Transport vody

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Transport vody

 • Transport vody

  lovk a proda ROSTLINY (FLRA)

  Ureno pro ky ve vku 9 a 10 let

  Tento dokument byl pipraven na zklad smlouvy . 288989.Toto dlo podlh licenci Creative Commons: Uvete autora Nepouvejte dlo komern Mezinrodn licence 4.0

 • 2

  Obsah

  Obsah .............................................................................................................................................. 2

  Pehled projektu ............................................................................................................................. 3

  Lekce 1. Co budou ci eit v lekci 1? ........................................................................................ 5

  Aktivita 1:Prce s pracovnm listem - 5 min. .................................................................................... 6

  Aktivita 2: Diskuze - 10 min .............................................................................................................. 6

  Aktivita 3: Vznam rostlin - Diskuze - 10 min ................................................................................... 6

  Prce s pracovnm listem - 15 min ................................................................................................... 6

  Zvr lekce. Uebn vstupy. Potebn zdroje pro lekci 1 ................................................................ 7

  Lekce . 2. Co potebujeme vdt? .............................................................................................. 8

  kol 1: Prce s pracovnm listem .3 Stavba sklenku - 15 minut ............................................... 9

  kol 2: Peprava vody v rostlin - 15 minut ................................................................................... 10

  kol 3: Test materil - 15 minut .................................................................................................... 11

  Lekce Ti. Transport vody ........................................................................................................... 13

  Aktivita 1: Plnovn - 5 min ........................................................................................................... 14

  Aktivita 2: Diskuze - Inenrsk proces - 5 min .............................................................................. 14

  Aktivita 3: Konstrukce hlavnho kolu - 45 min .............................................................................. 15

  Zvr lekce. Uebn vstupy. ......................................................................................................... 15

  Lekce tyi. Jak jsme to udlali? ................................................................................................ 16

  Aktivita 1: Diskuze - Vylepen - 15 min ......................................................................................... 17

  Aktivita 2: Kreslen - Technick nkres - 20 min ............................................................................. 17

  Zvr lekce ..................................................................................................................................... 17

  Uebn vstupy ............................................................................................................................... 17

  Plohy ........................................................................................................................................... 18

  1.1 Ppravn lekce .........................................................................................................................18

  1.2 Vdeck obsah lekce ............................................................................................................... 20

  1.3 Mon problmy s vdeckm obsahem ................................................................................... 20

  1.4 Slovnk pojm ........................................................................................................................... 21

  1.5 Seznam materilu .................................................................................................................... 21

  Pracovn a odpovdn listy ......................................................................................................... 22

  Tento dokument byl pipraven na zklad smlouvy . 288989.Toto dlo podlh licenci Creative Commons: Uvete autora Nepouvejte dlo komern Mezinrodn licence 4.0

 • 3

  Tento dokument byl pipraven na zklad smlouvy . 288989.Toto dlo podlh licenci Creative Commons: Uvete autora Nepouvejte dlo komern Mezinrodn licence 4.0

  Pehled projektu

  Navreno pro ky: 9 10 let

  Vzdlvac oblast: Cel projekt se vztahuje k vzdlvac oblasti lovk a proda ROSTLINY (FLRA).

  Rmcov vzdlvac program: lovk a jeho svt rozmanitost prody rostliny, houby, ivoichov lovk a jeho svt rozmanitost prody voda a vzduch lovk a svt prce konstrukn innosti prce s nvodem, pedlohou, jednoduchm

  nrtkem lovk a svt prce konstrukn innosti stavebnice (plon, prostorov, konstrukn),

  sestavovn model lovk a jeho svt pstitelsk prce lovk a svt prce prce s drobnm materilem vlastnosti materilu (prodniny,

  modelovac hmota, papr a karton, textil, drt, folie aj.)

  O projektovm vyuovn: Projektov vyuovn se zabv oblast zemdlskho inenrstv.

  ci se nau:

  odkud pochz nae jdlo.

  jak jsou dleit rostliny.

  zkladn stavbu tla rostlin.

  co rostliny potebuj k ivotu.

  kde rostliny zskvaj vodu a jakm zpsobem ji vedou.

  jakm zpsobem absorbuj vodu rzn materily.

  Projektov vyuovn se skld z tchto vukovch blok:1. Ppravn blok m za cl zvit povdom o tom, jakm zpsobem zemdlstv pispv k naemu kadodennmu ivotu, i kdy to nemus bt vdy zjevn.

  2. Lekce 1 se zabv problmem zemdlskho inenrstv: Pro lid potebuj rostliny? Cel pbh je zahjen nstinem dleitho problmu nrst lidsk populace.Tma se zabv pokusem o osdlen nov planety co tam lid budou potebovat? Tento projekt se zabv vhradn potravou. Odkud nae jdlo pochz? Kdo e vechny problmy souvisejc s pstovnm rostlin?

  3. V lekci 2 nalezneme otzky tkajc se procesu zemdskho inenrstv:

  jak poteby maj rostliny?

  jakm zpsobem je vedena voda v rostlinch?

  existuj njak materily, kter vedou vodu stejn jako rostliny?

  4. V lekci 3 ci sami aplikuj zemdlsk proces a tm se aktivn zapojuj do een problmu. Hlavnm kolem je dopravit vodu ze zsobnku k rostlinm. ci nejdve navrhnou konstrukci pro veden vody ze zsobnku k rostlinm. Pot budou pracovat ve skupinch. Pro svoji prci budou mt k dispozici rzn materily, nad a tak PET lahve (bez hrdla) s vodou.

 • 4

  Tento dokument byl pipraven na zklad smlouvy . 288989.Toto dlo podlh licenci Creative Commons: Uvete autora Nepouvejte dlo komern Mezinrodn licence 4.0

  5. Lekce 4 se tk vyhodnocen.

  Uitel a ci vyhodnocuj, jakm zpsobem se jim podailo vyeit problm pomoc uritho mechanismu zemdlskho inenrstv. Byly k vyeen problmu nutn njak vdeck znalosti?

  ci zjist, zdali splnili zadan kol. Fungovala jejich konstrukce? Pracovala podle plnu?

  Uitel i ci diskutuj o jednotlivch konstrukcch, dle o problmech spojench se stavbou. Jsou si stavby nm podobn?

  Nakonec probhne zhodnocen vlastnost materil. Kter konstrukce vede vodu k rostlin nejrychleji a kter vodu nejdle udr?

  Propojen s vdou, obsah a podklad: Oblast inenrstv, ke kter se cel projekt vztahuje, se nazv zemdlsk inenrstv. Vdeck obsah projektu m rozit znalosti tkajc se fl ry.

 • 5

  Tento dokument byl pipraven na zklad smlouvy . 288989.Toto dlo podlh licenci Creative Commons: Uvete autora Nepouvejte dlo komern Mezinrodn licence 4.0

  Lekce 1Co budou ci eit v lekci 1?

  ci se seznm s pojmem zemdlsk inenr a obsahem jeho prce. ci vymez zkladn poteby, kter m lovk, aby mohl nkde t. ci budou vyplovat dva pracovn listy.

  as potebn pro lekci 1: 45 minut

  Sumarizace lekce ci se v tto lekci nau, co je obsahem prce zemdlskho inenra (agronoma). Budou v tto sti pracovat na pracovnm listu . 1: Co je prce zemdlskho inenra?Druh st hodiny zane tenm pbhu Voda pro rostliny. ci budou st pbh o chlapci, kter cestuje s vpravou na jinou planetu, aby ji osdlili.Tato st lekce je o tom, co lid potebuj, aby mohli na nov planet t. Mimo jin si budou muset zat pstovat rostliny, aby mli co jst. ci se nau, e veker jdlo pochz z rostlin. ci vypracuj pracovn list . 2: Od rostliny k jdlu. a po t si budou moci s obrzky zahrt pexeso.

  Materily pro hodinu Pracovn list . 1 Co je prce zemdlskho inenra? Pracovn list . 2 Od rostliny k jdlu

  VstupyV tto hodin by se mli ci nauit, e: Zemdlt ineni vyuvaj svch znalost k pstovn rostlin. Veker jdlo, kter lid jed, pochz od rostlin. Lid nemohou bez rostlin pet.

 • 6

  Tento dokument byl pipraven na zklad smlouvy . 288989.Toto dlo podlh licenci Creative Commons: Uvete autora Nepouvejte dlo komern Mezinrodn licence 4.0

  vod

  Uitel pivt ky v inenrskm procesu. Inenrem me bt kad!

  Hlavn aktivity v lekci:

  Aktivita 1:Prce s pracovnm listem - 5 min.

  ci si petou prvn st pbhu Voda pro rostliny a k cvien slo 1: Co je prce zemdlskho inenra? ci vypracuj pracovn list, uitel s nimi pot zkontroluje sprvn odpovdi. Zept se jich a ci nap sprvn odpovdi na tabuli.

  Aktivita 2: Diskuze - 10 min

  ci pokrauj ve ten pbhu a k cvien . 2: Nov domov. Pbh skonil, kdy si Honza prohl zkladnu. Uitel se k zept: Co mus lid na nov planet mt postaveno, aby tam mohli t? Uitel nakresl na tabuli kruh a do nj nape: Pistvac dok. Dle vede uitel diskuzi, pi kter mu ci dvaj nvrhy, jak sti nebo zazen mus na zkladn bt. Kad nvrh uitel posoud a nech je ka nakreslit na tabuli. ci mohou povolit uzdu fantazii a vypracovat podobu zkladny dle svho uven. Na zvr diskuze by na tabuli ml vzniknout pehled st zkladny na nov planet.Nkolik zkladnch st by se mlo objevit vdy. Poku