of 12 /12
Nacionalni park Risnjak Emma Kopčalić 3.a

Nacionalni park Risnjak

Embed Size (px)

Text of Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park Risnjak Emma Kopali 3.a

Dobrodoli u Nacionalni park Risnjak!

Po emu je Risnjak dobio ime?

Ime je dobio po najpopularnijem stanovniku - risu

Neki misle da je Risnjak dobio ime po risu, a neki po travi resnici ili risnici

Openite informacijeSmjeten je u Gorskom kotaru, povrine 6350 hektaraProglaen nacionalnim parkom 1953. godineNajvii vrh: 1528 m, vrh Risnjaka Najnii vrh: 290 m, dolina KupeTemeljni fenomen zatite: uma i hidrogeoloki spomenik prirode - izvor Kupe

Obiljeja Snana klimatska i vegetacijska pregrada izmeu Hrvatskog primorja i kopnenog dijela Hrvatske

Prirodno stanite sve tri velike europske zvijeri:medvjed, vuk i ris

1148 vrsta i podvrsta flore

poznat po bogatoj flori, razvijenoj u razliitim mikroklimatskim i geolokim uvjetima

dobro ouvane klimazonalne biljne zajednice, pogotovo umske, daju Nacionalnom parku osobitu vrijednost- najvee povrine prekrivaju ume bukve i jele

Flora

takoer ovdje ubrajamo i razliite vrste trava, te je utvreno 30 biljnih zajednica

kao npr. planinska flora sjenovitog vrha Risnjaka, alpski kotrljan, zvijezdani ljiljan, runolist i mnogi drugi

Fauna

bogatstvo parka su i brojne ivotinjske vrste

meu ivotinjama se posebno istiu smei medvjed, ris, divlja maka, srna, jelen, orao...

Zanimljivostiu parku se nalazi i izvor rijeke Kupe, a svojom se ljepotom istiu Vraji prolaz i Zeleni vir

I za kraj...Risnjak sa svojim prirodnim karakteristikama privlaio je veliku pozornost biologa i jo vei broj zaljubljenika u prirodu

za bolje poznavanje NP Risnjak zasluan je prof.Ivo Horvat

no i prije njega ljubitelji su dolazili na Risnjak i istraivali njegove prirodne osobitosti

HVALA NA PANJI ! :)