Transcript
Page 1: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

eksportfokus

0110

KUALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND ZAGREB ISTANBUL WARSZAWA VERDEN VENTER

EKSPORTEN STIGER TIL GOLFEN

Kronprins Frederiks nylige besøg i regionen satte yderligere skub på eksportmulighederne.

Side 34-35

Page 2: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

Der er et begrænset antal billetter til denne pris og betingelser vedr. rejseperiode kan forekomme.

JUNG

v.M

ATT/

Don

au

Austrian tilbyder nu attraktive priser på Business Class til Fjernøsten og Europa – fl yv f.eks. til Beijing for 16.550, Delhi for 15.005 og Bangkok for 16.590 kr. Desuden har vi lige nu 22 europæiske destinationer med specialpris på Business Class startende fra 6589 kr.

www.austrian.com

Page 3: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

0110

indhold

mød en eksportrådgiver 04

markedsnyt 08

Sidste nyt fra markederne i bl.a. Bangladesh,

Mexico og Italien.

dansk storoffensiv

i shanghai 24-33

Danmark sætter alt ind på at brande sig selv, når

Shanghai bliver hjemby for verdensudstillingen 2010.

Læs om brandingen af dansk velfærd,

erhvervsliv og nordisk livsstil.

royalt besøg sætter

fokus på golfen 34-35

Kronprinsen satte bl.a. fokus på Danmarks unikke

kompetencer inden for klimavenlige energier, da han

i januar besøgte landene i Golfen.

fremtiden er lysegrøn 36-37

Eksportrådet var med, da december måneds

klimakonference stod på sit højeste.

spørg og få globale svar 49

Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne

får svar om eksport.

Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning, møbler og fødevarer. Læs hvordan

den danske eksport til Oceanien nyder gavn af både Kronprinsesse Mary og operahuset i Sydney. Side 40-47.

TEMA: australien

Page 4: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

nr. 1/2010

eksportfokus udgives af

eksportrådet

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

Telefon: 33 92 00 00

ansvarshavende for eksportfokus

Louise Bang Jespersen

Chef for Innovations- og Partnerskabskontoret

Eksportrådet

abonnementsservice

PortoService Aps

[email protected]

Telefon: 96 44 45 08

annoncer

DG Media as

Telefon: 70 27 11 55

Telefax: 70 27 11 56

E-mail: [email protected]

www.dgmedia.dk

redaktion

Redaktør Charlotte Dahlsgaard

Anja Greve Solvang

Marianne Peters

Rikke Bech-Pedersen

E-mail: [email protected]

design produktion og tryk

Datagraf AS

Schultz Grafi sk

eksportrådets hjemmeside

www.eksportraadet.dk

Indholdet i Eksportfokus giver ikke nødvendigvis

udtryk for Udenrigsministeriets eller Eksportrådets

holdninger. Citat tilladt ved kildeangivelse.

ISNN 1601-4669

Kontrolleret oplag: 12.672

I perioden 1. januar – 30. juni 2008

Forsidefoto: Birgitte Godsk

Kontrolleret af

NYT OM NAVNE I EKSPORTRÅDET

mød en eksportrådgiver

Udenrigsministeriet, Eksportrådet, er repræsenteret cirka 90 steder verden over. Få en indi-

viduel samtale med en af dem i Danmark på følgende datoer:

februar 2010

22. – 26. Ukraine Michael Borg-Hansen

22. – 26. Chile Poul Erik Bligaard

marts 2010

2. – 5. Frankrig Marc Cassagnabère

4. – 5. Frankrig Anne Dorothea Bruun

8. – 12. Brasilien Niels Thomsen

15. – 26. Kazakhstan Bo Eske Nyhus

individuelle møder aftales hos:

Eksportrådet, Lis Nørskov Smidt, tlf: 33 92 14 79, [email protected]

Jesper Christensen, fuldmægtig i Handelspolitisk kontor, 26. oktober 2009

Jesper Kamp de Fønns, specialmedarbejder i Innovations- og Part-nerskabskontoret, 16. november 2009

Sune Kjeldsen, handelskommisær, Taipei, 1. november 2009

Anna Nilsson, fuldmægtig i Handelspolitisk kontor, 16. november 2009

Den fælles nordiske udstillings-platform, Nordic Lighthouse, udgør en unik mulighed for skandinavi-ske virksomheder, der ønsker at markedsføre sig via World EXPO 2010.

De nordiske repræsentationer i Shanghai og Nordisk Center ved Fudan Universite-

tet har samarbejdet om at tilbyde skan-dinaviske virksomheder og institutioner det fælles udstillingsvindue under World EXPO i Shanghai i perioden 27. april til 31. oktober 2010.

Formålet med Nordic Lighthouse er at skabe et kreativt miljø, hvor besøgende kan møde skandinavisk mode, design, arkitektur, kunst, mad, musik og meget mere – alt sammen under ét tag. Der er planlagt et omfattende program af udstil-linger, seminarer, koncerter, modeshows og lignende.

Den offi cielle åbning af Nordic Light-house fi nder sted den 27. april 2010, umiddelbart efter indvielsen af den offi -cielle danske EXPO pavillon med Den Lille Havfrue. Læs mere side 28-29.

Spot på dansk kultur under EXPO i Shanghai

Page 5: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

Sinatur konferencehoteller tilbyder

Dagsmøde fra kr. 595,-Konferencedøgn fra kr. 1.655,- Se mere på sinatur.dk

Vandkunsten 3 · 1467 København K · Tlf.: 3369 0038

Hotel SixtusTlf.: 6441 1999

SkarrildhusTlf.: 9719 6233

Hotel StorebæltTlf.: 6531 4002

Gl. AvernæsTlf.: 6373 7373

Hotel HaraldskærTlf.: 7649 6000

Hotel FrederiksdalTlf.: 4585 4333

Et ophold, der giver

dig inspiration langt

ind i hverdagen

Glæd både direktøren, økonomichefen

Glæd både direktøren, økonomichefen

og medarbejderne med et konference-

og medarbejderne med et konference-

ophold hos Sinatur. De lyse mødelokaler

ophold hos Sinatur. De lyse mødelokaler

med moderne faciliteter og udsigten til

med moderne faciliteter og udsigten til

den smukke natur giver grobund for

den smukke natur giver grobund for

masser af energi og nye ideer, som

masser af energi og nye ideer, som

fortsætter længe efter, at du er kommet

fortsætter længe efter, at du er kommet

hjem, hvor inspirationen vokser videre …

hjem, hvor inspirationen vokser videre …

9418_SIN_Eksportfokus_178x275.indd 1 27/01/10 15:48:48

Page 6: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

6

stadig store muligheder på verdens førende vækstmarked

Da Kina i 2008 var vært for de olympiske lege, var det en begiven-hed af stor symbolsk betydning, og mange så det som et udtryk for, at Riget i Midten nu for alvor indtrådte på verdensscenen.

De færreste uden for Kina er imidlertid klar over, at EXPO 2010 i

Shanghai blandt mange kinesere ses som en lige så stor begivenhed

som de olympiske lege. EXPO strækker sig over et halvt år, fra 1. maj

til 31. oktober, og i den periode regner organisationskomiteen med, at

over 70 mio. mennesker vil besøge udstillingen – næsten tre gange så

mange som ved den seneste EXPO i 2005 i Japan. Forventningen er,

at 66,5 mio. af de besøgende vil være kinesere, hvoraf størstedelen

kommer fra den middelklasse, der i disse år vokser frem med meget stor hastighed.

For det offi cielle Danmark og for danske virksomheder udgør EXPO derfor en helt unik mulig-hed for markedsføring over for både offentlige og private beslutningstagere i Kina. Samtidig åbner EXPO mulighed for at brande Danmark over for forbrugerne på det, som p.t. er verdens hurtigst voksende og interessante marked.

Danmark deltager sammen med godt 200 andre lande i den offi cielle EXPO-udstilling, og der er allerede betydelig opmærksomhed omkring den danske pavilion – ikke mindst fordi Den Lille Havfrue indgår som en prominent del af udstillingen.

Men EXPO i Shanghai er mere end den offi cielle udstilling. Med Nordic Lighthouse står Eks-portrådet i Kina i spidsen for en ekstraordinær satsning med det formål at sikre, at alle danske virksomheder kan drage nytte af den unikke mulighed for at markedsføre sig over for kineserne.

Essensen af Nordic Lighthouse er at præsentere en bred vifte af danske livsstilsprodukter direkte til de kinesiske EXPO-gæster. Det gælder produkter inden for mode og design, men også inden for andre områder som sundhed, fødevarer, it, energi og miljø. Samtidig supple-res udstillingen af danske produkter og design med udstillinger, koncerter og events. Nordic Lighthouse fi nder sted under hele EXPO-perioden og ligger i et af de travleste knudepunkter for rejsende til den offi cielle EXPO-udstilling.

Alt tyder på, at 2010 vil blive endnu et markant år i Kinas udvikling med EXPO som det abso-lutte omdrejningspunkt. I 2010 vil der desuden være positiv opmærksomhed om Danmark i Kina, fordi vi fejrer 60-året for etablering af diplomatiske relationer mellem Danmark og Folke-republikken. Fra Eksportrådets side arbejder vi hårdt på at sikre, at den voldsomme interesse, der er om EXPO i Kina, bliver omsat i konkrete muligheder for direkte synlighed og markedsfø-ring for danske virksomheder, som vil styrke sin tilstedeværelse på markedet.

Jeg håber, at artiklerne i denne udgave af Eksportfokus vil give mange lyst til at udnytte mulighederne, og håber at se mange læsere af Eksportfokus i Kina i det kommende år.

Jeppe Tranholm-MikkelsenDanmarks ambassadør i Kina

forord

Page 7: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

www.ekf.dk

Vi tager risikoen – du får dine penge

En hånd til dansk eksport

Med Eksportkaution kan EKF give en håndsrækning til danske eksportvirksomheder, som måske er gået forgæves andre steder. Ved at lade EKF kautionere får du mulighed for at holde fast i ordrer, du ellers risikerer at måtte sige nej til.

Page 8: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

8

markedsnyt

Interessen for grøn teknologi vinder stærkt frem i Atlanta, Georgia.

I Atlanta har mange private virksomheder fået øjnene op for de besparelser og miljø-rigtige løsninger, som nye teknologier kan byde på. Trods den stigende interesse er det amerikanske marked teknologimæssigt langt bagud i forhold til det europæiske – dette erkender man også i Atlanta.

I Atlanta forventes det, at amerikanske selskaber kan drage enorme fordele af uden-landsk ekspertise og teknologi. Havde man

i USA adgang til samme teknologi som fl ere europæiske lande allerede anvender, ville det have en massiv effekt på det amerikan-ske marked.

Af samme grund søger amerikanske sel-skaber europæiske partnere, som kan bringe viden og teknologi til USA. Dette er en inte-ressant mulighed eksempelvis for danske virksomheder for at træde ind på det ame-rikanske marked i samarbejde med en lokal aktør.

Har din virksomhed eller jeres produkt potentiale i det amerikanske Clean Tech-mar-

ked? Ring og forhør dig nærmere omkring mulighederne i Atlanta og USA ved Det Dan-ske Handelskontor i Atlanta, USA.

for yderligere information

kontakt venligst:

Det Danske Handelskontor i Atlanta

Telefon: +1 404 588 1588

E-mail: [email protected]

Web: www.dtcatlanta.um.dk

Atlanta is going GreenAmerikanske selskaber søger partnere, der kan bringe grøn teknologi til USA.

foto

: han

delsko

nto

ret i atlanta

Page 9: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

9

>markedsnyt

Bangladesh oplever for tiden den værste energikrise i landets historie. Udbuddet af energi ligger på omkring 3.700 megawatt – efterspørgslen har rundet 5.500 megawatt. Regeringen har sat energiproblemet højst på dagsordenen, og der er rigtigt mange mulig-heder for stort set alle typer af danske virk-somheder inden for energisektoren.

Bangladesh har trodset den internationale fi nansielle krise med en vækst på seks procent i 2009. Truslen mod økonomien kommer fra en hel anden front: mangel på elektricitet og dårlig udnyttelse af landets store gasreserver. Virksomheder skiftes i perioder til at holde luk-ket, og licenser til opstart af energitunge virk-somheder er så godt som umulige at opdrive, selv om udenlandske virksomheder står i kø for at etablere produktionsfaciliteter i verdens måske billigste produktionsland.

Regeringen har lovet at rette op på det vok-sende energiproblem og sætter nu foden på speederen. I slutningen af januar 2010 vil der blive afholdt såkaldte ’Road Show Conferen-ces’ i både New York og Singapore, hvor rege-ringen håber at tiltrække udenlandske inve-storer til energisektoren. Regeringens plan er, at mere end 3.500 megawatt skal tilføjes det hårdt prøvede netværk i løbet af de kom-mende fem år. Der skal satses stort på etable-ring af nye kraftværker og andre større anlæg. Uafhængige kilder har vurderet, at regeringen skal bruge 9,5 milliarder dollar for at få ener-giudbuddet til at matche efterspørgslen.

Muligheder for vedvarende energiDer ligger mange muligheder gemt i Bangla-desh også inden for miljørigtige energipro-jekter som solenergi, biogas og endda også vindenergi. Bangladesh står til at blive et af

de hårdest ramte lande af klimaændringer-ne, hvorfor mange donororganisationer står på spring med klimainvesteringer i landet. Eksempelvis har donorer placeret næsten 200 millioner dollar i fonde til udvikling af solenergiprojekter, over 50 millioner dollar i fonde til udvikling af biogas og cirka 100 mil-lioner dollar i en mere generel klimafond.

Vindenergi er en mere kompliceret sag i Bangladesh, men regeringen har annonceret, at en 100 megawatt vindpark skal etableres i den bengalske bugt i nærheden af landets næststørste by Chittagong. Vindmålinger er få og dårlige, men tyder dog på, at det kun er få steder omkring bugten, hvor vinden når en gennemsnitsfart på 5 m/s eller højere. Der er generelt brug for vindmøller, der kan drives ved lave vindstyrker og eventuelt i kombination med andre energiformer.

Potentialet for effektivisering af eksiste-rende kraftkilder er også enormt. En lokal analyse har vist, at et moderne gaskraft-værk vil kunne producere tæt på dobbelt så mange gigawatt i timen med den samme mængde gas som et af de eksisterende

værker i Bangladesh. Desværre eksisterer knowhow om effektivisering og udvikling af kraftværkerne kun i begrænset omfang i Bangladesh i dag.

Den danske ambassade i Bangladesh vil i 2010 sætte fokus på mulighederne for dan-ske virksomheder i energisektoren, og en større markedsanalyse af sektoren er under udarbejdelse. I begyndelsen af april planlæg-ges en erhvervsdelegation med udviklings-minister Ulla Tørnæs i spidsen. Besøget vil netop have fokus på energisektoren. Ønsker du allerede nu at vide mere om muligheder-ne i Bangladesh, kan programkoordinator Morten Siem Lynge ([email protected]) på den danske ambassade i Dhaka kontaktes.

Behov for milliardinvesteringer i Bangladeshs energisektor

En dansk erhvervsdelegation planlæg-ges til april at besøge Bangladesh med udviklingsminister Ulla Tørnæs i spid-sen. Et af målene er at se nærmere på energisektoren.

Mangel på vand, el og gas præger Bangladesh. Her ses en 11-årig pige på vej efter vand i byen Chittagong.

foto

: scanpix

Om megawatt:

MW eller megawatt er en måleenhed for

energi. Den bruges eksempelvis til at

angive vindmøllers energiproduktion. En

megawatt svarer til en million watt.

Page 10: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

10

markedsnyt

Tag med din virksomhed på Bio-Med 2010 – en international messe med fokus på bioteknologi og bio-medicin.

Videnskabsministeriet og den danske ambassade i Tel Aviv inviterer for fjerde år i træk danske virksomheder og for-skere til at deltage i BioMed 2010-kon-ferencen og på den fælles BioDenmark-stand i dagene 14.-16. juni 2010 i Tel Aviv, Israel.

BioMed 2010 er en international messe og konference med fokus på bio-teknologi og biomedicin. I 2009 tiltrak messen over 6.000 besøgende fra hele verden – heriblandt de mest anerkendte virksomhedsledere, førende forskere og akademikere og ventureinvestorer inden for bioteknologibranchen.

BioDenmark-standen bliver et udstil-lingsvindue for danske virksomheder, samt et uformelt møderum for network-ing. Ambassaden vil i den forbindelse bistå med kontakter i Israel. Derudover planlægges der besøg hos Israels føren-de forskningsinstitutioner inden for Life Science i forbindelse med BioMed 2010.

Prisen pr. virksomhed for deltagelse er kun 5.000 kr og dækker ud over de ovenstående tilbud også konferenceaf-giften.

for yderligere information

kontakt venligst:

www.ambtelaviv.um.dk

(under eksportrådgivning)

Danmarks Ambassade, Tel Aviv

Eksportrådgiver, Ms. Ilana Krasnik

Telefon: +972 (3) 608 5870

E-mail: [email protected]

Deltag i biotek-messe i Tel Aviv

� Sejl med ned ad Donau på landbrugs-seminar i Rumænien maj 2010.

Rumæniens gode muligheder for investerin-ger i landbrugesektoren skal udnyttes, der afholdes derfor seminar om mulighederne i det rumænske landbrug maj 2010. Semi-naret planlægges af den erhvervsdrivende fond SustainAgri, hvis mål er at markedsføre bæredygtige løsninger og know-how til land-brugssektoren.

SustainAgri har lang erfaring med rådgiv-ning, projektering, teknologi og fi nansiering. Seminaret vil inddrage førende lokale aktører inden for landbrugsindustrien for dermed at skabe et operationelt netværk til den rumæn-ske landbrugssektor. En del af seminaret vil

blive afholdt på en fl od-cruiser, der vil sejle på Donau gennem det rumænske landbrug til inspiration for deltagerne. Seminaret arrange-res i samarbejde med Eksportrådet.

for yderlig information

kontakt venligst:

www.sustainagri.com

Lasse Bork Schmidt

Tlf: +45 63 15 70 23

Danmarks Ambassade, Bukarest

Statskonsulent, Steen Steensen

Tlf.: +40 21 300 08 00 + 214

E-mail: [email protected]

Landbrugsseminar på fl oden Donau

foto

: scanpix

Donau har sit udløb I Sortehavet efter en sidste rejse gennem det østlige Rumænien. Her trives dyre- og

planteliv.

Page 11: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

11

>markedsnyt

Udforsk mulighederne på det mexican-ske marked for vandteknologi på eks-klusivt seminar i marts.

Mexico har for tiden stærkt fokus på at for-bedre sin vandforsyning. Vandrensning, kloaksystemer, drikkevand, vandingssyste-mer og den generelle infrastruktur i landet har høj prioritet politisk set, og der er stort behov for import af teknologi og know-how inden for området.

Hvem deltager?Derfor inviterer den danske ambassade i Mexico i samarbejde med Water Training & Consulting danske virksomheder til et vandseminar den 4.-5. marts 2010 i Mexico City. Projektansvarlige fra regeringen, sta-tens vandautoriteter og fi nansielle institut-ter vil på møderne informere om de forskel-lige muligheder, der eksisterer på markedet. Stats- og regionsoverhoveder vil præsentere de mest interessante vandprojekter i de 32 federale stater. Desuden deltager ledende virksomheder fra vandsektoren, der har kon-krete projekter i Mexico, og som leder efter partnere samt ny eller bedre teknologi.

Deltagelse af højtstående personer fra den mexicanske side sikres takket være deltagel-sen af HKH Prins Joachim og HKH Prinsesse Marie samt et stærkt partnerskab med CONA-GUA (Den nationale vandkommission) og PRO-MEXICO (søsterorganisation til Invest in Den-mark).

Eksportfremstødet er medfi nansieret af Eksportrådet.

for yderligere information

kontakt venligst:

The Danish Embassy, Mexico City

Uffe Thrane Hejlesen, Senior Export Advisor

Tlf.: +52 55 5255 3405, extension 114

E-mail: [email protected]

Sæt kryds i kalenderen:

Mexicansk/dansk vandseminar 2010

Manglen på rent vand i Mexico er ofte genstand for mediernes interesse. Nu vil politikerne handle.

Foto

: Po

lfoto

Page 12: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

12

markedsnyt

Brug for danske spilde-vandserfaringer i Oceanien

foto

: han

delsko

nto

ret i aucklan

d o

g am

bassaden

i canberra

Vandkvaliteten i både New Zealand og Australien er hastigt faldende.

Spildevand udgør langt den største affalds-strøm i Australien og New Zealand, og der er stor politisk fokus på at forbedre spilde-vandsudledning og spildevandskvalitet.

Handelskontorerne i Oceanien vil samle en gruppe af danske virksomheder inden for spildevandssek-toren i et såkaldt "cluster". Formålet er at præsen-tere de danske virksomheder og deres produkter for konsulenthuse, operatører og politiske aktører i New Zealand og Australien. De danske virksomheder vil hermed gennem handelskontorerne være til stede på markedet uden nødvendigvis at involvere en lokal distributør. Ud over dette er en række initiativer for industrien planlagt i form af erhvervsdelegationer og key note speakers fra Danmark.

Store investeringer i spildevandsløsningerInitiativet tages på baggrund af en undersøgelse, der har vist, at vandkvaliteten i både New Zealand og Australien er hastigt faldende. En øget udledning påvirker økosystemet, og derfor er der afsat mil-liardbeløb i begge lande til at forbedre vandforsy-ning, spildevand og stormvandsafl edning inden for de næste ti år. I New Zealand skal der bruges cirka 100 milliarder danske kroner og i Australien cirka 60 milliarder danske kroner. Beslutningstagerne i Ocea-nien har udtrykt klar interesse i at lære mere om de danske erfaringer med effektiv affalds- og spilde-vandshåndtering og anvendte danske teknologier på området. Sammen med de øgede budgetter for for-bedringer af affalds- og spildevandssektoren åbner dette gode muligheder for danske virksomheders eksport af teknologi og rådgivning til Oceanien.

for yderligere information

kontakt venligst:

Daniel Kampmann, eksportrådgiver,

Handelskontoret i Auckland

Email: [email protected]

Tlf.: +64 9 379 3119 eller

Lars-Christian Sørensen, eksportrådgiver,

Ambassaden i Canberra

Email: [email protected]

Tlf.: +61 2 6270 5303

Page 13: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,
Page 14: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

14

markedsnyt

Den italienske sektor for bioenergi har de seneste år gennemgået en rivende udvikling. Det giver mulighed for dan-ske virksomheder, der arbejder med området.

Det danske Generalkonsulat i Milano arran-gerer et bioenergi-event den 18. marts 2010 i Milano. Eventet afholdes med henblik på at etablere kontakt mellem danske og ita-lienske virksomheder, markedsføre danske virksomheder samt give de danske virksom-heder et indblik i udviklingen og fremtidsper-spektiverne i den italienske bioenergisektor.

For at fremme produktionen af vedvaren-de energi har den italienske regering i 2008 og 2009 indført et af verdens bedste incita-mentsprogrammer. Dette program består af faste afregningspriser og grønne certifi kater. Desuden forventes en investering i sekto-ren på 20 milliarder euro i løbet af de kom-mende ti år.

for yderligere information

kontakt venligst:

Det danske Generalkonsulat i Milano

Eksportrådgiver

Morten Kildahl Sørensen

Tlf.: +39 02 48 00 86 75

E-mail: [email protected]

Web: www.gkmilano.um.dk

Dansk bioenergifremstød i Milano

Foto

: Gen

eralkon

sulatet i M

ilano

Om bioenergi:

Energi som dannes ved forbrænding af

organisk materiale, som har "levet for ny-

ligt". Dette adskiller bioenergi fra fossile

brændstoffer, som stammer fra fl ere mil-

lioner år gammelt biologisk materiale.

Kilde: Wikipedia

I de kommende 10 år forventes

Italien at investere 20

milliarder euro på bioenergi.

I forlængelse af klimatopmødet, COP15, har den danske ambassade i Bruxelles bidraget til at udarbejde klimabudskaberne på Belgiens største byggemesse.

Når Belgiens største byggemesse Batibouw åbner dørene den 25. Februar 2010, bli-ver det bl.a. med et oplæg om fremtidens byggeri af Anders Bjerre fra Instituttet for Fremtidsforskning. I forlængelse heraf invi-terer den danske ambassade i Bruxelles til klimadebat, modereret af en BBC-jour-nalist, med deltagelse af COWI, Grund-fos, Rockwool og VELUX. Den belgiske

klima- og energiminister Paul Magnettes klimarådgiver vil også deltage i debatten. Formålet er at demonstrere, hvordan tekno-logierne til at nedbringe energiforbruget i bygninger allerede eksisterer.

Endvidere udstilles bæredygtige "best practise"-eksempler fra de pågældende fi r-maer og fra det dansk/belgiske arkitekt-fi rma JDS Architects. Vestas vil desuden opstille en række modelvindmøller.

Belgien er et attraktivt, uudnyttet og centralt placeret marked med 75 millioner potentielle forbrugere i en radius af 300 km fra Bruxelles. Det belgiske marked er specielt interessant for danske virksom-

heder inden for højteknologisk og bære-dygtigt byggeri. Belgien er et land med et nordeuropæisk klima og med et niveau for bæredygtighed i byggeriet som i Sydeuropa.

for yderligere information

kontakt venligst:

Danmarks Ambassade

Rue d'Arlon/Aarlenstraat 73

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tlf.: +32 (0)2 233 09 00

Fax.: +32 (0)2 233 09 32

E-mail: [email protected]

Grønt, dansk byggeri med på belgisk messe

Page 15: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

15

>markedsnyt

� Eksportrådet placerer en medarbejder i Region Sjælland.

� Det vil gøre erhvervslivets vej til ver-dens eksportmarkeder kortere og mere effektiv.

af charlotte dahlsgaard

Sjællandske virksomheder får nu bedre mulighed for at udnytte deres eksportmulig-heder og skabe vækst.

Det sker, når Eksportrådet under Uden-rigsministeriet fra medio 2010 placerer en medarbejder i øjenhøjde med de sjællandske virksomheder i Væksthus Sjælland. Formå-let er at give virksomhederne en mere direk-te adgang til Eksportrådets globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. En lignende ordning fi ndes allerede i Regi-on Midtjylland, hvor erfaringerne har været positive.

Direktør for Eksportrådet Anne Steffensen ser frem til samarbejdet og forventer, at det vil bidrage positivt til internationaliseringen af sjællandske virksomheder.

"Målet er at ruste virksomhederne til en mere målrettet eksportindsats," siger hun og fortsætter:

"Vi gør det simpelthen lettere for de sjæl-landske virksomheder at få adgang til den viden om eksport og internationalisering, som vores globale netværk af rådgivere ligger inde med. Vi skal kort og godt have fl ere af regio-nens virksomheder ud på verdensmarkeder-ne".

Tilbud skal skræddersyesMedarbejderen er endnu ikke ansat, men forventes at påbegynde arbejdet i Væksthus Sjælland hen over sommeren. En af opga-verne bliver at skræddersy udviklingsforløb for virksomhederne, der kombinerer både Væksthusets og Eksportrådets ydelser. Det kan for eksempel være i form af konferen-cer, gå-hjem-møder, rådgivning og besøg hos virksomheder.

Aftalen er fi nansieret i et fællesskab mel-lem Eksportrådet, Væksthus Sjælland, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Sjæl-land. Regionsrådsformand Steen Bach Niel-sen glæder sig over aftalen og siger:

"Sjællandske virksomheder får med afta-len mere hjælp til at komme ud på eksport-markederne. Med stigende globalisering er det vigtigt, at virksomhederne i regionen har udsyn og er i stand til at eksportere."

Formand for Væksthus Sjælland Hans Bar-lach mener, at det er en forudsætning for vækst i mange af regionens virksomheder, at produkterne bliver afsat uden for landets grænser.

"Virksomhederne i region Sjælland halter efter, når det kommer til eksport og generel internationalisering, og derfor er det ekstra glædeligt, at man så hurtigt har fået afta-len med regionen og Udenrigsministeriet på plads," siger Hans Barlach.

Aftalen er blevet til efter indstilling fra Vækstforum Sjælland. Projektet koster i alt 2,1 millioner kroner og er gældende i tre år.

Sjællandske virksomheder tættere på eksportmarkeder

Eksportrådets direktør Anne Stef-

fensen underskrev torsdag 21. jan.

2010 en treårig aftale med Regi-

on Sjællands formand Steen Bach

Nielsen (i midten) og formand for

Væksthus Sjælland, Hans Barlach

(t.v.). Aftalen sikrer de sjællandske

virksomheder kortere vej til eks-

portmarkederne.

Foto: Region Sjælland

Page 16: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

16

markedsnyt

Har du overvejet opkøb som en del af din strategi inden for internationa-lisering? Hvordan med fundraising? Kom til et seminar og bliv inspireret til nytænkning af specialister inden for området…

At vælge den forkerte forretningsstrate-gi kan være omkostningsfuldt og medføre væsentlige ressourcetab for små og mel-lemstore virksomheder. Det gælder om at se fl ere muligheder. En ny serviceydelse er derfor blevet udviklet af Eksportrådet i Frankrig i tæt samarbejde med førende eksterne eksperter. Du har mulighed for at deltage i præsentationen af denne ny ser-

viceydelse ved et heldagsarrangement i Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet, den 3. marts 2010 kl. 8.15.

De tre oplægsholdere; fi nansprofessor Monsieur Paliard, opkøbsspecialist Mon-sieur Albin Jourda og handelsattaché Marc Cassagnabère vil ud fra konkrete cases blandt andet belyse:

• Hvordan opkøb ofte kan være en mere oplagt løsning i forhold til andre interna-tionaliseringer

• Hvordan Eksportrådet kan hjælpe dit fi rma globalt med at fi nde relevante opkøbsemner

• Hvordan den rigtige forretningsmodel kan hjælpe med at rejse kapital

Sidst på eftermiddagen vil der være åbent for diskussion, og du vil også få mulighed for at mødes individuelt med de enkelte eksperter og rådgivere.

tilmelding og yderligere

information:

Handelsattaché Marc Cassagnabère

Tlf.:+33 (0)1 4431 2125

E-mail: [email protected]

Tilmeldingsfrist:

mandag den 24. februar 2010

Gratis seminar om opkøb og fundraising

Den nye slovenske energiplan giver gode muligheder for danske cleantech-virksomheder.

Ifølge en ny energilov skal de slovenske kom-muner i fremtiden vælge fjernvarmeløsninger baseret på vedvarende energi. Som et incita-ment til at tænke energieffektivt vil offentlige institutioner få udbetalt bonus svarende til energibesparelsen.Det er blot et af i alt 30 tiltag, som den slo-venske regering for nylig har vedtaget for at sikre landets energieffektivitet.

Energiplanen forventes at koste op mod én milliard euro og skal bl.a. investeres i støtteordninger til private og virksomheder, der investerer i energieffektivitet i form af

udskiftning af vinduer, tage, radiatorer m.m. Interesserede danske virksomheder kan hen-vende sig til ambassaden i Ljubljana.

for yderligere information

kontakt venligst:

Bogdan Sovinc, Project Manager

Den danske ambassade, Ljubljana

EuroCenter

Tivolska 48

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Tlf: (+ 386) 1 438 0815

E-mail: [email protected]

www.ambljubljana.um.dk

Slovenien:

Efterspørgsel på grøn teknologi

For danske virksomheder med cleantech-speciale er der gode muligheder i Slovenien.

Page 17: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

17

markedsnyt >

Foto

: Ch

arlotte D

ahlsg

aard

Med både engelsk, urdu, hundi og punjabi på det sproglige

menukort er Faisel Mushtaq Butt på hjemmebane som de

danske virksomheders repræsentant i det vestlige Indien.

af charlotte dahlsgaard

"Måske er jeg en mønsterbryder. Det ved jeg ikke. Jeg betragter mig

selv som et dansk emigrantbarn, og den ballast er et aktiv, som jeg

kan bruge nu."

Sådan sagde 34-årige Faisel Mushtaq Butt, da han blev intervie-

wet af Berlingske Tidende før åbningen af Udenrigsministeriets nye

handelskontor i Ahmedabad i delstaten Gujaret i Indien.

Faisel Butt skal som leder af det nye kontor hjælpe danske virk-

somheder med interesser i Indien. At han er opvokset i Danmark med

pakistanske forældre giver ham et forspring på det indiske marked,

blandt andet fordi han mestrer de sprog, der tales i regionen. Gujaret

er en af de mest erhvervsvenlige delstater i Indien og en af dem med

størst økonomisk vækst, så Faisel Butt har store forventninger.

"Der er næppe nogen tvivl om, at Ahmedabad er den kommen-

de metropol i Indien. Ministeren for delstaten har en politisk vilje

til at gøre stedet attraktivt for udenlandske virksomheder, og byens

vækstrater brager frem. For mig at se er Gujaret stedet, hvis danske

virksomheder skal have produceret varer i udlandet. Infrastrukturen

er god, og placeringen i forhold til Kina og Shanghai er lige i øjet,"

siger Faisel Butt.

Faisel Butt er uddannet cand.merc. fra CBS og kommer fra en stil-

ling inden for Investment Banking fra Carnegie Bank og Danske Mar-

kets, Denmark. Han kontaktes på [email protected].

Ifølge lederen af Eks-

portrådets nye kontor

i det vestlige Indien er

Ahmedabad Indiens

kommende metropol.

Byen har ni havne og et

net af motorveje, som

giver adgang til Nord-

indien.

Ny handelschef på plads i Ahmedabad

Meet the world‘s best

up to dateInternationale fag- og publikumsmesser

Datoer i Düsseldorf 2010

** Kun adgang for fagfolk med dokumentation1) Fagbesøgs- og mediedag® Registreret varemærke

Status 01-2010

Forum for verdensmarked og professionelle kontakter.Det samlede program for vores fem kompetence-områder finder De på: messe-duesseldorf.de

2Kompetence-områdehandel, hånd-værk og service

5Kompetence-områdefritid

Kompetence-områdemedicin og sundhed3

Kompetence-områdemode og livsstil4Kompetence-område maskiner, anlæg og udstyr

441

Intermess ApSRådhusvej 2DK-2920 CharlottenlundTel: +45 45 50 56 55Fax +45 45 50 50 [email protected]

METAV 23.02.–27.02. www.metav.de

EMV 09.03.–11.03. www.e-emv.de

Tube® 12.04.–16.04. www.tube.de

wire® 12.04.–16.04. www.wire.de

glasstec® 28.09.–01.10. www.glasstec.de

solarpeq 28.09.–01.10. www.solarpeq.de

K 27.10.–03.11. www.k-online.de

Valve World Expo 30.11.–02.12. www.valveworldexpo.com

ElectronicPartner (forår)** 19.02.–21.02. www.EP-netshop.de

EuroCIS 02.03.–04.03. www.eurocis.com

ProWein®** 21.03.–23.03. www.prowein.de

BEFA** 13.05.–15.05. www.befa2010.de

IAM 03.09.–05.09. www.iam-online.de

InterCool 12.09.–15.09. www.intercool.de

InterMeat 12.09.–15.09. www.intermeat.de

InterMopro 12.09.–15.09. www.intermopro.de

hogatec 12.09.–15.09. www.hogatec.de

INFODENTAL® 01.10.–02.10. www.infodental-duesseldorf.de

REHACARE® 06.10.–09.10. www.rehacare.de

COMPAMED® 17.11.–19.11. www.compamed.de

MEDICA® 17.11.–20.11. www.medica.de

CPD** 07.02.–09.02. www.cpd.de

GDS (forår)®** 12.03.–14.03. www.gds-online.com

Global Shoes forår** 12.03.–14.03. www.globalshoes-online.com

BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF®** 26.03.–28.03. www.beauty.de

TOP HAIR INTERNATIONAL® 27.03.–29.03. www.top-hair-international.de

CPD** 25.07.–27.07. www.cpd.de

GDS (efterår)®** 10.09.–12.09. www.gds-online.com

Global Shoes efterår** 10.09.–12.09. www.globalshoes-online.com

boot – Düsseldorf 23.01.–31.01. www.boot.de

antique & kunstmesse düsseldorf 02.02.–07.02. www.AKduesseldorf.de

CARAVAN SALON DÜSSELDORF 27.1)08.–05.09. www.caravan-salon.de

TourNatur 03.09.–05.09. www.tournatur.com

Page 18: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

18

markedsnyt

Endnu et fl ot år for vindenergiindustrien i Italien

foto

: eksportråd

et, italien

Der blæser milde vinde på danske

virksomheder med interesse i italiensk vindenergi.

Italien sætter ny rekord med installa-tionerne af vindenergi i 2009.

Danske virksomheder inden for vindenergi-sektoren har et godt omdømme i Italien, og mange er allerede aktive på markedet, som har nogle af Europas højeste afregningspri-ser på vindenergi og herved byder på gode indtjeningsmuligheder.

Vindenergien i Italien kommer i år til at dække 2,1 pct. af landets samlede elforbrug, og det er rekord. Der er tale om en årlig vækst i sektoren på mere end 30 procent, en fl ot stigning set i lyset af den økonomi-ske krise.

Med udviklingen på området det seneste år er Italien det tredjestørste marked i Euro-pa og det sjettestørste i verden for produk-

tion af energi fra vindkraft. I et klimaperspek-tiv er der tale om en CO2-besparelse på 4,7 mio. tons, som ville være blevet udledt, hvis energien skulle have været produceret ved brug af fossile brændstoffer.

for yderligere information

kontakt venligst:

Eksportrådet, Italien

Eksportrådgiver for miljø og energi

Morten Kildahl Sørensen

Tlf.: +39 02 48 00 86 75

E-mail: [email protected]

Det danske generalkonsulat i São Paulo deltager for 17. gang med en stand på en af verdens største mes-ser for sundhedssektoren.

Messen Hospitalar afholdes i São Paulo, fra den 25. til den 28. maj 2010. På gene-ralkonsulatets stand vil en række danske virksomheder udstille deres produkter og services.

Hospitalar er den mest omfattende og specialiserede messe af sin art i hele Latinamerika. Messen spænder over alt fra banebrydende medicinsk teknologi til

udstyr af mere simpel karakter; alt sammen udbudt i mange forskellige pris- og kvali-tetsniveauer.

Ledende i LatinamerikaHospitalar har allerede opnået status som et ledende udstillingsvindue for ny tek-nologi og repræsenterer derved en oplagt mulighed for at lære om nye produkter samt se på services til at opdatere hospi-taler, klinikker og laboratorier. Messen er interessant for danske virksomheder, fordi netop danske virksomheder kan levere de innovative og nyskabende high-end pro-

dukter, som er så efterspurgte på det brasi-lianske marked.

I 2009 steg antallet af såvel udstillere som besøgende med 13 pct. besøgende fra 60 forskellige lande.

for yderligere information

kontakt venligst:

Dieter Böhnke

Tlf.: +55 11 2127 0758

E-mail: [email protected]

www.gksaopaulo.um.dk

Hospitalar – den vigtigste messe for sundhedssektoren i Latinamerika

Page 19: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

19

>markedsnyt

Massiv investering i chilensk lakseindustri

foto

: ambassad

en i san

tiago

Den chilenske lakseindustri er en af de bærende

industrier i Chile. Sidste år løb den samlede eksport

– problemerne til trods – sig op i 12,5 millarder kr.

Sealand Aguaculture investerer 55 millioner kroner i den chilenske lakse industri.

Den chilenske lakseindustri har i de sene-ste år været kriseramt på grund af virus (ISA) og almindelig økonomisk afmatning. Men nu ser det ud til, at udviklingen er ved at vende.

Sealand Aguaculture underskrev for nylig en aftale med chilenske Salmones Itata, der betyder, at den danske virksom-hed fordobler den årlige produktion af smolt til fi skeopdræt fra seks til 12 mil-lioner.

Aftalen medfører, at Sealand Aguacultu-re investerer store summer i lakseindustri-en, i første omgang 55 millioner kroner, og Salmones Itata forpligter sig til at aftage hele produktionen. Investeringen kommer samtidig med, at landets generelle vækst i november 2009 var på 3,1 procent, og der spås pæn fremgang i lakseindustrien.

for yderligere information

kontakt venligst:

Poul Erik Bligaard i handelsafdelingen på

ambassaden i Santiago kontaktes på

[email protected] eller via ambassaden.

Ambassaden i Santiago

Jacques Cazotte 5531

Vitacura, Santiago

Chile

Tlf.: +56 (2) 941 5100

Fax: +56 (2) 218 1736

E-mail: [email protected]

Fremstød i England for underleverandører til forsvarsindustrienI samarbejde med ambassaden i London arrangerer brancheorganisationen Cen-sec, som er et netværk af virksomheder, der udveksler viden og informationer om bl.a. for-svarsindustrien, et fælles fremstød rettet mod den britiske forsvarsindustri. Fremstødet fore-går i foråret 2010 og består af en række fælles og individuelle b2b-møder hos udvalgte leve-randører i den britiske forsvarsindustri.

for yderligere oplysninger

kontakt venligst:

Per Kaag Andersen

Sector Expert, London

E-mail: [email protected]

Tlf.: direct +44 207 333 0224

Danish Embassy, London

55 Sloane Street / SW1X 9SR London

Tlf.: +44 (0) 20 7333 0200

www.danishtrade.co.uk

Biotech-konference i LondonPå syvende år arrangerer den danske ambas-sade i London den såkaldte Anglonordic Bio-tech Conference 15. april 2010 i London. Kon-ferencen er arrangeret i samarbejde med blandt andre Swedish Trade Council, Innovati-on Norway, UK Trade and Invest og Atlas Ven-ture. Konferencen består af tre sideløbende aktiviteter: konferenceprogram, b2b-møder og investment pitches. Konferencen er åben for investorer, biotek- og medicinalselskaber.

for yderligere information se

www.anglonordicbiotech.com eller

kontakt venligst:

Per Kaag Andersen

Sector Expert, London

E-mail: [email protected]

Tlf.: direct +44 207 333 0224

Danish Embassy, London

55 Sloane Street / SW1X 9SR London

Tlf.: +44 (0) 20 7333 0200

www.danishtrade.co.uk

Dansk kultur udstilles i VestkinaDansk kultur promoveres i forbindelse med 5-årsdagen for oprettelse af handelskonsula-tet i Chongqing. Det sker med "Danish Week" fra 7.-12. juni 2010 i anledning af Danmarks grundlovsdag. Danish Week vil promovere dansk kultur i Vestkina gennem udstillinger og events rundt omkring i Chongqing. Formålet er at præsentere Vestkina og Chongqing for fi lo-sofi en og historien bag dansk kultur. Virksom-heder er velkomne til at indgå i dette projekt.

for yderligere information,

kontakt venligst:

Sabine Allart Espensen

E-mail: [email protected]

Commercial Assistant – TCD China

Tlf.: direct +86 (23) 6383 6008

Tlf.: mobile +86 151 2335 5414

Danish Trade Commission, Chongqing

Metropolitan Tower 31/F # 1

400010 Chongqing

Tlf.: +86 (23) 6372 6600

+86 (23) 6372 5284

www.eksporttilkina.dk

Få seneste nyt om eksport til det tidligere SovjetHandelsrådgivere fra Rusland, Ukraine og Kasakhstan præsenterer det seneste nye fra eksportmarkederne i det tidli-gere Sovjetunionen.

Det sker den 16. marts 2010 i Århus og igen den 18. marts 2010 i Roskilde. Der vil være fokus på forskelle og lig-heder, fremtidsudsigter samt nye mar-kedsmuligheder i efterkriseperioden. Der vil desuden være mulighed for indi-viduelle møder med handelsrådgiverne.

Tilmelding for Århus såvel som Ros-kilde sker ved fremsendelse af mail til bonyhu@um.dk. Forfatter Leif Davidsen er gæstetaler ved arrangementet.

Page 20: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

20

nyt fra eksportrådet

� "Hellere gratis end billig", lyder det fra Eksportrådet, som fra i år giver din virksomhed mere gratis hjælp til eks-port.

� En af de nye services er en hotline, der giver svar på alle spørgsmål om eks-port.

af charlotte dahlsgaard

Eksportrådet intensiverer nu den gratis hjælp til danske virksomheder. Det sker for at nå fl ere kunder og for at give virksomheder-ne en smagsprøve på, hvad de kan forven-te, hvis de indgår i et mere længerevarende samarbejde med Eksportrådet. En ny hotli-ne, gratis rådgivning om toldspørgsmål samt gratis hjælp til at analysere din virksomheds internationale profi l er en del af pakken, der introduceres allerede fra i år.

"Vi ønsker at nå endnu fl ere kunder, end vi gør nu. Det skal blandt andet gøres via fl ere gratis serviceydelser. Gratisydelserne skal være vores visitkort, og af så høj en kva-litet, at kunderne får lyst til at komme tilbage efter mere. Derfor vil vi løbende måle på til-fredsheden," siger souschef i Innovations- og Partnerskabskontoret under Eksportrå-det, Karen Eva Abrahamsen.

Et af de nye tiltag er en hotline, hvor virk-somhederne har mulighed for at komme hurtigt og direkte i forbindelse med Ekspor-trådet. I hotlinen kan man få svar på alle spørgsmål om eksport lige fra muligheder-ne på specifi kke markeder over tilskudsmu-ligheder til konkrete problemstillinger. Kan hotline-medarbejderen ikke svare, kan der henvises direkte til den relevante ekspert-viden hos en af Eksportrådets rådgivere på Danmarks mange ambassader, generalkon-sulater og handelskontorer rundt omkring i verden.

"Eksportrådet er repræsenteret over 100 steder globalt og i mange forskellige tidszo-ner. Med én fælles indgang bliver det nem-mere for virksomhederne at komme i kon-takt med os, når det passer dem. De kan også e-maile os og få svar på deres eksport-spørgsmål inden for 1-2 arbejdsdage," siger Karen Eva Lind Abrahamsen.

Få styr på toldsatsenEt andet tiltag er, at de første tre timers råd-givning om toldteknik er vederlagsfri. Eks-portrådets toldenhed yder hvert år rådgiv-ning til mellem 3.500 – 4.000 kunder, der enten skal i gang på et konkret marked eller allerede har eksport til en lang række mar-

keder. Virksomhedernes henvendelser dre-jer sig om alt fra at få styr på toldsatsen på lædersko i Lima til vejledning om, hvordan man udfylder forskellige tolddokumenter.

Et it-baseret værktøj, der analyserer din virksomheds internationale profi l, hører også til blandt de nye gratis tilbud. Analyseværk-tøjet hedder Globalize og analyserer din virk-somheds internationale profi l – dens udfor-dringer, styrker og svagheder, når det gælder afsætning af varer og ydelser på verdens-markedet. Brugere af Globalize vil også have mulighed for et besøg af en eksportrådgi-ver med henblik på en opfølgningssamtale. Sidst, men ikke mindst vil Eksportrådet over-alt i verden fremover gratis henvise til lokale advokater, oversættere, revisorer og banker, alt sammen med det formål at gøre det nem-mere for den enkelte virksomhed at vokse internationalt.

Mere eksporthjælp bliver gratis

"Gratisydelserne skal være vores visitkort, og af så

høj en kvalitet, at kunderne får lyst til at komme til-

bage efter mere," siger souschef i Innovations- og

Partnerskabskontoret under Eksportrådet, Karen

Eva Abrahamsen.

EKSPORTRÅDET HAR FÅET NYT NAVN

Danmarks Eksportråd (D.E.) har per 1. januar 2010 ændret navn til det mere mundrette

Eksportrådet. En analyse af en række virksomheders opfattelse af navnet viste, at selv erfarne

kunder havde svært ved at huske navnet Danmarks Eksportråd. Til gengæld var det nemt at

huske Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet blev associeret med værdier som troværdig-

hed, soliditet og seriøsitet. Derfor er det besluttet, at Udenrigsministeriet fremover skal være

såkaldt masterbrand, og at Eksportrådet (The Trade Council i udlandet) og Invest in Denmark

bruges som subbrand.

Page 21: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

21

EKSPORTRÅDETSGLOBALE TILSTEDEVÆRELSE

Algier

Ankara

Athen

Bagdad

Bangkok

Beijing

Beograd

Berlin

Bern

B ili

Bruxelles

Budapest

Buenos Aires

Bukarest

Canberra

Damaskus

Dublin

Haag

Hanoi

Helsingfors

Jakarta

K i

Kuala Lumpur

Lissabon

Ljubljana

London

Luxembourg

Madrid

Mexico

Moskva

New Delhi

Oslo

Ottawa

P i

Reykjavik

Riga

Riyadh

Rom

Santiago

Sarajevo

Seoul

Singapore

Sofia

S kh l

Amman

Beirut

Rabat

Teheran

Tel Aviv

Tirana

Tokyo

Vilnius

Warszawa

Washington

Wien

Zagreb

ambassader generalkonsulater

Guangzhou

Hamborg

Hongkong

Milano

München

New York

São Paulo

Shanghai

Sankt Petersborg

Almaty

Atlanta

Auckland

Bangalore

Barcelona

Chicago

Chongqing

Dubai

Istanbul

Kuwait

Los Angeles

Montreal

Silicon Valley

Sydney

Taipei

Toronto

handelskontorer

Ahmedabad

Yekaterinburg

Pretoria

EKSPORTRÅDETSGLOBALE TILSTEDEVÆRELSE

Algier

Ankara

Athen

Bagdad

Bangkok

Beijing

Beograd

Berlin

Bern

Brasilia

Bratislava

Bruxelles

Budapest

Buenos Aires

Bukarest

Canberra

Damaskus

Dublin

Haag

Hanoi

Helsingfors

Jakarta

Kairo

Kiev

Kuala Lumpur

Lissabon

Ljubljana

London

Luxembourg

Madrid

Mexico

Moskva

New Delhi

Oslo

Ottawa

Paris

Prag

Reykjavik

Riga

Riyadh

Rom

Santiago

Sarajevo

Seoul

Singapore

Sofia

Stockholm

Amman

Beirut

Rabat

Tallinn

Teheran

Tel Aviv

Tirana

Tokyo

Vilnius

Warszawa

Washington

Wien

Zagreb

ambassader

Pretoria generalkonsulater

Guangzhou

Hamborg

Hongkong

Milano

München

New York

São Paulo

Shanghai

Sankt Petersborg

Almaty

Atlanta

Auckland

Bangalore

Barcelona

Chicago

Chongqing

Dubai

Istanbul

Kuwait

Los Angeles

Montreal

Silicon Valley

Sydney

Taipei

Toronto

handelskontorer

Ahmedabad

Yekaterinburg

NYE GRATIS TILTAG

• Hotline – svar på alle eksportrelaterede spørgsmål om eksempel-

vis eksportmuligheder, tilskudsmuligheder og konkrete problem-

stillinger: Tlf.: 33 92 05 00 hver dag fra 9-12:30 samt fra 13-16.

• Brevkasse – ’Spørg Eksportrådet – og få globale svar’, brevkasse

introduceret i Eksportfokus. Skriv til [email protected] og få

ekspertsvar om eksportspørgsmål.

• Told og eksportteknisk rådgivning – de første tre timers rådgiv-

ning er gratis.

• Gratis strategisk sparring – Globalize er et it-baseret analyse-

værktøj, der giver et struktureret overblik over din virksomheds

internationaliseringsstrategi. I forlængelse heraf er der mulighed

for et gratis opfølgningsmøde med en eksportrådgiver.

• Du kan læse mere om Eksportrådets gratisydelser på hjemme-

siden eksportraadet.dk under Gratis hjælp.

DET FÅR DU GRATIS I FORVEJEN

• Eksportfokus – nærværende magasin, der bringer nyheder og bag-

grund om dansk eksport globalt. Distribueres seks gange om året.

• Udvalgte nyhedsbreve og information om markedsmuligheder,

bl.a. på www.eksportraadet.dk.

• Selvtestværktøj, der afdækker din virksomheds eksportparathed.

• Nedbrydning af handelsbarrierer – hvis du møder handelspolitiske

barrierer ude i verden, kan du få hjælp til at få dem fjernet.

• Mulighed for deltagelse i netværk for små og mellemstore virk-

somheder.

Briefi nger/konferencer

• Eksportkonsultationer, individuelle møder, hvor du får gode råd

om eksportmuligheder af en eksportrådgiver.

Page 22: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

global match

� Danske virksomheder står på spring for at indtage nye markeder.

� Det stod klart, da et rekordstort antal virksomheder for nylig deltog i Eksport- rådets Global Match dag, der bød på dugfrisk viden om markedsmuligheder fra hele verden.

af anja solvang

Der var fuldt hus i Væksthus Midtjylland, da Eksportrådet 13. januar 2010 slog dørene op til netværksarrangementet Global Match, som for første gang blev afholdt i Jylland. Godt 280 erhvervsledere fra hele landet var til stede, og det er en stigning på 40 procent i forhold til sidste år.

Chefen for Eksportrådet, Jarl Frijs-Madsen, indledte dagen med at konstatere, at det store fremmøde vidner om, at danske virksomheder er parate til at komme ud på nye markeder:

"Der er tegn på bedring. Vi er på vej ud af krisen – ikke med et tigerspring, men nær-mere med en fart som en mellemting mellem en tigerunge og en fuldvoksen skildpadde. Det går langsomt, men det går trods alt frem-ad," sagde Jarl Frijs-Madsen fra talerstolen.

Han pegede dog på, at konkurrencen vil blive benhård, men at mulighederne er til stede ude på eksportmarkederne.

"Eksportrådet peger løbende på de mulig-heder, som danske virksomheder kan udnyt-te. Det er derfor, vi er her i dag," sagde han.

Programmet for Global Match bød på mar-kedsorienteringer fra Tyskland og Indien og efterfølgende networking med de over 60 han-delschefer fra hele verden, der stod parate med hjælp til at kickstarte virksomhedernes eksport.

Indien tordner af stedIndien er et af de vækstmarkeder, man i fremtiden skal holde skarpt øje med. Det gælder om at komme med om bord, inden

løbet er kørt, kunne handelschef, Faisel Butt, fra det nye handelskontor i Ahmedabad kon-statere. Mens resten af verden har været dybt påvirket af den økonomiske krise, har Indien formået at bevare en vækst på over fem procent i 2009. Og forventningerne til 2010 er en vækst på 6,5 procent. Områder som pharma, bioteknologi, sundhed, it og turisme vil i de næste år vokse betydeligt, og danske virksomheder har mulighed for at gøre sig gældende, lød det fra Faisel Butt.

For dyrt at venteIkke uventet sværmede mange erhvervsfolk ved det efterfølgende netværksarrangement om cafebordet, hvor de tre handelschefer fra Indien stod klar.

To af de erhvervsfolk, der stod i kø til en uformel snak med Faisel Butt, kommer fra fi rmaet DST Degreez, som laver affedtnings-middel til metalindustrien.

"Vi kom egentlig til Global Match for at få en briefi ng om det tyske marked, som udgør det største marked for os i dag. Vores fokus har indtil nu været på det europæiske mar-ked, men vi har også været sultne på det indi-ske marked," sagde direktør Jacob Funk, der regner med, at virksomheden DST Degreez er i gang på det indiske marked inden for et halvt år.

"Det kan jo vise sig, at være for dyrt at vente," supplerede Henrik Lebeck, salgs- og marketingschef i DST Degreez.

Nærmarkederne op i gearPå nærmarkederne Norge, Sverige og Tysk-land var der særlig run på. Den tyske vækst-motor kører igen – om end i lavt gear, for-talte handelschef Merete Juhl Svendsen i sit indlæg. Og forventningerne er op til to pro-cents årlig økonomisk vækst i 2010 og 2011. Specielt inden for områder som cleantech, pharma, medicin og fødevarer forudså han-delschef Merete Juhl Svendsen, at danske eksportvirksomheder har gode muligheder.

Efter et år med et historisk fald i ekspor-ten, forventes der nu vækst i 2010.

"Udsigten for 2010 er lidt mere positiv. Vi forventer en vækst i eksporten på syv procent. Men der er lang vej endnu, førend vi indhenter det tabte fra 2009," sagde Jarl Frijs-Madsen.

Virksomheder i kø for gode eksportråd

VI ER PÅ VEJ UD AF KRISEN – IKKE MED ET TIGERSPRING, MEN NÆRMERE MED EN

FART SOM EN MELLEMTING MELLEM EN TIGERUN-GE OG EN FULDVOKSEN SKILDPADDE.

40 procent fl ere virksomheder end sidste år mødte frem til Global Match i Væksthus Midtjylland, der indled-

tes af chef for Eksportrådet Jarl Frijs-Madsen.

Page 23: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

WWW.ICELANDAIR.DK

Den naturligevej til Nordamerika er via Island

I Venlig og professionel service

I Op til 28 ugentlige afgange til Island

I Op til 37 ugentlige afgange til Nordamerika

I Tre kabineklasser: Saga Class, Economy Comfort og Economy

I Komfortable lædersæder i hele kabinen

I Masser af benplads

I Individuelt underholdningssystem

I Nemt flyskift og kort transittid

I Lille, moderne og overskuelig lufhavn i Keflavik

I Blandt Europas mest præcise flyselskaber

+ Bestil din rejse på www.icelandair.dk eller hos dit rejsebureau

SEATTLE

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

HALIFAXBOSTONNEW YORK

TORONTO

ORLANDO

ICELAND

REYKJAVIK

HELSINKI

TRONDHEIM STOCKHOLM

OSLOBERGEN

STAVANGER COPENHAGENBERLIN

FRANKFURTAMSTERDAM MUNICH

DÜSSELDORF

MILANPARIS

BARCELONA

MADRID

MANCHESTERLONDON

BRUSSELSGLASGOW

Page 24: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

24

expo 2010

Selvom det stadig kun er et metalskelet på fl ere tusind ton, så begynder den danske pavillon at tage form som det imponerende byggeri, der skal stå færdig om få måneder. Der er fra dansk side lagt en større mængde tid, kræfter og penge i Shanghai-verdensud-stillingen end ved nogen tidligere verdens-udstilling. Et godt samarbejde med Kina i de kommende år er afgørende for dansk øko-nomi.

"Kina er allerede et centralt samarbejds-land for Danmark og vil blive det i endnu højere grad fremover. Og ikke kun som eks-portmarked. Flere og fl ere danske virksom-heder vælger at producere her, sælge her og udvikle produkter her," siger den danske ambassadør i Kina Jeppe Tranholm-Mikkel-sen.

Han ser den danske pavillon som en ene-stående mulighed for både at markedsføre Danmark i den almene kinesiske befolkning og samtidig skabe kontakter til offentlige kinesiske beslutningstagere.

"Begge dele er vigtigt. Vi skal både for-søge at brande Danmark og fremme dansk erhvervsliv."

Beundrer DanmarkH.C. Andersen er det første, kineserne tæn-ker på, når snakken falder på Danmark, men Danmark er også kendt for andet. Nemlig som symbolet på et land, hvor miljøvenlige løsninger er integreret med den industriel-le udvikling. I Kina er forureningen vokset i samme hast som den økonomiske udvikling – blandt andet symboliseret ved værtsbyen Shanghai, som er blandt verdens mest for-urenede byer. Derfor har Kina et akut behov for bæredygtige løsninger, hvis ikke de kli-mamæssige problemer skal spænde ben for landets lovende fremtid.

"Kineserne kender Danmark som et land, der går forrest i forhold til bæredygtige, energirigtige løsninger. Det giver selvfølgelig også dansk erhvervsliv muligheder inden for grøn teknologi i Kina, da vi på dette områ-

de har en masse knowhow, som kan danne basis for dansk-kinesisk samarbejde," siger Jeppe Tranholm-Mikkelsen.

Han mener, at arkitekturen og ideerne omkring den danske pavillon på bedste vis afspejler, hvad Danmark står for og gerne vil signalere til omverdenen.

WelfairytalesArkitekten bag den danske pavillon, Bjarke Ingels fra arkitektgruppen BIG, har under det eventyrinspirerede tema "Welfairytales" skabt et anderledes og futuristisk bygnings-værk.

"Mit mål har været at skabe en byg-ning, der symboliserer bæredygtigt dansk byliv. De besøgende skal ikke bare høre om dansk bæredygtighed – vi vil lave en mini-infrastruktur, hvor de rent faktisk kan få lov at prøve det. Jeg håber, det vil give folk en totaloplevelse, og at de ikke vil føle det som et reklamefremstød," siger Bjarke Ingels.

Efter at have stået på sin

faste plads ved Langelinje

i næsten 100 år, bliver hav-

fruen for første gang lånt

ud til Kina i forbindelse med

Verdensudstillingen.

� Havfruens ankomst og et rekordstort budget på 150 millioner kroner siger det hele.

� Danmark satser stort på at brande sig selv, når Shanghai om få måneder byder velkommen til en verdensudstilling af hidtil usete dimensioner.

� For dansk erhvervsliv bliver Expo 2010 en unik mulighed for et endnu tættere samarbejde med Kina.

af toke christensen

Dansk storoffensiv ved verdensudstilling i Shanghai

Page 25: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

25

For Bjarke Ingels har udfordringen været at skabe et byggeri, der på én gang skal symbolisere pulserende byliv, økonomisk vækst og grøn tankegang.

"Som jeg ser det, er det unikke ved dansk industri, at vi har formået at integrere økono-misk og miljømæssig vækst. Det er den hel-hedstænkning, jeg gerne vil udtrykke med byggeriet – at det ene ikke behøver at ude-lukke det andet."

70 millioner besøgendeDet anslås, at 70 millioner mennesker vil besø-ge Shanghai under verdensudstillingen. Det vil gøre Expo 2010 til den mest besøgte verdens-udstilling nogensinde. Den danske delegation forventer, at tre millioner mennesker slår vejen forbi den danske pavillon under det halve år, Expo forløber. Et optimistisk, men ikke urea-listisk bud, eftersom den danske pavillon har et trækplaster, som de fl este andre lande nok vil misunde Danmark. I midten af den dan-ske bygning kan de besøgende nemlig opleve Den Lille Havfrue, som i anledning af Expo har

fået kinesisk turistvisum. Havfruens ankomst har på forhånd givet den danske pavillon god omtale i de kinesiske medier.

"H.C. Andersen er fantastisk populær i Kina, og alle kinesere kender ham og hans eventyr. Hvert land forsøger selvfølgelig med sit, men jeg mener, at vi med den lille havfrue som trækplaster har en udsædvan-lig god mulighed for at brande os positivt i Kina," påpeger Jeppe Tranholm-Mikkelsen.

Kina rykkerAt havfruen, efter at have stået urokkeligt på sin faste plads ved Langelinje i næsten 100 år, nu bliver lånt ud til Kina fortæller også,

hvor betydningsfuldt et land Kina er blevet. Og hvor meget Danmark vil gøre for at styrke såvel diplomatiske som forretningsmæssige relationer til landet. Mens EU i 2009 ople-vede en tilbagegang i væksten med fi re pro-cent, så steg væksten i Kina med otte pro-cent. I 2010 forventes en tilsvarende vækst i Kina.

"Kina rykker som ingen andre lande lige nu og er godt på vej mod at blive verdens største økonomi. Mulighederne her er uane-de, og derfor er et stærkt samarbejde med Kina så afgørende for dansk erhvervsliv," siger Jeppe Tranholm-Mikkelsen.

KINA RYKKER SOM INGEN ANDRE LANDE LIGE NU OG ER GODT PÅ VEJ

MOD AT BLIVE VERDENS STØRSTE ØKONOMI. MULIGHEDERNE HER ER UANEDE.

FAKTA

• Expo 2010 løber af stablen i Shanghai fra 1. maj til 31.oktober.

• Cirka 200 lande deltager i Expo 2010.

• Den danske Expo-pavillon har et budget på 150 millioner kroner.

Halvdelen er fi nansieret af danske virksomheder og fonde – den

anden halvdel af staten.

Page 26: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

26

� Med 15 originale gadecykler sætter den danske pavillon på verdensudstil-lingen spot på Danmark som førende på bæredygtigt design.

� Cyklerne er udviklet af 40 unge fra Kol-ding Designskole og har gode chancer for at sætte varige dækspor på de kinesiske veje.

af rebecca graversen

Når Shanghai til maj får besøg af 70.000 for-ventede gæster til Expo 2010, bliver byens i forvejen hårdt pressede infrastruktur sat på prøve. Bystyret kæmper en hård kamp mod smog og satser på at minimere bilosen ved at få den engang så populære cykel tilbage på gaden.

Med Expo 2010 har dansk cykeldesign en unik chance for at markedsføre sig selv som en trendy transportløsning i Kina. Den mulighed var Kolding Designskole ikke sen til at gribe, da professor i byplanlægning og design på Tongji University Lou Yongqi hen-vendte sig for godt halvandet år siden. Lou Yongqi inviterede 40 danske designstuderen-de til Shanghai for at indgå i et ganske sær-ligt samarbejde.

"Kina og Danmark har begge en lang cykeltradition, så det var oplagt at lave et fælles projekt om fremtidens transport og om, hvordan denne unikke transportform kunne udvikles. Det er vigtigt for os, at få kræfter udefra, det styrker innovationen," fortæller Lou Yongqi.

Resultatet blev 15 originale cykler, der allerede har været en tur omkring klimatop-mødet i København og nu altså også skal udstilles på Expo 2010.

Fælles cykelkulturDe danske studerende har skullet samar-bejde med både kinesiske studerende og fabriksmedarbejdere fra cykelfabrikken Fore-ver i Shanghai. For de unge danskere, har opholdet i verdens førende produktions-land været en lærerig øjenåbner. Erfaringer fra den kinesiske cykelfabrik, hvor sikker-heden ikke helt kunne måle sig med danske forhold, og hvor kommunikationen krævede kreative håndfagter, var en sund udfordring.

"Det har været en kæmpeoplevelse og en succes i sig selv at være med i hele pro-cessen. At cyklerne så oven i købet kommer med på Expo, er bare et plus oveni," fortæl-ler designstuderende Ann Linn Palm Hansen.

Cyklerne er designet med tanke på de for-skellige persontyper, som kan tænkes at besøge udstillingen – eksempelvis en design- nørd, en pensionist, en mor med børn og selv Kronprins Frederik, som har fået en ele-gant sort kardancykel. Tegningerne ligger nu hos Kinas største cykelfabrikant, Forever, og der er gode chancer for, at de danske cykler bliver sat i produktion op til verdensudstillin-gen. Flere danske cykelfi rmaer har i forvejen markeret sig stærkt i udenlandske storbyer, hvor begrebet "to copenhagenize" er blevet synonymt med bæredygtig livsstil i lækkert design. Det gælder blandt andet for de dan-ske cykelbrands Nihola og Biomega.

Designcykler trækker spor i Kina

DANSKE CYKLER VERDENSKENDTE

Biomega har succes i Japan, USA og Nord-

europa. Cyklerne har fokus på stilsikkert

design. De er designet til storbybehov

– robuste og i enkelt skandinavisk design.

Biomegas kardancykel (uden kæde) er

lavet specielt til de, der cykler på arbejde

og vil undgå at få olie på jakkesættet.

Nihola har i fem år været på Børsens

Gazelle-liste over erhvervslivets absolutte

hurtigløbere. Virksomhedens enkle og

lette ladcykel er skabt til at transportere

børn og er blevet en succes blandt stor-

byfamilier i Europa og USA. Fra Danmark

eksporteres 25 pct. af Niholas produktion

til Canada, USA, Holland, Norden og Stor-

britannien. Desuden produceres Nihola-

cyklen i Frankrig og Tyskland og næste

projekt bliver en fabrik i USA.

Christianiacyklen er efter 25 års dansk

produktion udbredt til bl.a. Europa,

Australien og Japan. Den karakteristiske

ladcykel er designet på fristaden Christia-

nia i København og var banebrydende som

familiecykel, da den første gang kom på

markedet i 1984. Også uden for Christiania

fi k man øje på den miljørigtige og solide

cykel med den store kasse foran med

plads til både varer og småbørn.

Den danske cykelambassade arbejder

for at skabe en nem indgang til Danmark

som cykelland. Ambassaden er skabt af et

netværk af kommuner, private virksomhe-

der og interesseorganisationer, som arbej-

der for at fremme cyklisme både nationalt

og internationalt. Medlemmerne er alle

eksperter på eksempelvis cykelparkering,

cykeldesign- og funktion, cykelinfrastruk-

tur, cykelkampagner og meget andet. Mere

info på http:// cycling-embassy.org.

De 15 designcykler

udviklet af kinesiske

og danske studeren-

de er kun en del af

den danske pavillions

cykelfokus. Odense

by opstiller alene med

150 meter cykelsti,

som begynder ved den

odenseanske stand og

fører forbi Londons,

Madrids og Shanghais

pavilloner.

expo 2010

Page 27: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

Netværksrejser �l EXPO 2010

Vil De gerne rejse �l EXPO 2010 som en del af et netværk inden for Deres branche kan De kontakte Sinex Rejser.

Måske har Deres virksomhed nogle medarbejdere der gerne vil rejse �l EXPO 2010, og sam�dig beny�e rejsen �l at skabe nye kontakter, eller De som privatperson gerne vil rejse med en faggruppe og udvide Deres netværk.

Sinex Rejser arrangerer rejser �l EXPO 2010, hvor vi samler branchegrupper og formidler rejsen, hoteller, entreer og landarrangementer for gruppen.

Sinex Rejser kan ligeledes arrangere selve indholdet for besøget på EXPO 2010 eller gøre de�e i samarbejde med gruppen, for derved at skabe et program der netop passer Dem og gruppen.

Er De en virksomhed der gerne vil have arrangeret en rejse �l EXPO 2010 med et program �lpasset netop �l Deres virksomhed kande�e ligeledes arrangeres af Sinex Rejser.

Derudover �lbydes faste programmer �l EXPO 2010 af 5 eller 7 dages varighed, fra mandag �l fredag eller mandag �l søndag, her med et par ud�ugtsdage inkluderet. Alle programmer kan udvides med �ere dage, hvis De ønsker at rejse videre rundt i Kina eller �landre steder i �ernøsten.Alle rejser arrangeres med professionelle rejseledere der har stor viden om EXPO 2010 samt hvilke fagligt interessante områder eller bygninger der er et besøg værd i Kina. De�e suppleres med deltagelse af faglige kompetencer fra relevante universiteter i Kina eller relevant industrieksper�se fra kinesiske eksperter.

Følgende afrejsedage er planlagte Priser28. 4. – 4. 5. EXPO åbning 5 dage kr. 10.900 (enkeltværelses�llæg kr. 1.100)

20. 5. – 24. 5. 5 dage, 20. 5. – 26. 5. 7 dage 7 dage kr. 12.150 (enkeltværelses�llæg kr. 1.600)

12. 6. – 16. 6. 5 dage, 12. 6. – 18. 5. 7 dage Inklusiv �y, 4 stjernet hotel, transfers og landarrangement

12. 7. – 18. 7. 7 dage09. 8. - 15. 8. 7 dage19. 9. – 25. 9. 7 dage, 21. 9. – 25. 9. 5 dage9. 10 – 13. 10. 5 dage, 9. 10. – 15. 10. 7 dage

Se det komple�e program og rejsebe�ngelser på www.sinex.dk

Alle rejser kan udvides med ekstra dage.Kunne de�e have interesse for Dem eller Deres virksomhed kan De kontakte Michael Carstensen, Sinex Rejser, på tlf. : 33882266, eller [email protected].

Har De behov for mere viden inden De tager beslutning vil vi gerne komme �l Dem og fortælle om mulighederne

Sinex Rejser din KinaekspertVesterbrogade 14 A 1 1620 København V tlf.: 3388 2266

email: [email protected] web: www.sinex.dk

EXPO 2010

Shanghai

Page 28: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

28

� Den danske interesse for at udstille på EXPO 2010 er enorm.

� Derfor har det danske generalkonsulat i Shanghai lejet sig ind på ekstra 5.800 m2 på kanten af EXPO-området.

� Her vil tusindvis af forbipasserende kunne møde dansk kultur og erhvervs-liv.

af flemming johannesen

Da verdensudstillingen blev afholdt i Paris i 1889 var det med Eiffeltårnet som vartegn og et udstillingsområde på 0,96 km2.

Når EXPO i Shanghai åbner dørene 1. maj i år, vil det blive til et udstillingsområde på 5,28 km2 på begge sider af Huangpufl oden og med et vartegn, der, præcis som det var tilfældet med Eiffels tårn i 1889, udgøre en fysisk manifestation af, hvad der kan lade sig gøre i Kina anno 2010.

Den kinesiske pavillon er med sine 47.000 m2 horisontalt en så kolossal struktur, at man ved første øjekast kan foranlediges til at tro, at der er tale om et fatamorgana i den grå dis, der hænger tungt over byen.

Interessen for Kina er enormAlligevel er interessen for Kina og det kinesi-ske marked er så stor, at udbuddet på selve EXPO-området ikke kan imødekomme den store efterspørgsel på udstillings-, konfe-rence- og mødefaciliteter, der er fra dansk side. Derfor har det danske generalkonsu-lat i Shanghai taget initiativ til at etablere en supplerende fællesnordisk platform, hvor danske og andre nordiske virksomheder, brancheorganisationer, kultur- og uddan-nelsesinstitutioner kan markedsføre nordisk livsstil i form af produkter, kunst og kultur.

Attraktiv placeringI en nyrestaureret tekstilfabrik på bredden af Huangpufl oden har generalkonsulatet sikret sig 5.800 af nogle af Shanghais mest attrak-tive kvadratmeter under årets EXPO. Place-ringen er ideel, idet bygningen ligger ved siden af én af de tre bådterminaler, hvorfra besøgende vil blive sejlet til og fra det offi -cielle EXPO-område. Forventningen er, at 5-7.000 mennesker pr. time vil gå forbi byg-ningen. Tekstilfabrikken vil i seks måneder blive omdannet til et "Nordic Lighthouse" med fokus på nordiske værdier såsom bære-dygtighed, kvalitet, kreativitet, innovation og design.

"Danske virksomheder kan bruge Nordic Lighthouse på forskellige måder. På den ene side som en stor Kinasatsning i form af tilste-deværelse med produkter i livsstilsudstillin-gen eller som sponsor i hele EXPO-perioden. I den anden ende af spektret kan virksom-shederne gøre brug af konferencefacilite-

Fyrtårn skal sætte spot på Danmark

I tillæg til de 5.800 m2 under tag omfatter lejemålet brugsret til en 4.000 m2 stor offentlig plads, hvor der eksempelvis vil kunne være optræden og udstillinger.

Verdensudstillingen vil fra maj til oktober i år gøre det i forvejen travle Shanghai til et valfartssted for millioner af kinesiske og udenlandske turister. De mange

besøgende vil blive bombarderet med indtryk og oplevelser fra alverdens lande, der traditionen tro bruger det, som er blevet kaldt erhvervslivets olympiske lege

til at fremvise nationale kompetencer og teknologiske løsningsforlag på fremtidens globale udfordringer.

expo 2010fo

to:

gen

eral

kon

sula

tet,

sh

ang

hai

Page 29: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

29

terne eller deltage i en af de kortere fælles-aktiviteter", siger generalkonsul Susanne Hyldelund, som meget gerne drøfter konkre-te løsninger, der passer til den enkelte virk-somheds Kinabehov, så virksomhederne får en løsning, som både er målrettet og effek-tiv.

I husets stueetage vil der være åbne døre til de to passager, som de mange EXPO-besøgende skal igennem, når de forlader bådene. Ifølge Susanne Hyldelund vil uden-dørs markedsføring og attraktivt design blive brugt til at tiltrække de EXPO-besøgende. Herudover vil der blive lavet målrettet mar-kedsføring over for specifi kke målgrupper via trykt presse og tv.

Et stærkt nordisk brandNår der sættes fokus på nordisk kultur og værdier, er det fordi, der i Kina er et større kendskab til Norden som region end til de

enkelte nordiske lande. Kineserne forbin-der Norden og nordisk livsstil med tilfreds-hed, enkelhed, naturlighed og harmoni. De samme værdier er refl ekteret i de nordiske produkter, der bliver efterspurgt og solgt på det kinesiske marked.

I stueetagen af Nordic Lighthouse vil der fra maj til oktober være en permanent livs-stilsudstilling – "The Bright Way of Life" – hvor nordiske virksomheder vil få mulighed for at eksponere og teste deres brands over for kinesiske forbrugere.

Anden og tredje sal indeholder fl eksible udstillingslokaler og en professionel konfe-rencefacilitet.

Generalkonsulatet arbejder sammen med Nordisk Ministerråd, de øvrige nordiske kon-sulater samt det nordiske center på Fudan Universitetet i Shanghai om Nordic Light-house.

VIL DIN VIRKSOMHED VÆRE MED?

• Nordic Lighthouse åbner allerede den

27. april 2010, hvor generalkonsula-

tet, Det Danske Handelskammer og

Erhvervs- og Byggestyrelsen vil være

værter for et såkaldt ’Mermaid Party’ i

anledning af Den Lille Havfrues ankomst

til Shanghai.

• Festen bliver den første af en lang ræk-

ke events, der indgår i aktivitets-planen

for Nordic Lighthouse.

• 50 virksomheder er allerede tilmeldt,

men kalenderen er endnu ikke fuldt

booket, så hvis din virksomhed eller or-

ganisation er interesseret i en platform

under verdensudstillingen, så kontakt

projektleder Payam Zamani på det dan-

ske generalkonsulat i Shanghai:

• E-mail: [email protected]

Telefon: +86 138 1755 2474.

Internet: www.gkshanghai.um.dk

Generalkonsul Susanne Hyldelund har bl.a. samar-

bejdet med Fudan Universitetet i Shanghai om Nor-

dic Lighthouse.

Den kinesiske pavillon, som har kostet over en milliard kr., er én af i alt fem bygninger, der vil

blive stående permanent efter verdensudstillingens afslutning i oktober 2010.

foto

: g

ener

alko

nsu

late

t, s

han

gh

ai

foto

: ch

.exp

o20

10.c

h/i

nd

ex.h

tm

Page 30: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

30

� Selvom marineindustrien i det meste af verden er gået i stå i takt med fi nanskrisen, så bygger de stadig skibe i Kina.

� Det nyder danske underleverandører til de kinesiske skibsværfter godt af. Kina er stedet at være nu og i årene fremover.

af toke christensen

Konfetti daler ned fra himlen, og musik bra-ger ud af højtalerne, som var man til stede ved en rockkoncert. Den ottesporede hoved-vej, der fører frem til den 50.000 kvadratme-ter store messehal er lammet i en trafi kprop af marinefolk fra 87 lande, som samtidig val-farter til Marintec China – den største mari-nemesse, der nogensinde er afholdt i Asien. Trods globale krisekriser i marineindustrien,

så rykker Kina stadig. Her bliver man ved at bygge skibe, og det nyder danske underleve-randører i marinebranchen godt af.

"2009 var et rigtig godt år for os, og vores omsætning steg med 30 procent. Det skyl-des især, at det er gået rigtig godt i Kina. I 2010 forventer vi en lignende stigning," siger Torben Laursen, salgschef i Clorius Controls A/S, der leverer skibskomponenter til tempe-ratur- og lufttryksregulering.

For Clorius Controls er Kina det største eksportmarked. Virksomheden har i dag et kontor i Shanghai og har planer om også at starte produktion op i Kina.

Kina rykkerEn anden dansk marineleverandør, som har set lyset i Kina, er Vestas Aircoil, der fremstil-ler ladeluftkølere til dieselmotorer. Virksom-heden er dansk baseret, men har siden 2006

rykket produktion, indkøb, salg og kvalitets-styring til Shanghai.

"Hele overgangen har fungeret glat. Vores markedsandele, omsætning og i særdeles-hed vores indtjening er steget markant. Vi kan reagere meget hurtigere og kan i dag levere en uge efter, at vi har fået en ordre. Vores direkte konkurrenter skal bruge otte uger," siger administrativ leder i Vestas Air-coil, Michael Doej.

Mens andre store lande inden for skibs-byggeri som Japan og Korea er gået i stå, så fortsætter kineserne med at bygge skibe. Derfor er det i Kina, de danske underleveran-dører skal holde sig til, mener Kurt Feldtfos, marinekonsulent i Dansk Eksportforening.

"Den største risiko er ikke at være med. Hvis du som marinevirksomhed vil være med fremover, så skal du være i Kina – der er ingen vej udenom," siger Kurt Feldtfos.

Kina redder danske marinevirksomheder

fortsættes side 32

Et hoved højere end

de kinesiske arrangø-

rer skilte miljøminister

Troels Lund Poulsen sig

ud ved åbningsceremo-

nien til Marintec China.

Miljøministeren stod

senere for åbningen af

den danske stand og

var med til messen for

at gøre opmærksom

på de danske marine-

virksomheders tiltag i

forhold til miljøvenlig

skibsfart.

foto

: ulrik d

ahl

expo 2010

Page 31: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

Tour Organizer

Copenhagen Business Confucius Institute, Copenhagen Business School

Confucius Institute for Innovation and Learning, Aalborg University

Go Expo 2010 & Experience China with Confucius Institute

Dates: May 22-30

Price Coverage: Sightseeing and all announced activities

Destinations: Shanghai and Suzhou, China

Program Includes: Experience Expo 2010; Visit a Danish company in China;

Celebrate 15th anniversary of Shanghai Nordic Center;

Participate in cultural activities like Tai Chi, Chinese Tea Culture and

Chinese Cooking (Dumplings);

Watch an Acrobatic Performance and Enjoy Chinese Cuisine incl. a Cruise

Dinner on the Huangpu River.

A 9-day Trip to Shanghai in May 2010

For just 13.975.- DKK per person

Copenhagen Business Confucius Institute, Copenhagen Business SchoolAdd.: Porcelænshave 24, 2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3442

Confucius Institute for Innovation and Learning in Aalborg University Web: http://www.ci.aau.dk

*Full program: www.cbs.dk/confucius under Confucius News

*Sign Up: no later than 28/02/10 to [email protected]

Page 32: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

32

Han er optimistisk på vegne af de danske underleverandører, som er kendt for deres altid høje kvalitet og gode service. Samtidig påpeger han vigtigheden i at være til stede lokalt og hele tiden gøre sig synlig på et mar-ked, hvor konkurrencen er tæt. Blandt andet ved at være til stede på messer som Marin-tec China og gøre opmærksom på sine pro-dukter.

Økonomisk tilskudDet er netop for at styrke Danmarks synlig-hed i udlandet, at den danske regering som en del af vækstpakke III har afsat 40 millio-ner kroner ekstra til kollektive eksportfrem-stød for 2009 og 2010. Det er mere end en fordobling af det tidligere budget og betyder konkret, at Eksportrådet giver virksomheder-ne cirka 50 pct. i tilskud til eksportfremstød som Marintec China.

"Det kan helt sikkert mærkes. Tilskud-det gør, at vi har råd til at deltage på to mes-ser i stedet for en, og det gør en forskel. Det er også rart at mærke, at det arbejde vi, som dansk virksomhed gør i udlandet, bliver værdsat derhjemme," siger Michael Doej.

Samme holdning har sales director Hen-rik Mørkholt fra Desmi A/S, der producerer pumpesystemer til skibe.

"Det gør, at vi kan få lidt fl ere kvadratme-ter på standen end ellers og i det hele taget eksponere os selv bedre. Vi får også råd til at lave mere kreativ markedsføring. For eksem-pel har vi i den danske marinegruppe denne gang udgivet en avis på kinesisk, hvor vi markedsfører os selv."

FAKTA• 52 danske virksomheder deltog i Marin-

tec China. Det er den største delegation,

der har repræsenteret Danmark ved et

marinefremstød i Asien.

• De 40 millioner ekstra kroner, som

Eksportrådet yder til danske eksport-

fremstød i udlandet, er fordelt med 15

millioner i 2009 og 25 millioner i 2010.

• Flere midler til fælles eksportfremstød

i 2010 betyder bl.a., at der er mulighed

for mere lang sigtede indsatser via part-

nerskabsaftaler, særlig pulje til miljø- og

energifremstød, samt mulighed for støtte

til delegationsbesøg til Danmark.

• Hvis du vil læse mere om tilskud til fæl-

les eksportfremstød og de nye initiativer

så gå ind på www.eksportradet.dk

Virksomheden Dan Marine modtog en fornem eksportpris for resultaterne med at introducere og sælge dansk marineudstyr i Kina.

Herby Tse, direktør i Dan Marine, modtog 1. december 2009 Dansk Eksportforenings Diplom og Hans Kongelige Højhed Prins Hen-riks Æresmedalje.

Det skete på udstillingen Marintec China, hvor Danmarks miljøminister Troels Lund Poulsen overrakte prisen.

"Siden Dan Marine blev grundlagt i 2005 har grundlæggerne hr. Herby Tse og hr. Law-rence Wang, på baggrund af tidligere arbejds- erfaring med danske virksomheder, formået at kombinere udfordringen ved at operere lokalt på kinesiske vilkår og tilpasse dan-ske virksomheder og produkter til dette

udenlandske marked," lød begrundelsen fra miljø minister Troels Lund Poulsen.

Grønnere marineindustriTroels Lund Poulsen var bl.a. i Kina for at gøre opmærksom på, at den danske mari-neindustri har fokus rettet mod at nedbrin-ge brugen af fossilt brændstof for at skåne miljøet. Mange af de danske udstillere, der går under fællesbetegnelsen, Danish Marine Group, deltager i Green Ship of the Future. Sidstnævnte er et samarbejde om projekter, der har som mål at nedsætte energiforbruget og dermed CO2-udslip.

Danish Marine Group har deltaget i udstil-lingen Marintec China siden den fandt sted første gang i 1979. Derfor kunne Danmark i december sidste år sammen med udstillin-gen fejre 30 års jubilæum.

Pris til dansk marinevirk-somhed i Shanghai

Herby Tse, direktør i Dan Marine, modtager Dansk

Eksportforenings Diplom og HKH Prins Henriks

Æresmedalje.

expo 2010

markedsnyt

foto

: gen

eralkon

sulatet i sh

ang

hai

Page 33: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

���������� �������������������������������������������� ��!����"��# ���$���%�& ��!����"

'����()��)�*+�,+��

DRAG UD I VERDEN MED MPASIA

Drages du af succes og en

forbedret bundlinje, så er

Group MPASIA måske en

givtig samarbejdspartner. Vi

har mange års erfaring med

at rådgive både europæiske

og nordamerikanske kunder til

optimeret sourcing og indkøbs

setup i Asien.

Vi leverer globalt og frem-

bringer den mest optimale

supply chain alt afhængig af

dine ønsker og behov. Vi har et

etableret netværk af kvalitets-

godkendte leverandører inden

for stål, metal og presennings-

produkter m.v., og vi er

leverandør til blandt andet

vindmølleindustrien globalt og

den øvrige industri.

Ring til os i dag og hør om

mulig hederne for din virksom-

hed eller se mere på

www.mpasia.dk.

Vi kender den direkte og succesfulde vej til de rigtige leverandører, til produkter i rette kvalitet og ikke mindst til den rigtige pris.

Vi kde rkva

Page 34: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

34

� Landene i Golfen er blandt de lande, hvor eksporten er gået mindst tilbage under den globale økonomiske krise.

� HKH Kronprins Frederiks besøg i janu-ar var med til at sætte yderligere fokus på eksportmulighederne til en region i vækst.

af marianne peters

Alle sejl var sat til fra de lokale værter, da HKH Kronprins Frederik i dagene 16.-20. januar gæstede Saudi Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Kronprinsen var under turen ledsaget af miljøminister Troels Lund-Poulsen.

Formålet med besøget var at bane vejen for, at de danske virksomheder i endnu høje-re grad kan få udbytte af de kommercielle muligheder i regionen.

Store eksportmuligheder"Det er nu, dansk erhvervsliv skal gøre en ekstra, målrettet indsats for at sikre sig yder-ligere markedsandele i regionen. De offent-

lige og private investeringer ligger på et højt niveau, og kvalitet er et væsentligt konkur-renceparameter," siger Christian Kønigsfeldt, Danmarks ambassadør i Saudi Arabien, som også dækker Qatar og Emiraterne.

Dansk eksport har haft betydelig frem-gang til regionen de senere år. På trods af en samlet nedgang for dansk eksport på ca. 16 pct. i 2009, faldt eksporten til Emiraterne med kun 10 pct., og eksporten til Saudi Ara-bien steg med hele 25 pct.

Positivt signalEfter tegningesagen i 2005/2006 faldt den danske eksport til Golfen betydeligt. Den er nu tilbage på samme niveau som før 2006.

Kronprinsen mødtes under det fem dage lange besøg med bl.a. den saudiske konge og kronprinserne af Qatar, Abu Dhabi og Dubai. Der var fra værternes side en stor gæstfrihed og et ønske om at se frem og styrke samarbejdet på det kommercielle område. Arla var en af de virksomheder, som mærkede følgerne af Muhammedtegninger-ne tilbage i 2006. På trods af Arlas positive

vækstrater i hele regionen er eksporten til Saudi Arabien endnu ikke tilbage til niveauet fra før krisen:

"Vi vurderer, at omkring 30 procent af for-brugerne i Saudi Arabien undgår at købe danske varer. Vores håb er, at et royalt besøg kan ændre på det," fortæller Finn Hansen, senior vice-president i Arla og fortsætter:

"Den gode omtale af Kronprinsens besøg i de arabiske medier og ikke mindst mødet med den saudiske konge sender et positivt signal til den enkelte forbruger, som har stor betydning."

Eksportudsigten 2010Eksportrådet forventer, at eksporten til både Qatar og Emiraterne vil stige betydeligt i 2010, mens forventningen til Saudi Arabien er nogenlunde status quo.

Royalt besøg sætter fokus på eksportmulighederne til Golfen

exportfremstød

Kronprins Frederiks besøg til Saudi Arabien indebar bl.a. et besøg hos den

saudiske konge. Her hilser kronprinsen på chefen for Handelskammeret i Rhiyad.

foto: riyadh chamber of commerce and industry, media affairs sector.

Page 35: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

35

� HKH Kronprins Frederik stod i spidsen for en dansk erhvervsdelegation på 13 virksomheder, da Abu Dhabi inviterede til energikonference.

af marianne peters

En måned efter COP15-forhandlingerne i København stod HKH Kronprins Frederik på talerstolen i Abu Dhabi som én af hovedta-lerne på energikonferencen World Future Energy Summit.

Kronprinsen satte fokus på Danmarks unikke kompetencer inden for klimavenlige teknologier og løsninger og beskrev, hvordan Danmark har oplevet økonomisk vækst uden stigning i energiforbruget:

"Danmark har vist, at intet land er for småt til at blive ledende inden for grønne og rene teknologier og fi nde løsninger på nogle af verdens største ufordringer," sagde Kronprinsen i sin tale, som blev overværet af statsover-hoveder, ministre, embedsmænd og forretningsfolk fra over 100 lande.

Eksportfremstødet var arrangeret af DI og Export Promotion Denmark i samarbejde med Generalkonsulatet i Dubai og medfi nansieret af Eksport-rådet.

Fra cykelkultur til ingeniørkunst13 virksomheder deltog i fremstødet med meget forskellige produkter. Eksempel-vis appellerede Triobike med sin designede kombination af cykel, ladvogn og klapvogn til CO2-neutral transport. Triobike indrøm-mer, at deres begrænsede forventninger i løbet af messen blev gjort til skamme:

"Opmærksomheden var overvældende. Vores cykel kom i de lokale aviser og blev vist live på arabisk tv. Her og nu forventer vi at afsætte 100-150 cykler på markedet," siger Jesper Trabolt fra Triobike.

De nye kunder tæller lige fra Abu Dha-bis transportminister, som ønsker at bruge cykelvognene til at indsamle affald, til Abu Dhabis nye CO2 neutrale universitet.

Rådgivningsvirksomheden COWI deltog også på den danske stand:

"Vi har en stor forretning og over 1.000 mand i regionen og er dermed en stor eks-portør af videntunge løsninger. Kronprinsens

besøg har stor betydning for os i den eks-pansion af vores forretning, som vi forventer i de kommende år," siger Ervin N. Haukrogh, regional vice-president i COWI.

Verdens første CO2-neutrale byDer er i disse år en udvikling i gang, som også gør det interessant for store danske virksomheder som Vestas og Grundfos at være til stede, når Abu Dhabi inviterer til energikonference.

Med et budget på 22 millarder dollars er Abu Dhabis regering i gang med en storstilet satsning på vedvarende energi. Det sker bl.a. med det igangværende byggeri af Masdar City, verdens første CO2-neutrale by, som er bygget på vedvarende energikilder og bære-dygtig teknologi.

Abu Dhabi er samtidig hjemsted for det nye internationale agentur for vedvarende energi (IRENA), som 135 lande har tilsluttet sig.

Åbning af nye fabrikkerVirksomheder som Falck og Logstor oplever også fremgang i regionen.

Under sit fem dage lange besøg til Golfen indviede HKH Kronprinsen Falcks nye træ-ningsfaciliteter i Abu Dhabi. Sammen med en lokal samarbejdspartner skal Falck uddanne lokale myndigheder og private virksomhe-der i at overleve ved skibsulykker, bekæmpe brande og udføre førstehjælp. Centret i Abu Dhabi er Falcks første i Mellemøsten.

Endvidere klippede Kronprins Frederik snoren over til Emiraternes største fabrik til produktion af isolerede kølerør til fjern-køling. Fabrikken er et samarbejde mellem Logstor og den lokale virksomhed Empower, som er en betydelig leverandør af fjernkøling til projekter i Dubai.

Grønt energifremstød i Abu Dhabi

Den danske cykel Triobike blev afprøvet af kron-

prinsen i Abu Dhabi. Cyklen er en kombination af

ladvogn, klapvogn og miljørigtigt transportmiddel.

foto

: bi

rgit

te g

od

sk

OPMÆRKSOMHEDEN VAR OVERVÆLDEN-

DE. VORES CYKEL KOM I DE LOKALE AVISER OG BLEV VIST LIVE PÅ ARABISK TV.

Page 36: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

36

cop15

� Eksportrådet var med, da december måneds klimakonference stod på sit højeste, og DI samlede cirka 200 clean- tech-virksomheder fra ind- og udland i Forum.

� Kreative stande og cool klimaløsninger var omdrejningspunktet.

af charlotte dahlsgaard

Forum på Frederiksberg i København blev i weekenden 14.-15. december 2009 forvand-let til en fremtidslabyrint fyldt med grøn tek-nologi.

Det skete på det såkaldte Bright Green-arrangement, der at dømme på de 15.000 mennesker, som myldrede gennem labyrin-tens gange, var COP15’s ubestridt største for-retningsevent. Eksportrådet under Udenrigs-ministeriet deltog også med en stand. Her

kunne de besøgende høste gode råd om, hvordan man som dansk virksomhed får sin klimaløsning afsat på det globale marked.

En af de virksomheder, der er godt i gang, er det danske ingeniørfi rma Union Enginee-ring. Virksomheden er verdensførende inden for CO2–opsamlingsteknologi og har allerede 600 CO2- opsamlingsanlæg stående rundt omkring i verden. Virksomheden underskrev – på Eksportrådets stand og med deltagelse af bl.a. den indonesiske ambassadør i Dan-mark, Abdul Rahman Saleh – et memoran-dum of understanding med den indonesi-ske virksomhed Pt. RMI Krakatu Karbonindo. Memorandummet dækker eksport af to CO2-anlæg til den indonesiske virksomhed. Også chef for Eksportrådet, Jarl Frijs-Madsen var til stede:

"Det er ikke bare vindenergi, som bliver fremtiden. En hel række af danske virksom-heder bidrager med bud på kreative klima-

løsninger, Union Engineering er en af dem. Fra Eksportrådets side kan vi hjælpe med at få disse løsninger til at ramme de rigti-ge markeder ude i verden," sagde Jarl Frijs-Madsen.

Virksomheden lever af at opsamle CO2 fra industrier, der udleder forurening og behand-ler CO2’en, så det får en ren og fl ydende form. CO2’en sælges så videre til brug for blandt andet brus i sodavand.

"Vi er en mindre virksomhed, så for os er det fantastisk, at vi kan have en forlænget arm i form af Eksportrådets medarbejdere rundt omkring i verden," sagde Union Engi-neerings salgsdirektør Michael Mortensen.

Skru ned og isolerVindmøller, infrarøde kameraer og mands-store LEGO-modeller var indgang til fl ere kre-ative stande på udstillingen, hvor besøgen-de selv kunne komme til at prøve, hvordan

Fremtiden er lysegrøn

Smilene var fremme, da den indonesiske virksomhed PT RMI Krakatau Karbonindo på Eksportrådets stand på Bright Green knyttede stærke forretningsbånd med

den danske virksomhed Union Ingeneering. Fra venstre ses chef for Eksportrådet, Jarl Frijs-Madsen, direktøren for den indonesiske virksomhed samt Michael

Mortensen salgsdirektør i Union Ingeneering.

foto

: fl

emm

ing

joh

ann

esen

Page 37: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

37

fremtidens klimaløsninger vil påvirke deres hverdag. Ved Rockwool-standen så to småpi-ger interesseret op på en tv-skærm, der via et varmesøgende kamera viste, hvor deres kroppe afgav mest varme, og hvor de der-med kunne have glæde af at lukke dynejak-kerne. I Rockwoolstanden var der en solid tro på, at svaret på fremtidens klimaudfordrin-ger skal fi ndes i isolering.

"Det kan godt være, at isolation ikke er den mest sexede måde at spare på energi-en. Men det er en klokkeklar fact, at der er et kæmpepotentiale i at undlade at fyre for grå-spurvene ved at bo i huse, som er dårligt iso-lerede," sagde Lars Wodschow, kommunika-tionschef i Rockwool.

I Amplex-standen, hvor man lever af at sælge miljørigtige anlæg, der kan dæmpe gadebelysninger, lød meldingen, at både Beijing, København og Göteborg har set ideen i at spare millioner af kroner samt dyrebar energi ved at skrue ned for pæren i bybilledet. I ingeniørfi rmaet Babcock & Wil-cox Vølund er det en anden teknik, der gæl-der. Her har man udviklet et varmeanlæg, som kun bruger affald og biomasse til at pro-ducere ny energi. Vølund har været involve-ret i mere end 500 varmeanlæg til mere end 30 lande, blandt andet Asien og Nordameri-ka, og håber på fl ere ordrer i halen af COP15.

Vestas-standen var også et stort tilløbs-stykke, hvor børn og voksne ved at puste til et par håndsstore vindmøller kunne frem-kalde en oplyst vanddamp. Et tilløbsstykke var naturligvis også Kronprinsesse Victoria af Sverige, Kronprins Frederik og Kronprins Haakon af Norge, da de indtog hovedscenen i Forum for at fortælle om deres oplevelser på klimaekspeditionen til Grønland.

Amplex leverer energibesparende lysdæmpere til bl.a. industriområder og

villakvarterer i både Danmark og udlandet. "Mange steder er det muligt at

dæmpe gadebelysningen, uden at folk lægger mærke til det. Tilgengæld kan

det mærkes på elregningen," fortalte Amplex’ salgschef, J. Severin Jensen.

Det danske fi rma Babcock & Wilcox Vølund havde bragt en mandsstor LEGO-model med på mes-

sen for at vise, hvordan virksomheden udelukkende bruger affald og biomasse til at lave energi

og varme. Her er det fi rmaets marketing koordinator Heidi Bjerre Olesen.

"Isolering holder på varmen, men holder også på kulden, hvor der er behov for det. Derfor er

Rockwools produkter oplagte til eksport til lande med et varmt klima, der har brug for at holde

en kølig temperatur inden døre," fortalte kommunikationschef Lars Wodschow fra virksomhe-

dens stand på Bright Green Forum.

foto

: fl

emm

ing

joh

ann

esen

foto

: fl

emm

ing

joh

ann

esen

foto

: fl

emm

ing

joh

ann

esen

Page 38: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

38

Solen skinner på BK Aalborg

� Entreprenørvirksomheden BK Aalborg skaber grøn energi af solstråler.

� Det gør den så godt, at den på blot to år har fordoblet sin omsætning. Eks-port til Mellemøsten ligger nu ligefor.

af charlotte dahlsgaard

Peter Badstue Jensen, salgsdirektør og part-ner i BK Aalborg A/S, har været glad for COP15 og den opmærksomhed, som klima-konferencen har skabt om grønne teknolo-gier.

"Vores produkter er jo afhængige af den politiske situation. Det er lempelige skatte-betingelser, der gør, at investorerne rundt omkring i verden vil bygge de solkraftværker, som vi leverer dampdelen til. Det har Spani-en været foregangsland for. Nu følger andre lande op," siger han.

BK Aalborg er en Nordjysk entreprenør-virksomhed, der er funderet i den danske marinesektor. Virksomheden lever af at leve-

re dampkedler, og lige nu er det dampked-ler til solenergisektoren, der har verdens interesse. Sidste år leverede virksomheden teknologi til et 20 megawatt såkaldt Solar Power Tower i Spanien. Teknologien funge-rer sådan, at en hel mark af spejle refl ekterer sollys op på et højt tårn, der på toppen har en kedelvæg. Når solens stråler rammer den vandfyldte kedelvæg opnås en temperatur på op til 3.000 grader, der omsættes – først til damp – siden til elektricitet.

"Det nye tårn i Spanien er i stand til at forsyne 10.000 parcelhuse med ren energi. Samtidig sparer teknologien atmosfæren for en årlig udledning af CO2 på 12.000 ton. Det geniale er, at det ikke kræver noget brænd-stof. Du kan lave energi blot ved at sætte udstyret op," siger Peter Badstue Jensen.

Ordrebogen fyldtBK Aalborg arbejder i øjeblikket på en ordre fra Spanien på fem nye anlæg – såkaldte Parabolic through-anlæg – hvor teknologien

er anderledes, men igen baseret på solener-gi, der omdannes til damp. Når anlæggene kommer i produktion, vil de spare atmosfæ-ren for en årlig udledning på 150.000 ton CO2. I den nære fremtid er USA, Abu Dhabi og Israel målet for den 30 mand store entre-prenørvirksomhed.

"Vi har haft en vækst, som er helt i sin egen klasse. På blot to år har vi forøget vores omsætning fra 82,3 mio. kroner i 2007 til 175 mio. kroner i 2009. Vi har haft stor gavn af at deltage i de fremstød, som Eks-portrådet har stået for," siger han.

BK Aalborg havde en fællesstand sam-men med bl.a. Vestas i Madrid sidste år med støtte fra Eksportrådet. Messen gav nye kon-takter, som blandt andet blev brugt til at skabe senere ordrer. Endvidere har BK Aal-borg netop været med på World Future Ener-gy Summit i Abu Dhabi, da HKH Kronprins Frederik besøgte Golfen med miljøminister Troels Lund Poulsen.

En hel mark af spej-

le kaster sollys op på

et tårn, der således

opvarmes til en tem-

peratur på op til 3.000

grader. Varmen omsæt-

tes – først til damp –

siden til elektricitet.

"I dag kan solenergi kun lagres ved hjælp

af relativ dyr teknologi. Udvindingen af

solenergi stopper derfor, når det er nat.

Men når energien kan lagres til overkom-

melige omkostninger, så bliver det rigtig

interessant. Den udvikling er vi lige nu en

del af, og det sker, før vi ved det," siger

Peter Badstue Jensen, salgsdirektør og

partner i BK Aalborg A/S.

cop15fo

to: bk aalbo

rgfo

to: bk aalbo

rg

Page 39: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

39Blue Water Shipping A/S | Tlf. 79 13 41 44 | www.bws.dk

SAMMEN SKABERVI LØSNINGERLokalt repræsenteret og klar til at varetage dine transportopgaver i Kina og resten af verden.

Page 40: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

40

australien

Det hører til sjældenhederne, at et ikke engelsktalende land får nogen større opmærksomhed i Australien. Fællesskabet med England både kulturelt og familiemæssigt er så stort, at det overskygger alle andre, og statsoverhovedet i Australien er da også stadig Dronning Elizabeth II.

Men Danmark er godt på vej til at gøre en undtagelse. I Australien bliver kendskabet til Danmark større og større. Mange danske produkter er på vej ind i de almindelige austral-ske hjem. Eksportudsigterne er gode, ikke mindst på de områ-der, hvor Danmark står stærkt: design, cykelindustri, medicinsk udstyr, slik, tøj og madvarer. Også vedvarende energi har en fremtid for sig, da den australske regering planlægger at inve-stere 80 mia. kroner for at nå sine ambitiøse klimamål.

"Fremtiden for dansk eksport til Australien ser positiv ud. Dan-mark bliver dag for dag mere kendt af den almindelige forbruger

� Operahuset i Sydney og kronprinsesse Mary har sat blus på interessen for Danmark i Australien.

� Hermed er jorden gødet for danske eksporteventyr.

af carsten a. andersen

DANMARK ER MERE OG MERE

KENDT I AUSTRALIEN

Kronprinsesse Mary og arkitekt Jørn Utzons operahus i

Sydney er to danske ikoner, der har hjulpet godt til med at

øge kendskabet til Danmark i Australien. Danske produkter er

i stor stil på vej ind i de australske hjem.

foto: polfoto

foto: polfoto

Page 41: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

41

og kommer ind i de australske hjem, f.eks. i form af belysning, møbler, design osv.," siger Rikke Scheel Gamborg, eksportrådgiver på Ekspor-trådets handelskontor i Sydney og fortsætter:

Livsstilsmagasiner i metervis"I Australien er der fl ere livsstilsmagasiner pr. indbygger end noget andet sted i verden. Vi får omtalt mange af vores produkter i magasi-nerne. Der er i dag et helt andet kendskab til dansk og Danmark end for ti år siden," siger hun.

Hun opfordrer fi rmaer fra Danmark med en god ide eller et godt produkt til at henvende sig.

"Et godt produkt behøver ikke være ’Made in Denmark’. Det kan godt være lavet i Kina, bare det er designet i Danmark."

Australierne er begyndt at rejse mere, også til Danmark, fortæller eksportrådgiveren. Det øger den almindelige australiers kendskab til landet. At alle i Sydney kender arkitekten Jørn Utzons operahus, har også stor værdi for Danmark.

"De fl este her i landet ved, at operahuset er lavet af en dansk arki-tekt. Desuden har kronprinsesse Mary hjulpet godt til med at øge

I AUSTRALIEN ER DER FLERE LIVSSTILSMAGASINER PR.

INDBYGGER END NOGET ANDET STED I VERDEN.

Rikke Scheel Gamborg, eksportrådgiver,

Eksportrådets handelskontor i Sydney.

foto: polfoto

foto

: flickr.com

foto: flickr.com

Page 42: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

42

kendskabet til Danmark. Australien begynder nu at søge viden, knowhow og ekspertise i Danmark," siger Rikke Scheel Gamborg.

Cykler, slik og vindmøller I forhold til Danmark er Australien år tilbage, når det gælder udviklingen af gode forhold for cyklister. Kun de modigste vover sig ud på en cykel i Sydney, selv om der er enkelte cykelstier.

Men netop i hovedstaden er den danske arkitekt Jan Gehl fra København blevet ansat for at forbedre forholdene for cyklister. Sam-tidig rejste leder af Center for Trafi k i Køben-havns Kommune Niels Tørslev i efteråret 2009 til Australien for at deltage i et cykelse-minar i Melbourne.

"Vi samlede nøglepersoner og beslut-ningstagere fra hele Australien for at fortæl-le, hvordan man kan udvikle cykelindustri-en og cykelkulturen, udbrede kendskabet til Danmark og forsøge at øge eksport af cykler og cykelrelaterede produkter," siger Rikke Scheel Gamborg.

Øvrige eksportmuligheder ser hun inden for medicinsk udstyr: kørestole, måleappa-rater osv. Her er salget på vej op på grund af en aldrende befolkning. Endvidere peger hun – sammen med kollega og eksportrådgiver Peter Hendrikssen – på mulighederne inden for madvarer og delikatesser.

"Slik og søde sager udgør et kæmpemar-ked i Australien. Desuden er der mulighe-

der i ost, smør og dansk feta," siger Rikke Scheel Gamborg.

Som eksempel nævner hun, at der er brug for et bredere sortiment af dansk slik.

"Vi har allerede Anton Berg – vi skal bare have mere!" lyder det.

Endvidere kommer kun otte procent af den energi, som Australien bruger, fra vedva-rende energikilder. Heraf kun 0,5 procent fra vindmøller, selv om Australien har nogle af de bedst egnede steder for vindmøller i ver-den ved den sydlige kystlinje og i ørkenen, så her er eksportpotentialet betydeligt.

"Det kunne give gode muligheder for dan-ske eksportører af vedvarende energitekno-logi," siger Peter Hendrikssen, eksportrådgi-ver, Sydney, til Eksportfokus.

for yderligere information

kontakt venligst:

Sydney, Handelskontor

Tlf.: 006128298 5777

E-mail: [email protected]

www.gksydney.um.dk

"Et godt produkt behøver ikke være ’Made in Denmark’. Det kan godt være lavet i Kina, bare det er desig-

net i Danmark," siger Rikke Scheel Gamborg, eksportrådgiver, på Danmarks handelskontor i Sydney.

5 GODE STARTRÅD TIL EKSPORT I AUSTRALIEN

Vil man gerne eksportere

til lande som Australien

og New Zealand, er følgende råd værd at

lægge mærke til.

1. Vær eksportklar

Brochurer og hjemmeside skal være på

engelsk, og materialet skal understøtte

det produkt, man vil sælge. Når impor-

tøren er fundet, så få lavet en skriftlig

samarbejdsaftale, som er udførlig og

fyldestgørende, så der ikke opstår uklar-

heder i fremtiden.

2. Lev op til de standarder, som foreligger

Tjek altid de nationale og lokale regler,

der er relevante for produktet.

3. Vær unik

Funktion og design skal være anderle-

des end andres. Det gør ofte, at produk-

tet får succes fra begyndelsen.

4. Prisen skal være konkurrencedygtig

5. Søg professionel vejledning

Australien er 17.000 km væk fra Dan-

mark. Eksportrådets handelskontor i

Sydney, New South Wales, kan tilbyde at

være det danske fi rmas forlængede arm

i en indledende proces med at introdu-

cere produktet.

australien

foto

: ca

rste

n a

. an

der

sen

introduktion til australsk slang

af kit kjølhede laursen

Bizzo: Business. Også i betydningen

’Mind your own bizzo’

Dinky-di: Uforfalsket, vaskeægte

Holy dooley!: Udbrud som udtrykker over-

raskelse, som ’Du milde!’ eller

’Tak for kaffe!’

Mate: Ven, kammerat

No drama: Samme som ’no worries’

No worries: Slap af, intet problem, den

klarer jeg

Oz: Australien

Sheila: Kvinde

Kilde: www.koalanet.com.au/australian-slang.html

Page 43: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

43

� Australske Susan Kotrba var bare på messe i Herning for at få inspiration.

� Pludselig havde hun sagt sit job op, startet eget fi rma og var begyndt at importere designvarer til Australien og New Zealand.

af carsten a. andersen

Under et besøg i Herning Hallerne for et par år siden ændrede grafi sk designer Susan Kotrbas karriere sig markant.

Formålet med messen var for den tidlige-re danskgifte australier at få inspiration fra dansk design.

Mens hun gik rundt, kom hun til en Maileg stand, og da hun så det specielle legetøj, var hun solgt.

"Det er holdbart og af god kvalitet. Der er ikke noget lignende. Det ville jeg importere til Australien, Dansk design er dejligt, stili-

stisk, enkelt og praktisk. Der er et marked for det i Australien," fortæller den 41-årige Susan Kotrba.

Susan fi k nemt og hurtigt en aftale med designvirksomheden og sagde sit job som grafi sk designer op. Nu repræsenterer hun Maileg i Australien og New Zealand. Trods fi nanskrise – også i Australien – går salget af det bløde legetøj med den karakteristiske streg godt.

"Folk elsker produktet, selv om det er lidt dyrere end i Danmark. Specielt ’Prinsessen på ærten’ til 180 australske dollars (omkring 785 kr.) er så stor en succes, at jeg ikke kan skaffe dem hurtigt nok," siger Susan Kotrba.

Susan Kotrba har særlig travlt omkring juletid, hvor Mailegs julekollektion med nis-ser i alle former og størrelser langes over disken i mængder. Den nybagte sælger er

dog nervøs for at lægge alle æg i én kurv og er derfor på jagt efter nye produkter inden for børn, legetøj, leg og hjemmeprodukter.

"Det, jeg søger, skal være noget klassisk nordisk, helst dansk, som udstråler enkel-hed, venskab og familie gerne tilsat lidt "hygge". Desuden skal det være interessant og anderledes. Ideer er velkomne. Når jeg ser det, jeg søger efter, vil jeg umiddelbart være klar over, at det er det rigtige," siger Susan Kotrba.

for yderligere information

kontakt venligst:

Susan Kotrba, director, Nordic House, Living,

P.O. Box 1256, Hawksburn Melbourne,

Vic 3142, Australia.

Tlf.: 0061 425 747 736

E-mail: [email protected]

Web: www.nordichouse.com.au

Web: www.maileg.dk

Marked haves, varer søges

“Faktisk troede jeg aldrig, at jeg kunne gøre det.

Alting skulle læres fra bunden. Budget, omsæt-

ning, cashfl ow. Det er fi nt nok, men det var nyt

for mig," siger Susan Kotrba, 41, Melbourne.

Hun startede for tre år siden dansk import til

Australien og New Zealand og søger nu fl ere

produkter fra Danmark.

Maileg er etdesign brand med et moderne livsstilskoncept etableret i 1999 af Dorthe og Erik Mailil. 'Prinses-

sen på ærten' sælger så godt i Australien, at Susan Kotrba har svært ved at skaffe varen hurtigt nok hjem.

foto

: m

aile

g

foto

: ca

rste

n a

. an

der

sen

Page 44: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

44

� Der er forskel på business i Danmark og business down under.

� Bl.a. handler forretninger i Australien om at stikke en fi nger i jorden og tage det lidt roligt, erfarer direktøren for Ecco i Australien, Rikke Dahl-Thorup.

af kit kjølhede laursen

"Lige nu vil folk have sandaler," siger Rikke Dahl-Thorup, som er ansvarlig for Ecco i Australien. I København viser termomete-ret minus 5, men i Australien ser situationen helt anderledes ud:

"Her er klokken 19, og vi har 27 grader," forsætter Rikke, der har været fi re år i Syd-ney, og på den tid har udvidet antallet af Ecco-butikker fra fem til 15.

Det er indlysende, at der er forskel på Danmark og Australien, hvad angår geografi , tidszoner og sæsoner. Men hvordan er det

som dansker at gøre forretning med austra-liere?

Mange tror nok, at fordi folk taler engelsk, fungerer tingene nogenlunde som i USA, Canada eller England. "Men det er meget anderledes," fortæller Rikke.

"I USA og Canada har man det smarte tøj på, når det handler om business. Sådan er det også i Sydney fi nanscentrum, men i resten af Australien er det hele meget afslap-pet. Folk sidder i shorts og jeans til møder-ne. Det skulle jeg lige vænne mig til."

Ingen stressAustraliere lever generelt op til deres ry om at være afslappede.

"De har ikke travlt. Hvis en af vores butik-ker for eksempel aftaler med en håndværker, at han skal komme mandag morgen, så rin-ger han måske mandag eftermiddag og siger, at han kommer dagen efter."

Det er dog vigtigt for Rikke Dahl-Thorup at understrege, at den ene kultur ikke er bedre end den anden. Bare anderledes. Når man vil forsøge at forstå en anden kultur, er det som regel de ting, der virker mest mærkelige, som kan give den største forståelse. Blandt andet har Rikke funderet over den australske tendens til at tage alting så roligt:

"Jeg tror, at det blandt andet handler om, at der ikke har været ret meget konkurrence. Der har været nok at lave, og man har ikke behøvet at kæmpe. Så hvorfor stresse?"

Nuanceret efterspørgselSelvom de fl este danskere nok opfatter Australien som meget stort, har verdens sjet-testørste nation ’kun’ 20 mio. indbyggere. 70 procent bor i de 10 største byer, hvor også Eccos butikker ligger. Rikke fortæller, at der er store forskelle byerne imellem, og at det ikke er de samme produkter, der bliver best-sellere rundt omkring:

"De forskellige steder kunne nærmest være forskellige lande. I Brisbane vil de have sandaler hele året. I Melbourne kan der blive ned til 5-6 grader, mens somrene i Western Australia har temperaturer op til 38-45 gra-der. Forskellene betyder noget for, hvilke typer sko, der sælger."

To typer australiereMen der er ikke bare forskel på hvilke sko, der sælger hvor. Der er også store forskelle på australiere:

"Jeg møder to typer australiere. Den ene type fi ndes primært i storbyen, og er foku-seret på tal og objektive forretningsmulighe-der. Den anden type fi nder man især væk fra byerne, og for dem handler det om følelser og relationer. Det kan minde meget om syd-europæere i den forstand, at man først og fremmest skal kunne lide personen. Denne type møder jeg, når jeg er med en af vores tre sælgere rundt i landet."

En fi nger i jordenFørste gang Rikke var med sælgerne ude, kom hun selv i det stiveste puds.

"I starten kunne jeg nærmest hive en PowerPoint præsentation op af tasken, men den stil kommer man ikke langt med. Det er en god idé at sætte sig ned og få en kop kaffe først. I det hele taget stikke en fi nger i jorden, og være lidt mere afslappet. Tingene bliver gjort. Bare på en anden måde."

Trods forskellene er Rikke Thorup-Dahl meget begejstret for at bo og arbejde i Australien:

"Generelt er australierne et meget åbent folkefærd. Det er utrolig let at blive integre-ret, og på mange måder virkelig nemt at leve i Australien. Man har en god livsstil. Og 27 grader i januar kan man jo også godt vænne sig til."

No worries, mate

FOLK SIDDER I SHORTS OG

JEANS TIL MØDERNE. DET SKULLE JEG LIGE VÆNNE MIG TIL

"Det er blevet en vane for mig at justere min

påklædning i forhold til, hvor jeg er, og hvem jeg

skal møde", fortæller Rikke Dahl-Thorup, som

før hun kom til Australien, arbejdede fi re år i

Canada, og før det fi re år på Eccos hovedkvar-

ter i Tønder.

australien

foto

: th

om

as d

alh

off

Page 45: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

45

� Da fi nanskrisen ramte, gik det hårdt ud over nogle af den jyske virksomhed Bramidans vigtige markeder i Østeuro-pa og Asien.

� Med hjælp fra Eksportrådet er der kommet nye markeder til, blandt andet Australien og New Zealand.

af kirsten rødsgaard-mathiesen

Det jyske fi rma Bramidan er en af Europas førende leverandører af affaldspressere. Men da fi nanskrisen ramte, gik det hårdt ud over nogle af de vigtige markeder i Øst-europa og Asien. Varige kunderelationer blev sat på prøve, da virksomheden på en række af disse markeder mistede sin almindelige kommercielle kreditforsikring.

Med hjælp fra Eksportkreditfonden kunne Bramidan A/S igen kreditforsikre sin vare-eksport og dermed fortsætte samhandlen. Samtidig begyndte virksomheden at udvide sin kundekreds. Det første mål, var Ocea-nien, hvor virksomheden så et stort og uud-nyttet potentiale for effektiv komprimering af affald.

Det viste sig at være nemt at afsætte til Australien, der var klar til de moderne bal-lepressere, som Bramidan producerer. Deri-mod var man ikke klar til den slags i New Zealand.

I 2005 tog Bramidan kontakt til handels-kontoret i Auckland, hvor eksportrådgiver Jakob Andersen gik i dialog med fi rmaet.

Da handelskontoret i første omgang afsøg-te markedet for en ny distributør på deres vegne, var det dog uden held.

“Vi kunne ikke fi nde en egnet lagerfø-rende distributør for Bramidan, men i stedet ville vi godt selv vove forsøget, så vi vend-te det om. Nu er det os, der oparbejder et marked herude, og senere kan Bramidan så beslutte, om de selv vil overtage roret. Der skal være en klar exit-strategi, for vi skal jo ikke være et handelshus, men kun en "fød-selshjælper" i to-tre år," siger eksportrådgi-ver Jakob Andersen.

Konkret ansatte handelskontoret den unge, new zealandske Andrew Olphert til i 25 timer om ugen at sælge og markedsføre Bramidans produkter i New Zealand. Om kort tid skal Bramidan videre på egen hånd, og så kan de enten ansætte Andrew Olphert eller selv tage over.

Uvurderlig hjælp For Bramidan har der været tale om en ind-køringsfase uden indtjening, men fi rma-et har hele tiden troet på mulighederne på det new zealandske marked. Nu stiger sal-get af udstyr til affaldskomrimering dag for dag, og break-even er nået. Henrik Dueholm Madsen, adm. direktør i Bramidan A/S er begejstret for samarbejdet med det danske handelskontor og vil anbefale andre virk-somheder at gøre det samme.

“På handelskontoret har de en enorm viden om de lokale forhold, og de skal ikke kæmpe med tidsforskelle og store afstan-de. Den eneste ulempe, som jeg ser det, er, hvordan vi til sin tid slipper vores fødsels-hjælper og selv kommer videre. Det vil kræve grundig forberedelse, så den oparbejdede viden kan blive videregivet til de rette par-ter," siger han.

for yderligere information

kontakt venligst:

Det danske handelskontor i Auckland

Eksportrådgiver Jakob Andersen

Telefon: +64 9 379 3119

Fax: +64 9 307 5207

E-mail: [email protected]

www.dtcauckland.um.dk/da

bramidan a/s:

"Vi tror på New Zealand"

hold virtuelt møde via

handelskontoret

Afstanden mellem Danmark og New Zealand

er enorm. Derfor har eksportrådets kontor i

Auckland faciliteter til at sætte en videokon-

ference op. Potentielle forretningspartnere

kan således møde hinanden på tværs af kon-

tinenter uden rejsebesvær og jetlag. Samti-

dig kan virksomheder i dag "ansætte" han-

delskontoret til at sælge for dem og varetage

deres interesser for en periode. Kontakt han-

delskontoret for nærmere oplysninger.

fakta om bramidan

• Bramidan A/S blev grundlagt i 1975 og har

ca. 70 medarbejdere.

• Bramidan udvikler og producerer udstyr til

affaldshåndtering; primært til kunder

inden for detailhandel, industri og den

offentlige sektor.

• Bramidan A/S eksporterer over 90 pct. af

sine varer til mere end 40 lande.

Henrik Dueholm Madsen, administrerende direktør

i Bramidan A/S (t.h) og Jakob Andersen, eksport-

rådgiver på det danske handelskontor i New Zea-

land. De to har med et parløb fået hul igennem til

markedet i New Zealand.

Page 46: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

46

� Den nye danske klub i Australien sat-ser på at blive Danmarks udstillings-vindue i millionbyen Melbourne i Australien – både når det gælder handel, kultur og mad.

� Inspirationen er Maison du Danemark i Paris.

af carsten a. andersen

Når man åbner døren til Den Danske Klub på Little Bourke Street i Melbourne, er det rene linjer og enkelt design, der strømmer en i møde. Dansk kunst, design og kultur toner frem i alle hjørner og fortæller en historie om enkel, nordisk livsstil med sans for kvalitet og bæredygtighed.

Men sådan har det ikke altid været. Den danske klub i Melbourne har eksisteret i 120 år, men har i de sidste 20 år haft vedvarende problemer og få gæster. Klubbens forfald-ne klubbygning blev derfor solgt, og dele af overskuddet sat af til etableringen af DEN-MARKhouse.

Den danske klub bor nu på 3. sal i en byg-ning i Little Bourke Street i hjertet af Mel-bourne og har næsten 500 individuelle med-lemmer. Etagen er indrettet med store, lyse lokaler og importerede, danske designobjek-ter af arkitekter som Børge Mogensen, Finn Juhl, Stelton, Erik Bagger og Louis Poulsen.

Jan Ravnholt er honorær Generalkonsul og bestyrelsesformand for DENMARKhouse i Melbourne. Han fortæller, at klubbens vision populært kaldes ’4 x C’:

"Målet er, at DENMARKhouse bliver ’the heartbeat of Danish Culture, Commerce, Cuisine and Community in Australia.’ Vi skal være et udstillingsvindue for Danmark og danskere i lokalsamfundet inden for dansk kultur, erhverv og mad. Vi ser gerne i den for-bindelse, at delegationer fra Danmark bru-

ger DENMARKhouse som basis for planlagte møder," siger Jan Ravnholt, der har været forretningsmand i Melbourne i 17 år og nu hjælper danske fi rmaer, som vil arbejde eller eksportere til Melbourne.

Hermed er modellen for DENMARKhouse ikke som for mange andre danske klubber ver-den over. I stedet er den inspireret af Maison du Danemark i Paris og Nordic House i Krakow.

De ’gamle penges’ byI DENMARKhouse satses stærkt på at frem-me dansk handel og eksport til Australien. Bl.a. afholdes en fast månedlig netværksaf-ten i samarbejde med organisationen Danes Abroad Business Group Online (www.dabgo.com), hvor erhvervsledere fra Danmark kan møde fastboende, danske forretningsfolk, som måske kan hjælpe med lokale kontakter og forretningsmuligheder. Samtidig er målet at få 200 virksomheder som medlemmer af det nyetablerede Dansk-Australske Handelskam-mer NexusDK. Medlemskab er åbent for alle danske og australske virksomheder, der har interesse i handel med Danmark og vice versa.

Men hvorfor Melbourne og ikke Sydney?"Det er givet, at dansk erhvervsliv opfatter

Sydney som hjertet i australsk forretningsliv. Men Melbourne var tilbage i tiden den stør-ste og rigeste by i Australien, så selv i dag er der mange "gamle penge" og stor erhvervs-indfl ydelse koncentreret i Melbourne," siger Jan Ravnholt og opfordrer danske eksportø-rer til at overveje nøje, hvor de etablerer sig i Australien.

"Hvis du ønsker at etablere forretning i Skandinavien, vil du heller ikke nøjes med at etablere en repræsentation i Stockholm, og så tro, at nu dækker du hele Skandina-vien. Ud over de store geografi ske afstande i Australien er der også forretningsmæssi-ge, politiske og kulturelle forskelle mel-

lem staterne, som gør, at du – afhængig af din forretningsmodel og branche – nøje bør overveje, hvor og hvordan du etablerer din forretning i Australien," siger Jan Ravnholt.

Dansk kultur på menukortetDENMARKhouse ønsker ikke mindst at være centrum for kulturelle fremstød. F.eks. var huset for nylig vært ved lanceringen af en ny bog om operahuset, hvor arkitekt Jan Utzon var til stede. På lokalt plan vises hver week-end en dansk fi lm, hvor danske familier, der bor i området, kan komme forbi og nyde en dansk frokost, spille ludo med ungerne eller lytte til Danmarks Radio.

Endelig har DENMARKhouse etableret restaurant DANSK. Med den danske chefkok Bente Grysbæk ved roret er målet at blive kendt i Melbournes madverden for et dansk og nordisk køkken af høj kvalitet. Maden i restauranten er inspireret af det nye nordi-ske køkkenmanifest, hvor måltiderne blandt andet skal udtrykke renhed, friskhed, enkel-hed og etik samt afspejle de skiftende års-tider.

Jan Ravnholt håber med tiden at invitere danske eksportører indenfor. Allerede nu er der et kontor til rådighed til brug for danske iværksættere eller forretningsrejsende fra Danmark.

"Vi har da klart øje på udviklingsmulighe-derne. Det kunne jo også være, at der i Dan-mark er interesse for at bruge vores platform til at positionere sig i Australien via en per-manent facilitet i DENMARKhouse. Vi følger tæt, hvad de gør i Paris og Krakow. Så det ville da være dejligt, hvis vi en dag havde Georg Jensen eller Royal Copenhagen i stue-etagen, og et par danske virksomheder med kontor i etagerne under os," siger den dan-ske Generalkonsul til Eksportfokus.

DENMARKhouse i nye klæder

australienfo

to:

DEN

MA

RK

ho

use

Page 47: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

47

kontakt til denmarkhouse:

Malene Kniep, general manager

[email protected]

Jan Ravnholt, bestyrelsesformand

[email protected]

www.denmarkhouse.com.au

1 "Vores mål er at få 200 virksomheder som medlemmer. Danske og austral-

ske virksomheder, der har interesse i handel med Danmark. Vi forventer

omkring 1.000 individuelle medlemmer," siger Jan Ravnholt, bestyrelsesfor-

mand i det nye DENMARKhouse i Melbourne i Australien.

2 DENMARKhouse ligger på 3. sal i en bygning i Little Bourke Street i hjertet

af Melbourne. Byen har tæt ved fi re mio. indbyggere, kun en anelse mindre

end Sydney. Men Melbourne vokser hurtigere.

3 Lokalerne i DENMARKhouse er lyse og venlige med kvalitetsmøbler fra

Danmark.

4 DENMARKhouse i Melbourne vil gerne lægge lokaler til kulturelle begiven-

heder. Som f. eks. denne, hvor en ny bog om operahuset blev præsenteret

i overværelse af Jørn Utzons søn, arkitekt Jan Utzon.

5 I DENMARKhouse fi ndes også en dansk kvalitetsrestaurant.

1

2

4

5

3

foto

: D

ENM

AR

Kh

ou

sefo

to:

DEN

MA

RK

ho

use

foto

: D

ENM

AR

Kh

ou

sefo

to:

DEN

MA

RK

ho

use

foto

: ca

rste

n a

. an

der

sen

Page 48: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

48

� Da verdensøkonomen Justin Lin var i København, varslede han nye økono-miske kriser forude. Danske eksportø-rer kan beskytte eller forsikre sig mod mange af disse risici.

Verdensbankens cheføkonom Justin Lin var i København i midten af januar. Justin Lin er en højt anerkendt økonom med en ph.d. fra Chicago, forfatter til 18 bøger, modtager af fl ere fornemme priser og har bestridt en række fremtrædende poster både i Kina og i internationale organer. Lin er født i Taiwan, men som 27-årig hoppede han af til Folkere-publikken Kina, og blev senere en af de før-ste kinesere fra Folkerepublikken til at mod-tage en ph.d. i økonomi fra USA.

Justin Lin var egentlig i København for at fremme et forskningsprojekt i Verdensban-ken om, hvordan man bedre sikrer økono-misk vækst og udvikling i Afrika. Men det, som tog overskrifterne, var hans offentlige bemærkninger om risikoen for, at den glo-bale økonomi kan blive ramt af nye kriser. Lin er ikke alene om at advare mod risikoen. Også direktøren for søsterorganisationen IMF, Dominique Strauss-Kahn, har peget på risikoen, mens den meget citerede økono-miprofessor fra New York Universitet, Nou-

riel Roubini, mere direkte har vurderet, at et aktiekrak er uundgåeligt.

Carry Trade truer verdensøkonomienDet, som bekymrer de internationale økono-mer, er de strukturelle økonomiske ubalan-cer i verdensøkonomien, den fortsat svage fi nansielle sektor, udsigten til kun svag vækst i de vestlige økonomier – koblet med fi nansiel spekulation baseret på carry trade. Betegnelsen carry trade har rod i hand-len med råvarer og refererede oprindelig til omkostningerne ved opmagasinering (carry) i perioden mellem indkøb og videresalg. I dag benyttes carry trade om det at optage lån i en valuta med lav rente for at investere i andre lande med højere rente. Det er ren-teforskellen og valutakursen, som er afgø-rende, og igennem det sidste års tid har det været særdeles fordelagtigt at optage lån i amerikanske dollar og investere i Emerging Markets.

Ingen har i dag overblik over omfanget af carry trade, men at den allerede nu har et meget betydeligt omfang, er givet. Der er heller ikke tvivl om, at carry trade har med-virket til de voldsomme stigninger på aktie-markederne, som især emerging markets har oplevet siden bunden i marts 2009, og som i mange tilfælde overstiger 100 pct. Til og med vil carry trade forsætte så længe, at den amerikanske rente er lav og pengerigelighe-den stor, og så længe, at der er forventninger til en fortsat svag dollar.

Markante valutasving forudeDet fi k i november Nouriel Roubini til at skrive en kommentar i Financial Times med overskriften "The Mother of all carry trades faces an inevitable bust". Pointen er, at på et tidspunkt vender markedsstemningen, og

så opstår der risiko for et globalt kollaps på aktiemarkederne og store valutaudsving, når folk hurtigt skal afvikle deres risikable uden-landske positioner for at veksle tilbage til en dollar, inden den bliver for dyr.

Hvornår boblen brister, og hvilke spred-ningseffekter til fi nanssektoren og realøko-nomien det vil få, er uvist. Men for danske eksportører er det vigtigt at kende til risi-koen. Som minimum må man forvente mar-kante valutaudsving, ligesom det skete ved afviklingen af carry trade i 2008, hvor yen’en på blot en måned steg mere end 30 pct. i for-hold til euro. Endvidere vil der være øgede modpartsrisici i det omfang enkeltperso-ner, enkeltvirksomheder og banker får store tab og måske går fallit. Og endelig skal man være opmærksom på de modforanstaltnin-ger, som nogle lande muligvis vil indføre for at beskytte deres økonomier. Danske eks-portører kan beskytte eller forsikre sig mod mange af disse risici – og givet, at vi lever i en usikker verden, var det måske en god idé at gøre det.

analyse

Aktiekrak og valutauro forude?

af cheføkonom jacob warburg

udenrigsministeriet

BERIGTIGELSE

I Eksportfokus nr. 5 2009 lavede redak-

tionen en fejl. I analysen af de nordiske

landes konkurrenceevne side 26 var

pointen, at dansk eksport til dels har kom-

penseret for en lavere produktivitetsvækst

ved højere eksportpriser. Desværre kom

vi til at bytte om på Danmark og Sverige

i den tilhørende fi gur, hvilket virkede me-

ningsforstyrrende i forhold til teksten. Det

beklager vi.

Page 49: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

49

spørg og få globale svarHar du mod på at eksportere, men mangler hjælp til at spotte det rigtige land? Mangler du en distributør eller en partner i udlandet? Hvad kan du få af eksportstøtte? Spørgsmålene om eksport er mange og varierede. Her i Eksportfokus kan du få svar. Skriv til [email protected] og skriv ’brevkassse ’ i emnefeltet, så fi nder vi den rette til at svare blandt Eksportrådets 250 globale rådgivere. I løbet af 1-2 arbejdsdage vil du få et personligt svar, og siden trykkes spørgsmål og svar i Eksportfokus.

? vi vil gerne sælge et medicinsk

produkt i norge. eksisterer der i

norge – som i danmark – en national

godkendelse af lægemidler? og er der

øvrige importforhold, vi skal være

opmærksomme på?

med venlig hilsen

anonym medicinalvirksomhed

Kære medicinalvirksomhed, Ja i Norge er der også er national god-

kendelse af lægemidler. Ved ankomst til Norge skal der ske

en fortoldning af varen. Importøren skal angive indførslen til det norske toldvæsen m.h.b. på varens overgang til frit forbrug. For varer, hvis indførsel sker under sær-lige vilkår f.eks. lægemidler, skal der som regel foreligge dokumentation om, at for at den norske myndighed har godkendt indførslen ligesom der i visse tilfælde skal foreligge særlig dokumentation vedr. varen f.eks. registreringscertifi kat for medicin. Godkendelse udstedes af Sta-tens Legemiddelverk, Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo. Se yderligere oplysning på http://www.legemiddelverket.no/.

Du skal være opmærksom på, at receptpligtige lægemidler ikke kan sæl-ges direkte til privatpersoner eller andre ikke til anskaffelse af lægemidler beretti-gede købere.

I forhold til øvrige importforhold kan jeg oplyse, at toldvæsenet opkræver gæl-dende importafgift. For de fl este produk-ter gælder, at afgiften er 0, uanset varens oprindelse. Foruden evt. importafgift opkræves importmoms med den gælden-de sats på 25 %. Beregningsgrundlaget for importmomsen er varens fortoldede værdi.

En i Norge momsregistreret importør vil kunne afl øfte den til toldvæsenet betalte importmoms som erhvervelsesmoms i sin

første momsafregning. Ved videre omsæt-ning i Norge skal der svares salgsmoms af omsætningens værdi.

Såfremt leveringen sker ekskl. norsk moms kan den betalte importmoms refunderes efter ansøgning derom til den norske momsmyndighed (Skattevæsenet) i.h.t. reglerne om tilbagebetaling til uden-landske virksomheder, som ikke er, eller skal være momsregistreret, eller ekspor-tøren kan afl evere toldkvitteringen til den norske momsregistrerede køber, som så afl øfter momsen, forudsat at køber står som importør.

Med venlig hilsen Eksportrådet

? vi er en lille familiedrevet virksom-

hed der producerer landbrug/frugt-

avl og produktion og salg af fødevarer.

vi overvejer nu at starte eksport til

tyskland.

hvad er størrelsen af emballageaf-

giften i tyskland ("grüne punkt"), og er

det importøren som afregner afgiften?

hvordan er det med refusion på de dan-

ske afgifter ved eksport ? er der nogle

faldgruber i forbindelse med salg af

levnedsmidler i tyskland?

med venlig hilsen

mogens bentsen, sidinge frugtplantage

Kære Mogens Bentsen,Alt, hvad der er værd at vide om Grüne

Punkt og de tyske emballagebestem-melser, fremgår af hjemmesiden: http://www.gruener-punkt.de/, som også kan ses på engelsk.

I adskillige år har der været pligt til at mærke sine emballager til Tyskland med det lille grønne symbol "Der Grüne

Punkt"! Men ikke efter den 1. januar 2009. Der kan dog fortsat være fordele ved at bruge mærket, og fremover bliver det muligt at tegne en særskilt aftale for brugen af mærket uden at skulle benytte det tilhørende indsamlingssystem.

Alle producenter skal registrere deres emballager hos et indsamlingssystem. Det kan være hos "Der Grüne Punkt", men det kan også være hos et af de konkurrerende foretagender. Hoved-sagen er, at der er sørget for indsam-ling af den brugte emballage. Du kan fi nde yderligere oplysninger hos Det Tysk-Danske Handelskammer på føl-gende adresse: http://www.deutsche-handelskammer.dk/dk/dienstleistungs-angebot/emballage/der-gruene-punkt/verpackungsverordnung/#c1973

Hvad angår refusion af danske afgifter i forbindelse med eksport kan SKAT for visse afgifters vedkommende meddele virksomheder godtgørelse af afgiften for varer, der er betalt afgift af, og som leve-res:

• til udlandet, herunder andre EU-lande. • til forbrug om bord på skibe og fl y i

udenrigsfart • til virksomheder, der er registreret som

oplagshavere for den pågældende afgift.

• til bevillingsvirksomheder, herunder provianteringsvirksomheder.

• til evt. andre virksomheder, der er frita-get for at betale afgift.

• til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv. samt de hertil knyttede personer.

Nærmere oplysninger om betingelserne for godtgørelse kan fås ved henvendelse til SKAT.

Med venlig hilsenEksportrådet

Page 50: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

50

kommende eksportfremstød og messer 2010Oversigt over de arrangementer, som Eksportrådet er involveret i. Der er blandt andet fælles eksportfremstød, messer i udlandet, seminarer i Danmark og i udlandet, konferencer og erhvervsfremstød. Du kan læse mere på www.eksportraadet.dk under "Vi tilbyder" og herunder "Eksportfremstød i udlandet" i menuen til venstre på siden. Du kan også få yderligere information hos Eksportrådet på telefon 33 92 00 00.

Februar 2010

Eisenwarenmesse – Pratical World 2010Dato 15. februar - 15. martsmarked Tysklandbranche Bygge & Anlæg

Danish Water Days in Romania and BulgariaDato 1. februar - 30. maj 2010marked Bulgarien, Rumænienbranche Energi & Miljø

The Bright Way of LifeDato 4. februar - 25. april 2010marked Kina

Eksportfremstød til CPMDato 24. - 27. februar 2010 marked Rusland

Marts 2010

EXPOAGRO Argentina 2009

Dato 3. - 6. marts 2010sted "La Flamenga", Baradero, Buenos

Aires, Argentinamarked Argentinabranche Fødevarer, landbrug og agroindustri

Fish Africa 2010Dato 10. - 20. marts sted Sydafrikamarked Sydafrikabranche Fødevarer, landbrug og agroindustri

Internorga 2010Dato 12. - 17. martssted Norgebranche Fødevarer, landbrug og agroindustri

Seatrade Cruise Ships 2010Dato 15. - 18. marts 2010marked USABIO ENERGY

Dato 18. marts 2010 marked Italien branche Miljø og energi Nordbygg 2010 Dato 23. - 26. marts 2010 marked Sverigebranche Bygge & Anlæg AQUASUR

Dato 24. - 26. marts 2010 sted Puerto Montt, Chilebranche Fødevarer, landbrug og agroindustri

Expomin Dato 24. - 26. marts 2010 sted Espacio Riesco, Santiago, Chile marked Chile

Green Ship of the FutureDato 29. - 31. martssted Singaporemarked Singaporebranche Maskinindustrien, underleverancer,

sourcing og outsourcing

April 2010

Hannover Messe 2010Dato 19.- 23. aprilmarked Tysklandbranche Energi og Miljø

Ecotec 2010Dato 22. - 25. aprilsted Athenmarked Grækenlandbranche Energi & Miljø

Maj 2010

OTC2010Dato 3. - 6. majsted USAmarked USAbranche Energi & Miljø

Eksportfremstød for danske fødevarer i Holland og BelgienDato 13. majsted Amsterdammarked Belgien, Nederlandenebranche Fødevarer, landbrug og agroindustri

Juni 2010

Intersolar 2010Dato: 9. - 11. junimarked Tysklandbranche Solenergi

August 2010

ONS2010 messen i NorgeDato 24. - 27. augustmarked Norgebranche Energi & Miljø

September 2010

IFAT 2010Dato: 13. - 17. septembermarked Tyskland branche Miljø

Dansk jul hitter i Japan � Japanerne er vilde med den danske jul

og køber i stor stil dansk julepynt af designer Jette Frölich.

af emil langballe

Julestjerner, julekugler, kræmmerhus og kalenderlys. Alle de klassiske ingredienser til en god gammeldags, traditionsrig dansk jul blev i november og december langet over disken – i Japan!

Det er den danske designer Jette Frölich, der tidligere har designet for blandt andre Royal Copenhagen, der står bag produkterne, og hun har svært ved at skjule sin begejstring over sin entre på det store, japanske marked

"Jeg synes jo, det er helt fantastisk, at japanerne er interesserede i mine produk-ter. Og jeg mener bestemt, at jeg har noget at tilbyde dem som et alternativ til den mere tunge, engelske og amerikanske jul. Mine produkter er lyse, lette og meget skandinavi-ske, og jeg tror, det er det, japanerne er vilde med," siger Jette Frölich.

Julepynt for over en million kronerDet er Illums Japan, der står bag lancerin-gen af Jette Frölichs produkter i Japan, og her er man positivt overrasket over den danske eksportsucces.

"Bare af Jettes produkter regner vi med en omsœtning på omtrent 20 millioner yen (ca. 1.1 millioner kroner), så vi er rigtig godt til-

fredse" udtaler Keita Fujiwara, direktør for Illums Japan.

Illums Japan har svært ved at få armene ned efter

succesen med danske juleprodukter i Japan.

foto

: am

bass

aden

i to

kyo

Page 51: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

Værelsesreservation hos vores 24 timers globale reservationscenter (+45) 8001 0988 (Gratis Nummer)Bestil værelser, møder og oplevelsespakker online på www.bestwestern.dk eller www.bestwestern.com For medlemskab af vores gratis globale loyalitetsprogram Best Western Rewards ring (+45) 8001 0988 eller meld dig ind på www.bestwesternrewards.dk

Gæsteomsorg, kvalitet og Best Western Rewards Best Western International er verdens største hotelkæde, med mere end 4.000 hoteller i over 80 lande. Alle hoteller er individuelt ejet og drevet, alle tilbyder individuel gæsteomsorg og gæstfrihed. Der er en god chance for, at du vil blive mødt af hotellets ejer eller direktør i løbet af dit ophold.

Alle Best Western hoteller i Danmark tilbyder gratis morgenmad og fri internetadgang. For vores Best Western Rewards medlemmer, tilbyder vi fl ere fordele, såsom gratis overnatninger på mere end 4.000 Best Western hoteller i hele verden. Vi tilbyder også andre fordele, som

eksempelvis gratis opgradering og bonuspoint. Kombineret med vores personlige gæstfrihed, håber vi, at disse fordele gør dit ophold hos Best Western til en mindeværdig oplevelse.

Hos Best Western sætter vi oprigtigt pris på din mening om dit ophold hos os, og vi påskønner, når vores gæster vil tage et par minutter til, at dele deres kommentarer om deres ophold på www.bwfeedback.com. Som tak for hjælpen kvitterer vi med 250 Best Western Rewards point. Bliv medlem alllerede i dag og nyd godt af alle de lokale og globale fordele. Du kan begynde at optjene point med det samme.

Lokale hoteller, globale fordele

Her er et udvalg af vores 26 Best Western hoteller i Danmark

Når du skal sove ude...

Optjen point med Best Western RewardsBliv medlem af Best Western Rewards og optjen point på mere

end 4.000 hoteller over hele verdenen og opnå unikke fordele og specielle tilbud.

Læs mere på www.bestwesternrewards.dk

Best Western Hotel Ritz, Århus

Best Western Hotel Oasia, Århus

Best Western Hotel Herman Bang, Frederikshavn

Best Western Hotel Gl. Skivehus, Skive

Best Western Bel Air Copenhagen, KBH

Best Western Jørgensens Hotel, Horsens

Best Western Hotel Europa, Aabenraa

Page 52: eksportfokus - netpublikationer.dk · Læs Eksportfokus’ nye brevkasse, hvor læserne får svar om eksport. Danmark er på vej ind i de australske hjem, bl.a. i form af belysning,

mag

asin

post

UM

MId

. nr.

4212

2

SMALL ENOUGH TO KNOW YOU - BIG ENOUGH TO SERVE YOU

ICT Logistics specialises in transportation and logistics to these areas.

ServicesTailormade, individual logistic solutions• Regular services • Documentation• Customs procedures and border crossing issues•

TransportAny kind of cargo or loads• Project shipments• Rail solutions in Russia and CIS• Barge and river solutions inside Russian water ways•

EquipmentNormal standard tilt- and reefer trailers• Extendable equipment/straight framed units up to 21,5 •

metres and step deck extendable up to 19 metresTrailers for transport of heavy cargo• Hanging garment units•

About ICT LogisticsICT Logistics has 20 years of experience in handling logi-stics and transportation for Russia, CIS, The Baltics or Cen-tral Eastern Europe. We have developed a high level of exper-tise and consider ourselves as one of the leading providers in these areas. Our multi lingual and highly experienced staff is based in our local offices in 7 countries.

TRANSPORT TO RUSSIA, CIS, THE BALTICS OR CENTRAL EASTERN EUROPE?

Own offices in:Denmark, Lithuania,Latvia, Russia, Ukraine,Romania and Kazakhstan

ICT Logistics A/SHI - Park 31, DK-7400 Herning

Phone: +45 70 266 288Fax: +45 70 266 250


Recommended