18
Boli determinate de poluarea apei + Substanţele chimice anorganice şi influenţa lor asupra sănătăţii. + Substanţele chimice organice din apa de băut şi influenţa lor asupra sănătăţii

Boli determinate de poluarea apei

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentarea a fost realizata de elevi ai Scolii Gimnaziale Halmeu in cadrul proiectului Comenius ”A DROP OF WATER FOR THE FUTURE” 2011 - 2013

Citation preview

Page 7: Boli determinate de poluarea apei

Fierul

• Dacă nivelul fierului în apa potabilă este mai mare de 0,2mg/litru, acesta poate cauza următoarele probleme consumatorilor:

• poate schimba drastic culoarea apei;• poate schimba semnificativ gustul apei;• face ţevile mai corozive şi strică

robinetele

Page 10: Boli determinate de poluarea apei

Nitriţii

• Nitriţii - provin din oxidarea incompletă a amoniacului în prezenţa bacteriilor nitrificatoare sau din nitraţi în anumite condiţii: fie înaintea consumului , fie în organism (în tubul digestiv), dar şi în rezervoare şi ţevi zincate unde nitraţii sunt reduşi la nitriţi generând o toxicitate secundară a nitraţilor. Cantitatea maximă în apă admisă în UE este de 0,5mg/l.

Page 11: Boli determinate de poluarea apei

Nitraţii provind din urmatoarele surse de poluare

• ingrăşăminte folosite în cantităţi foarte mari în agricultura intensivă;

• pesticide cu azot;• locuri de depozitare a îngrăşămintelor

deteriorate sau construite prea aproape de fântânile particulare.

Page 12: Boli determinate de poluarea apei

Nitriţii • În cadrul Uniunii Europene, valoarea pragului pentru

nitraţi în apa potabilă este de 50 mg/l. Mulţi medici consideră chiar şi această valoare prea ridicată, mai ales pentru sugari şi copiii mici şi recomandă o limită maximă de 25 mg nitraţi la 1 litru de apă.

• Demn de remarcat este că intoxicaţia cronică cu nitraţi, în general fără forme clinice, se răsfrânge puternic asupra organismului infantil, influenţând dezvoltarea fizică atât ponderală, cât şi staturală şi scăzând în acelaşi timp rezistenţa organismului la diferitele agresiuni biologice din mediu (infecţii digestive, respiratorii etc.).Pe lângă aceasta, împreună cu unele alimente, nitraţii formează nitrozamina cancerigenă.

Page 13: Boli determinate de poluarea apei

Substanţele chimice organice din apa de băut şi influenţa lor asupra sănătăţii

• Apa potabilă poate fi poluată cu o mare diversitate de substanţe chimice organice care influenţează negativ organismul omului

• Poluanţii organici din apă sunt de o foarte mare diversitate, în concordanţă cu numărul mare de substanţe sintetizate de industria actuală.

Page 15: Boli determinate de poluarea apei

Compuşii chimici

• Compuşii chimici de sinteză apar în apele de suprafaţă şi pot fi puţin sau deloc eliminaţi în cadrul proceselor de potabilizare, ajungând în reţelele de alimentare a populaţiei. În România, situaţia este îngrijorătoare:

• în oraşele de la Dunăre 86% din probele de apă de reţea indică depăşiri ale concentraţiei maxime admise la insecticide organoclorurate

• în 64% dintre fântâni sunt depăşite concentraţiile maxime admise pentru insecticide organoclorurate, iar în 73% dintre cazuri sunt depăşite concentraţiile de erbicide tiazinice.

Page 16: Boli determinate de poluarea apei

Detergenţii

• Detergenţii: • Structura moleculară este formată din

două grupări: o grupare hidrofilă şi alta hidrofobă

• Detergenţii anionici şi cationici nu sunt biodegradabili şi ca urmare au acţiune poluantă puternică

Page 17: Boli determinate de poluarea apei

Produsele petroliere

• Produsele petroliere :• au în general densitate mai mică decât a apei

şi plutesc la suprafaţa ei, formând membrane plutitoare, împiedicând oxigenarea apei.

• Cercetătorii atribuie substanţelor petroliere din apă un rol mutagen şi cancerigen.

• În prezenţa acestor substanţe în apele poluate se dezvoltă şi o floră microbiană specifică.

Page 18: Boli determinate de poluarea apei

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Acest produs a fost realizat de elevi ai Școlii Gimnaziale Halmeu (jud. Satu Mare) în cadrul proiectului Comenius multilateral