ZNEČISTENIE VODY

 • View
  96

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZNEČISTENIE VODY. Miroslav Hudák 3.D. VODA. bezfarebná, číra kvapalina bez chuti a zápachu =2 atómy vodíka (H) + jeden atóm kyslíka (0) atómy sú viazané jednoduchou polárnou kovalentnou väzbou - PowerPoint PPT Presentation

Text of ZNEČISTENIE VODY

 • ZNEISTENIE VODYMiroslav Hudk 3.D

 • VODAmolekula vody

  bezfarebn, ra kvapalina bez chuti a zpachu=2 atmy vodka (H) + jeden atm kyslka (0) atmy s viazan jednoduchou polrnou kovalentnou vzbouVskyt: v plynnom (para), kvapalnom (voda) a v tuhom (ad) skupenstve; v ocenoch, moriach, riekach, jazerch, adovcoch, v stlej snehovej pokrvke, v horninch, v atmosfre, ale aj v ivch organizmochdobr rozpadlo inovch zlenn

 • VODADruhy vody:Poda obsahu rozpustench minerlnych ltokdestilovanmkktvrdMinerlnaPoda elu pouitiaitkov (v priemyselnch zvodoch, v potravinrstve) napjaciapitn

 • VODAVodn zdroje delme na :slan (97,2%)sladk(2,8% *) -povrchov - tece - - stojat - podpovrchov (podzemn)* = 2,5% v adovcoch, 0,009% vo sladkovodnch jazerch, 0,0001 % vo vodnch tokoch, 0,001% vatmosfre, 0,0005% v ivch organizmoch, + in

 • o povaujeme za zneistenie vody?Vodu povaujeme za zneisten ak :je vemi kysl alebo zsadit, preto m korozvne inkyobsahuje organick ltky, hrub suspenzie, zahnva a pchne a me by nositeom infekciobsahuje toxick ltky, je mikrobilne zneisten a vyaduje dezinfekciuobsahuje tak odpadky, ktor z nej mono znova zska a vo vrobe vyui

 • Zdroje zneistenia :z priemyselnej vroby (ropa a ropn produkty, detergenty, rozlin organick a anorganick ltky, ako Hg, Pb, As, S, Cu, Zn, Al, Cr, Sn, Mn, rdioaktvne ltky)z ponohospodrskej vroby (pesticdy, priemyseln hnojiv, odpadov vody)zo sdiel (tuh a kvapaln odpad)z dopravy (exhalty, ropn produkty)turizmus

 • Prejavy zneistenia vody :zmena jej fyziklnych vlastnost (naprklad zvenm teploty)zmena chemickho zloenia (zven obsah rznych anorg. a org. ltok)zmena biologickch vlastnost (zvenm obsahom vrusov, baktri, rias a alch mikroorganizmov)

 • Prejavy zneistenia vody :Olovo: bolesti hlavy, nepokojnos, dlhotrvajcu navu, problmy s pamou, revn ke, depresiu, pokodenie obliiek Olovo je mimoriadne nebezpen pre bbtk a mal deti, pretoe ich nervov systm nie je ete plne vyvinut. Chronick otrava okrem symptmov ako u dospelch me zni inteligenciu det, spsobi hyperaktivitu a zniova ich schopnos koncentrcie.

 • Prejavy zneistenia vody :elezo - predstavuje zdravotn riziko iba vo vysokch dvkach - me sa sta dokonca jedom. Prvm symptmom je v zsade boles aldka. Problmy pre spotrebiteov ak m(Fe)> 0,2 mg/l : 1. vny dopad na chu pitnej vody; 2. drastick zmenu farby vody, zanechvanie hnedch fakov; 3. zven korziu vodovodnch potrub, netesnos kohtikov. -> dvenie, hnaka a me dokonca pokodi rev. Je vemi toxick pre ryby.

 • Prejavy zneistenia vody :Dusitany - methemoglobinmia (neschopnos hemoglobnu prena kyslk). Takto otrava sa prejavuje zmodranm pier, rk a chodidiel, bolesou hlavy a me vies dokonca a k uduseniu.

  Polychlorovan bifenyly mu ohrozi mozog, oi, srdce, imunitn systm, obliky alebo pee

 • "najslvnejie" havrie ropnch tankerov1967 - Torrey Canyon, v prielive La Manche, uniklo 120 000 ton ropy1977 - stroskotanie lode Amoco Cadis pri pobre Bretnska (vo Fr.), uniklo 200 000 ton ropy1993 - niekoko vekch havri ropnch tankerov :pri Shetlandskch ostrovoch stroskotal tanker s 85 000 tonami ropynealeko Malakkskho prielivu sa zrazil dnsky supertanker, ktor viezol 2 mil. barelov ropy s japonskm tankerom (havriu oznaili za najviu ekologick katastrofu od ias ernobya)

 • Preov a zneistenie vodyhttp://www.cultureshock.sk/kronospan/content/files/zamer/mdf3.pdf

 • Analza BISEL= Biotic Indexat Secondary Education Levelurovanie zneistenia vd na zklade zastpenia uritch druhov bezstavovcov, priom vsledkom merania je urenie biotickho indexu (nadobda hodnoty od 1 10, ale existuj aj in bioindexy).

 • Analza BISEL

 • Analza BISEL

 • Zdrojehttp://www.gep.szm.sk/02%20znecistenie%20vody/znecistenie%20vody%20vysvetlenie.html

  http://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/geografia/29855/

  http://www.cultureshock.sk/kronospan/content/files/zamer/mdf3.pdf

  http://gymlipany.edupage.org/text5/