[B i gi£ng, ng»±c b»¥ng] b i 15.h»‡ tit ni»‡u

  • View
    1.130

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giải phẫu

Text of [B i gi£ng, ng»±c b»¥ng] b i 15.h»‡ tit...

  • 1. H TIT NIU BS. NGUYN VN I

2. MC TIU 1. Phn bit c cu tao vung vo va vng tuy thn 2. M ta c cu tao tng oan ca mt nephron 3. Nu tn va m ta cu tao cac cu truc trong phc hp cn tiu cu. 4. M ta cu tao ca niu quan va bang quang. 3. I CNG 4. 1. THN a. Cu to i cng Nhu m thn gm 2 phn: vung vo va vung ty - Vng ty thn: Gm 1018 thap thn (thap Malpighi), t ay thap c cac b ng toa ra vung vo gi la tia ty (hoc thap Ferrein) - Vng v thn: gm 3 phn: + Phn giap vo. + M ao vo nm gia cac tia ty + Ct thn (tr Bertin) nm gia cac thap thn. Toan b khi vo thn bao ph mt thap thn tao nn mt thuy thn. 5. 1. THN b. Cu to vi th v siu vi - ng sinh niu - Phc hp cn tiu cu thn - M lin kt - Mach va thn kinh trong thn 6. 1. THN b. Cu to vi th v siu vi - ng sinh niu (nephron): la n v cu tao va chc nng ca thn, gm: + Vung vo: tiu cu thn, ng ln gn, ng ln xa. + Vung ty: quai Henle, ng gp, ng thng. 7. b. Cu to vi th v siu vi - ng sinh niu (nephron): + Tiu cu thn: c 2 cc la cc mach va cc niu, gm 2 phn chnh: chum mao mach Malpighi v bao Bowman. Bao Bowman c 2 lp: * Lp tang: la nhng TB c chn nm sat m ly cac mao mach trong TCT. * Lp thanh: biu m lat n. Gia 2 lp nay la khoang Bowman (khoang niu) thng vi OLG 8. b. Cu to vi th v siu vi thn - ng sinh niu (nephron): + Tiu cu thn: Chum mao mach Malpighi: tao ra t s phn nhanh ca tiu M vao, sau tp trung lai thanh tiu M ra. Chum mm c c im: * TB ni m c l thng * Mang ay: do mang bao tng cac nhanh th cp TB c chn va mang ay TB ni m ha nhp, 1 mang ay c th bao ly 1 li mm * Gia cac mao mach chung mt mang ay c nhng TB gian mao mach. * Tt ca cac mao mach tiu cu bao gi cng c cac TB c chn m xung quanh. 9. b. Cu to vi th v siu vi thn - ng sinh niu (nephron): + Tiu cu thn: TB c chn: thn hnh sao cha nhn, t thn c mt s nhanh s cp (chn), ri cho ra rt nhiu nhanh th cp m mt hoc mt s mao mach. Khoang gia cac nhanh th cp, rt u nhau, gi la khe lc. TB gian mao mach: chng , thc bao va m bao. Hang rao lc: TB ni m, mang ay, khe lc. 10. b. Cu to vi th v siu vi thn - ng sinh niu (nephron): + Tiu cu thn: TB c chn: thn hnh sao cha nhn, t thn c mt s nhanh s cp (chn), ri cho ra rt nhiu nhanh th cp m mt hoc mt s mao mach. Khoang gia cac nhanh th cp, rt u nhau, gi la khe lc. TB gian mao mach: chng , thc bao va m bao. Hang rao lc: TB ni m, mang ay,cac tb c chn. 11. b. Cu to vi th v siu vi thn - ng sinh niu (nephron): + ng ln gn: 12. b. Cu to vi th v siu vi thn - ng sinh niu (nephron): + ng ln xa: 13. b. Cu to vi th v siu vi thn - ng sinh niu (nephron): 14. b. Cu to vi th v siu vi thn - ng sinh niu (nephron): + Quai Henle: + ng gp: TB sang, TB m 15. b. Cu to vi th v siu vi thn - ng sinh niu (nephron): + Quai Henle: + ng gp: TB sang, TB m 16. b. Cu to vi th v siu vi thn - Phc hp cn tiu cu thn: Nm cc mach ca TCT. Gm: TB cn tiu cu la nhng TB c trn lp ao gia ca tiu cu M vao bit ha thanh nhng TB dang biu m, trong bao tng cha nhiu hat (hat renin). Vt c la phn c bit ca ng ln xa nm kp gia 2 tiu M vao va ra. TB cn mch tao thanh am nm gia vt c va chum mm tiu cu. C th coi y la nhng TB gian mao mach ngoai tiu cu 17. 1. THN b. Cu to vi th v siu vi - M lin kt: nm rai rac chen gia cac cu truc ng, TB k tit prostaglandin giam HA - Tun hoan trong thn: + M thn 2 nhnh M gian thuy M bn cung M gian tiu thuy tiu M vao ca TCT, ra khoi TCT bi tiu M ra. + Tiu M ra chia nhanh chay sat bn cac ng ca nephron + Nhng tiu M ra ca cac TCT nm gn ay thap ty tin thng ngc vao trong thap ty (M thng) 18. 2. NG BI TIT NGOI THN a. i thn, b thn, niu qun C 3 lp cu tao: - Nim mc: BM trung gian (a dang tng), lp m la MLK c nhiu thanh phn chun. - Tng c: lp trong dc, lp ngoai vng. na di niu quan,bn ngoai lp c vng cn c thm mt lp c dc na. - V ngoi la mt mang x lin tc vi vo x ca thn. 19. Niu quan 20. 2. NG BI TIT NGOI THN b. Bng quang C 3 lp cu tao ging niu quan nhng c vai im khac la: + BM trung gian c nhng TB hnh vt nh ln, rt d nhn bit. + C bang quang kha day, cac si c xp cho theo chiu hng rt kh phn bit. + Vo ngoai c lp bi la tang mang bng. 21. 2. NG BI TIT NGOI THN b. Bng quang 22. 2. NG BI TIT NGOI THN c. Niu o + Niu ao nam c ba oan : oan tin lit, oan bang quang va oan trong dng vt. Niu ao n tng ng vi oan niu ao tin lit (oan sau) nam gii. + T nui tr ra, BM niu ao la BM tr gia tng. + Cac tuyn ph thuc niu ao nam gii gm c tuyn Littre ( kiu tui tit nhay) m vao niu ao dng vt bng nhng ng bai xut c biu m tr n hay tr tng cha nhiu TB tit nhay. Tuyn Cooper v tuyn tin lit. + n, tng ng vi tuyn tin lit la tuyn Sken m ra ngoai, hai bn l niu ao. Tng ng vi tuyn Cooper la nhng tuyn Bartholin khng c lin quan g n niu ao.