of 24 /24
ZAŠTO GLASATI ZA EUROPSKU PUČKU STRANKU? HR

Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HDZ dio je velike obitelji europskih pučana. Pročitajte zašto glasati za HDZ i EPP.

Text of Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

Page 1: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

ZAŠTO GLASATI ZAEUROPSKU PUČKU STRANKU?

HR

Page 2: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

MORAMO NAUČITI KAKO BITI PONOVNO PONOSNI NA EUROPU, JER JE EUROPA DOKAZALA SVIJETU DA SU EUROPLJANI SPOSOBNI ZA VELIKE STVARI KAD SU UJEDINJENI.

Page 3: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

OVO SU NAŠA JAMSTVA

Page 4: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

OdAKLE POTJEČEMO I KAMO IdEMO?

EPP vjeruje da je euro pouzdana valuta koja osigurava političku stabilnost i čini nas konkurentnijima na međunarodnoj razini.

EPP će provesti reformu financijskog tržišta tako da sve banke u EU-u slijede ista pravila te će na globalnoj razini zagovarati bolji regulacijski okvir za financijska tržišta.

NAŠE JAMSTVO NAŠE JAMSTVO

02 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

Page 5: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

Europska pučka stranka politička je obitelj koja je oblikovala Europu. Članovi naše političke obitelji osnivači su tog velikog ujedinjavajućeg projekta te su pridonijeli padu komunizma i prihvaćanju novih zemalja u Europsku uniju. S vremenom, EPP je postao najveća europska politička obitelj, ujedinjavajući stranke desnog centra diljem kontinenta.

Vjerujemo da Europska unija može riješiti gospodarsku krizu koja je zahvatila sve razine društva. Europska unija rješenje je za krizu, a ne njezin uzrok. Želimo da europsko gospodarstvo stvori novi ekonomski rast i radna mjesta. Mladi ljudi, kao i ostali europski državljani, moraju biti u mogućnosti ponovno gledati ka svojoj budućnosti s povjerenjem. Želimo živjeti u slobodi i dostojanstvu. Ne želimo upasti u dugove koje će naša djeca morati otplaćivati.

Danas i svaki dan radimo na tome da Europu izvedemo iz krize. 2009. i 2010. godine vlade pod vodstvom EPP-a reagirale su brzo i odlučno, izvlačeći Europu s ruba katastrofe. 2011. i 2012. godine održali smo zajedništvo europodručja

i položili temelje za gospodarski oporavak. Sada stvaramo plan za gospodarsku reformu, konsolidaciju proračuna koja je usmjerena na ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta u državama članicama.Pronalazak rješenja za krizu znači donošenje teških odluka. Tijekom krize EPP je dokazala da je stranka odgovornog upravljanja. Dok su drugi govorili, mi smo djelovali. Naša politika suzbila je krizu. Upravo su politike naših suparnika rukovođene krilaticom "potroši sada, a plati poslije" uzrokovale krizu i povećale rizik od još jedne nadolazeće krize.

Mi želimo da ljudi žive u sigurnom i stabilnom svijetu, u slobodi i dostojanstvu. Da bismo to postigli, moramo danas donijeti ispravne odluke i obnoviti svoj osjećaj za solidarnost. Želimo da svi Europljani budu ponosni na put kojim smo prošli i kojim idemo. Europa se izdigla iz pepela mnogo puta prije i učinit će to ponovno.

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 03

Page 6: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

STVARANJE bOLJE EUROPE ZA SVE GRAđANE

EPP podržava Europsku uniju koja se hvata u koštac s velikim izazovima zajedničkim snagama, ostavljajući manje izazove u sposobnim rukama država članica.

EPP vjeruje u izgradnju otvorenije, reaktivnije i demokratskije Europe.

Prijedlog

01

04 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

NAŠE JAMSTVO NAŠE JAMSTVO

Page 7: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 05

Ljudi u Europskoj uniji cijene individualnu slobodu i demokratska prava. Europljani moraju raditi zajedno da bi gradili na tim zajedničkim vrijednostima. Već putujemo, radimo, kupujemo i prodajemo preko granica. Vjerujemo da nas zajedničko djelovanje čini jačima. One političke stranke koje pozivaju na podjelu oslabit će svoje države, gospodarstva i odnose s drugima. S mnoštvom izazova možemo se suočiti jedino zajednički, a ne samostalno. Postat ćemo ili snažniji zajedno ili slabiji odvojeno. Međutim, ne želimo centraliziranu Europu koja se bavi svakim detaljem ljudskih života. Želimo Europu koja je velika za velike stvari i mala za male stvari. Želimo se usredotočiti na ono što zbilja treba biti bolje, zajedno. Europska unija kao zajednica vrijednosti mora braniti naše zajedničke vrijednosti i interese u svijetu, istovremeno poštujući raznolikost i različite tradicije država članica.

Page 8: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

NAŠE JAMSTVO NAŠE JAMSTVO

Od REfORME dO RASTA

EPP ulaže u obrazovanje, istraživanje i tehnologiju,kao put do inovacija, novih ideja, konkurentnog gospodarstva koje je ukorijenjeno u znanju i novim digitalnim uslugama.

EPP će stvoriti uvjete koji idu u korist malim i srednjim poduzećima, obiteljskim poduzećima, start-up poduzećima, obrtnicima i poduzetnicima, uključujući financiranje istraživanja i razvoja, privatna ulaganja i dostupnije kreditiranje.

06 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

Prijedlog

02

Page 9: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 07

Naša zajednička snaga leži u više od 500 milijuna ljudi koji čine najveće gospodarstvo na svijetu – naš EU. Naš potencijal da postanemo globalni vođa u modernoj industriji je golem. Da bismo ostali globalno snažni i konkurentni, stvorili radna mjesta i osigurali neprekidno bogatstvo, potrebne su reforme. Ključ su održive i ciljane investicije. Stvaranje pravih uvjeta za novi i održivi razvoj te radna mjesta naš je primarni politički cilj za sljedećih pet godina.

Potrebne su nam strukturne reforme da bi Europa privukla privatna ulaganja koja stvaraju rast i radna mjesta. Socijalističke stranke biraju pogrešan pristup gospodarskim reformama. Vjeruju da rast proizlazi iz neodgovornog trošenja ili preraspodjele tuđeg novca. Naša politika stvara zdrave gospodarske strukture koje privlače privatna ulaganja, stvaraju rast i radna mjesta.

Page 10: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

NAŠE JAMSTVO NAŠE JAMSTVO

IZGRAdNJA SOcIJALNOG TRžIŠNOG GOSPOdAR- STVA KOJE SPAJA SLObOdU I SOLIdARNOST

EPP će uravnotežiti načela slobode i solidarnosti.

EPP će biti prvakom tržišta energije EU-a i ulagati u tehnologije s niskom razinom ugljika.

08 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

Prijedlog

03

Page 11: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 09

Kamen temeljac politike EPP-a ideja je o socijalnom tržišnom gospodarstvu. Cilj te ideje je uravnotežiti načela slobode i solidarnosti. Mi razumijemo da prednosti slobodnog tržišta moraju služiti općem dobru da bi se postigla društvena kohezija. Jednostavno rečeno, gospodarstvo mora služiti ljudima, a ne obrnuto!

Težimo održivom razvoju koji se temelji na konkurentnom i inovativnom gospodarstvu, istovremeno poštujući okoliš. Odlučni smo boriti se protiv klimatskih promjena kroz učinkovitije korištenje energije i ulaganjem u obnovljivu energiju, te čuvati industrijske temelje Europe kroz pristupačne cijene energije. Naša je odgovornost učiniti svijet sigurnim i čišćim za buduće generacije, a to potiče inovaciju i potrebu za vještinama u tim sektorima.

Page 12: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

KRETANJE EUROPLJANA UNUTAR EUROPE

10 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

Slobodno kretanje ljudi unutar Europske unije jedno je od naših najvećih zajedničkih postignuća i odlučni smo u svojoj namjeri da tako i ostane. Zašto? Zato da svaki Europljanin može putovati, raditi i živjeti u bilo kojoj drugoj državi EU-a, istovremeno zadržavajući jednaka prava kao u svojoj državi. Paneuropsko kretanje kvalificiranih ljudi pomaže tvrtkama da zaposle one koje traže, a u pojedinim državama jedino je rješenje za manjak vještina i radne snage. Međutim, protivimo se socijalnim prijevarama - socijalne povlastice za građane EU-a trebale bi biti dostupne jedino ako su radili u državi u kojoj žive.

Prijedlog

04

EPP smatra da je mobilnost apsolutno pravo koje pogoduje ljudima, tvrtkama i gospodarstvu: daje našim građanima slobodu rada kod kuće ili u inozemstvu.

NAŠE JAMSTVO

Page 13: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 11

NAŠE JAMSTVO

KONTROLIRANJE IMIGRAcIJEU EUROPUKAO JAMSTVO UNUTARNJESIGURNOSTI

Prijedlog

05

Osim što su ukinule unutarnje granice, Schengenske države također su pooštrile kontrole na svojim zajedničkim vanjskim granicama da bi zaštitile one koji žive i putuju unutar Unije. Države članice EU-a moraju blisko surađivati na upravljanju granicama kako bi zajamčile održavanje unutarnje sigurnosti. Moramo ojačati našu zajedničku agenciju za sigurnost vanjske granice (Frontex). EU mora učinkovito surađivati s institucijama odgovornim za sigurnost granica trećih zemalja kako bi se spriječilo da kriminal također migrira. Istovremeno, žrtve političkog i religijskog progona trebaju pravu zaštitu. Treba razvijati i ojačati politiku integracije za migrante. Integracija djeluje u dva smjera i uključuje prava i odgovornosti.

EPP zahtijeva veću suradnju država EU-a pri upravljanju granicama da bi se pokazala solidarnost s državama koje su na prvoj crti migracijskih tokova.

Page 14: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

Borba protiv organiziranog kriminala, posebice korupcije i pranja novca, naš je glavni prioritet. Organizirani kriminal ugrožava vladavinu prava, temeljna prava, dobro upravljanje te oduzima vladama značajne prihode. Vjerujemo da je transparentnost politike od vitalnog značaja za budućnost demokracije. Usmjereni smo na poboljšanje transparentnosti i jačanje vladavine prava.

bORbA PROTIV ORGANIZI-RANOG KRIMINALA

12 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

Prijedlog

06

NAŠE JAMSTVO

EPP će biti na čelu borbe protiv terorizma i kriminala.

Page 15: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 13

OSIGURAVA-NJE ZAŠTITE POdATAKA KAO LJUdSKO PRAVO

Prijedlog

07

Vjerujemo da je privatnost temeljno, neotuđivo ljudsko pravo. Upravo je EPP poticao reforme pravila o zaštiti podataka. Ta pravila pojačavaju privatnost za građane, ali i povećavaju povjerenje potrošača na internetu. To također pomaže u uspostavljanju jedinstvenog tržišta u digitalnim uslugama, što je ključno za stvaranje novih digitalnih radnih mjesta.

NAŠE JAMSTVO

EPP obećava jačanje prava građana na privatnost, štiteći osobne podatke.

Page 16: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

NAŠE JAMSTVO

PROMIcANJE MIRA I STA-bILNOSTI U GLObALIZI-RANOM SVIJETU

14 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

Europa je više od bilo kojeg kontinenta uobličila svijet u kojem živimo. Međutim, u proteklim desetljećima pojavili su se novi akteri i centri moći diljem svijeta. Nacionalne države koje djeluju same neće moći obraniti svoje vrijednosti i interese. Danas, kada se javlja sve više globalnih fenomena koji izazivaju zabrinutost, kao što je međunarodni terorizam, proliferacija oružja, propale države, klimatske promjene, prirodne katastrofe i masovne migracije, EU mora potvrditi svoje vrijednosti u očima svijeta i učiniti sve što može da bi ih obranila i promicala. Stoga EU mora ojačati i povećati učinkovitost svoje vanjske politike. Snagu dobivamo kroz ujedinjeno djelovanje.

Prijedlog

08

EPP će osnažiti europske vanjske, sigurnosne i obrambene kapacitete, povećavajući sposobnost EU-a da djeluje u svijetu.

Page 17: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 15

VEćA RAZbORITOST OKO PROŠIRENJA EU-A

Prijedlog

09

Proširenje Europske unije jedna je od njezinih uspješnica jer smo u prilici dijeliti povlastice slobode, demokracije, mira, stabilnosti i vladavine prava diljem kontinenta. Međutim, ubuduće novim članicama mora biti jasno da mogu postati članice Europske unije ne samo ako zadovoljavaju političke i gospodarske uvjete, već i ako sposobnost djelovanja EU-a ostane netaknuta.

NAŠE JAMSTVO

EPP se zauzima za razumno proširenje, pritom zadržavajući identitet EU-a i uzimajućiu obzir njegov kapacitet integracije.

Page 18: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

NAŠE JAMSTVO

ŠIRENJE dEMOKRAcIJEI VLAdAVINE PRAVA U NAŠEM NEPOSREdNOM SUSJEdSTVU

16 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

Naše neposredno susjedstvo izvor je novih mogućnosti, ali i izazova i potencijalnih prijetnji. Treba se razviti dugotrajniji pristup odnosima s našim istočnim susjedima. EU mora ostati predan potpori krhkim demokracijama Istočne Europe. Za zemlje Južnog Mediterana EU treba razviti viziju i predložiti nove strategije. Jedino obećanje zajedničkog prosperiteta može zadobiti podršku šire javnosti u regiji.

Prijedlog

10

EPP će raditi na tome da stvori prosperitetno, demokratsko i stabilno susjedstvo.

Page 19: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 17

NAŠE JAMSTVO

IZGRAdNJA POVJERLJI-VOG TRANSA-TLANTSKOG PARTNERSTVA

Prijedlog

11

EU mora održavati i razvijati snažno transatlantsko partnerstvo, kombinirajući slobodno i pošteno tržište izgrađeno na zajedničkim vrijednostima i uzajamnom povjerenju. Zajedničkim snagama, EU i SAD mogu preuzeti vodstvo u razvoju strategija za rješavanje globalnih prijetnji i izazova. Slobodno transatlantsko tržište doprinijet će prihodima trgovine i povećanju rasta, stvarajući više radnih mjesta i prosperiteta za europske građane .

EPP pozdravlja tržišne pregovore s SAd-om dok god dogovor štiti visoke europske standarde i dok važni elementi europskog identiteta ostaju očuvani.

Page 20: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

UČINKOVITIJARAZVOJNAPOLITIKA

18 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

EU treba napraviti reformu svoje razvojne politike da bi poboljšala učinkovitost, odgovornost i održivost. Ta revidirana politika mora se temeljiti na načelima socijalnog tržišnog gospodarstva. Ljudska prava, borba protiv siromaštva i pružanje obrazovanja moraju biti ključni faktori u našoj razvojnoj politici.

Prijedlog

12

EPP želi razvojnu politiku koja je učinkovita, odgovorna, usmjerena na smanjenje siromaštva i utemeljena na načelima socijalnog tržišnog gospodarstva.

NAŠE JAMSTVO

Page 21: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

SVA NAŠA JAMSTVA

MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA I 19

Page 22: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

OdAKLE POTJEČEMO I KAMO IdEMO?• EPP vjeruje da je euro pouzdana

valuta koja osigurava političku stabilnost i čini nas konkurentnijima na međunarodnoj razini.

• EPP će provesti reformu financijskog tržišta tako da sve banke u EU-u slijede ista pravila te će "na globalnoj razini zagovarati bolji regulacijski okvir za financijska tržišta.

STVARANJE bOLJE EUROPE ZA SVE GRAđANE• EPP podržava Europsku uniju

koja se hvata u koštac s velikim izazovima zajedničkim snagama, ostavljajući manje izazove u sposobnim rukama država članica.

• EPP vjeruje u izgradnju otvorenije, reaktivnije i demokratskije Europe.

Od REfORME dO RASTA• EPP će stvoriti uvjete koji

idu u korist malim i srednjim poduzećima, obiteljskim poduzećima, start-up poduzećima, obrtnicima i poduzetnicima, uključujući financiranje istraživanja i razvoja, privatna ulaganja i dostupnije kreditiranje.

• EPP ulaže u obrazovanje, istraživanje i tehnologiju, kao put do inovacija, novih ideja, konkurentnog gospodarstva koje je ukorijenjeno u znanju i novim digitalnim uslugama.

IZGRAdNJA SOcIJALNOG TRžIŠNOG GOSPOdARSTVA KOJE SPAJA SLObOdU I SOLIdARNOST • EPP će uravnotežiti načela

slobode i solidarnosti. • EPP će biti prvakom tržišta energije

EU-a i ulagati u tehnologije s niskom razinom ugljika.

20 I MANIFEST EPP-A / IZBORI 22.-25. SVIBNJA

SVA NAŠA JAMSTVA

Page 23: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

KRETANJE EUROPLJANA UNUTAR EUROPE• EPP smatra da je mobilnost

apsolutno pravo koje pogoduje ljudima, tvrtkama i gospodarstvu: daje našim građanima slobodu rada kod kuće ili u inozemstvu.

KONTROLIRANJE IMIGRAcIJE U EUROPU KAO JAMSTVO UNUTARNJE SIGURNOSTI• EPP zahtijeva veću suradnju

država EU-a pri upravljanju granicama da bi se pokazala solidarnost s državama koje su na prvoj crti migracijskih tokova.

bORbA PROTIV ORGANI- ZIRANOG KRIMINALA• EPP će biti na čelu borbe protiv

terorizma i kriminala.

OSIGURAVANJE ZAŠTITE POdATAKA KAO LJUdSKO PRAVO• EPP obećava jačanje prava

građana na privatnost, štiteći osobne podatke.

PROMIcANJE MIRA I STAbILNOSTI U GLObALIZIRANOM SVIJETU• EPP će osnažiti europske vanjske,

sigurnosne i obrambene kapacitete, povećavajući sposobnost EU-a da djeluje u svijetu.

VEćA RAZbORITOST OKO PROŠIRENJA EU-A• EPP se zauzima za razumno

proširenje, pritom zadržavajući identitet EU-a i uzimajući u obzir njegov kapacitet integracije.

ŠIRENJE dEMOKRAcIJE I VLAdAVINE PRAVA U NAŠEM NEPOSREdNOM SUSJEdSTVU• EPP će raditi na tome da stvori

prosperitetno, demokratsko i stabilno susjedstvo.

IZGRAdNJA POVJERLJIVOG TRANSATLANTSKOG PARTNERSTVA• EPP pozdravlja tržišne pregovore

s SAD-om dok god dogovor štiti visoke europske standarde i dok važni elementi europskog identiteta ostaju očuvani.

UČINKOVITIJA RAZVOJNA POLITIKA• EPP želi razvojnu politiku koja je

učinkovita, odgovorna, usmjerena na smanjenje siromaštva i utemeljena na načelima socijalnog tržišnog gospodarstva.

Izdano uz financijsku potporu Europskog parlamenta.Izdavači :C. Kremer, K. Sasmatzoglou - EPP: Rue du Commerce 10, Brussels, B-1000.

Page 24: Zašto glasati za HDZ i Europsku pučku stranku?

JEAN-CLAUDE

Posjetite juncker.epp.eu

#withJuncker

ISKUSTVO. SOLIDARNOST. BUDUCNOST.

HR

- H

rvat

ski p

rije

vod

eng

lesk

og

ori

gin

ala.