16
PROIECT Profesor coordonator: Cecilia Georgescu Studenţi: Câmpian Nicoleta Ioja Lucia Stupariu George Szabo Anamaria

Poluarea Chimica a Apei

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poluarea Chimica a Apei

Citation preview

PROIECTProfesor coordonator: Cecilia GeorgescuStudeni: Cmpian Nicoleta Ioja Lucia Stupariu GeorgeSzabo namariaPOL!RE C"I#IC PEIS!RSE $E POL!REPEIPoluarea apelor reprezinta alterarea calitatilor %zice& c'imice si biologice ale apelor& pro(usa (irect sau in(irect& in mo( natural sau antropic)pele poluate (e*in improprii utilizarii si *ietii biocenozelor a+erente) Pestii sunt cei mai sensibili)Poluarea chimica a apei se poate realiza cu:#etale grele #etale grelecizi si baze cizi si bazemoniac moniacCianuri Cianuri"i(rogen sul+urat si sul+uri "i(rogen sul+urat si sul+uri,enoli ,enoliTitei si pro(use petroliere Titei si pro(use petrolierecizi na+tenici cizi na+teniciPro(use %to-+armaceutice Pro(use %to-+armaceuticeInsectici(e organo- Insectici(e organo-clorurate clorurate$etergenti $etergentiPoluarea cu metale greleSarurile metalelor grele .#n& Co& Ni& Cr& s& Pb& ,e& u& g& Cu& "g/ reprezinta un real pericol pentru apele (e supra+ata0 (atorita to1icitatii lor pot pro(uce tulburari ale ec'ilibrului biologic cu consecinte negati*e asupra procesului (e autoepurare& asupra economiei piscicole si (i*erselor +olosinte ale apei)Sarurile unor metale grele .,e& Cr& l/ in solutii apoase 'i(rolizeaza intr-o oarecare masura& ast+el incat in concentratii ri(icate pot actiona noci* asupra pestilor prin sca(erea p"-ului) #oartea pestilor are loc prin as%1iere& in urma (istrugerii epiteliului bran'ial)!n aspect +oarte important (e mentionat este +aptul ca plantele ac*atice au proprietatea (e a acumula metalele grele (in apa& %in( ast+el agenti (e (eto1i%ere importanti)cizi si bazecizii minerali si bazele actioneaza negati* asupra organismelor ac*atice prin mo(i%cari ale p"-ului) ci(ul clor'i(ric& sul+uric& azotic si +os+oric pro(uc o sca(ere a p"-ului la *alori incompatibile cu *iata& iar acizii cian'i(ric& boric& carbonic sau 'o(rogenul sul+urat mai actioneaza to1ic si prin ionii respecti*i sau prin moleculele ne(isociate)ci(itatea este cea care pro*oaca pestilor iritare& slabire continua& balansari ale corpului& crampe (e su+ocare& moartea) Sca(erea (e o1igen (izol*at (in apa accelereaza procesul (e into1icare a pestilor)La sca(erea p"-ului sub 2&3 unii pesti reactioneaza negati*& iar la p"42& sunt in(i+erenti) Limita letala a p"-ului pentru crap& (e e1emplu& este (e 5& iar pentru puii (e pastra* (e 5&6) Cele mai sensibile +ata (e mo(i%carile p"-ului sunt scoicile si melcii)junge in rauri prin apele rezi(uale cu continut in amoniac si in saruri (e amoniu& e*acuate (e in(ustria si(erurgica& c'imica anorganica si in(ustria alimentara) La cresterea *alorii p"-ului creste si cantitatea (e amoniac liber0 la sca(erea p"-ului creste cantitatea (e ioni (e amoniu)To1icitatea mai (epin(e si (e cantitatea (e bio1i( (e carbon liber in apa& (atorita in7uentei pe care o are acesta asupra p"-ului0 cresterea bio1i(ului (e carbon (uce la o sca(ere a to1icitatii amoniacului)!nele ingrasaminte care contin saruri (e amoniu pot (e*eni to1ice in iazurile cu pesti can( se a7a in cantitate mare& (atorita amoniacului pus in libertate)moniac86 +ebruarie 9::;: Poluarea a fost cauzat de descrcarea in apa Dunrii, timp (e aproximativ opt ore, a aproximativ 6-7 tone de amoniac) Nu s-a semnalat mortalitate piscicol, dar, la suprafaa apei, se puteau observa peti ameii, iar apa avea o culoare roiatic. Cianurileu o actiune e1trem (e *atamatoare asupra organismelor ac*atice) $e*ersate in ape& cianurile solubile sunt 'i(rolizate& +orman(u-se aci( cian'i(ric& care patrun(e in corpul pestilor prin bran'ii si mucoasa bucala) Pestii scosi (in me(iul to1ic si intro(usi in apa curata isi re*in (atorita o1i(arii cianurilor in tiocianati)To1icitatea cianurilor este in7uentata si (e cantitatea (e o1igen (in apa) Temperatura ri(icata mareste to1icitatea cianurilor)"i(rogenul sul+urat si sul+urileu o actiune (epresi*a asupra respiratiei pestilor& actionan( prin moleculele ne(isociate& care patrun( mai repe(e in celula (ecat ionii) cesti compusi apar in apele poluate ca urmare a (escompunerii materiei organice),enoliiEi e1ercita o actiune *atamatoare asupra bazinelor ac*atice prin:4< consumarea o1igenului (izol*at (in apa04< imprimarea unui gust si a unui miros caracteristic apei& mai ales can( aceasta este tratata cu clor si can(& prin urmare& se +ormeaza clor+enoli04< imprimarea unui gust si miros speci%c carnii (e peste c'iar la concentratii +oarte mici04< alungarea sau uci(erea +aunei ac*atice)Se cunoaste insa +oarte putin +elul in care actioneaza +enolii asupra organismului pestilor)Titeiul si pro(usele petroliereRezulta (in procesele (e ra%nare si sunt cei mai importanti agenti (e poluare a apelor (e supra+ata si +reatice& impriman( apei si carnii pestilor un gust si miros neplacut) Titeiul are o compozitie %zico-c'imica e1trem (e comple1a) Pe cale (irecta& el actioneaza %e mecanic& (atorita %lmului gras care acopera organismele& impie(ican( respiratia si alte procese %ziologice& %e prin to1icitatea lui) Titeiul (e*ine to1ic in contact cu aerul si sub actiunea luminii solare& (atorita unor pro(usi (e o1i(are& cum sunt acizii na+tenici)To1icitatea *ariaza insa in +unctie (e specie& gra( (e emulsionare a titeiului& temperatura si cantitatea (e o1igen (izol*at)cizii na+tenici Sunt rezultati in urma procesului (e prelucrare a titeiului pentru e1tragerea (i+eritelor +ractiuni cu 'i(ro1i( (e so(iu si prin aci(ularea lesiilor obtinute) Simptomele pestilor a+ectati (e acizii na+tenici sunt aproape i(entice cu cele pro(use (e titei) tat in cazul petrolului& cat si in cazul acizilor na+tenici& o(ata intro(usi in apa curata& pestii& %e nu isi mai re*in (eloc& %e (aca isi re*in& supra*ietuiesc (oar cate*a ore)Pro(use %to-+armaceuticeSe mai numesc si pestici(e) Sunt reprezentate (e toate substantele +olosite pentru combaterea (aunatorilor animali& *egetali ai culturilor agricole& ai pa(urilor sau ai pro(uselor *egetale (epozitate) Cele mai periculoase (in punct (e *e(ere al contaminarii apelor sunt pro(usele %to-+armaceutice numite insectici(e si erbici(e)$intr-o aplicare gresita& (in neglijenta sau (atorita apelor (e ploaie care spala terenurile tratate& aceste substante pot ajunge in bazinele ac*atice& pro(ucan( o (istrugere partiala sau totala a organismelor si impriman( apei un gust si un miros particular)Insectici(ele organo-clorurateSunt in general insolubile sau putin solubile in apa& insa sunt solubile in grasimi) Pentru (ozarea insectici(elor in apa se +olosesc meto(e +otometrice si spectro+otometrice0 recent s-a (ez*oltat meto(a cromatogra%ca)In Romania se +abrica (i+erite insectici(e) $intre acestea& cel mai mult utilizate sunt cele (in grupa 'i(rocarburilor clorurate& cele (in grupa (initro+enolilor si cele (in grupa organo-+os+orica)Sunt pro(usi care contin in molecula lor o grupare 'i(ro%la si una 'i(ro+oba) Ei au proprietatea (e emulsionare& (e (ispersare si (e curatire& (e un(e si utilizarea lor in gospo(arie si in(ustrie) $upa caracterul grupei lor 'i(ro%le& (etergentii se impart in = categorii:4< Anionici .compusi care au anionul acti*/: alc'il-sul+ati& alc'il-sul+onati si alc'ilarilsul+onati0 sunt cei mai utilizati& mai ales in gospo(arie)4< Neionici .compusi care nu ionizeaza/: esteri& compusi amino si substante pe baza (e polio1ietilena0 utilizati mai ales in in(ustrie)4< Cationici .compusi care au cationul acti*/: (eri*ati ai piri(inei si compusi cuaternari (e amoniu0 se utilizeaza mai ales in spitale& ca substante (ezin+ectante .au proprietati bacterici(e/)ctiunea (etergentilor asupra apelor (e supra+ata se mani+esta prin aspectul neplacut pe care il capata acestea& (in cauza spumei& mo(i%carea caracterelor organoleptice& (istrugerea +aunei si 7orei ac*atice& cresterea tro%citatii apei (atorita cantitatilor (e +os+or pe care le contin pro(usii comerciali) $etergentii>ibliogra%e

#alacea& I& 8;2;& Biologia Apelor Impurifcate& E(itura ca(emiei Republicii Socialiste Romania)

ntonescu& C& S& 8;2=& Biologia apelor& E(itura $i(actica si Pe(agogica& >ucuresti)

#alacea& I& Gruia& E& 8;23& Actiunea toxica a cuprului, zincului, nichelului si plumbului asupra unor specii de pesti& Stu(ii (e protectia si epurarea apelor& >ucuresti)