of 6 /6
Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap

Embed Size (px)

Text of Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park erdap

Teritorija Koordinate: 4434'48" SG Lokacija: Srbija Povr ina: 63.608 ha Vlasni tvo: Srbija Nastao: 1974. godine 2217'60.00" IGD

Osnovne karakteristike: Velika umovitost Tri doline i tri kotline Djerdapska klima

Golubovacki grad Trajanova tabla Lepenski vir

Istorijske znamenitosti

Vi e od 1100 biljnih vrsta Vi e od 100 za ti enih ivotinja

Flora i Fauna

Vi e informacija na: http://www.npdjerdap.org/ Radile An elija Miti i Jelena ivkovi