of 1 /1
Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Centralna Izborna Komisija Central Election Commission PREVREMENI IZBORI ZA SKUPŠTINU REPUBLIKE KOSOVO 8 Jun 2014 OPERACIJA GLASANJA PUTEM POŠTE IZBORI 2014 Kako glasati: Na izborima za Skupštinu Republike Kosovo, birač može glasati samo za jednog političkog subjekta, koji se nalaze sa leve strane glasačkog listića, dok sa desne strane može da označi najviše pet kandidata datog subjekta. Na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org možete naći glasački listić i knjižicu sa imenima kandidata svakog političkog subjekta. Potpuna adresa CIK-a sledi: Centralna izborna komisija, Republika Kosovo, Glasanje van Kosova, Pošta br. 6, POŠTANSKI FAH 351, 10 000 Priština, Kosovo. CIK mora primiti glasački listić najkasnije do 6. juna 2014. SNAGA JE GLASAJTE! U VAŠIM RUKAMA Kako poslati nazad glasački paket: Ubacite popunjeni glasački listić u koverat tajnosti koji ste primili putem pošte ili u neki drugi prazan koverat i zatvorite ga. Ovime će se sačuvati tajnost vašeg glasa. Zatvoren koverat tajnosti i kopija jednog važećeg identifikacionog dokumenta ubacuju se u povratni koverat sa prethodno odštampanom adresom CIK-a ili u neki drugi koverat na koji se upisuje adresa CIK-a.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Centralna Izborna …...Kako glasati: Na izborima za Skupštinu Republike Kosovo, birač može glasati samo za jednog političkog subjekta, koji se nalaze

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Centralna Izborna …...Kako glasati: Na izborima za Skupštinu...

Page 1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Centralna Izborna …...Kako glasati: Na izborima za Skupštinu Republike Kosovo, birač može glasati samo za jednog političkog subjekta, koji se nalaze

Republika e KosovësRepublika Kosova - Republic of Kosovo

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Centralna Izborna KomisijaCentral Election Commission

PREVREMENI IZBORI ZA SKUPŠTINU REPUBLIKE KOSOVO

8 Jun 2014OPERACIJA GLASANJA PUTEM POŠTE

IZBORI 2014

Kako glasati:Na izborima za Skupštinu Republike Kosovo, birač može glasati samo za jednog političkog subjekta, koji se nalaze sa leve strane glasačkog listića, dok sa desne strane može da označi najviše pet kandidata datog subjekta.Na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org možete naći glasački listić i knjižicu sa imenima kandidata svakog političkog subjekta.

Potpuna adresa CIK-a sledi:Centralna izborna komisija, Republika Kosovo, Glasanje van Kosova, Pošta br. 6, POŠTANSKI FAH 351, 10 000 Priština, Kosovo. CIK mora primiti glasački listić najkasnije do 6. juna 2014.

SNAGA JE

GLASAJTE!U VAŠIM RUKAMA

Kako poslati nazad glasački paket:

• Ubacite popunjeni glasački listić u koverat tajnosti koji ste primili putem pošte ili u neki drugi prazan koverat i zatvorite ga. Ovime će se sačuvati tajnost vašeg glasa.

• Zatvoren koverat tajnosti i kopija jednog važećeg identifikacionog dokumenta ubacuju se u povratni koverat sa prethodno odštampanom adresom CIK-a ili u neki drugi koverat na koji se upisuje adresa CIK-a.