darmowy ebook Instrukcja Obslugi Pralki Mechanicznej

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

darmowy ebook Instrukcja Obslugi Pralki Mechaniczne

Text of darmowy ebook Instrukcja Obslugi Pralki Mechanicznej

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Instrukcja obsugi pralki mechanicznejAby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przezZloteMysli.pl Niniejsza publikacja moe bykopiowana, orazdowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabroniones jakiekolwiek zmianyw zawartoci publikacji bezpisemnejzgodywydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 18.02.2008 Tytu: Instrukcja obsugi pralki mechanicznej (fragment utworu) Autor: Jacek Skrzypacz Wydanie I Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECIINSTRUKCJA OBSUGI....................................................................4 SPOGLDANIE NA STAN TECHNICZNY PRALKI.............................6 KOPOTY Z ZASILANIEM.................................................................9 ISKRZCE MARZENIA.....................................................................13Zasada lustra......................................................................................................16 JAK DZIAA PROGRAMATOR?.......................................................18Zadanie domowe...............................................................................................20 JAK NAPRAWIA... SAMOUCZKI DLA CIEBIE...............................23 PROGRAMATOR PRANIA BRUDW (JEDNORAZOWY)................28Podprogram pomocniczy: amanie bdnego koa..........................................30 INSTRUKCJA PIERWSZEGO KROKU ZOMLUXA.........................32 A JAK MAMY DESZCZ?...................................................................36opat w eb: Dlaczego zabito optymistw......................................................40opat w eb: Dlaczego zabito optymistw 2...................................................42 % NIE % NIE %.................................................................................45 ZOMLUX LITERACKI....................................................................48 BEZDOMNY ZOMLUX....................................................................51 NA PUSTYNI....................................................................................55 MATERIALIZM................................................................................61 SYSTEM LUXW.............................................................................64 3. INSTRUKCJA OBSUGI darmowy fragment kliknij po wicej str. 4 Jacek Skrzypacz Instrukcja obsugiPrzed Tob nowy model pordzewiaej pralki Zomlux. Jeli si zasta- nawiasz, drogi Uytkowniku, dlaczego na okadce jest inne zdjcie, to piesz udzieli Ci informacji ot.... To tylko jawna propaganda, aby uda, e nie pokazujemy w lepszym wietle zdobyczy Twej!Z przyczyn technicznych pominiemy jednak ten mao znaczcy w- tek, e nie mielimy najpospoliciej na tym wiecie czym wype- ni szpalty. Zaraz zaczniemy udawa, e jeste prostym czowiekiem, niezdolnym do mylenia. My, to znaczy ja, sztuk a jeden, majcy wte aspiracje do bycia znawc rzeczy, usiujcy cay czas schowa pod dywan jawne przykady swej niewiedzy, pragn na pocztek uka- za Ci to, czym charakteryzuje si Twj Zomlux.Jeeli sdzisz, e to kamstwo, plugawienie, urganie Twojej inteli- gencji, dobremu smakowi, typowe wciskanie kitu i nabijanie w bu- telk to musimy donie ja, sztuk jeden e TAK, masz racj! Z t radosn myl, po jakiej zapewne czujesz si jak w skowronkach, za- praszam do dalszej lektury chaosu literackiego o wartoci licho wie jak niskiej.Mimo to warto i za tumem, by trendy, a nawet jazzy i zamiast rozmyla, co si kryje za pokryw pralki, zda si na senny opis, ra- donie podzony w domowych pieleszach. Uwaga! Tutaj powinienem doda, e jestem alkoholikiem z kilkuletnim staem bd te wysze- dem z klaustrofobicznego wiata wyzwolonego przez narkotykowy cug, przyzna si do innej orientacji seksualnej, napisa political fic- tion czy dalej uda si weso drog popularnych pisarzy.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jacek Skrzypacz 4. INSTRUKCJA OBSUGI darmowy fragment kliknij po wicej str. 5 Jacek Skrzypacz Niestety, musz srogo Ci zawie, mj majcy dalej, jak dotd, nerwy mocniejsze ni postronki Uytkownikoczytelniku. Czeka Ci podr w optymistyczny wiat, gdzie nauczysz si pra swoje ycie i wywabia brudy za pomoc chaupniczych metod mojej... chwila... Cenzor, uywamy mocnego, tfu! modnego sowa, sic!, rodzimej dzia- alnoci. Dobrze, bez komunistycznych banialuk, twierdzenia, e na- stpi popis gupoty w rzdzie, czy te innych doniesie zalewajcych Ci zewszd.Zaczynamy pra! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jacek Skrzypacz 5. INSTRUKCJA OBSUGI darmowy fragment kliknij po wicej str. 6 Jacek Skrzypacz Spogldanie na stan techniczny pralkiJak wiadomo, prawda ludowa i zaiste tak oczywista, e trudno o niej nie nadmieni, by zapeni kolej- n stron...Cenzor, co Ty z tym, yyy?! Won do lasu! Ja tu o czym innym chc na- pisa. Przepraszam za ma wpadk z Cenzorem, jeszcze urzdza czasem te swoje knowania i usilnie stara si poprawia mj tekst! Dobrze, wracamy do pocztku. Wiadomo, nie kady urodzi si politykiem czy zodziejem, chocia mgbym si zastanawia, czy czasem nie pisz o tym samym, lecz sens tutaj inny. atwo dajemy si sprowadzi na manowce, e jeste- my tacy a tacy, a tutaj przecie pooono na szali nasz los, w tych wielorakich procesach opisywanych przez nauki literackie czy mo- e poprawniej: humanistyczne ktre tak nam wyznaczaj, co my moemy i gdzie si nadajemy. Tworzone s profile, a z nas robi si maszyny. Zaczynamy czci staty- stykosanktuaria, gdzie pielgrzymujemy, aby znale coraz to wzmac- niajce si procenty, szereg liczb ustawiony w wojskowym rzdku. Ocenia si nas. Zaczyna si od tych kilku lat. Ldujemy w szkole, uczymy si, e im lepsza ocena, tym bardziej istotna nasza warto. Tak chtnie siadamy z tymi papierami cer- tyfikaty, wiadectwa, jakby w modlitewniku nowych liczb, jeszcze nam nieznanych, w gszczu paragrafw, znajdowa si nasz los. Po- dziwiamy postacie o najwyszych notach skali 16. Ma 6, aaaaaaaa- Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jacek Skrzypacz 6. INSTRUKCJA OBSUGI darmowy fragment kliknij po wicejstr. 7 Jacek Skrzypacz aaa, co za rado! Padnijmy w pokonie i wznomy w podzice rce do nieba. Pniej wychodzi taki kretyn, co mia 3+ z fizyki, nazywa si Einstein i powywraca wiat do gry nogami. My wtedy stajemy w zachwycie: aaaaaaaa, geniusz! Gdy si obudzimy z tego zachwytu i mowy, jak to piknie, wspaniale, niezaprzeczenie cudnie, no a tylko rozwolnienia mona dosta i pomodli si do klopika. Co innego mog zrobi ja, szary czowie- czek? Na pocztek przesta sucha ignorantw, ktrzy mwi nie mona, niemoliwe! i usi na tyku, znale cel i dziaa. Proste? Wiem, to tak trudne, e szkoda ju pisa, rozejdmy si do domw. Kto Ci wmawia, e jeste wspaniaym czowiekiem? Kto ma Ci m- wi, e co potrafisz1? Uytkowniku, jeste beznadziejnym, aosnym baranem dajcym si wpuci w maliny i do tego cieszcym si z te- go! W rce kolejna Potga podwiadomoci, motywujcy do dziaa- nia poradnik, obok psychologiczny poradnik, dalej nadzwyczajny po- radnik o Jeste oboony ksikami jak bunkier na pierwszej linii frontu, a brak Ci jednego wiary w siebie! Prosisz wiat o wybacze- nie i szukasz w nim litoci. Zasady s proste. wiat to nie jaka iluzja, to organizm z krwi i koci otaczajcych Ci ludzi. Kiedy zrozumiesz, e urodzie si obciony win odpowiedzialnoci za siebie, znajdziesz klucz do ycia i dziaa- nia, by mc zmienia wiat! Reguy jednak s brutalne: obojtno Twoja rodzi obojtno wiata. Zapomnij, jeli czytae, Uytkowni- ku Zomluxa, o tym, co wiesz z mdrych ksiek, trzeba sta si ist-1Biorc pod uwag wrodzon skromno dodam, no jasne, e JA, JA i jeszcze raz JA!!! Dzikuje za uznanie dla mojej skromnej osoby i czytanie mojego pierwsze- go przypisu. Wbrew oczekiwaniom Wydawcy, s przyjazn form komunikacji z drugim czowiekiem i zamierzam je dalej stosowa. Widz, e Tobie si nudzi, bo jeszcze nie wrcie do gwnego tekstu. Hej, czyta dalej! Co Ty, Uytkow- nik, w kulki lecisz?!Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jacek Skrzypacz 7. INSTRUKCJA OBSUGI darmowy fragment kliknij po wicej str. 8 Jacek Skrzypacz nym czarodziejem, niepoprawnym marzycielem i zrobi krok do przo- du, dziaa i dziaa! Jutro to mog Ci pochowa, zacznij dziaa. Dzi. Szukaj swojej drogi, bd sob. Jeli sdzisz, e nie bdzie atwo, to wiedz, i chcie znaczy mc. Na tabliczce znamionowej Zomluxa, tej pordze- wiaej, ktrej nie widzisz, napisano jedno: Jedyne, co nas ogranicza, to my sami! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jacek Skrzypacz 8. INSTRUKCJA OBSUGI darmowy fragment kliknij po wicej str. 9 Jacek Skrzypacz Podprogram pomocniczy: amanie bdnego koaJadc w deszczowy dzie samochodem, musisz wczy wycieraczki, albowiem w innym wypadku zaleje Ci potok deszczu czy to nie jest oczywiste? Proste wic czemu nie zastanawiasz si, jak spro- wadzi do prostych stanw swoje ycie?Nawet potne korporacje, majce dungle wieowcw na swych usugach, zaknione potgi, czyni potne plany, one za kocz si jednym fuzyjnym podpisem. U Ciebie to jednorazowy program pio- rcy: wrzuci rzeczy do bbna, wcisn guzik, przepra, poczeka na odwirowanie, da chwil spokoju.Nawet jeli nie uda Ci si za pierwszym razem wypra, co tylko za- pragne, Uytkowniku, tak moesz ustrzec si jednego bdu przegranych ludzi, bezdziaania i czekania na zbawienie.[Cenzor: Dodam tutaj ma opowie.Kowalski klczy w kociele i arliwie modli si, prosi Boga: Panie, pozwl mi wreszcie wygra!Wychodzi, nastpnego dnia pojawia si, siedzi du- ej, wkada jeszcze wicej wysiku w swoj prob, klczy, odmawia jeden, drugi raniec i zanosi wci t prob: Panie, pozwl mi wreszcie wygra! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jacek Skrzypacz 9. INSTRUKCJA OBSUGI darmowy fragment kliknij po wicej str. 10 Jacek Skrzypacz Nastpny dzie