključno-mjernih mjesta unutar građevine,4. kućni priključno-mjerni ormar (KPMO) - ormar s mjernim uređajima koji se nalazi na priključno-mjernom mjestu,5. priključno-mjerni ormar (PMO) - ormar s mjernim uređajima koji se nalazi na priključno-mjernom mjestu unutar građevine i6. kućni priključni ormar (KPO) - ormar za prihvat vanjskog dijela priključka građevine.

2. PRAVILNIK O PRIKLJU2. PRAVILNIK O PRIKLJUČČENJU NA ENJU NA DISTRIBUCIJSKU MREDISTRIBUCIJSKU MREŽŽUU(zadnja radna verzija, svibanj 2003.)(zadnja radna verzija, svibanj 2003.)

Page 21: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200721

PRAVILNIK O PRIKLJUPRAVILNIK O PRIKLJUČČENJU ENJU –– nastavak 1nastavak 1

Članak 3.Naknada iz članka 1. odnosi se na:• priključenje novog korisnika,• povećanje priključne snage postojećeg korisnika, • razdvajanje jednog korisnika na veći broj korisnika i• spajanje više korisnika u jednog korisnika.

Članak 4.Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži za prihvat nove priključne snage financira se iz

sredstava prikupljenih putem naknade po ovom pravilniku i naknade za korištenje mreže. Mogući su i drugi dodatni izvori financiranja.

Izgradnja priključka kupca financira se iz sredstava prikupljenih iz naknade po ovom Pravilniku.

Članak 5.Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži i izgradnja priključaka u nadležnosti je

distribucije.

Page 22: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200722

Funkcije koje novi i rekonstruirani priključci na NN moraju dostići u budućnosti u svim područjima Hrvatske:

– moraju omogućiti kvalitetnu dobavu električne energije (izvedba, parametri voda),

– moraju, po izvedbi, onemogućiti krađu struje,– moraju sadržavati zaštitne elemente za zaštitu od

preopterećenja, kratkog spoja u instalaciji, prenapona te limitator u skladu s elektroenergetskom suglasnošću

– moraju imati estetske značajke

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA PRIKLJUČAKA - zahtjevi REKONSTRUKCIJA I SANACIJA REKONSTRUKCIJA I SANACIJA PRIKLJUPRIKLJUČČAKA AKA -- zahtjevi zahtjevi

Page 23: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200723

Osigurači

Osigurači u priključku– najbolje na početku priključka (pravilo za

osigurač), realno u KPMO (na kraju priključka) –kao zaštita od preopterećenja – dimenz. stupanj više od e.e. sugl.

– izvedba kao osigurač – sklopka (mogućnost isključenja izvana u slučaju požara, radova i sl.)

Page 24: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200724

Limitator

Dvojbe u vezi limitatora– smještaj prije ili poslije brojila– ako prije – da li upotrijebiti automatski uređaj?– da li ga postavljati u KPMO tako da služi i za

isključenje potrošača

Page 25: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200725

Moguće funkcije OZS:tarifni prekidač (i zaštita od preopterećenja) stemperaturnom kompenzacijom,zaštita od kratkog spoja,zaštita od dodirnog napona,zaštita od prenapona.

Shema opće zaštitne sklopke

Upotreba Upotreba ooppćće e zzaašštitne titne ssklopke umjesto klopke umjesto osiguraosiguračča u KPO:a u KPO:

Page 26: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200726

Opća zaštitna sklopka- primjer izvedbe

Opća zaštitna sklopka- primjer izvedbe

Karakteri-stike jedne izvedbe opće zaštitne sklopke

Page 27: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200727

Izgled opće zaštitne sklopke jednog stranog proizvođača

Page 28: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200728

Prenaponska zaštita

Dvojbe oko prenaponske zaštite (OP)– do sada HEP nije bio obvezan ugrađivati OP– ugradnja elektroničkih brojila mogla bi zahtijevati ugradnju

OP najprije na mjestima skupljih elektroničkih mjernih garnitura, a kasnije i kod svih takvih garnitura

– normalno mjesto postavljanja je ispred mjerne garniture. Budući da je mjesto predaje na izlaznim stezaljkama brojila, izvedba treba spriječiti mogućnost krađe struje na mjestu OP

Page 29: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200729

Vrste i troškovi rekonstrukcije – anketa

1. Koliko ima priključaka koje vrste ?2. Koliko ih treba rekonstruirati i sanirati

?3. Koliki su troškovi rekonstrukcije

odnosno sanacije pojedine vrste priključaka ?4. Koliki će biti ukupni troškovi ?5. Koliko godina treba za to ?

Page 30: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200730

Rezultati anketeUdio vrsta priključaka

od ukupno 1,200.345 zastupljenih

90882 93451

437049815

29063

131536

383888

226069

164767

27170

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

KPO

KPMO

KPO na gr

. parc

ele

KPMO na gr

. parc

eleNad

zemni

KPONad

zemni

KPMO

Nadze

mni KPTO na

tava

nu

Nadz.

KPMO s rez

cijev

iNad

z. KPMRP

Poseb

ne iz

vedb

e

Series1

Broj priključaka individual. objekata

Page 31: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200731

Rezultati ankete – nast.Udio pojed. vrste priključka

8%

8%

4%

1%

2%

11%

31%

19%

14%2%

KPOKPMOKPO na gr. parceleKPMO na gr. parceleNadzemni KPONadzemni KPMONadzemni KPTO na tavanuNadz. KPMO s rez cijeviNadz. KPMRPPosebne izvedbe

Page 32: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200732

Predviđeni rad na priključku Broj priklju-čaka

Troškovikn %

1. − Kab. priklj s KPO – premješt. KPO na ul. fasadu (50%) 21 207 117 666 525 3,8

2. − Kab. priklj s KPO – premješt. KPO na gran. parcele (50%) 21 207 154 022 991 5,0

3. − Kab. priklj s KPMO – premješt. KPMO na ul.fasadu (50%) 29 597 164 220 222 5,3

4. – Kab. priklj s KPMO – premješt. KPMO na gr.parcele (50%) 29 597 214 960 796 6,9

5. – Prerada KPO u KPMO na gran. parcele 17 878 46 557 106 1,5

6. – Premješt. KPO (kod nadz.priklj.) u KPMO na ulič. fasadu 14 145 68 242 489 2,2

7. − Premještanje KPMO (kod nadz. priklj.) na vanjski zid 32 606 157 302 650 5,1

8. − Premještanje KPMO (kod nadz. priklj.) na granicu parcele 41 008 197 838 706 6,4

9. – Premj. priklj. s KPTO na KPMO na ul. fasadi 304 023 1 006 619 292 32,4

10. − Premj. priklj. sa štendera na KPMO na ul. fasadi 120 596 301 609 396 9,7

11. − Premj. priklj. sa KPMRP na KPMO na ul. fasadi 128 253 673 150 270 21,7

SVEUKUPNO: 760 115 3 102 190 442 100

Troškovi izmjene priključaka – procjena 1T=46% : 2T=54%

Page 33: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200733

Predvidivi godišnji troškovi i razdoblje zamjene

Broj zamjenagodišnje

Prosječni troškovi jedne

zamjene,kn/kom

Godišnji troškovi,kn/god

Broj godina zamjene

~ 10 000 4000 40 000 000 76

~ 25 000 4000 100 000 000 30

~ 38 000 4000 152 000 000 20

Page 34: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200734

na kraju malo na kraju malo ššaleale……

Page 35: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200735

Evo kako to rade Ameri…- prikljčci bez NN mreže:

Page 36: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200736

Gdje je VN, gdje NN, a gdje priključni vod, … ?

Page 37: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200737

Isto pitanje, još jedanput ?

Page 38: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200738

Priključak stambene zgrade s nadzemne mreže

Page 39: Priključci individualnih objekata - riteh.uniri.hr · PDF filezs NN mreže izvedene SKS-om, zs NN mreže izvedene golim vodičima, zTipizirani presjeci vodiča jesu:

Energetski institut"Hrvoje Požar" d.o.o.Zagreb / Hrvatska

15.6.200739

Priključak iKPMO za 15-ak stanova!