of 48/48
Kako preživeti internet? - Nauka vs lažna nauka - Milan Milošević Prirodno-matematički fakultet u Nišu Festival Nauk nije bauk 7 Niš, 4. april 2015

Kako preziveti internet - nauka vs lažna nauka

 • View
  346

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Kako preziveti internet - nauka vs lažna nauka

 • Kako preiveti internet?- Nauka vs lana nauka -

  Milan MiloeviPrirodno-matematiki fakultet u Niu

  Festival Nauk nije bauk 7Ni, 4. april 2015

 • Hiljade i hiljade godina evolucije

 • 20+ godina DARPA (Defense Advanced Research Projects

  Agency) prve mree koja je povezala vie institucija

  ARPANET 4 raunara, 29. oktobar 1969.

  Naziv Internet - 1923

  Mart 1989. godine: Tim Berners-Lee i Robert Cailliau

  Prvi World Wide Web Logo, autor: Robert Cailliau

 • 20+ godina

  1991. prvi i jedini WWW server, CERN biblioteka

  1994. - 10000 web servera i 10 milionakorisnika

  2012. godina: 2,5 milijardi korisnika (60%+ u S. Americi,

  Australiji i Evropi) 644.275.754 sajtova 350.000.000 domena

  http://opte.org/maps/

 • Internet!

 • Internet...

 • emu slui

 • Nekad i sad

 • Informacije!

 • Knjige, mediji, internet...

  Nils Bor, 127. roendan (7.10.2012)

  50 godina NASA-e (29.7.2008)

 • Nekima je mnogo tee, ali...

 • ta mislimo, to traimo...

 • Ako ste uporni...

 • Ako ste uporni...

 • Traenje u kutiji

 • aba u bunaruabu koja je ivela u okeanu, iznenada izbaci talas i prebaci u bunar. Na dnu bunara, ona srete krastau, tu roenu, koja nikada iz njega nije izala. Druga pita prvu:

  Odakle dolazi? Dolazim iz okeana. Kakav je taj okean? Ogroman.

  Krastaa skoi pet centimetara. Je l ovako veliki? Ne! Mnogo vei!

  Ona skoi do dvadeset centimetara. Ovoliko veliki? Jo vei!

  Krastaa skoi do polovine bunara. Ovoliko? Ne!

  Krastaa pree itavo dno bunara. Ovoliko? Ne. Mnogo vei.

  Potom krastaa, uzviknuvi besno: Laljivice! ujede abu.Mistini kabare,

  Alehandro Hodorovski

 • Misli drugaije!

  Ernest Raderford (1871 - 1937) Nils Bor (1885 - 1962) Barometar

 • Uenje i razmiljanje!

 • Gde pronai informacije?

  Mediji

  Drutvene mree

  Blogovi

  Privatni sajtovi

  Zvanini sajtovi

 • Nauka i mediji

  http://www.021.rs/Info/Zanimljivosti/0d-2012-cemo-imati-dva-Sunca.html

 • Nobelovac Dobrica osi ?!?!

 • Srbin heroj ubio ajkulu ?!?!

 • Boje na tubama

 • Boje na tubama

 • Kako nastaju vesti?

 • ta interesuje medije?

 • Drutvene mree / Blogovi

  Mnogobrojni Velika brzina Najee nedostatak strunosti Nema provere ni odgovornosti este promene informacija Lako itljivi i razumljivi tekstovi Senzacionalizam => vie klikova i para

 • Zvanini sajtovi!

  Struna provera

  Najee sporijeizvetavanje

  Tee razumljivi tekstovi

  Nema (mnogo) senzacija

 • U svetu Mnogobrojne naune institucije na Internetu

  NASA, CERN, univerziteti... Odlini sajtovi Drutvene mree

  Facebook strane Twitter

  Specijalizovani nauno-popularni sajtovi (asopisi, televizije, blogovi) isto on-line!

 • Deava se i ovo (1/2)

  http://www.nasa.gov/topics/universe/features/astrobiology_toxic_chemical.htmlhttp://www.fnal.gov/pub/today/archive/archive_2011/today11-04-07.html

 • Deava se i ovo (2/2)

 • Kako preiveti?

  Upoznajte neprijatelja ! ! ! Nauka vs lana nauka

  Nauka Nauka

  Pseudonauka Protonauka Lana nauka

  Nije lako...

 • Pseudonauka

  Ravnoduna je prema injenicama

  Istraivanje je loe poinje hipotezom trai samo dokaze koji joj idu u prilog

  Ignorie dokaze koji joj protivuree

  Oslanja se na subjektivno potvrivanje

 • Pseudonauka

  esto protivurei samoj sebi ak unutarsopstvenih okvira

  Namerno pravi misterije i kada ih nema, isputanjem kritinih podataka i vanihdetalja

  Pokuava da bude ubedljiva retorikom, propagandom i izvrtanjem injenicaumesto valjanim dokazima

 • Pseudonauka

  Vodi raspravu iz navodnih izuzetaka, greaka, anomalija, udnih dogaaja isumnjivih tvrdnji umesto iz dobropoznatih pravilnosti prirode

  Oslanja se na lane autoritete, emocije, ili nepoverenje u proverene injenice

  Iznosi neobine tvrdnje i fantastineteorije koje protivuree svemu to jepoznato

 • Pseudonauka

  Izmilja sopstveni renik u kojem mnogipojmovi nisu jasno definisani a neki nisudefinisani uopte

  Oslanja se na naunu metodologijuistovremeno ospravajui njenu ispravnost

  Ne napreduje! ! !

 • Kako prepoznati pseudonauku?

  Autor sebe smatra za genija, svoje kolege, bez izuzetka, smatra glupim i neobrazovanim.

  Otkrie se saoptava direktno javnosti Pronalaza tvrdi da nauna hijerarhija

  pokuava da sprei njegovo otkrie Nauni efekt je uvek na samom pragu

  detekcije

 • Kako prepoznati pseudonauku?

  Napade fokusira na najvee naunike inajbolje utemeljene teorije

  Dokazi za pronalazak su anegdotski Pronalaza opravdava verovanje zato

  to je ovo preivelo stolea Pronalaza radi u izolaciji Pronalaza mora da predloi novi zakon

  prirode da objasni otkrie

 • Protonauka

  Alhemija

  Astrologija

  ...

 • Lana nauka Najtea za prepoznavanje

  Naune prevare Eksperiment: Alan Sokal, 1996. godine veza

  kvantne gravitacije i psihologije -> skandal u krugovima drutvenih nauka

  Rekord: Yoshitaka Fujii, anesteziolog 172 rada, izmiljeni rezultati (povueni februara 2012. god)

 • Ne verujte, proveravajte!

  Informacija vredi onoliko koliko vredi njen izvor

  Vie izvora Kritiko razmiljanje Provera

 • Ako elite da budete sigurni...

  Ali ba sigurni!

  Onda...

 • Doite !!!

  Univerzitet u NiuPrirodno-matematiki fakultetDepartman za fiziku Osnovne studije (3 god.) Master studije (2 god.)

  Opta fizika Primenjena fizika Fizika i informatika

  Doktorske studije (3 god.)

 • Gde je fizika?

  SVUDA oko nas ! ! !

  Ako mislite na Departman za fiziku Prizemlje, od stepenica desno pa pravo!

  Prirodno-matematiki fakultetViegradska 33www.pmf.ni.ac.rs

 • Pitanja?

  [email protected]

  www.facebook.com/svetnauke.org

  Kako preiveti internet?Hiljade i hiljade godina evolucije20+ godina20+ godinaInternet!Internet...emu sluiNekad i sadInformacije!Knjige, mediji, internet...Nekima je mnogo tee, ali...Slide Number 12ta mislimo, to traimo...Ako ste uporni...Ako ste uporni...Traenje u kutijiaba u bunaruMisli drugaije!Uenje i razmiljanje!Gde pronai informacije?Nauka i medijiNobelovac Dobrica osi ?!?!Srbin heroj ubio ajkulu ?!?!Boje na tubamaBoje na tubamaKako nastaju vesti? ta interesuje medije?Drutvene mree / BlogoviZvanini sajtovi!Slide Number 30U svetuDeava se i ovo (1/2)Deava se i ovo (2/2)Slide Number 34Kako preiveti?PseudonaukaPseudonaukaPseudonaukaPseudonaukaKako prepoznati pseudonauku?Kako prepoznati pseudonauku?ProtonaukaLana naukaNe verujte, proveravajte!Ako elite da budete sigurni...Doite !!!Gde je fizika?Pitanja?