Click here to load reader

ZNAKI DROGOWE

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZNAKI DROGOWE. ZNAKI NAKAZU. Znak "nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ZNAKI DROGOWE

 • Znak "nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.Znak "nakaz jazdy w prawo (za znakiem)" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

 • Znak "nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.Znak "nakaz jazdy w lewo (za znakiem)" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdniZnak "nakaz jazdy prosto" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

 • Znak "nakaz jazdy prosto lub w prawo" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.Znak "nakaz jazdy prosto lub w lewo" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.Znak "nakaz jazdy w prawo lub w lewo" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

 • Znak "nakaz jazdy z prawej strony znaku" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.Znak "nakaz jazdy z lewej strony znaku" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.Znak "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku" zobowizuje kierujcego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzakami; znaki te mog by umieszczone na przedueniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

 • Znak C-12 "ruch okrny" oznacza, e na skrzyowaniu ruch odbywa si dookoa wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.Znak C-13 "droga dla rowerw" oznacza drog przeznaczon dla kierujcych rowerami jednoladowymi, ktrzy s obowizani do korzystania z tej drogi.Znak C-13a "koniec drogi dla rowerw" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujcych rowerami jednoladowymi.

 • Znak C-14 "prdko minimalna" oznacza, e kierujcy, przy zachowaniu ogranicze prdkoci wynikajcych z przepisw szczegowych, obowizany jest jecha z prdkoci nie mniejsz ni okrelona na znaku liczb kilometrw na godzin, chyba e warunki ruchu lub jego bezpieczestwo wymagaj zmniejszenia prdkoci.Znak C-15 "koniec minimalnej prdkoci" oznacza miejsce, w ktrym prdko minimalna okrelona znakiem C-14 przestaje obowizywa.Znak C-16 "droga dla pieszych" oznacza drog lub jej cz przeznaczon dla pieszych, ktrzy s obowizani z niej korzysta.

 • Znak C-16a "koniec drogi dla pieszych" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.Znak C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdw z materiaami niebezpiecznymi" oznacza obowizujcy, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyowaniu pojazdw przewocych materiay niebezpieczne.

 • Znak C-18 "nakaz uywania acuchw przeciwpolizgowych" oznacza, e na drodze, na ktrej znak zosta umieszczony, kierujcy pojazdem silnikowym obowizany jest stosowa acuchy przeciwpolizgowe na co najmniej dwch koach napdowych.Znak C-19 "koniec nakazu uywania acuchw przeciwpolizgowych" oznacza miejsce, w ktrym nakaz okrelony znakiem C-18 przestaje obowizywa

 • Znak "droga z pierwszestwem" informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami.Znak "koniec drogi z pierwszestwem" odwouje dziaanie znaku "droga z pierwszestwem". Pod znakiem moe by tabliczka informujca o odlegoci do miejsca, w ktrym koczy si droga z pierwszestwem.Znak "droga jednokierunkowa" informuje o wjedzie na drog lub jezdni o jednym kier ruchu.

 • Znak "droga bez przejazdu" informuje o wjedzie na drog, ktrej koniec nie ma poczenia z inn drog.Znak ten informuje o drodze, ktrej przeciwlegy koniec nie ma poczenia z inn drog. Ponadto droga ta wystpuje z prawej strony za skrzyowaniem.Znak ten informuje o drodze, ktrej przeciwlegy koniec nie ma poczenia z inn drog. Ponadto droga ta wystpuje z lewej strony za skrzyowaniem.Znak "pierwszestwo na zwonym odcinku drogi" oznacza, e kierujcy pojazdem zbliajcym si do zwonego odcinka drogi ma pierwszestwo przed pojazdami nadjedzajcymi z kierunku przeciwnego.

 • Znak "przejcie dla pieszych" informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdni bd torowisko. Powierzchnia przejcia dla pieszych moe by oznaczona poziomym znakiem drogowym "przejcie dla pieszych" lub dwiema liniami w poprzek jezdni. Znak "przejazd dla rowerzystw" oznacza miejsce przeznaczone do przejedania rowerzystw przez jezdni.Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejedania rowerzystw przez jezdni.

 • Znak "droga ekspresowa" oznacza wjazd na drog ekspresow. Droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdw samochodowych.Znak "koniec drogi ekspresowej" oznacza miejsce, w ktrym koczy si droga ekspresowa. Pod znakiem moe by umieszczona tabliczka podajca odlego do miejsca, w ktrym koczy si droga.Znak "autostrada" informuje kierujcego o wjedzie na autostrad. Po autostradzie mog si porusza wycznie pojazdy samochodowe, ktre na poziomej drodze mog rozwin prdko co najmniej 40 km/h, w tym rwnie w razie cignicia przyczep.Znak "koniec autostrady" oznacza miejsce, w ktrym koczy si autostrada. Pod znakiem moe by tabliczka informujca o odlegoci do miejsca, w ktrym koczy si autostrada.

 • Znak "pas ruchu dla autobusw" informuje, e pas ruchu znajdujcy si po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusw bd trolejbusw komunikacji publicznej. Jeeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch take innych pojazdw, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja.Znak pocztek pasa ruchu dla autobusw" informuje o pocztku pasa ruchu, wystpujcego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusw lub trolejbusw komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch take innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajduj si na tabliczce pod znakiem.Znak "pocztek pasa ruchu powolnego" oznacza, e pojazdy, ktre na wzniesieniu nie osigaj penej prdkoci podanej na znaku powinny porusza si po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.

 • Znak "przystanek trolejbusowy" informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania si trolejbusw komunikacji publicznej.Znak "przystanek autobusowy" informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania si autobusw komunikacji publicznej.Znak "koniec pasa ruchu powolnego" informuje o miejscu, w ktrym koczy si pas ruchu powolnego.

 • Znak "parking - miejsce zastrzeone" informuje o miejscu przeznaczonym do postoju lub parkowania dla okrelonego uytkownika.Znak "parking" oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdw silnikowych.Znak "przystanek tramwajowy" informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania si tramwajw komunikacji publicznej.

 • Znak "koniec postoju takswek" oznacza koniec odcinka drogi przeznaczonego do postoju wolnych takswek osobowych.Znak "postj takswek" oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych takswek osobowych.Znak "parking zadaszony" informuje o miejscu w ktrym znajduje si parking zadaszony.

 • Znak "punkt opatrunkowy" informuje o miejscu, w ktrym znajduje si punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajduj si najczciej w przydronych budynkach.Znak "policja" informuje o tym, e w pobliu znajduje si policja.Znak "szpital" informuje o tym, e w pobliu znajduje si szpital. Kierujcy powinien zachowa szczegln ostrono w zwizku z ruchem, jaki moe si odbywa w pobliu szpitala.

 • Znak "telefon" informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do uytku publicznegoZnak ten informuje o tym, e w odlegoci wskazanej na znaku znajduje si stacja zaopatrywania w paliwo.

 • http://www.naukajazdy.pl/znaki_drogowe/ www.znaki-drogowe.plwww.v10.pl