12
Elektronisch Patiënten Dossier 7 Ideeën voor EPD Fase Denkbaar

Epd Presentatie Denkbaar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie in de fase denkbaar

Citation preview

Page 1: Epd Presentatie Denkbaar

Elektronisch Patiënten Dossier7 Ideeën voor EPD

Fase Denkbaar

Page 2: Epd Presentatie Denkbaar

Probleemstelling• Beperkte draagvlak en de weerstand tegen het

EPD met als gevolg vele uitschrijvingen. • De weerstand heeft betrekking op:

o Privacy o Veiligheid o Betrokkenheid

Page 3: Epd Presentatie Denkbaar

Denkwijze• Mens centraal

• Oplossing voor deel problemen

• Quotes drijfveer voor ideeën

• Geen kritiek op ideeën

• Actief geparticipeerd op andere fora (health 2.0)

Page 4: Epd Presentatie Denkbaar

Idee #1Aanleiding:• Over de veiligheid van het systeem kan ik je

weinig vertellen aangezien ik daar niets over weet;

• Je verwacht toch betere berichtgeving over zo'n belangrijk besluit die de burger moet maken.

Idee: "Onafhankelijke website"

Page 5: Epd Presentatie Denkbaar

Idee #2Aanleiding:• Ik heb niets meegekregen vanuit de media over

dit onderwerp; • Ik heb enorm veel negatieve publiciteit gehoord in

de media.• Tot half maart hebben 438.000 mensen bezwaar

gemaakt tegen deelname aan het elektronisch patiëntendossier.

Idee: "Media opzoeken voor creëren draagvlak"

Page 6: Epd Presentatie Denkbaar

Idee #3Aanleiding:• Ook al zouden alle zorgverleners er 100%

vertrouwelijk mee omgaan, door fouten in organisatie of in computernetwerken kunnen je gegevens nog steeds zomaar op straat komen te liggen;

• Er bestaat grote onduidelijkheid over hoe jouw dossier geraadpleegd kan gaan worden in de toekomst.

Idee: "Patiënt beheerder EPD dossier”

Page 7: Epd Presentatie Denkbaar

Idee #4Aanleiding:• Patient wil niet alles publiek maken aan

zorgverleners; • Arts wil aantekeningen kunnen maken die alleen

zichtbaar zijn voor hem/haar.

Idee: "Filtering mogelijk maken"

Page 8: Epd Presentatie Denkbaar

Idee #5Aanleiding:• Informatie ongestructureerd op dit moment; • Patient nu ook toegang tot eigen gegevens.

Idee: "Centrale database"

Page 9: Epd Presentatie Denkbaar

Idee #6Aanleiding:• Het moet een systeem zijn dat niet uitvalt en dus

betrouwbaar en altijd bereikbaar, met name ‘s nachts en in het weekend;

   Idee: "Chippas met medische gegevens"

Page 10: Epd Presentatie Denkbaar

Idee #7Aanleiding:• Ik vraag me af of zij in staat zijn dit systeem voor

100% veilig te maken, zodanig dat hackers niet in staat zijn om het systeem te kraken;

• De privacy moet gegarandeerd zijn. M.a.w. gegevens moeten niet op straat komen te liggen.

Idee:"Pasje patiënt voor autorisatie zorgverlener"

Page 11: Epd Presentatie Denkbaar

Aanvullingen of Vragen?#1 "Onafhankelijke website”

#2 "Media opzoeken voor creëren draagvlak”

#3 "Patiënt beheerder EPD dossier”

#4 "Filtering mogelijk maken”

#5 "Centrale database”

#6 "Chippas met medische gegevens”

#7 "Pasje patiënt voor autorisatie zorgverlener"

Page 12: Epd Presentatie Denkbaar

Video (Health 2.0)