Transcript
Page 1: SNAGA JE U VAŠIM RUKAMA GLASAJTE!...Kako glasati: Na izborima za Skupštinu Republike Kosovo, birač može glasati samo za jednog političkog subjekta, koji se nalaze sa leve strane

OPERACIJA GLASANJA PUTEM POŠTE

Kako glasati:

www.kqz-ks.org

PREVREMENI IZBORI ZA SKUPŠTINU REPUBLIKE KOSOVO

8. jun 2014.

Republika e KosovësRepublika Kosova - Republic of Kosovo

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Centralna Izborna KomisijaCentral Election Commission

SNAGA JE

GLASAJTE!U VAŠIM RUKAMA

Page 2: SNAGA JE U VAŠIM RUKAMA GLASAJTE!...Kako glasati: Na izborima za Skupštinu Republike Kosovo, birač može glasati samo za jednog političkog subjekta, koji se nalaze sa leve strane

Kako glasati:

Na izborima za Skupštinu Republike Kosovo, birač može glasati samo za jednog političkog subjekta, koji se nalaze sa leve strane glasačkog listića, dok sa desne strane može da označi najviše pet kandidata datog subjekta.

Na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org možete naći glasački listić i knjižicu sa imenima kandidata svakog političkog subjekta.

Kako poslati nazad glasački paket:

• Ubacite popunjeni glasački listić u koverat tajnosti koji ste primili putem pošte ili u neki drugi prazan koverat i zatvorite ga. Ovime će se sačuvati tajnost vašeg glasa.

• Zatvoren koverat tajnosti i kopija jednog važećeg identifikacionog dokumenta ubacuju se u povratni koverat sa prethodno odštampanom adresom CIK-a ili u neki drugi koverat na koji se upisuje adresa CIK-a.

Potpuna adresa CIK-a sledi:

Centralna izborna komisija, Republika Kosovo, Glasanje van Kosova, Pošta br. 6, POŠTANSKI FAH 351, 10 000 Priština, Kosovo.

CIK mora primiti glasački listić najkasnije do 6. juna 2014.

SNAGA JE

GLASAJTE!U VAŠIM RUKAMA


Recommended