of 270 /270
1 Opdateret MBP - 27. januar, 2008 Danske navne på alverdens FUGLE udarbejdet af NAVNEGRUPPEN for DOF, LDF, ZOO & ZM

Fugle Danske navne 181207 · 2013-05-26 · fuglenavne på dansk. Det er en kraftpræstation, som der er al mulig grund til at ønske Navnegruppen til lykke med. Hvad hedder den australske

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fugle Danske navne 181207 · 2013-05-26 · fuglenavne på dansk. Det er en kraftpræstation, som...

 • 1Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Danske navne på alverdens

  FUGLE

  udarbejdet af NAVNEGRUPPENfor DOF, LDF, ZOO & ZM

 • 2 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

 • 3Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Danske navne på alverdens

  FUGLEudarbejdet af Navnegruppenog anbefalet af DOF, LDF, ZOO og ZM

  Navnegruppen er repræsenteret ved medlemmer afDansk Ornitologisk Forening

  Landsorganisationen Danske Fugleforeningersamt Zoologiske Haver og Zoologisk Museum

  Ivan Olsen - DOFHenning Pust - LDF

  Svend Rønnest - DOFJon Fjeldså - Zoo. Mus.Lasse Kreutzfeld - DOF

  Flemming Nielsen - ZOOOle Geertz-Hansen - DOF

  Lars Gissing-Hansen - DOFJørgen Møller-Hansen - LDF

  Lars Nørgaard Andersen - DOFMogens Behnke-Pedersen - DOF/LDF

 • 4 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  NAVNEGRUPPENv/ Mogens Behnke-Pedersen og Svend Rønnest

  I gruppen tillige:Lars Nørgaard AndersenJon FjeldsåOle Geertz-HansenLars Gissing-HansenJørgen Møller HansenLasse Kreutzfeld †Flemming NielsenIvan OlsenHenning Pust

  Produktion: Mogens Behnke-Pedersen

  1. udgave, januar 2008

  Taksonomiske noter: Jon Fjeldså

  Omslag: Mogens Behnke-PedersenForside: Grønbrystet Mango Anthracothorax prevostiiBagside: Hvidnakket Jacobin Florisuga mellivoraRancho Naturalista, Rio Tuís, Turrialba, Costa RicaNikon D70 med Nikkor Zoom 80-400mm

  Navnegruppens arbejde udgives også i bogform med oplysninger omtaksonomiske tilhørsforhold og forandringer samt illustrationer af Jon Fjeldså.

  Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening

  Distribution og salg:Dansk Ornitologisk Forening Naturbutikken, Vesterbrogade 138, 1620 København VTlf: 3328 3838 www.naturbutikken.dk

  Salg:Bogsalget, Vejlevej 154, Riis, 7323 Give - Tlf: 70232347 [email protected] el. dk www.bogsalget.comZoologiske Have, ZOO Butikken, Roskildevej 38, 2000 Frederiksberg - Tlf: 72 200 200Zoologisk Museum, Kiosken. Universitetsparken 15, 2100 København Ø - Tlf: 3532 1001

  Vejledende udsalgspris: kr. 230,00

  © Copyright. Navnegruppen 2008De enkelte navne kan anvendes frit, men bogen eller dele heraf må ikke gengives kommercielti andet trykt eller i elektronisk form uden skriftlig tilladelse fra Navnegruppen

  ISBN 978-87-992351-0-0

  Bogen anbefales citeret som: Behnke-Pedersen, M. og Rønnest, S.Danske navne på alverdens fugle - Dansk Ornitologisk Forening

 • 5Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Forord

  Elleve års samarbejde mellem DOF, Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, Sammenslutningen afZoologiske Haver i Danmark og Zoologisk Museum i København er afsluttet med en komplet liste over alverdensfuglenavne på dansk. Det er en kraftpræstation, som der er al mulig grund til at ønske Navnegruppen til lykke med.

  Hvad hedder den australske Silver Gull på dansk? I hvert fald ikke Sølvmåge, for det er en helt anden art.Alligevel er det ofte sket, at en oversætter af teksterne til en naturfilm, en bog eller en artikel netop har begåetdenne og lignende bommerter. Det behøver han eller hun ikke mere. Nu kan oversættere såvel som alle andre medinteresse i alverdens fugle gå ind på DOFs hjemmeside www.dof.dk/fuglenavne eller LDF’s hjemmeside www.ldf-net.dk samt www.zoo.dk og finde en hvilken som helst fugleart i hele verden og ud fra dens latinske eller engelskenavn se, hvad den hedder på dansk. Listen findes også som en bog med smukke illustrationer af kunstneren ogornitologen Jon Fjeldså, der har været med i den gruppe, der har udført det kæmpemæssige arbejde.

  Efter mange års tilløb lykkedes det ornitologen Lasse Kreutzfeld i 1996 at samle en gruppe under DanskOrnitologisk Forening, som involverede repræsentanter for de mest relevante foreninger og institutioner med detformål at give alverdens fugle „moderne, meningsfulde og udtalevenlige danske navne.“ Siden da har gruppenmøjsommeligt arbejdet sig igennem 11.509 af verdens fuglearter og underarter. Det har været et kolossalt arbejde, som ikke er forløbet uden sværdslag og dybe konflikter. De største problemerhar været omkring en række arter, der forekommer sjældent i Danmark, og som derfor gennem tiderne ofte har fåetforskellige navne fra fuglebog til fuglebog. Hidtil har det i praksis været sådan, at hver ny fuglebogsforfatter elleroversætter enerådigt har „bestemt“, hvad denne eller hin art skulle hedde. Disse arter har Navnegruppen væretkritisk igennem og valgt navne til, ud fra en lang række kriterier som er beskrevet i introduktionen til denne liste.

  DOFs Hovedbestyrelse har udtrykt stor påskønnelse af Navnegruppens arbejde, og anbefaler, at Navnegruppensvalg af danske fuglenavne bruges fremover. Ingen har jo autoritet til at bestemme, hvad fuglene skal hedde, så detbliver i praksis ude blandt de danske fugleinteresserede, at navnene skal stå sin prøve. Og her viser al erfaring, atsproget er levende og ændrer sig løbende. Hvem ved fx i dag, hvad en Stokand er? Og alene i min tid harFjeldvågen haft tre forskellige navne.

  Danmark er ikke det eneste land, hvor navngivningen har været årsag til konflikter. På engelsk har den sammefugleart ofte forskellige navne i England og Nordamerika, for slet ikke at tale om afrikanske fuglearter, der ofte harforskellige engelske navne fx i Kenya og Sydafrika. Her har en tilsvarende navnegruppe været alle engelskefuglenavne igennem, som man nu anbefaler til brug overalt, og det er disse navne, der udgør de engelskefuglenavne i den danske navneliste. Selv lykkedes det mig helt problemfrit at omdøbe Kortnæbbet Lomvie til Polarlomvie, da vi begyndte at arbejdemed problemerne omkring de grønlandske fuglekolonier, og jeg så også meget gerne resten af „museumsnavnene“afskaffet. Nu, hvor vi ser mere på fugle ude i naturen end i skindsamlinger, ville det være rart, hvis vi fik omdøbtKorttået Træløber til Parktræløber og Kortnæbbet Gås til – ja til hvad? Og hvorfor kalder vi den smukkehøjarktiske ryle for Islandsk Ryle, når den kun optræder på Island under trækket. Her ville Tundraryle være langtbedre. Endelig må det være på tide at omdøbe Grønbenet Rørhøne til blot og bart Rørhøne. Hvorfor skal denstakkels fugl slæbe rundt på et af Danmarks længste fuglenavne, når der ikke er andre rørhøns i Danmark?

  Navnegruppen har hjulpet os et kæmpeskridt fremad, så vi for første gang har et gennemarbejdet grundlag at gåvidere fra.

  Hans Meltofte

 • 6 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

 • 7Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Introduktion

  Dansk Ornitologisk Forenings Navnegruppe (NAG) blev stiftet den 20. januar 1996 efter et større forarbejde af nuafdøde Lasse Kreutzfeld samt nuværende medlem af NAG, Jørgen Møller Hansen. Dette vigtige forarbejde bestodbl.a. i at samle et arbejdskatalog af ældre forslag fra bøger og tidsskrifter samt af helt nye forslag. Efter en rækkemislykkede forsøg med at etablere og/eller fastholde en arbejdsgruppe under Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ide forudgående ca. 20 år lå det Lasse meget på sinde, én gang for alle at få stiftet en velfungerende, godtsammensat og seriøst arbejdende navnegruppe, der kunne fuldføre dét, der så mange gange tidligere var faldet tiljorden. Efter et utrætteligt, stædigt og meget prisværdigt forarbejde, der begyndte allerede i 1991, var en ny gruppemed klart mandat endelig i gang i januar 1996. En gruppe bestående af repræsentanter fra fire foreninger/institutioner med en fælles interesse og berøringsflade for fuglenavne og navngivning, nemlig DOF,Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF), Zoologisk Museum i København (ZM) og de danskeZoologiske Haver (DAZA).

  NAG kan betragtes som Danmarks uofficielle organ for vedtagelse af danske fuglenavne, idet gruppen er godkendtaf DOF´s og LDF´s hovedbestyrelser med mandat til at etablere moderne, meningsfulde og udtalevenlige danskenavne for alle verdens fuglearter. Navnegruppen består af ni medlemmer, der alle har interesse for navngivning, ogsom har haft brug for at forholde sig til dette i forskellige sammenhænge. Det gælder i forhold til DanskeFugleforeningers medlemmer, Zoologiske Haver, Zoologisk Museum og i Dansk Ornitologisk Forening. Dertilkommer enkeltpersoner, som har leveret værdifulde kommentarer til gruppens arbejde. Gruppens møder er afholdt iDOF’s lokaler, i Københavns Zoologiske Have og hos gruppens medlemmer. Vi takker alle for husly. Alle i gruppenhar ydet en stor indsats, men Mogens Behnke-Pedersen skal især fremhæves for at have arbejdet i tusindvis af timerpå at samle gruppens arbejde og få det til at fremstå som det produkt, det er i dag.

  NAG er en del af en trend i at navngive danske dyr. Projekt Danske Dyrenavne under Søren Breiting er gået igang med at navngive de ca. 20.000 insekter, leddyr og andre smådyr, der forekommer i Danmark. Ifølge SørenBreiting er der mange gode grunde til at vælge danske navne på unavngivne dyregrupper, ikke mindst afpædagogiske årsager. Vi kan ikke undvære navne på så mange ting som muligt i vores indbyrdes kommunikation.

  Selve motivationen til at gå i gang med et så omfattende arbejde skulle nok findes i en større forvirring omkringnavngivning af arter uden for den vestpalæarktiske region. Dette har i mange tilfælde været særlig tydeligt inaturudsendelser i fjernsynet, når lange engelske fuglenavne skulle fordanskes. Eller at se en TV-udsendelse medstormfugle og her se en mollymawk (en gruppe af små albatrosser fra de sydlige verdenshave) blive oversat medMallemuk (vor egen lokale stormfugl) har været en god grund til at tage affære. Derudover har det været etproblem, når foreninger/institutioner med fælles interesse og berøringsflade for fuglenavne anvendte forskelligenavne.

  GRUPPENS MEDLEMMERGruppens medlemmer har siden stiftelsen i 1996 været Lars Nørgaard Andersen, Jon Fjeldså, Ole Geertz-Hansen, Ivan Olsen, Svend Rønnest, Mogens Behnke-Pedersen (fra lidt inde i forløbet), alle repræsentanter forDansk Ornitologisk Forening, og Jon Fjeldså tillige repræsentant for Zoologisk Museum.

  Jørgen Møller Hansen, Flemming Nielsen og Henning Pust er repræsentanter for Landsorganisationen DanskeFugleforeninger, samtidig med at Flemming Nielsen også er repræsentant for de danske Zoologiske Haver. I detførste år af Navnegruppens virke var Lasse Kreutzfeld (indtil sin død) medlem af arbejdsgruppen og i en årrækkeogså Lars Gissing-Hansen, begge repræsentanter for DOF. Som ekstern konsulent virkede Finn Frandsen i deførste år.

  Gruppens medlemmer har samlet set rejst i alle verdensdele og tilsammen set omkring halvdelen af verdensfuglearter! Dette har givet et godt grundlag for et seriøst arbejde. Samtidig har alle i gruppen tilgang til enten egetomfattende bibliotek eller DOF’s endnu mere omfattende bibliotek, således at god tekstbeskrivelse samtbilledmateriale har dannet grundlag for navnevedtagelserne.

 • 8 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  NAVNGIVNINGENS UDGANGSPUNKTI arbejdet med taksonomien har Navnegruppen fra starten anvendt Monroe og Sibleys „A World Checklist ofBirds“ (1993) som grundlag og udgangspunkt for navngivningsarbejdet. Denne checkliste er baseret på sammeforfatteres „Distibution and Taxonomy of Birds of the World“ (1990) samt et „Supplement“ til dette (1993).Disse værker er meget roste, men der har også været skarp kritik af en række aspekter i deres arbejde. Uansetsidstnævnte kritik var der dog bred enighed om, at denne checkliste kunne regnes for den hidtil bedste ved NAG’setableringstidspunkt i januar 1996. NAG’s ekspert på det taksonomiske område - Jon Fjeldså - argumenterede frastarten ret præcis for perspektiverne og det hensigtsmæssige i at bruge netop denne checkliste til NAG’s arbejde.Monroe og Sibleys checkliste indeholder 9.702 arter, hvoraf de 68 regnes for uddøde. Hertil kommer et stort antal„underarter/del-arter“ (component species), dvs. potentielle arter, som for nuværende har formel status somunderarter under bredt accepterede arter.

  Siden Monroe & Sibleys checkliste fra 1993 har verden set en håndfuld nye lister over verdens fugle, bl.a. „WorldBird Species Checklist - with alternative English and scientific names“ (M.G. Wells 1998) og „Birds of the World –A Checklist“ (James F. Clements 2000). Desuden har det store, til skyerne roste værk, „Handbook of the Birds ofthe World“ (J. del Hoyo, A. Elliott & J. Sargatal) været i gang siden 1992 med tolv færdige bind ved årsskiftet2007/2008.

  Disse lister og værker er i kraft af deres udgivelsestidspunkter i stand til at fremvise alle nybeskrevne arter sidenMonroe og Sibley, samt ikke mindst samle op og gøre status i forhold til mange af de potentielle arter, der listes iMonroe og Sibley som „del-arter“. Mange af disse er allerede bredt accepterede gode arter, men der er også i denye værker bredt accepterede arter med, som end ikke optræder som „del-arter“ i Monroe og Sibley – hovedsagligt„nye arter“, hvor DNA-materiale har spillet en væsentlig rolle for deres status.

  NAG har valgt at følge Monroe og Sibleys checkliste til vejs ende, men har allerede som en naturlig ting inddragetde nybeskrevne arter i vores navneliste/navngivning. Desuden har vi medtaget bredt accepterede arter, som entenikke er nævnt eller står som „del-art“ i Monroe og Sibley. Verdenslisten, der følger systematikken i Monroe ogSibleys liste, er siden blevet fulgt op af et længerevarende arbejde af en gruppe under Frank Gill og Minturn Wright(Birds of the World – Recommended English Names) som NAG også har arbejdet ud fra.

  PRINCIPPER FOR NAVNGIVNINGGruppens udgangspunkt i navngivningsarbejdet er baseret på to forskellige grundprincipper:

  Vore egne Principper for navngivning:

  1. Navnene bør være håndterlige, altså så korte som muligt, lette at udtale og sprogligt gode, uden for mange led.2. Navnene bør være i overensstemmelse med moderne taksonomi, hvilket f.eks. betyder, at fluesnapperne skal

  opdeles i amerikanske fluesnappere (Tyranidae = tyraner), afroasiatiske fluesnappere (Monarchidae =monarkfluesnappere) og eurasiske fluesnappere (Muscicapidae = fluesnappere). Der skal samtidig tilstræbes envis systematisk logik i navngivningen.

  3. Navnet bør være selvforklarende og indlysende. Det skal så vidt muligt referere til artens udbredelse (især forarter der er endemiske for et mindre område som f.eks. øer), dragtkarakterereller andre karakteristika vedfuglen, tilholdssted eller habitatvalg, dens lyd eller specielle adfærdstræk. Navnet skal også være logisk set iforhold til artens samlede udbredelsesområde. Det bør altså være karakteriserende for fuglene. Der kan herforekomme geografiske navne, som i almindelighed vil være ukendt på dansk, f.eks. Punaibis (Puna ergræslandet i Andesbjergene i f.eks. Bolivia og Peru). Geografiske navne kan forandres efter skiftenderegeringer (Formosa til Taiwan, Celebes til Sulawesi eller Abessinien til Etiopien), men det bør ikke fåindflydelse på et allerede givet navn. Sammensætningen af et mindre kendt geografisk stednavn og et mindrekendt familienavn kan skabe problemer med genkendelse og udtale. I de tilfælde er navnet delt af enbindestreg.

  4. De bør ikke indeholde personnavne. Nogle navne er dog allerede så indarbejdede, at det i praksis ikke er muligt– og vel egentlig også anstødeligt – at ændre dem som f.eks. Stellersand, Bonapartesmåge og Temmincksryle.

  5. Der vil være direkte overtagelse af fremmedsprogede navne, som allerede er indarbejdede i det ornitologiskesprog, som f.eks. Trogon, Mannakin og Bulbul.

  6. Navnene bør ikke være direkte misvisende ved f.eks. at kalde visse amerikanske „redstarts“ (skovsangere) udenrødt i halen for rødstjerter, eller f.eks. at anvende betegnelsen „almindelig“.

  7. Hvor det er muligt og givtigt bør navnene findes blandt allerede eksisterende forslag (hævdprincippet).8. Navnelisten skal ikke nødvendigvis tages til indtægt for en taksonomisk opfattelse.

 • 9Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  9. Navnene skal ske på grundlag af officiel dansk retstavning (med to undtagelser: Stillits og Ederfugl, som erhævdvundne stavemåder). Bindestreg anvendes for at lette læsevenligheden. Der, hvor der optræderusædvanlige ord i både for- og efternavn, indsættes bindestreg.

  Finn Frandsen har udarbejdet 10 „Tommelfinger-regler“. Af disse har udvalget arbejdet efter følgende syv (letomskrevne):

  1a. Et artsnavn bør højst bestå af to led.1b. Uanset om et artsnavn er enkeltleddet (solitært) eller to-leddet, bør det højst rumme fire rodord (Hals-bånd-s-

  trold-and; Rød-top-pet Fugl-e-konge).2. En fælles basis for navngivningen af en hel slægt eller dele deraf bør være karakteristisk for de fleste - meget

  gerne alle - af de pågældende arter.3. Basen bør ikke bestemmes af en overfladisk lighed med ikke-beslægtede arter (f.eks. Stor Ørkendompap og

  Kapdue).4. Et solitært navn bør foretrækkes frem for et to-leddet, hvis sammenkoblingen med basen kan ske uden at gøre

  vold på sproget (Grønspætte frem for Grøn Spætte; Blå Kærhøg frem for Blåkærhøg).5a. Det ord, der kobles til basen, bør være umiddelbart forståeligt og ikke kræve specialviden.5b. Det må helst ikke give fuglens navn en fonetisk lighed med en anden arts navn (Gråmejse/Blåmejse;

  Bøgesanger/Høgesanger)5c. Kombinationen bør ikke være fonetisk uheldig.5d. Kombinationen bør ikke være semantisk uheldig (Ørkenagerhøne)6. Hvis et geografisk navn skal indgå i et artsnavn, må det være karakteristisk for netop den pågældende art. Det

  skal passe ind i dansk udtaletradition og bør så vidt muligt kunne indgå som en del af et solitært navn!7. Et artsnavn bør være betegnende for alle artens eventuelle underarter.

  Selv med så mange elementer inde over navngivning (eller måske netop derfor), har vi flere gange måttet laveundtagelser fra vore principper. Bær venligst over med det! Fritz Palmquist har meget venligt gjort opmærksom påfejl og mangler i vore principper. Vi har så vidt muligt rettet ind efter hans råd. Ligeledes har Søren Breitingudformet nogle principper for navngivning af dyr i Danmark. Vi har også skelet til disse og implementeret dem ivore.

  GRUPPENS FREMTIDNavnegruppen håber selvsagt, at de foreslåede navne vil blive brugt. Foreninger og institutioner bag gruppenanbefaler enstemmigt, at de navne, som anføres i listen, følges. At der er kommet en anbefalet liste over alverdensfuglenavne betyder ikke nødvendigvis, at det danske sprog skal forarmes. Navne som Brunnakke (Pibeand),Perleand (Spidsand), dyttelytter (små vadefugle), Pryllemænd (Almindelig Ryle), Skovduer (Ringdue) ogGrossenolliker (Gråspurve) vil forhåbentlig ikke forsvinde ud af det danske sprog. Disse er tegn på en opfattelse afen fugl eller en fuglegruppe og på en udvikling, som ikke holder op med denne liste. Der vil også i fremtiden værebehov for en navnegruppe til at justere ændringer, enten taksonomiske i henhold til nye arter, eller i henhold til ensproglig udvikling. Mindst fem forskellige forhold kan gøre sig gældende i et fremtidigt arbejde i en navnegruppe:

  1. Der er f.eks. et værre rod i gruppen af småfinker: De hedder på tværs af de forskellige familier sisken eller irisk.Rørspurv, Gulspurv og Snespurv forekommer blandt en mængde værlinger.

  2. Svaleklire hedder sådan, fordi den i flugten har mindelser om en Bysvale. Den amerikanske pendant til vorSvaleklire har ikke den hvide overgump. Skal sådanne uoverensstemmelser tilpasses?

  3. Stellersand er navngivet efter Georg Wilhelm Stöhler, hvis navn blev angliseret til Steller. Hvis tyskerne på ettidspunkt gør krav på Stöhlers tilhørsforhold, skal den så hedde Stöhlersand? Da Kuhls Skråpe fra Atlanten erbeskrevet af Cory, hedder den Cory’s Shearwater på engelsk, men er på dansk opkaldt efter en af Temmincksassistenter! Endnu er der ikke helt styr på, hvilken af de tre former af Kuhls Skråpe, der er set i Danmark. Nårder er styr på det, hvad skal de så hedde? Og skal et personnavn reflektere en person, der har gjort meget for etområdes fugleliv (A. Wilson eller J.J. Audubon i Amerika), en eller anden nær ven eller familiemedlem af ensådan (E. Sabine), eller en person, som ikke har gjort noget specielt for ornitologien (L. Schwarz)? Og kan enfugl bære en sur og vrangvillig persons navn og bære dennes karakteristika videre (J.R. Forster)?

  4. Det engelske sprog indeholder navne på langt flere farver end det (gængse) danske. Mange fugle med brunligenuancer kan hedde noget med rød eller brun. Vor opfattelse af en farve kan vise sig ikke at holde, så der vilvære behov for at omdøbe en art.

  5. Geografiske stednavne er et bestandigt problem: Burma skifter navn til Myanmar, Ceylon til Sri Lanka, Formosatil Taiwan, og det stopper ikke her.

 • 10 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  I takt med, at beskrivelser af fugle inddrager flere og flere dele af fuglene, vil der også på et tidspunkt være behovfor en standardiseret navngivning af fuglenes topografi på dansk. Navnegruppen har efter bedste evne sat sig for atgive de bedste navne. I nogle tilfælde er de bedste evne ikke godt nok, og navnet kan af mere eller mindreindlysende grunde være uheldigt eller forkert. I så fald vil gruppen meget gerne høre om det og vil efterfølgendetage stilling til navngivningen. Da listen herunder samtidig publiceres elektronisk, har vi mulighed for at kommemed hurtige rettelser. Vi er derfor interesserede i henvendelser i tilfælde af sådanne uheldige navne. Kommentérvenligst på Navnegruppens e-mail adresse ([email protected]).

  FORMALIABogen igennem er listen bygget op på samme måde:

  Melanitta fusca Velvet Scoter FløjlsandMelanitta (f.) stejnegeri* Asiatic Scoter Asiatisk Fløjlsand

  Til venstre i kursiv ses det videnskabelige navn efter seneste indhentede oplysninger om artens taksonomi. Navnemarkeret med * er enten del-arter som (måske) står for at blive ophøjet til arter, eller del-arter som allerede hardanske navne, på trods af at de (måske) altid vedbliver at være del-arter. I midten med normal skrift ses artensengelske navn efter de anbefalede navne i Frank Gill og Minturn Wright: Birds of the World, RecommendedEnglish Names med enkelte nye tilføjelser fra Internettet. Til højre ses med fed det anbefalede danske navn.

  Cygnus columbianus Whistling Swan PibesvaneCygnus (c.) columbianus* Tundra Swan TundrasvaneCygnus (c.) bewickii* Bewick´s Swan Pibesvane

  I tilfælde hvor samme navn optræder to steder, vises artens navn (nominatnavnets to led) øverst og del-arternesnavne (tre led) nedenunder. Det er tilstræbt, at nominatens danske navn (her Pibesvane for Cygnus columbianus) erdet samme som nominatens tre-leddede navn (her Cygnus columbianus columbianus). Som tilfældet her, har detikke altid været muligt.

  Mergus australis* † Auckland Island Merganser Aucklandskallesluger

  Arter der er, eller formodes at være uddøde, vil i bogen være markeret med †.

  Ved flere slægter eller familier knyttes øverst nogle få kommentarer til den seneste taksonomiske udvikling.

  HJEMMESIDE & BOGNavnegruppens formål er ikke alene at navngive alverdens fuglearter, men selvfølgelig også at delagtiggøreinteresserede brugere i gruppens arbejde og navnevalg. Vi har derfor valgt at lægge gruppens arbejde på DOF´s ogLDF´s hjemmesider som separate Adobe Acrobat PDF-filer. Disse filer kan frit hentes, læses eller kommenteres påNavnegruppens e-mailadresse af enhver, der har en computer med net-opkobling.

  Desuden er gruppens arbejde udgivet i bogform med oplysninger om taksonomiske tilhørsforhold og forandringersamt illustrationer af Jon Fjeldså.

  TAKEn lang række enkeltpersoner har gennem årene reflekteret på vore navne og bidraget med kommentarer til vornavngivning. Alle bedes modtage vores varmeste tak. I den forbindelse vil vi rette en tak til personer der i særliggrad har bidraget med konstruktive kommentarer og navneforslag og derigennem haft indflydelse på bogensendelige resultat. Denne særlige tak skal rettes til Eddie Bach, Rasmus Bøgh, Simon Bruslund, Knud Flensted, LarsHolst Hansen, Niels Krabbe, Stig Linander, Flemming Lundgren, Hans Meltofte, Frank Sundgaard Nielsen, FritzPalmquist, Peter Rindom, Christian Svane, Helge Sørensen og Preben Riis Sørensen.

  Svend Rønnest og Ivan Olsen

 • 11Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Sibley og Monroe > Gill og WrightAceros > Rhyticeros

  Acestrura > ChaetocercusAcridotheres > Sturnus

  Aegotheles > EuaegothelesAerodramus > Collocalia

  Agelaius > ChrysomusAgelaius > Xanthopsar

  Agriocharis > MeleagrisAgyrtria > Amazilia

  Ailuroedus > ScenopoeetesAjaia > Platalea

  Akialoa > HemignathusAkialoa > MyadestesAkialoa > Viridonia

  Alophoixus > CrinigerAlophoixus > ThapsinillasAmaurornis > Porzana

  Amazilia > LeucippusAmblypterus > Eleothreptus

  Ammodramus > MyospixaAnairetes > Uromyias

  Anas > LophonettaAnas > Speculanas

  Anser > ChenAnthracothorax > Avocettula

  Anthreptes > ChalcopariaAnthreptes > Deleornis

  Anthus > MacronyxAnurolimnas > Laterallus

  Apalis > UrorhipisAplopelia > Columba

  Ara > DiopsittacaAra > OrthopsittacaAra > Primolius

  Aratinga > GuaroubaArcanator > Modulatrix

  Ardea > EgrettaAsio > Pseudoscops

  Asturina > ButeoAtalotriccus > Lophotriccus

  Athene > HeteroglauxAtlapetes > BurremonAugastes > Schistes

  Automolus > AnabazenopsBasileuterus > Phaeothlypis

  Bebrornis > AcrocephalusBernieria > Xanthomixis

  Bias > MegabyasBolborhynchus > Psilopsiagon

  Bonasa > TetrastesBradypterus > Cryptillas

  Buceros > RhinoplaxBurhinus > EsacusCabalus > GallirallusCairina > Asacornis

  Calendulauda > CerthilaudaCalendulauda > Mirafra

  Campicoloides > SaxicolaCampylopterus > Aphantochroa

  Caprimulgus > VelesCarpodacus > Kozlowia

  Caryothraustes > ParkerthraustesCasmerodius > Ardea

  Catharacta > StercorariusCatharus > Hylocichla

  Cerasophila > HypsipetesCeratogymna > Bycanistes

  Certhilauda > MirafraChaetops > Achaetops

  Charadrius > ThinornisChlidonias > Sterna

  Chloebia > ErythruraChlorostilbon > Chlorestes

  Chordeiles > NyctiprogneChrysomma > MoupiniaChrysomus > Agelasticus

  Chrysothlypis > ErythrothlypisCiccaba > Strix

  Cicinnurus > DiphyllodesCinclidium > Myiomela

  Cisticola > IncanaCoccothraustes > Hesperiphona

  Collocalia > AerodramusColumba > NesoenasColumba > PatagioenasColumba > Streptopelia

  Columbina > ScardafellaCorvinella > UrolestesCossypha > CossyphiculaCreadion > Philesturnus

  Crecopsis > Crex

  Ændrede slægtsnavne

  Ændrede slægtsnavneVor navneliste er oprindelig baseret på Burt L. Monroe, Jr. og Charles G. Sibley´s „A World Checklist of Birds“ fra1993.Mod slutningen af vort arbejde med at give danske navne til alverdens fugle, udkom der på vegne af IOC i 2006 etnyt revideret værk: „Birds of the World“ med foreslåede engelske navne, af Frank Gill og Minturn Wright. Detteprojekt, en standardisering af engelske navne blev iværksat af IOC, som udpegede Burt L. Monroe som formand,med mandat til at udvælge elleve velkendte ornitologer som medlemmer til en navnekommitte. Efter Burt L.Monroe´s død overtog Frank Gill posten som formand for kommitteen der endte op med 28 medlemmer.Omkring årsskiftet 2006-2007 valgte navnegruppen, med tilladelse fra Frank Gill, at følge den ny systematik, og deændrede navne i „Birds of the World“. Resultatet blev en ændring af mange af de slægtsnavne vi havde anvendt fraSibley og Monroe´s „A World Checklist of Birds“.De ældre slægtsnavne til venstre er listet i alfabetisk orden, de nye til højre:

 • 12 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Cuculus > CacomantisCuculus > Hierococcyx

  Cyclorrhynchus > AethiaDaptrius > Ibycter

  Dendragapus > FalcipennisDendrocopos > Sapheopipo

  Diglossa > DiglossopisDiomedea > PhoebastriaDiomedea > ThalassarcheDiscosura > Popelairia

  Dixiphia > PipraDromaeocercus > Amphilais

  Elminia > TrochocercusEmpidonomus > Griseotyrannus

  Eopsaltria > PeneoenantheEpimachus > Drepanornis

  Erythropygia > CercotrichasEudromias > Charadrius

  Eudynamys > UrodynamisEupodotis > AfrotisEupodotis > HoubaropsisEupodotis > LissotisEupodotis > LophotisEupodotis > Sypheotides

  Francolinus > DendroperdixFrancolinus > PeliperdixFrancolinus > PternistisFrancolinus > PtilopachusFrancolinus > Scleroptila

  Gelochelidon > SternaGeophaps > Ocyphaps

  Geopsittacus > PezoporusGlycichaera > Timeliopsis

  Gracupica > SturnusGrus > Anthropoides

  Guiraca > PasserinaGymnopithys > Myrmeciza

  Gymnostinops > PsarocoliusGypopsitta > PionopsittaHarpactes > Apalharpactes

  Hedydipna > AnthreptesHemignathus > Viridonia

  Hemimacronyx > MacronyxHeteromyias > Poecilodryas

  Heteroxenicus > BrachypteryxHieraaetus > Aquila

  Hirundo > CecropisHirundo > HaplochelidonHirundo > PetrochelidonHirundo > PseudhirundoHirundo > Ptyonoprogne

  Hoplopterus > VanellusHydranassa > Egretta

  Hydroprogne > SternaHyetornis > CoccyzusHylacola > Calamanthus

  Hylocharis > BasilinnaHypsipetes > Ixos

  Iduna > HippolaisIole > Acritillas

  Ixobrychus > DupetorIxos > IoleIxos > MicroscelisIxos > Thapsinillas

  Larus > LeucophaeusLarus > Xema

  Leistes > SturnellaLepidocolaptes > Xiphorhynchus

  Leucippus > TaphrospilusLimnocorax > Amaurornis

  Lipaugus > SnowornisLonchura > Lemuresthes

  Lunda > FraterculaLuscinia > ErithacusLuscinia > Tarsiger

  Macholophus > ParusMalimbus > Ploceus

  Manucodia > PhonygammusMargarops > AlleniaMegalurus > Locustella

  Megapodius > EulipoaMelaenornis > BradornisMelaenornis > DioptrornisMelaenornis > SigelusMelaniparus > Parus

  Melanocharis > RhamphocharisMelanotrochilus > Florisuga

  Melidectes > MeliarchusMeliphaga > Lichenostomus

  Mesophoyx > EgrettaMicropalama > Calidris

  Miliaria > EmberizaMohoua > Finschia

  Molothrus > AgelaioidesMolothrus > DolichonyxMonticola > Pseudocossyphus

  Montifringilla > OnychostruthusMontifringilla > Pyrgilauda

  Musophaga > RuwenzorornisMusophaga > Tauraco

  Myiobius > TerenotriccusMyrtis > Eulidia

  Nectarinia > AnthobaphesNectarinia > AnthreptesNectarinia > CinnyrisNectarinia > CyanomitraNectarinia > DrepanorhynchusNectarinia > DrepanorhynchusNectarinia > DreptesNectarinia > Leptocoma

  Neocossyphus > StizorhinaNeomixis > Hartertula

  Neositta > DaphoenosittaNyctea > Bubo

  Nycticorax > GorsachiusOchetorhynchus > Upucerthia

  Ochthoeca > TumbeziaOnychoprion > Sterna

  Oreopsar > AgelaioidesOrthotomus > Artisornis

  Ændrede slægtsnavne

 • 13Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Otus > GymnoglauxOtus > MegascopsOtus > PtilopsisOtus > Pyrroglaux

  Oxyura > NomonyxPachyphantes > Ploceus

  Pachyramphus > PlatypsarisPadda > Lonchura

  Pardaliparus > PeriparusParus > BaeolophusParus > CyanistesParus > LophophanesParus > PeriparusParus > Poecile

  Pastor > SturnusPelagodroma > Oceanites

  Peltohyas > CharadriusPercnostola > Schistocichla

  Petronia > GymnorisPezophaps > Raphus

  Phacellodomus > ThripophagaPhaenicophaeus > DasylophusPhaenicophaeus > RhamphococcyxPhaenicophaeus > Zanclostomus

  Phaeochroa > CampylopterusPhaeoprogne > Progne

  Phaethornis > AnopetiaPhalacrocorax > Leucocarbo

  Philodice > CalliphloxPhilydor > Anabacerthia

  Phragmaticola > AcrocephalusPhylidonyris > Glycifohia

  Phyllastrephus > XanthomixisPhyllastrephus > Bernieria

  Phylloscartes > PogonotriccusPipra > Lepidothrix

  Pitangus > PhilohydorPitylus > Saltator

  Platycercus > BarnardiusPlatysteira > DyaphorophyiaPoecilurus > SynallaxisPolyborus > CaracaraPolyerata > Amazilia

  Pomatostomus > GarritornisPoospiza > CompsospizaPoospiza > Poospizopsis

  Prinia > HeliolaisPrinia > OreophilaisPrinia > PhragmaciaPrinia > Schistolais

  Prosobonia > AechmorhynchusPsarocolius > ClypicterusPsarocolius > ZarhynchusPseudalethe > Alethe

  Pseudoalcippe > IlladopsisPseudocossyphus > Monticola

  Pseudopodoces > ParusPsilorhinus > Cyanocorax

  Pterodroma > AphrodromaPterodroma > Pseudobulweria

  Pteropodocys > CoracinaPygochelidon > NotiochelidonRamphocelus > Phlogothraupis

  Ramphodon > GlaucisRhea > Pterocnemia

  Rhopodytes > PhaenicophaeusRostratula > Nycticryphes

  Rukia > MegazosteropsRukia > Zosterops

  Sarcoohanops > EurylaimusSaucerottia > AmaziliaScaphidura > Molothrus

  Scepomycter > BathmocercusSchizoeca > Oreophylax

  Serinus > CarduelisSerinus > Crithagra

  Silvicultrix > OchthoecaSittiparus > Poecile

  Smutsornis > RhinoptilusSpeotyto > Athene

  Spiloptila > UrorhipisSpizocorys > EremalaudaSteganopus > Phalaropus

  Stelgidopteryx > AlopochelidonSternula > Sterna

  Sula > MorusSula > Papasula

  Sylvia > ParisomaSynallaxis > Gyalophylax

  Tchagra > BocagiaTelespyza > Telespiza

  Telophorus > ChlorophoneusTemenuchus > Sturnus

  Tesia > OliguraTetrao > Lyrurus

  Thalasseus > SternaTockus > Tropicranus

  Todirostrum > PoecilotriccusTorgos > Aegypius

  Toxorhamphus > OedistomaTrichastoma > LeonardinaTrichocichla > MegalurulusTrigonoceps > Aegypius

  Tringa > ActitisTringa > HeteroscelusTringa > Xenus

  Trochocercus > ElminiaVanellus > Hoploxypterus

  Viridonia > HemignathusXenopipo > Chloropipo

  Xolmis > HeteroxolmisYuhina > Erpornis

  Zoothera > IxoreusZoothera > Ridgwayia

  Zosterops > Tephrozosterops

  Ændrede slægtsnavne

 • 14 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

 • 15Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Fuglenes systematik er i disse år under kraftig revision. Det skyldes for det første, at grundigere studier, bl.a.af fuglenes stemmer, fører til at mange tidligere underarter nu accepteres som gyldige arter. For det andetarbejdes der meget intensivt med DNA-baserede analyser af slægtskabsforhold mellem og indenfor de enkeltefuglegrupper. Hvis vi skal kunne nå frem til meningsfulde fortolkninger af ligheder og forskelle mellem arterog grupper er det vigtigt at fuglene er ordnet på en måde som genspejler dette slægtskab. Derfor udmøntes nyviden om fuglenes evolution i hyppige ændringer af klassifikationen.Vi har i denne database ikke villet bryde den opdeling i familier, og den rækkefølge, som er foreslået af Gill &Wright i „Birds of the World“. Hvor der foreligger overbevisende ny forskning som viser at klassifikationenbør ændres har vi i stedet tilføjet en kommentar (tit med henvisning til en vigtig ny publikation). Disse kom-mentarer kan måske forvirre, men vi håber også at de kan tjene som en nyttig vejledning om hvilke ændringersom må forventes at slå igennem i de kommende år.Fugle som endnu ikke har kunnet henføres til en bestemt familie placeres under overskriften Incertae Sedis(latin for uklar/usikker placering i systematikken).

  TINAMIFORMES - TinamidaeTINAMOUS TINAMUER

  TINAMIFORMES - Denne gruppe udgør, sammen med Struthioniformes (strudse), Rheiformes (nanduer),Casuariiformes (kasuarer) og Dinornithiformes (moafugle og kivier), den ældste gruppe af nulevende fugle,Palaeognathae (dvs. dem med „gammelt“, altså dinosaurlignende mundloft). Gruppen blev antagelig udspaltettidligt i kridttiden, for mere end 100 millioner år siden.

  Tinamus tao Grey Tinamou Grå TinamuTinamus solitarius Solitary Tinamou Olivengrå TinamuTinamus osgoodi Black Tinamou Gråsort TinamuTinamus major Great Tinamou Stor TinamuTinamus guttatus White-throated Tinamou Gråisset Tinamu

  Nothocercus bonapartei Highland Tinamou BjergskovstinamuNothocercus julius Tawny-breasted Tinamou Rødhovedet TinamuNothocercus nigrocapillus Hooded Tinamou Hættetinamu

  Crypturellus berlepschi Berlepsch´s Tinamou SorttinamuCrypturellus cinereus Cinereous Tinamou AsketinamuCrypturellus soui Little Tinamou Lille TinamuCrypturellus ptaritepui Tepui Tinamou TepuítinamuCrypturellus obsoletus Brown Tinamou Brun TinamuCrypturellus (o.) traylori* Traylor´s Tinamou Traylors TinamuCrypturellus undulatus Undulated Tinamou BølgetinamuCrypturellus transfasciatus Pale-browed Tinamou Lysbrynet TinamuCrypturellus strigulosus Brazilian Tinamou Brasiliansk TinamuCrypturellus duidae Grey-legged Tinamou Gråbenet TinamuCrypturellus erythropus Red-legged Tinamou Rødbenet TinamuCrypturellus (e.) columbianus* Colombian Tinamou Colombiansk TinamuCrypturellus (e.) idoneus* Santa Marta Tinamou Santa Marta-tinamuCrypturellus saltuarius Magdalena Tinamou MagdalenatinamuCrypturellus noctivagus Yellow-legged Tinamou Gulbenet TinamuCrypturellus atrocapillus Black-capped Tinamou Sodkronet TinamuCrypturellus (a.) garleppi* Garlepp´s Tinamou Garlepps TinamuCrypturellus cinnamomeus Thicket Tinamou KrattinamuCrypturellus boucardi Slaty-breasted Tinamou Gråbrystet TinamuCrypturellus kerriae Choco Tinamou ChocótinamuCrypturellus variegatus Variegated Tinamou Sorthovedet TinamuCrypturellus brevirostris Rusty Tinamou Rustfarvet TinamuCrypturellus bartletti Bartlett´s Tinamou Bartletts TinamuCrypturellus parvirostris Small-billed Tinamou Kortnæbbet TinamuCrypturellus casiquiare Barred Tinamou BåndtinamuCrypturellus tataupa Tataupa Tinamou Tataupatinamu

  Tinamuer

 • 16 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Rhynchotus rufescens Red-winged Tinamou PampashøneRhynchotus maculicollis Huayco Tinamou Huaycotinamu

  Nothoprocta taczanowskii Taczanowski´s Tinamou Stor BjergtinamuNothoprocta ornata Ornate Tinamou BjergtinamuNothoprocta perdicaria Chilean Tinamou ChiletinamuNothoprocta cinerascens Brushland Tinamou Mørkvinget TinamuNothoprocta pentlandii Andean Tinamou AndestinamuNothoprocta curvirostris Curve-billed Tinamou Seglnæbbet Tinamu

  Nothura boraquira White-bellied Nothura Hvidbuget VagteltinamuNothura minor Lesser Nothura VagteltinamuNothura darwinii Darwin´s Nothura AndesvagteltinamuNothura maculosa Spotted Nothura Plettet VagteltinamuNothura chacoensis Chaco Nothura Chacovagteltinamu

  Taoniscus nanus Dwarf Tinamou Dværgtinamu

  Eudromia elegans Elegant Crested Tinamou ToptinamuEudromia formosa Quebracho Crested Tinamou Quebracho-toptinamu

  Tinamotis pentlandii Puna Tinamou PunatinamuTinamotis ingoufi Patagonian Tinamou Patagonsk Tinamu

  STRUTHIONIFORMES - StruthionidaeOSTRICHES STRUDSE

  Struthio camelus Common Ostrich MasaistrudsStruthio molybdophanes Somali Ostrich Somalistruds

  RHEIFORMES - RheidaeRHEAS NANDUER

  Rhea americana Greater Rhea Nandu

  Pterocnemia pennata Darwin´s Rhea Lille NanduPterocnemia (p.) tarapacensis* Puna Rhea Punanandu

  CASUARIIFORMES - CasuariidaeCASSOWARIES KASUARER

  Casuarius casuarius Southern Cassowary HjelmkasuarCasuarius bennetti Dwarf Cassowary DværgkasuarCasuarius unappendiculatus Northern Cassowary Nordlig Kasuar

  CASUARIIFORMES - DromaiidaeEMU EMUER

  Dromaius novaehollandiae Emu EmuDromaius ater* † King Island Emu Sort EmuDromaius baudinianus* † Kangaroo Island Emu Kangaroo Emu

  DINORNITHIFORMES - ApterygidaeKIWIS KIWIER

  Apteryx australis Southern Brown Kiwi Brun KiwiApteryx mantelli North Island Brown Kiwi Nordlig KiwiApteryx rowi Okarito Kiwi Okarito KiwiApteryx owenii Little Spotted Kiwi DværgkiwiApteryx haastii Great Spotted Kiwi Stor Kiwi

  Tinamuer

 • 17Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  GALLIFORMES - MegapodiidaeMEGAPODES TALLEGALLAHØNS

  GALLIFORMES - Hønsefugle udgør, sammen med andefugle, den ældste udviklingsgren næst efter destrudslignende fugle på fuglenes stamtræ. Antagelig blev de udspaltet for næsten 100 millioner år siden ikridttiden. Baseret på DNA-data er en ny klassifikation foreslået i Cladistics 22 (2006): 495-532 (se underCracidae, Odontophoridae og Phasianidae).

  Alectura lathami Australian Brushturkey Kratkalkun

  Aepypodius arfakianus Wattled Brushturkey KamtallegallaAepypodius bruijnii Waigeo Brushturkey Waigeutallegalla

  Talegalla cuvieri Red-billed Brushturkey Rødnæbbet TallegallaTalegalla fuscirostris Black-billed Brushturkey Sortnæbbet TallegallaTalegalla jobiensis Collared Brushturkey Brunhalset Tallegalla

  Leipoa ocellata Malleefowl Malleehøne

  Macrocephalon maleo Maleo Hammerhøne

  Eulipoa wallacei Moluccan Megapode Molukbuskhøne

  Megapodius pritchardii Tongan Megapode NiaufooubuskhøneMegapodius laperouse Micronesian Megapode Mikronesisk BuskhøneMegapodius (l.) laperouse* Micronesian Megapode MarianabuskhøneMegapodius (l.) senex* Palau Megapode PalaubuskhøneMegapodius nicobariensis Nicobar Megapode NicobarbuskhøneMegapodius cumingii Philippine Megapode Filippinsk BuskhøneMegapodius bernsteinii Sula Megapode SulabuskhøneMegapodius tenimberensis Tanimbar Megapode TanimbarbuskhøneMegapodius freycinet Dusky Megapode Mørk BuskhøneMegapodius forstenii Forsten´s Megapode CerambuskhøneMegapodius affinis* New Guinea Scrubfowl PapuabuskhøneMegapodius geelvinkianus Biak Megapode BiakbuskhøneMegapodius eremita Melanesian Megapode Melanesisk BuskhøneMegapodius layardi Vanuatu Megapode VanuatubuskhøneMegapodius decollatus New Guinea Megapode Ny Guinea-buskhøneMegapodius reinwardt Scrubfowl TorresbuskhøneMegapodius (r.) reinwardt* Orange-footed Scrubfowl Torresbuskhøne

  GALLIFORMES - CracidaeCHACHALACAS, CURASSOWS, GUANS CHACHALACAER - HOKKOER

  Cracidae - Kan opdeles i underfamilierne Penelopinae og Cracinae. Ifølge Cladistics 22 (2006): 495-532repræsenterer slægten Ortalis den ældste udviklingsgren i underfamilien Cracinae, og bør derfor placeres efterPenelopina.

  Ortalis vetula Plain Chachalaca Brun ChachalacaOrtalis cinereiceps Grey-headed Chachalaca Mexicansk ChachalacaOrtalis garrula Chestnut-winged Chachalaca Kastanjevinget ChachalacaOrtalis ruficauda Rufous-vented Chachalaca Venezuela-chachalacaOrtalis (r.) ruficauda* Rufous-tipped Chachalaca Rusthalet ChachalacaOrtalis (r.) ruficrissa* Rufous-vented Chachalaca Rustgumpet ChachalacaOrtalis erythroptera Rufous-headed Chachalaca Rusthovedet ChachalacaOrtalis wagleri Rufous-bellied Chachalaca Rødbuget ChachalacaOrtalis poliocephala West Mexican Chachalaca Sierra Madre-chachalacaOrtalis canicollis Chaco Chachalaca ChacochachalacaOrtalis leucogastra White-bellied Chachalaca Hvidbuget ChachalacaOrtalis guttata Speckled Chachalaca Spættet Chachalaca

  Chachalacaer - Hokkoer

 • 18 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Ortalis araucuan East Brazilian Chachalaca Brasiliansk ChachalacaOrtalis squamata Scaled Chachalaca Skællet ChachalacaOrtalis columbiana Colombian Chachalaca Colombiansk ChachalacaOrtalis motmot Little Chachalaca Lille ChachalacaOrtalis ruficeps Chestnut-headed Chachalaca Kastanjehovedet ChachalacaOrtalis superciliaris Buff-browed Chachalaca Lysbrynet Chachalaca

  Penelope argyrotis Band-tailed Guan Sølvøret PenelopehønePenelope barbata Bearded Guan SkægpenelopehønePenelope ortoni Baudo Guan ChocópenelopehønePenelope montagnii Andean Guan AndespenelopehønePenelope marail Marail Guan CayennepenelopehønePenelope superciliaris Rusty-margined Guan Rustrandet PenelopehønePenelope dabbenei Red-faced Guan Rødmasket PenelopehønePenelope purpurascens Crested Guan Toppet PenelopehønePenelope perspicax Cauca Guan CaucapenelopehønePenelope albipennis White-winged Guan Hvidvinget PenelopehønePenelope jacquacu Spix´s Guan Spixs PenelopehønePenelope (j.) granti* Green-backed Guan Grønrygget PenelopehønePenelope obscura Dusky-legged Guan Mørkbenet PenelopehønePenelope pileata White-crested Guan Hvidtoppet PenelopehønePenelope ochrogaster Chestnut-bellied Guan Kastanjebuget PenelopehønePenelope jacucaca White-browed Guan Hvidbrynet Penelopehøne

  Pipile pipile Common Piping Guan TrinidadfløjtehønePipile cumanensis* Blue-throated Piping Guan Blåstrubet FløjtehønePipile (c.) cumanensis* White-headed Piping Guan Hvidhovedet FløjtehønePipile (c.) grayi* Gray´s Piping Guan Hvidstrubet FløjtehønePipile jacutinga Black-fronted Piping Guan Sortpandet FløjtehønePipile cujubi* Red-throated Piping Guan Rødstrubet FløjtehønePipile (c.) cujubi* Stripe-crowned Piping Guan FløjtehønePipile (c.) nattereri* Natterer´s Piping Guan Natterers Fløjtehøne

  Aburria aburri Wattled Guan Lappepenelopehøne

  Chamaepetes unicolor Black Guan Sort PenelopehøneChamaepetes goudotii Sickle-winged Guan Seglvinget Penelopehøne

  Penelopina nigra Highland Guan Chalopehøne

  Oreophasis derbianus Horned Guan Hornhokko

  Nothocrax urumutum Nocturnal Curassow Nathokko

  Mitu tomentosum Crestless Curassow Topløs HokkoMitu salvini Salvin´s Curassow Salvins HokkoMitu tuberosum Razor-billed Curassow KamnæbshokkoMitu mitu † Alagoas Curassow Alagoashokko

  Pauxi pauxi Northern Helmeted Curassow HjelmhokkoPauxi unicornis Southern Helmeted Curassow Sydlig Hjelmhokko

  Crax rubra Great Curassow Stor HokkoCrax alberti Blue-knobbed Curassow Blåknoppet HokkoCrax daubentoni Yellow-knobbed Curassow Gulknoppet HokkoCrax alector Black Curassow KamhokkoCrax globulosa Wattled Curassow Gullappet HokkoCrax fasciolata Bare-faced Curassow Nøgenmasket HokkoCrax (f.) fasciolata* Fasciated Curassow Båndet HokkoCrax (f.) pinima* † Natterer´s Curassow Pindare Hokko

  Chachalacaer - Hokkoer

 • 19Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Crax blumenbachii Red-knobbed Curassow Rødnæbbet Hokko

  GALLIFORMES - NumididaeGUINEAFOWL PERLEHØNS

  Agelastes meleagrides White-breasted Guineafowl Hvidbrystet KalkunhøneAgelastes niger Black Guineafowl Sort Kalkunhøne

  Numida meleagris Helmeted Guineafowl PerlehøneNumida (m.) galeata* West African Guineafowl Vestafrikansk PerlehøneNumida (m.) mitratus* Tufted Guineafowl Blålappet Perlehøne

  Guttera plumifera Plumed Guineafowl ParykperlehøneGuttera pucherani Crested Guineafowl Krøltoppet PerlehøneGuttera (p.) pucherani* Kenya Guineafowl KenyaperlehøneGuttera (p.) edouardi* Crested Guineafowl Krøltoppet Perlehøne

  Acryllium vulturinum Vulturine Guineafowl Gribbeperlehøne

  GALLIFORMES - OdontophoridaeNEW WORLD QUAIL TANDVAGTLER

  Odontophorinae - Ifølge Cladistics 22 (2006): 495-532 repræsenterer Ptilopachus petrosus og nahani (nublandt afrikanske Phasianidae) de ældste udviklingslinjer indenfor Odontophoridae (som ellers kun findes iAmerika). De bør derfor overføres til denne familie.

  Dendrortyx barbatus Bearded Wood Partridge Vera Cruz-skovvagtelDendrortyx macroura Long-tailed Wood Partridge Langhalet SkovvagtelDendrortyx leucophrys Buffy-crowned Wood Partridge Hvidpandet Skovvagtel

  Oreortyx pictus Mountain Quail Bjergvagtel

  Callipepla squamata Scaled Quail SkælvagtelCallipepla douglasii Elegant Quail Rødtoppet VagtelCallipepla californica California Quail Californisk TopvagtelCallipepla gambelii Gambel´s Quail Ørkentopvagtel

  Philortyx fasciatus Banded Quail Båndvagtel

  Colinus virginianus Northern Bobwhite BobwhiteColinus nigrogularis Yucatan Bobwhite YucatántrævagtelColinus leucopogon Spot-bellied Bobwhite Hvidstrubet TrævagtelColinus cristatus Crested Bobwhite Toptrævagtel

  Odontophorus gujanensis Marbled Wood Quail Brun TandvagtelOdontophorus capueira Spot-winged Wood Quail Pletvinget TandvagtelOdontophorus melanotis Black-eared Wood Quail Sortøret TandvagtelOdontophorus erythrops Rufous-fronted Wood Quail Brunmasket TandvagtelOdontophorus atrifrons Black-fronted Wood Quail Sortpandet TandvagtelOdontophorus hyperythrus Chestnut Wood Quail KastanjetandvagtelOdontophorus melanonotus Dark-backed Wood Quail Mørkrygget TandvagtelOdontophorus speciosus Rufous-breasted Wood Quail Rødbrystet TandvagtelOdontophorus dialeucos Tacarcuna Wood Quail Tacarcuna-tandvagtelOdontophorus strophium Gorgeted Wood Quail HalsbåndstandvagtelOdontophorus columbianus Venezuelan Wood Quail VenezuelatandvagtelOdontophorus leucolaemus Black-breasted Wood Quail Sortbrystet TandvagtelOdontophorus balliviani Stripe-faced Wood Quail BoliviatandvagtelOdontophorus stellatus Starred Wood Quail PerutandvagtelOdontophorus guttatus Spotted Wood Quail Mexicansk Tandvagtel

  Tandvagtler

 • 20 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Dactylortyx thoracicus Singing Quail Sangvagtel

  Cyrtonyx montezumae Montezuma Quail MontezumavagtelCyrtonyx (m.) sallei* Salle´s Quail Salles VagtelCyrtonyx ocellatus Ocellated Quail Brillevagtel

  Rhynchortyx cinctus Tawny-faced Quail Langbenet Tandvagtel

  GALLIFORMES - PhasianidaePHEASANTS, FOWL & ALLIES HØNSEFUGLE

  Phasianidae - De nyeste DNA-data (Cladistics 22 (2006): 495-532) giver grundlag for at opdele denne familiepå en ny måde, med de følgende undergrupper: 1) underfamilien Arborophilinae (skovhøns, slægterneArborophila, Caloperdix, Rollulus og Xenoperdix), 2) Coturpternistinae (vagtler fulgt af Margaroperdix,Teotraogallus, Alectoris, Ammoperdix, Perdicula og Pternistes), 3) Pavoninae (påfugle, slægterne Afropavo,Pavo, Rheinhardia, Argusianus og Polyplectron), 4) Gallofrancolininae (junglehøns, slægterne Bambusicola,Gallus, Francolinus, Dendroperdix, Peliperdix og Scleroptila), 5) Meliperdicinae (med Perdix og Meleagris),6) Tetraoninae (urfugle) og 7) Phasianinae (egentlige fasaner).

  Meleagris gallopavo Wild Turkey KalkunMeleagris ocellata Ocellated Turkey Påfuglekalkun

  Bonasa umbellus Ruffed Grouse Kravehjerpe

  Tetrastes bonasia Hazel Grouse HjerpeTetrastes sewerzowi Severtsov´s Grouse Kinesisk Hjerpe

  Falcipennis falcipennis Siberian Grouse AmurhjerpeFalcipennis canadensis Spruce Grouse GranhjerpeFalcipennis (c.) franklinii* Franklin´s Grouse Sydlig Granhjerpe

  Tetrao urogallus Western Capercaillie TjurTetrao parvirostris Black-billed Capercaillie Sortnæbbet Tjur

  Lyrurus tetrix Black Grouse UrfuglLyrurus mlokosiewiczi Caucasian Grouse Sort Urfugl

  Centrocercus urophasianus Sage Grouse SalviehøneCentrocercus minimus Gunnison Grouse Lille Salviehøne

  Dendragapus obscurus Blue Grouse Blå HjerpeDendragapus (o.) obscurus* Dusky Grouse Mørk HjerpeDendragapus (o.) fuliginosus* Sooty Grouse Sodfarvet Hjerpe

  Tympanuchus phasianellus Sharp-tailed Grouse Spidshalet PræriehøneTympanuchus pallidicinctus Lesser Prairie Chicken Lille PræriehøneTympanuchus cupido Greater Prairie Chicken Præriehøne

  Lagopus leucura White-tailed Ptarmigan Hvidhalet RypeLagopus muta Rock Ptarmigan FjeldrypeLagopus lagopus Willow Grouse DalrypeLagopus (l.) scotica* Scotish Grouse Skotsk Rype

  Lerwa lerwa Snow Partridge Snehøne

  Tetraophasis obscurus Verreaux´s Monal-Partridge Rødstrubet MonalTetraophasis szechenyii Széchenyi´s Monal-Partridge Gulstrubet Monal

  Tandvagtler

 • 21Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Tetraogallus caucasicus Caucasian Snowcock Kaukasisk KongehøneTetraogallus caspius Caspian Snowcock Kaspisk KongehøneTetraogallus himalayensis Himalayan Snowcock HimalayakongehøneTetraogallus tibetanus Tibetan Snowcock TibetkongehøneTetraogallus altaicus Altai Snowcock Altaikongehøne

  Alectoris graeca Rock Partridge StenhøneAlectoris chukar Chukar Partridge ChukarhøneAlectoris magna Przevalski´s Partridge Kinesisk StenhøneAlectoris philbyi Philby´s Partridge Sortstrubet StenhøneAlectoris barbara Barbary Partridge BerberhøneAlectoris rufa Red-legged Partridge RødhøneAlectoris melanocephala Arabian Partridge Arabisk Stenhøne

  Ammoperdix griseogularis See-see Partridge Si-si ØrkenhøneAmmoperdix heyi Sand Partridge Ørkenhøne

  Ptilopachus petrosus Stone Partridge Afrikansk BuskhønePtilopachus nahani Nahan´s Francolin Ituribuskhøne

  Francolinus francolinus Black Francolin Sort FrankolinFrancolinus pictus Painted Francolin Malet FrankolinFrancolinus pintadeanus Chinese Francolin Kinesisk FrankolinFrancolinus pondicerianus Grey Francolin Grå FrankolinFrancolinus gularis Swamp Francolin Sumpfrankolin

  Peliperdix lathami Forest Francolin SkovfrankolinPeliperdix coqui Coqui Francolin CoquifrankolinPeliperdix albogularis White-throated Francolin Hvidstrubet FrankolinPeliperdix schlegelii Schlegel´s Francolin Båndfrankolin

  Scleroptila streptophorus Ring-necked Francolin PerlehalsfrankolinScleroptila africana Grey-winged Francolin Gråvinget FrankolinScleroptila levaillantii Red-winged Francolin Rødvinget FrankolinScleroptila finschi Finsch´s Francolin AngolafrankolinScleroptila shelleyi Shelley´s Francolin MopanefrankolinScleroptila (s.) elgonensis* Elgon Francolin ElgonfrankolinScleroptila psilolaemus Moorland Francolin HedefrankolinScleroptila levaillantoides Orange River Francolin OranjefrankolinScleroptila (l.) gutturalis* Acacia Francolin EritreafrankolinScleroptila (l.) lorti* Archer´s Francolin Somalifrankolin

  Dendroperdix sephaena Crested Francolin TopfrankolinDendroperdix (s.) rovuma* Kirk´s Francolin Rovumafrankolin

  Pternistis squamatus Scaly Francolin SkælfrankolinPternistis ahantensis Ahanta Francolin Vestlig SkælfrankolinPternistis griseostriatus Grey-striped Francolin AngolaskælfrankolinPternistis hildebrandti Hildebrandt´s Francolin Hildebrandts FrankolinPternistis bicalcaratus Double-spurred Francolin Stribet FrankolinPternistis icterorhynchus Heuglin´s Francolin Gulnæbbet FrankolinPternistis clappertoni Clapperton´s Francolin SahelfrankolinPternistis harwoodi Harwood´s Francolin AbayfrankolinPternistis swierstrai Swierstra´s Francolin AngolabjergfrankolinPternistis camerunensis Mount Cameroon Francolin CamerounbjergfrankolinPternistis nobilis Handsome Francolin UgandabjergfrankolinPternistis jacksoni Jackson´s Francolin KenyabjergfrankolinPternistis castaneicollis Chestnut-naped Francolin Etiopisk BjergfrankolinPternistis (c.) atrifrons* Ethiopian Francolin Mendebo-bjergfrankolinPternistis ochropectus Djibouti Francolin Djibouti-bjergfrankolin

  Fasanfugle

 • 22 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Pternistis erckelii Erckel´s Francolin Rødehavs-bjergfrankolinPternistis hartlaubi Hartlaub´s Spurfowl NamibfrankolinPternistis adspersus Red-billed Spurfowl Rødnæbbet FrankolinPternistis capensis Cape Spurfowl KapfrankolinPternistis natalensis Natal Spurfowl NatalfrankolinPternistis leucoscepus Yellow-necked Spurfowl Gulstrubet SporehønePternistis rufopictus Grey-breasted Spurfowl Gråbrystet SporehønePternistis afer Red-necked Spurfowl Rødhalset SporehønePternistis (a.) afer* Red-necked Spurfowl Nøgenmasket SporehønePternistis (a.) cranchii* Cranch´s Spurfowl Gråhalset SporehønePternistis swainsonii Swainson´s Spurfowl Gråbrun Sporehøne

  Perdix perdix Grey Partridge AgerhønePerdix dauurica Daurian Partridge SteppeagerhønePerdix hodgsoniae Tibetan Partridge Tibetansk Agerhøne

  Rhizothera longirostris Long-billed Partridge Langnæbbet SkovhøneRhizothera dulitensis Hose´s Partridge Dulitskovhøne

  Margaroperdix madagascarensis Madagascar Partridge Madagaskarvagtel

  Melanoperdix niger Black Partridge Sort Skovvagtel

  Coturnix coturnix Common Quail VagtelCoturnix (c.) africana* African Quail Afrikansk VagtelCoturnix japonica Japanese Quail Japansk VagtelCoturnix coromandelica Rain Quail RegnvagtelCoturnix delegorguei Harlequin Quail HarlekinvagtelCoturnix pectoralis Stubble Quail Sortbrystet VagtelCoturnix novaezelandiae* † New Zealand Quail Newzealandsk VagtelCoturnix ypsilophora Brown Quail Brun VagtelCoturnix (y.) ypsilophora* Swamp Quail SumpvagtelCoturnix (y.) australis* Brown Quail Brun VagtelCoturnix chinensis King Quail Kinesisk DværgvagtelCoturnix adansonii Blue Quail Afrikansk Dværgvagtel

  Anurophasis monorthonyx Snow Mountains Quail Papuavagtel

  Perdicula asiatica Jungle Bush Quail BuskvagtelPerdicula argoondah Rock Bush Quail ØrkenbuskvagtelPerdicula erythrorhyncha Painted Bush Quail Rødnæbbet BuskvagtelPerdicula manipurensis Manipur Bush Quail Manipurbuskvagtel

  Xenoperdix udzungwensis Udzungwa Forest Partridge UdzungwaskovhøneXenoperdix obscurata* Rubeho Forest Partridge Rubehoskovhøne

  Arborophila torqueola Hill Partridge HimalayaskovhøneArborophila rufogularis Rufous-throated Partridge Gyldenstrubet SkovhøneArborophila atrogularis White-cheeked Partridge BurmaskovhøneArborophila crudigularis Taiwan Partridge TaiwanskovhøneArborophila mandellii Chestnut-breasted Partridge SikkimskovhøneArborophila brunneopectus Bar-backed Partridge Brunbrystet SkovhøneArborophila rufipectus Sichuan Partridge SichuanskovhøneArborophila gingica White-necklaced Partridge KraveskovhøneArborophila davidi Orange-necked Partridge SaigonskovhøneArborophila cambodiana Chestnut-headed Partridge CambodjaskovhøneArborophila diversa Siamese Partridge ThaiskovhøneArborophila campbelli Malaysian Partridge MalajskovhøneArborophila rolli Roll´s Partridge BattackskovhøneArborophila sumatrana Sumatran Partridge Bjergskovhøne

  Fasanfugle

 • 23Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Arborophila orientalis Grey-breasted Partridge SumatraskovhøneArborophila javanica Chestnut-bellied Partridge JavaskovhøneArborophila rubrirostris Red-billed Partridge Rødnæbbet SkovhøneArborophila hyperythra Red-breasted Partridge BorneoskovhøneArborophila (h.) erythrophrys* Kinabalu Partridge KinabaluskovhøneArborophila ardens Hainan Partridge HainanskovhøneArborophila charltonii Scaly-breasted Partridge MalakskovhøneArborophila chloropus Green-legged Partridge Grønbenet SkovhøneArborophila merlini* Annam Partridge Annamskovhøne

  Caloperdix oculeus Ferruginous Partridge Rødbrun Skovhøne

  Haematortyx sanguiniceps Crimson-headed Partridge Rødhovedet Skovhøne

  Rollulus rouloul Crested Partridge Hjelmvagtel

  Bambusicola fytchii Mountain Bamboo Partridge BurmabambushøneBambusicola thoracicus Chinese Bamboo Partridge Kinesisk Bambushøne

  Galloperdix spadicea Red Spurfowl Rød SporehøneGalloperdix lunulata Painted Spurfowl PerlesporehøneGalloperdix bicalcarata Sri Lanka Spurfowl Sri Lanka-sporehøne

  Ophrysia superciliosa* Himalayan Quail Uttar Pradesh-vagtel

  Ithaginis cruentus Blood Pheasant Blodfasan

  Tragopan melanocephalus Western Tragopan Vestlig TragopanTragopan satyra Satyr Tragopan SatyrtragopanTragopan blythii Blyth´s Tragopan Nagaland TragopanTragopan temminckii Temminck´s Tragopan TemminckstragopanTragopan caboti Cabot´s Tragopan Cabots Tragopan

  Pucrasia macrolopha Koklass Pheasant Koklassfasan

  Lophophorus impejanus Himalayan Monal GlansfasanLophophorus sclateri Sclater´s Monal Hvidhalet GlansfasanLophophorus lhuysii Chinese Monal Kinesisk Glansfasan

  Gallus gallus Red Junglefowl BankivahøneGallus sonneratii Grey Junglefowl Grå JunglehøneGallus lafayetii Sri Lanka Junglefowl Sri Lanka-junglehøneGallus varius Green Junglefowl Grøn Junglehøne

  Lophura leucomelanos Kalij Pheasant KalijfasanLophura (l.) lathami* Horsfield´s Pheasant Sortbrystet KalijfasanLophura (l.) lineata* Lineated Pheasant BurmakalijfasanLophura nycthemera Silver Pheasant SølvfasanLophura edwardsi Edwards´s Pheasant EdwardsfasanLophura hatinhensis Vietnamese Pheasant VietnamildrygLophura swinhoii Swinhoe´s Pheasant SwinhoesfasanLophura hoogerwerfi Hoogerwerf’s Pheasant SumatrafasanLophura inornata Salvadori´s Pheasant SalvadorifasanLophura erythrophthalma Crestless Fireback Okkerhalet IldrygLophura ignita Crested Fireback BorneoildrygLophura (i.) ignita* Crested Fireback Vieillot IldrygLophura (i.) rufa* Malaysian Fireback MalajildrygLophura diardi Siamese Fireback SiamildrygLophura bulweri Bulwer´s Pheasant Hvidhalet Fasan

  Fasanfugle

 • 24 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Crossoptilon crossoptilon White Eared Pheasant Hvid ØrefasanCrossoptilon harmani Tibetan Eared Pheasant TibetørefasanCrossoptilon mantchuricum Brown Eared Pheasant Brun ØrefasanCrossoptilon auritum Blue Eared Pheasant Blå Ørefasan

  Catreus wallichi Cheer Pheasant Topfasan

  Syrmaticus ellioti Elliot´s Pheasant Elliots FasanSyrmaticus humiae Mrs. Hume´s Pheasant BurmafasanSyrmaticus mikado Mikado Pheasant MikadofasanSyrmaticus soemmerringii Copper Pheasant KobberfasanSyrmaticus reevesii Reeves´s Pheasant Kongefasan

  Phasianus colchicus Common Pheasant FasanPhasianus (c.) torquatus* Ring-necked Pheasant RingfasanPhasianus (c.) versicolor* Green Pheasant Grøn Fasan

  Chrysolophus pictus Golden Pheasant GuldfasanChrysolophus amherstiae Lady Amherst´s Pheasant Amherstfasan

  Polyplectron chalcurum Bronze-tailed Peacock-Pheasant SumatrapåfuglefasanPolyplectron inopinatum Mountain Peacock-Pheasant BjergpåfuglefasanPolyplectron germaini Germain´s Peacock-Pheasant VietnampåfuglefasanPolyplectron bicalcaratum Grey Peacock-Pheasant Grå PåfuglefasanPolyplectron katsumatae* Hainan Peacock-Pheasant Hainan PåfuglefasanPolyplectron malacense Malayan Peacock-Pheasant MalajpåfuglefasanPolyplectron schleiermacheri Bornean Peacock-Pheasant BorneopåfuglefasanPolyplectron napoleonis Palawan Peacock-Pheasant Palawanpåfuglefasan

  Rheinardia ocellata Crested Argus TopargusRheinardia (o.) ocellata* Ocellated Argus Vietnamesisk TopargusRheinardia (o.) nigrescens* Crested Argus Malajtopargus

  Argusianus argus Great Argus ArgusfasanArgusianus bipunctatus* † Double-banded Argus Tobåndet Argusfasan

  Pavo cristatus Indian Peafowl PåfuglPavo muticus Green Peafowl Grøn Påfugl

  Afropavo congensis Congo Peacock Congopåfugl

  ANSERIFORMES - AnhimidaeSCREAMERS HYRDEFUGLE

  Anhima cornuta Horned Screamer Anhima

  Chauna chavaria Northern Screamer Toppet ChajaChauna torquata Southern Screamer Sorthalset Chaja

  ANSERIFORMES - AnseranatidaeMAGPIE GOOSE SKADEGÅS

  Anseranas semipalmata Magpie Goose Skadegås

  Fasanfugle

 • 25Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  ANSERIFORMES - AnatidaeDUCKS, GEESE, SWANS ANDEFUGLE

  Anatidae - Nye DNA-data giver grundlag for visse ændringer, bl.a. at Malacorhynchus/Biziura og Oxyura/Nomonyx repræsenterer meget tidlige udviklingslinjer og bør derfor placeres umiddelbart efter Dendrocygna.Endvidere bør dampskibsændene (Tachyeres) placeres umiddelbart foran svømmeændene (Lophonetta,Speculanas, Anas).

  Dendrocygna viduata White-faced Whistling Duck NonnetræandDendrocygna autumnalis Black-bellied Whistling Duck Sortbuget TræandDendrocygna guttata Spotted Whistling Duck Plettet TræandDendrocygna arborea West Indian Whistling Duck CubatræandDendrocygna bicolor Fulvous Whistling Duck OkkertræandDendrocygna eytoni Plumed Whistling Duck Australsk TræandDendrocygna arcuata Wandering Whistling Duck Rustfarvet TræandDendrocygna javanica Lesser Whistling Duck Lille Træand

  Thalassornis leuconotus White-backed Duck Lappedykkerand

  Cereopsis novaehollandiae Cape Barren Goose Hønsegås

  Anser cygnoides Swan Goose SvanegåsAnser fabalis Bean Goose SædgåsAnser (f.) fabalis* Forest Bean Goose TajgasædgåsAnser (f.) serrirostris* Tundra Bean Goose TundrasædgåsAnser brachyrhynchus Pink-footed Goose Kortnæbbet GåsAnser anser Greylag Goose GrågåsAnser albifrons Greater White-fronted Goose BlisgåsAnser (a.) elgasi* Tule Goose AlaskablisgåsAnser (a.) flavirostris* Greenland White-fronted Goose Grønlandsk BlisgåsAnser erythropus Lesser White-fronted Goose DværggåsAnser indicus Bar-headed Goose Indisk Gås

  Chen caerulescens Snow Goose SnegåsChen (c.) caerulescens* Lesser Snow Goose Blå SnegåsChen (c.) hyperboreus* Snow Goose Arktisk SnegåsChen rossii Ross´s Goose DværgsnegåsChen canagica Emperor Goose Kejsergås

  Branta canadensis Canada Goose CanadagåsBranta (c.) canadensis* Atlantic Canada Goose Atlantisk CanadagåsBranta (c.) minima* Cackling Canada Goose DværgcanadagåsBranta (c.) leucopareia* Aleutian Canada Goose Aleutisk CanadagåsBranta hutchinsii Cackling Goose Lys DværgcanadagåsBranta sandvicensis Nene HawaiigåsBranta bernicla Brant Goose KnortegåsBranta (b.) bernicla* Dark-bellied Brent Goose Mørkbuget KnortegåsBranta (b.) hrota* Pale-bellied Brent Goose Lysbuget KnortegåsBranta (b.) nigricans* Black-bellied Brent Goose Sortbuget KnortegåsBranta (b.) orientalis* Grey-bellied Brant Gråbuget KnortegåsBranta leucopsis Barnacle Goose BramgåsBranta ruficollis Red-breasted Goose Rødhalset Gås

  Coscoroba coscoroba Coscoroba Swan Coscorobasvane

  Cygnus atratus Black Swan SortsvaneCygnus melanocoryphus Black-necked Swan Sorthalset SvaneCygnus olor Mute Swan KnopsvaneCygnus buccinator Trumpeter Swan TrompetérsvaneCygnus columbianus Whistling Swan Pibesvane

  Andefugle

 • 26 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Cygnus (c.) columbianus* Tundra Swan TundrasvaneCygnus (c.) bewickii* Bewick´s Swan PibesvaneCygnus cygnus Whooper Swan Sangsvane

  Stictonetta naevosa Freckled Duck Spættet And

  Hymenolaimus malacorhynchos Blue Duck Newzealandsk Strømand

  Tachyeres patachonicus Flying Steamer Duck Flyvende KæmpeandTachyeres pteneres Fuegian Steamer Duck KæmpeandTachyeres brachypterus Falkland Steamer Duck FalklandkæmpeandTachyeres leucocephalus Chubut Steamer Duck Chubutkæmpeand

  Merganetta armata Torrent Duck SkalleslugerandMerganetta (a.) armata* Argentine Torrent Duck ChileskalleslugerandMerganetta (a.) colombiana* Colombian Torrent Duck Colombiansk SkalleslugerandMerganetta (a.) leucogenis* Peruvian Torrent Duck Peruskalleslugerand

  Plectropterus gambensis Spur-winged Goose Sporegås

  Sarkidiornis sylvicola Comb Duck Amerikansk KnopgåsSarkidiornis melanotos Knob-billed Duck KnopgåsSarkidiornis (m.) melanotos* African Comb Duck Afrikansk Knopgås

  Cyanochen cyanoptera Blue-winged Goose Blåvinget Gås

  Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose NilgåsAlopochen mauritianus* † Mauritian Shelduck Mauritiusgravand

  Neochen jubata Orinoco Goose Orinocogås

  Chloephaga melanoptera Andean Goose AndesgåsChloephaga picta Upland Goose MagellangåsChloephaga hybrida Kelp Goose TanggåsChloephaga poliocephala Ashy-headed Goose Gråhovedet GåsChloephaga rubidiceps Ruddy-headed Goose Rødhovedet Gås

  Tadorna tadorna Common Shelduck GravandTadorna radjah Raja Shelduck RadjahgravandTadorna ferruginea Ruddy Shelduck RustandTadorna cana South African Shelduck Sydafrikansk GravandTadorna tadornoides Australian Shelduck Australsk GravandTadorna variegata Paradise Shelduck ParadisgravandTadorna cristata* † Crested Shelduck Koreagravand

  Malacorhynchus membranaceus Pink-eared Duck Zebraand

  Salvadorina waigiuensis Salvadori´s Teal Papuastrømand

  Cairina moschata Muscovy Duck Moskusand

  Asacornis scutulata White-winged Duck Hvidvinget Skovand

  Pteronetta hartlaubii Hartlaub´s Duck Afrikansk Skovand

  Aix sponsa Wood Duck BrudeandAix galericulata Mandarin Duck Mandarinand

  Chenonetta jubata Maned Duck Mankegås

  Andefugle

 • 27Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Nettapus auritus African Pygmy Goose Afrikansk DværgandNettapus coromandelianus Cotton Pygmy Goose Indisk DværgandNettapus pulchellus Green Pygmy Goose Australsk Dværgand

  Amazonetta brasiliensis Brazilian Teal Amazonand

  Callonetta leucophrys Ringed Teal Sydamerikansk Dværgand

  Lophonetta specularioides Crested Duck Kongeand

  Speculanas specularis Bronze-winged Duck Bronzevinget And

  Anas capensis Cape Teal KapandAnas strepera Gadwall KnarandAnas (s.) strepera* Common Gadwall KnarandAnas (s.) couesi* † Coues´s Gadwall FanningknarandAnas falcata Falcated Duck SeglandAnas sibilatrix Chiloe Wigeon ChilepibeandAnas marecula* † Amsterdam Island Wigeon AmsterdampibeandAnas penelope Eurasian Wigeon PibeandAnas americana American Wigeon Amerikansk PibeandAnas sparsa African Black Duck Sodfarvet AndAnas rubripes American Black Duck Sortbrun AndAnas platyrhynchos Mallard GråandAnas (p.) platyrhynchos* Common Mallard GråandAnas diazi Mexican Duck MexicoandAnas fulvigula Mottled Duck FloridagråandAnas wyvilliana Hawaiian Duck HawaiiandAnas laysanensis Laysan Duck LaysanandAnas luzonica Philippine Duck Filippinsk AndAnas superciliosa Pacific Black Duck TøjleandAnas poecilorhyncha Indian Spot-billed Duck Pletnæbbet AndAnas zonorhyncha Eastern Spot-billed Duck Kinesisk Pletnæbbet AndAnas undulata Yellow-billed Duck Gulnæbbet AndAnas melleri Meller´s Duck MadagaskarandAnas discors Blue-winged Teal Blåvinget AndAnas cyanoptera Cinnamon Teal KanelandAnas smithii Cape Shoveler KapskeandAnas platalea Red Shoveler Sydamerikansk SkeandAnas rhynchotis Australasian Shoveler Australsk SkeandAnas clypeata Northern Shoveler SkeandAnas bernieri Bernier´s Teal MadagaskarkrikandAnas gibberifrons Sunda Teal Grå KrikandAnas (g.) albogularis* Andaman Teal AndamanandAnas gracilis Grey Teal Australsk Grå KrikandAnas castanea Chestnut Teal KastanjeandAnas aucklandica Brown Teal Brun KrikandAnas (a.) aucklandica* Auckland Islands Teal AucklandbrunandAnas (a.) chlorotis* New Zealand Teal Newzealandsk BrunandAnas nesiotis* Campbell Island Teal CampbellkrikandAnas theodori* † Mauritian Duck MauritiusandAnas bahamensis White-cheeked Pintail Hvidkindet SpidsandAnas (b.) bahamensis* Bahama Pintail Hvidkindet SpidsandAnas (b.) galapagensis* Galapagos Pintail GalapagosspidsandAnas erythrorhyncha Red-billed Teal Rødnæbbet AndAnas flavirostris Speckled Teal Gulnæbbet KrikandAnas andium Andean Teal AndeskrikandAnas georgica Yellow-billed Pintail Sydlig SpidsandAnas (g.) georgica* Brown Pintail Sydgeorgisk SpidsandAnas (g.) niceforoi* † Niceforo´s Pintail Niceforo-spidsand

  Andefugle

 • 28 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Anas (g.) spinicauda* Yellow-billed Pintail Gulnæbbet SpidsandAnas acuta Northern Pintail SpidsandAnas eatoni Eaton´s Pintail KerguelenspidsandAnas (e.) drygalskii* Crozet Pintail CrozetspidsandAnas querquedula Garganey AtlingandAnas formosa Baikal Teal Sibirisk KrikandAnas crecca Eurasian Teal KrikandAnas carolinensis Green-winged Teal Amerikansk KrikandAnas versicolor Silver Teal PampasandAnas puna Puna Teal PunaandAnas hottentota Hottentot Teal Hottentotand

  Marmaronetta angustirostris Marbled Duck Marmorand

  Rhodonessa caryophyllacea* † Pink-headed Duck Rosenhovedet And

  Netta rufina Red-crested Pochard Rødhovedet AndNetta peposaca Rosy-billed Pochard PeposakandNetta erythrophthalma Southern Pochard Rødøjet And

  Aythya valisineria Canvasback Stor TaffelandAythya americana Redhead Amerikansk TaffelandAythya ferina Common Pochard TaffelandAythya australis Hardhead Australsk TaffelandAythya innotata Madagascar Pochard Madagaskar Hvidøjet AndAythya baeri Baer´s Pochard ManchurerandAythya nyroca Ferruginous Duck Hvidøjet AndAythya novaeseelandiae New Zealand Scaup Newzealandsk TroldandAythya collaris Ring-necked Duck HalsbåndstroldandAythya fuligula Tufted Duck TroldandAythya marila Greater Scaup BjergandAythya affinis Lesser Scaup Lille Bjergand

  Polysticta stelleri Steller´s Eider Stellersand

  Camptorhynchus labradorius* † Labrador Duck Labradorand

  Somateria fischeri Spectacled Eider BrilleederfuglSomateria spectabilis King Eider KongeederfuglSomateria mollissima Common Eider EderfuglSomateria (m.) v-nigra* Pacific Eider Stillehavsederfugl

  Histrionicus histrionicus Harlequin Duck Strømand

  Melanitta perspicillata Surf Scoter BrilleandMelanitta fusca Velvet Scoter FløjlsandMelanitta (f.) stejnegeri* Asiatic Scoter Asiatisk FløjlsandMelanitta deglandi White-winged Scoter Amerikansk FløjlsandMelanitta nigra Black Scoter SortandMelanitta americana American Scoter Amerikansk Sortand

  Clangula hyemalis Long-tailed Duck Havlit

  Bucephala albeola Bufflehead BøffelandBucephala clangula Common Goldeneye HvinandBucephala islandica Barrow´s Goldeneye Islandsk Hvinand

  Mergellus albellus Smew Lille Skallesluger

  Lophodytes cucullatus Hooded Merganser Hjelmskallesluger

  Andefugle

 • 29Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Mergus octosetaceus Brazilian Merganser Brasiliansk SkalleslugerMergus merganser Common Merganser Stor SkalleslugerMergus australis* † Auckland Island Merganser AucklandskalleslugerMergus serrator Red-breasted Merganser Toppet SkalleslugerMergus squamatus Scaly-sided Merganser Amurskallesluger

  Heteronetta atricapilla Black-headed Duck Snylteand

  Nomonyx dominicus Masked Duck Maskeskarveand

  Oxyura jamaicensis Ruddy Duck Amerikansk SkarveandOxyura ferruginea Andean Duck AndesskarveandOxyura vittata Lake Duck Argentinsk SkarveandOxyura australis Blue-billed Duck Australsk SkarveandOxyura maccoa Maccoa Duck Afrikansk SkarveandOxyura leucocephala White-headed Duck Hvidhovedet Skarveand

  Biziura lobata Musk Duck Bisamand

  SPHENISCIFORMES - SpheniscidaePENGUINS PINGVINER

  Aptenodytes patagonicus King Penguin KongepingvinAptenodytes forsteri Emperor Penguin Kejserpingvin

  Pygoscelis papua Gentoo Penguin BrillepingvinPygoscelis adeliae Adelie Penguin AdeliepingvinPygoscelis antarcticus Chinstrap Penguin Rempingvin

  Eudyptes pachyrhynchus Fiordland Penguin FiordlandpingvinEudyptes robustus Snares Penguin SnarespingvinEudyptes sclateri Erect-crested Penguin Guldtoppet PingvinEudyptes chrysocome Rockhopper Penguin SpringpingvinEudyptes (c.) moseleyi* Moseley´s Penguin Rødfodet SpringpingvinEudyptes schlegeli Royal Penguin Hvidkindet PingvinEudyptes chrysolophus Macaroni Penguin Guldlokket Pingvin

  Megadyptes antipodes Yellow-eyed Penguin Guløjet Pingvin

  Eudyptula minor Fairy Penguin DværgpingvinEudyptula (m.) minor* Little Penguin DværgpingvinEudyptula (m.) albosignata* White-flippered Penguin Blå Pingvin

  Spheniscus demersus Jackass Penguin ÆselpingvinSpheniscus magellanicus Magellanic Penguin MagellanpingvinSpheniscus humboldti Humboldt Penguin HumboldtpingvinSpheniscus mendiculus Galapagos Penguin Galapagospingvin

  GAVIIFORMES - GaviidaeLOONS LOMMER

  Gavia stellata Red-throated Loon Rødstrubet LomGavia arctica Black-throated Loon Sortstrubet LomGavia (a.) viridigularis* Green-throated Loon Grønstrubet LomGavia pacifica Pacific Loon StillehavslomGavia immer Great Northern Loon IslomGavia adamsii Yellow-billed Loon Hvidnæbbet Lom

  Lommer

 • 30 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  PROCELLARIIFORMES - DiomedeidaeALBATROSSES ALBATROSSER

  Phoebastria immutabilis Laysan Albatross LaysanalbatrosPhoebastria nigripes Black-footed Albatross Sortfodet AlbatrosPhoebastria irrorata Waved Albatross GalapagosalbatrosPhoebastria albatrus Short-tailed Albatross Korthalet Albatros

  Diomedea epomophora Royal Albatross KongealbatrosDiomedea exulans Wandering Albatross VandrealbatrosDiomedea amsterdamensis* Amsterdam Island Albatross Amsterdam-albatros

  Phoebetria fusca Sooty Albatross Mørk SodalbatrosPhoebetria palpebrata Light-mantled Albatross Lys Sodalbatros

  Thalassarche chlororhynchos Yellow-nosed Albatross Gulnæbbet AlbatrosThalassarche chrysostoma Grey-headed Albatross Gråhovedet AlbatrosThalassarche melanophrys Black-browed Albatross Sortbrynet AlbatrosThalassarche bulleri Buller´s Albatross Bullers AlbatrosThalassarche cauta Shy Albatross Hvidkronet AlbatrosThalassarche (c.) salvini* Grey-backed Albatross Grårygget AlbatrosThalassarche (c.) eremita* Chatham Islands Albatross Chathamalbatros

  PROCELLARIIFORMES - ProcellariidaePETRELS, SHEARWATERS PETRELLER - SKRÅPER

  Macronectes giganteus Southern Giant Petrel Sydlig KæmpestormfuglMacronectes halli Northern Giant Petrel Nordlig Kæmpestormfugl

  Fulmarus glacialis Northern Fulmar MallemukFulmarus glacialoides Southern Fulmar Sydlig Mallemuk

  Thalassoica antarctica Antarctic Petrel Sydpetrel

  Daption capense Cape Petrel Kappetrel

  Pagodroma nivea Snow Petrel SnepetrelPagodroma (n.) nivea* Lesser Snow Petrel SnepetrelPagodroma (n.) confusa* (syn?) Greater Snow-petrel Stor Snepetrel

  Halobaena caerulea Blue Petrel Blå Petrel

  Pachyptila vittata Broad-billed Prion Brednæbbet HvalfuglPachyptila salvini Salvin´s Prion Salvins HvalfuglPachyptila (s.) macgillivrayi* MacGillivray´s Prion Skt. Paul-hvalfuglPachyptila desolata Antarctic Prion Antarktisk HvalfuglPachyptila belcheri Slender-billed Prion Tyndnæbbet HvalfuglPachyptila turtur Fairy Prion AlfehvalfuglPachyptila crassirostris Fulmar Prion Tyknæbbet Hvalfugl

  Aphrodroma brevirostris Kerguelen Petrel Kerguelenpetrel

  Pterodroma macroptera Great-winged Petrel Langvinget PetrelPterodroma lessonii White-headed Petrel Hvidhovedet PetrelPterodroma incerta Atlantic Petrel Hvidbuget PetrelPterodroma solandri Providence Petrel Solanders PetrelPterodroma magentae Magenta Petrel MagentapetrelPterodroma ultima Murphy´s Petrel Mørkvinget PetrelPterodroma mollis Soft-plumaged Petrel FløjlspetrelPterodroma madeira Zino´s Petrel Madeirapetrel

  Albatrosser

 • 31Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  Pterodroma feae Fea´s Petrel Kap Verde-petrelPterodroma cahow Cahow BermudapetrelPterodroma hasitata Black-capped Petrel CariberpetrelPterodroma (h.) caribbaea* † Jamaican Petrel JamaicapetrelPterodroma externa Juan Fernandez Petrel Juan Fernandez-petrelPterodroma occulta Vanuatu Petrel VanuatupetrelPterodroma neglecta Kermadec Petrel KermadecpetrelPterodroma phillipii* Mount Pitt Petrel NorfolkpetrelPterodroma heraldica Herald Petrel TongapetrelPterodroma arminjoniana Trinidade Petrel TrinidadepetrelPterodroma atrata Henderson Petrel HendersonpetrelPterodroma alba Phoenix Petrel PhoenixpetrelPterodroma baraui Barau´s Petrel RéunionpetrelPterodroma sandwichensis Hawaiian Petrel HawaiipetrelPterodroma phaeopygia Galapagos Petrel GalapagospetrelPterodroma inexpectata Mottled Petrel MarmorpetrelPterodroma cervicalis White-necked Petrel Hvidnakket PetrelPterodroma nigripennis Black-winged Petrel Sortvinget PetrelPterodroma axillaris Chatham Petrel ChathampetrelPterodroma hypoleuca Bonin Petrel BoninpetrelPterodroma leucoptera Gould´s Petrel BåndpetrelPterodroma brevipes Collared Petrel HalsbåndspetrelPterodroma cookii Cook´s Petrel Grå PetrelPterodroma defilippiana De Filippi´s Petrel Mas-á-Tierra-petrelPterodroma longirostris Stejneger´s Petrel Grårygget PetrelPterodroma pycrofti Pycroft´s Petrel Newzealandsk Petrel

  Pseudobulweria aterrima Mascarene Petrel MascarenerpetrelPseudobulweria rostrata Tahiti Petrel TahitipetrelPseudobulweria becki* Beck´s Petrel Lille TahitipetrelPseudobulweria macgillivrayi Fiji Petrel Fijipetrel

  Procellaria cinerea Pediunker Grå SkråpeProcellaria aequinoctialis White-chinned Petrel Hvidhaget SkråpeProcellaria conspicillata Spectacled Petrel BrilleskråpeProcellaria parkinsoni Black Petrel Sort SkråpeProcellaria westlandica Westland Petrel Westlandskråpe

  Calonectris leucomelas Streaked Shearwater Hvidmasket SkråpeCalonectris diomedea Cory´s Shearwater Kuhls SkråpeCalonectris (d.) borealis* Scopoli´s Shearwater Atlantisk SkråpeCalonectris edwardsii Cape Verde Shearwater Kap Verde-skråpe

  Puffinus nativitatis Christmas Shearwater Polynesisk SkråpePuffinus pacificus Wedge-tailed Shearwater Kilehalet SkråpePuffinus bulleri Buller´s Shearwater Grårygget SkråpePuffinus puffinus Manx Shearwater Almindelig SkråpePuffinus yelkouan Yelkouan Shearwater MiddelhavsskråpePuffinus (y.) yelkouan* Yelkouan Shearwater ÆgæerskråpePuffinus holeae* † Canarian Shearwater KanarieskråpePuffinus mauretanicus Balearic Shearwater BalearskråpePuffinus opisthomelas Black-vented Shearwater Californisk SkråpePuffinus auricularis Townsend´s Shearwater MexicoskråpePuffinus (a.) newelli* Newell´s Shearwater HawaiiskråpePuffinus gavia Fluttering Shearwater SkærskråpePuffinus huttoni Hutton´s Shearwater BjergskråpePuffinus lherminieri Audubon´s Shearwater TropeskråpePuffinus persicus* Persian Shearwater Persisk SkråpePuffinus atrodorsalis* Mascarene Shearwater MascarenerskråpePuffinus bannermani Bannerman´s Shearwater Boninskråpe

  Petreller - Skråper

 • 32 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Puffinus heinrothi Heinroth´s Shearwater New Britain-skråpePuffinus assimilis Little Shearwater Sydlig Lille SkråpePuffinus baroli* Macaronesian Shearwater Lille SkråpePuffinus griseus Sooty Shearwater Sodfarvet SkråpePuffinus tenuirostris Short-tailed Shearwater Tyndnæbbet SkråpePuffinus creatopus Pink-footed Shearwater ChileskråpePuffinus carneipes Flesh-footed Shearwater Lysbenet SkråpePuffinus gravis Great Shearwater Storskråpe

  Bulweria bulwerii Bulwer´s Petrel Spidshalet PetrelBulweria fallax Jouanin´s Petrel Arabisk PetrelBulweria bifax* († 16.årh) St. Helena Bulwer´s Petrel Skt. Helena-petrel

  PROCELLARIIFORMES - HydrobatidaeSTORM PETRELS STORMSVALER

  Oceanites oceanicus Wilson´s Storm Petrel Wilsons StormsvaleOceanites maorianus New Zealand Storm Petrel MaoristormsvaleOceanites gracilis White-vented Storm Petrel Hvidbuget Stormsvale

  Garrodia nereis Grey-backed Storm Petrel Grårygget Stormsvale

  Pelagodroma marina White-faced Storm Petrel Fregatstormsvale

  Fregetta grallaria White-bellied Storm Petrel Hvidbuget FregatstormsvaleFregetta tropica Black-bellied Storm Petrel Sortbuget Fregatstormsvale

  Nesofregetta fuliginosa Polynesian Storm Petrel Hvidstrubet Stormsvale

  Hydrobates pelagicus European Storm Petrel Lille Stormsvale

  Oceanodroma microsoma Least Storm Petrel DværgstormsvaleOceanodroma tethys Wedge-rumped Storm Petrel GalapagosstormsvaleOceanodroma castro Band-rumped Storm Petrel MadeirastormsvaleOceanodroma monorhis Swinhoe´s Storm Petrel Mørkrygget StormsvaleOceanodroma leucorhoa Leach´s Storm Petrel Stor StormsvaleOceanodroma cheimomnestes* Winter Storm Petrel GuadaloupestormsvaleOceanodroma socorroensis* Socorro Storm Petrel SocorrostormsvaleOceanodroma macrodactyla* † Guadalupe Storm-petrel GuadeloupestormsvaleOceanodroma markhami Markham´s Storm Petrel Grå StormsvaleOceanodroma tristrami Tristram´s Storm Petrel Sodfarvet StormsvaleOceanodroma melania Black Storm Petrel Sort StormsvaleOceanodroma matsudairae Matsudaira´s Storm Petrel Japansk StormsvaleOceanodroma homochroa Ashy Storm Petrel AskestormsvaleOceanodroma hornbyi Hornby´s Storm Petrel RingstormsvaleOceanodroma furcata Fork-tailed Storm Petrel Kløfthalet Stormsvale

  PROCELLARIIFORMES - PelecanoididaeDIVING PETRELS ALKESTORMFUGLE

  Pelecanoides garnotii Peruvian Diving Petrel PerualkestormfuglPelecanoides magellani Magellanic Diving Petrel MagellanalkestormfuglPelecanoides georgicus South Georgia Diving Petrel Sydgeorgisk AlkestormfuglPelecanoides urinatrix Common Diving Petrel AlkestormfuglPelecanoides (u.) berard* Falkland Diving Petrel FalklandalkestormfuglPelecanoides (u.) exsul* Kerguelen Diving Petrel Kerguelenalkestormfugl

  Petreller - Skråper

 • 33Opdateret MBP - 27. januar, 2008

  PODICIPEDIFORMES - PodicipedidaeGREBES LAPPEDYKKERE

  PODICIPEDIFORMES - Lappedykkernes slægtskabsforhold og placering i systemet byder stadigvæk påproblemer. Anatomien tyder på slægtskab med lommer, men hvis vi ser bort fra bygningstræk som hængersammen med deres svømmende levevis ligner de mere flamingoer, i overensstemmelse med de nyeste resulta-ter fra DNA-forskningen (Proceedings Royal Society London B 268 (2001): 1-6; Biology Letters doi: 10.1098/rsbl. 2006. 0523).

  Tachybaptus rufolavatus † Alaotra Grebe AlaotralappedykkerTachybaptus ruficollis Little Grebe Lille LappedykkerTachybaptus novaehollandiae Australasian Grebe Sortstrubet LappedykkerTachybaptus pelzelnii Madagascar Grebe MadagaskarlappedykkerTachybaptus dominicus Least Grebe Dværglappedykker

  Podilymbus podiceps Pied-billed Grebe Tyknæbbet LappedykkerPodilymbus gigas † Atitlán Grebe Atitlánlappedykker

  Rollandia rolland White-tufted Grebe Hvidkindet LappedykkerRollandia (r.) rolland* Falkland Grebe FalklandlappedykkerRollandia (r.) chilensis* Chilean Grebe ChilelappedykkerRollandia microptera Titicaca Grebe Titicacalappedykker

  Poliocephalus poliocephalus Hoary-headed Grebe Gråhovedet LappedykkerPoliocephalus rufopectus New Zealand Grebe Newzealandsk Lappedykker

  Podiceps major Great Grebe Stor LappedykkerPodiceps grisegena Red-necked Grebe Gråstrubet LappedykkerPodiceps cristatus Great Crested Grebe Toppet LappedykkerPodiceps auritus Horned Grebe Nordisk LappedykkerPodiceps nigricollis Black-necked Grebe Sorthalset LappedykkerPodiceps andinus* † Colombian Grebe Colombiansk LappedykkerPodiceps occipitalis Silvery Grebe SølvlappedykkerPodiceps (o.) juninensis* Northern Silvery-grebe Nordlig SølvlappedykkerPodiceps taczanowskii Junin Grebe JunínlappedykkerPodiceps gallardoi Hooded Grebe Hættelappedykker

  Aechmophorus occidentalis Western Grebe Vestlig LappedykkerAechmophorus clarkii Clark´s Grebe Gulnæbbet Lappedykker

  PHOENICOPTERIFORMES - PhoenicopteridaeFLAMINGOS FLAMINGOER

  Phoenicopterus roseus Greater Flamingo Stor FlamingoPhoenicopterus ruber American Flamingo CariberflamingoPhoenicopterus chilensis Chilean Flamingo ChileflamingoPhoenicopterus minor Lesser Flamingo Lille FlamingoPhoenicopterus andinus Andean Flamingo AndesflamingoPhoenicopterus jamesi James´s Flamingo Punaflamingo

  CICONIIFORMES - CiconiidaeSTORKS STORKE

  Mycteria americana Wood Stork Amerikansk SkovstorkMycteria cinerea Milky Stork MangrovestorkMycteria ibis Yellow-billed Stork Afrikansk SkovstorkMycteria leucocephala Painted Stork Indisk Skovstork

  Storke

 • 34 Danske navne på alverdens fugle udarbejdet af Navnegruppen

  Anastomus oscitans Asian Openbill Asiatisk GabebæbAnastomus lamelligerus African Openbill Afrikansk Gabenæb

  Ciconia nigra Black Stork Sort StorkCiconia abdimii Abdim´s Stork AbdimstorkCiconia episcopus Woolly-necked Stork UldhalsstorkCiconia stormi Storm´s Stork SundastorkCiconia maguari Maguari Stork MaguaristorkCiconia ciconia White Stork Hvid StorkCiconia boyciana Oriental Stork Manchurerstork

  Ephippiorhynchus asiaticus Black-necked Stork Sorthalset StorkEphippiorhynchus (a.) australis* Green-necked Stork Grønhalset StorkEphippiorhynchus senegalensis Saddle-billed Stork Saddelnæb

  Jabiru mycteria Jabiru Jabiru

  Leptoptilos javanicus Lesser Adjutant Lille AdjudantLeptoptilos dubius Greater Adjutant AdjudantLeptoptilos crumeniferus Marabou Stork Marabustork

  CICONIIFORMES - ThreskiornithidaeIBISES, SPOONBILLS IBISER & SKESTORKE

  Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis Hellig IbisThreskiornis (a.) bernieri* Blue-eyed Sacred Ibis MadagaskaribisThreskiornis melanocephalus Black-headed Ibis Indisk IbisThreskiornis molucca Australian White Ibis Australsk IbisThreskiornis spinicollis Straw-necked Ibis Stråhalset IbisThreskiornis solitarius* † Réunion Ibis Réunionibis

  Pseudibis papillosa Red-naped Ibis Rødkronet IbisPseudibis davisoni White-shouldered Ibis Hvidskuldret IbisPseudibis gigantea Giant Ibis Kæmpeibis

  Geronticus eremita Northern Bald Ibis EremitibisGeronticus calvus Southern Bald Ibis Kapibis

  Nipponia nippon Crested Ibis Japansk Ibis

  Bostrychia olivacea Olive Ibis OlivenibisBostrychia (o.) rothschildi* † Principe Ibis PríncipeibisBostrychia bocagei Sao Tome Ibis São Tomé-ibisBostrychia rara Spot-breasted Ibis Plettet IbisBostrychia hagedash Hadada Ibis HadadaibisBostrychia carunculata Wattled Ibis Lappet Ibis

  Theristicus caerulescens Plumbeous Ibis Blygrå IbisTheristicus caudatus Buff-necked Ibis Brunnakket IbisTheristicus m