18
Poluarea Poluarea apei si a apei si a solului solului Bioacumularile Bioacumularile

Poluarea Apei Si a Solului. Lia

  • Upload
    liykaru

  • View
    2.303

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

biology, ecology Lia

Citation preview

Page 1: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

Poluarea Poluarea apei si a apei si a soluluisoluluiBioacumularileBioacumularile

Page 2: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

Apa:Apa:

Apa este necesara vietii.Ea Apa este necesara vietii.Ea este folosita aproape in este folosita aproape in toate sectoarele de toate sectoarele de activitate ale omului,in activitate ale omului,in consumul casnic,in consumul casnic,in producerea de energie,ca producerea de energie,ca mijloc de transport etc.mijloc de transport etc.

Page 3: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

Poluarea apelor duce la diminuarea Poluarea apelor duce la diminuarea productiei de biomasa,uneori productiei de biomasa,uneori duciducind nd si si pana la disparitipana la disparitiaa organisme organismelorlor. . DDe asemenea,puternica dezvoltare e asemenea,puternica dezvoltare a fitoplana fitoplancctonului poate duce la tonului poate duce la degradarea ecosistemelor degradarea ecosistemelor respective ca urmare a lipsei de respective ca urmare a lipsei de oxigen care se manifesta. oxigen care se manifesta.

Page 4: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

* Scaderea calitatii apei este * Scaderea calitatii apei este cauzata de:cauzata de:

-apel-apelee reziduale industriale; reziduale industriale;-apel-apelee menajere; menajere;-diferite substante folosite in -diferite substante folosite in agricultura;agricultura;-imbogatir-imbogatireaea cu substante cu substante organice ca urmare a organice ca urmare a depozitelor de gunoaie si depozitelor de gunoaie si resturi menajere, preluarresturi menajere, preluareaea unor ingrasaminte etc. unor ingrasaminte etc.

Page 5: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

* * Cele mai importante masuri Cele mai importante masuri impotriva poluarii apei sunt impotriva poluarii apei sunt

urmatoarele:urmatoarele: -construirea baraje-construirea barajelorlor;;

-epurarea apelor reziduale(cu ajutorul -epurarea apelor reziduale(cu ajutorul filtrelor,a unor substante chimice sau filtrelor,a unor substante chimice sau a unor bacterii biodegradante etc.);a unor bacterii biodegradante etc.);-construirea de bazine speciale de -construirea de bazine speciale de colectare a deseurilor si colectare a deseurilor si rezidurilor,pentru a impiedica rezidurilor,pentru a impiedica deversarea directa a acestora in deversarea directa a acestora in apele de suprafataapele de suprafata;;

Page 6: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

Solul:Solul:Solul este spatiul de viata pentru Solul este spatiul de viata pentru

numeroase vietuitoare,dar si baza de numeroase vietuitoare,dar si baza de constructie pentru asezarile constructie pentru asezarile umane,drumuri etc.umane,drumuri etc.Poluarea solului este strans legata de Poluarea solului este strans legata de poluarea aerului si a apei.Ea se poluarea aerului si a apei.Ea se produce insa,mai ales,cu pesticide si produce insa,mai ales,cu pesticide si ingrasaminte chimiceingrasaminte chimice, intrind in , intrind in compozitie o cantitate marecompozitie o cantitate mare de azot si de azot si fosfor.fosfor.

Page 7: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

O parte dintre acestea ajung in corpul O parte dintre acestea ajung in corpul animalelor si al omului,animalelor si al omului,ducind la disducind la disfunctifunctii i a diferita diferitoror organe organe, mai ales prin , mai ales prin intermediul produselor alimentare intermediul produselor alimentare vegetale consumate, deoarece sunt vegetale consumate, deoarece sunt crescute in sol.crescute in sol.Deci poluarea solului e un factor de mare Deci poluarea solului e un factor de mare risc pentru intreg mediul inconjurator.risc pentru intreg mediul inconjurator.

Page 8: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

*Masuri pentru prevenirea poluarii *Masuri pentru prevenirea poluarii solului:solului:

-constructia unor zone de depozite a -constructia unor zone de depozite a gunoaielor;gunoaielor;-diminuarea eroziunii solului prin plantarea -diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor;arborilor;-folosirea judicioasa a -folosirea judicioasa a ingrasamintelor,pesticidelor,precum si a ingrasamintelor,pesticidelor,precum si a metodelor agrotehnice care sporesc metodelor agrotehnice care sporesc fertilitatea solurilor etc.fertilitatea solurilor etc.;;

-construirea spatii-construirea spatiilorlor de epurare a apei; de epurare a apei;--izolarea izolarea gropilor de gunoi;gropilor de gunoi;-ridicarea nivelului de securitate nucleara;-ridicarea nivelului de securitate nucleara;

Page 9: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

-controlul poluarii industriale si a -controlul poluarii industriale si a substantelor chimice utilizate in substantelor chimice utilizate in procesele industriale;procesele industriale;-mentinerea suprafetelor impadurite si -mentinerea suprafetelor impadurite si utilizarea lemnului padurilor numai in utilizarea lemnului padurilor numai in limita aprobata prin lege;limita aprobata prin lege;-combaterea eroziunii solului;-combaterea eroziunii solului;-colectarea rezidurilor menajere in -colectarea rezidurilor menajere in recipiente speciale,pe recipiente speciale,pe sortimente(sticla,metal,hartie,material sortimente(sticla,metal,hartie,material plastic etc.) si reciclarea acestora etc.plastic etc.) si reciclarea acestora etc.

Page 10: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

NotNotăă::

Aplicarea excesiva a ingrasamintelor Aplicarea excesiva a ingrasamintelor depaseste capacitatdepaseste capacitateaea de absorbtie de absorbtie lla a plante si astfel,azotii plante si astfel,azotii si/si/sau fosfatii sau fosfatii ajung in apele freaticeajung in apele freatice,, de aici,in de aici,in corpul plantelor sau al corpul plantelor sau al animalelor(vite,pesti etc.)si,in final,in animalelor(vite,pesti etc.)si,in final,in corpul omului.corpul omului.

Page 11: Poluarea Apei Si a Solului. Lia
Page 12: Poluarea Apei Si a Solului. Lia
Page 13: Poluarea Apei Si a Solului. Lia
Page 14: Poluarea Apei Si a Solului. Lia
Page 15: Poluarea Apei Si a Solului. Lia
Page 16: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

Poluare artificialăPoluare artificială

Page 17: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

Poluare naturalPoluare naturalăă

Page 18: Poluarea Apei Si a Solului. Lia

VVaa mul multtumesc umesc pentru atentie!pentru atentie!