Click here to load reader

Zaštita vinove loze - BASF zaštita bilja · PDF fileDoza primjene za preventivna tretiranja 30 g/10 l vode (koncentracija 0,3%) za tretiranja u vrijeme pojave bolesti 30-50 g/10

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Zaštita vinove loze - BASF zaštita bilja · PDF fileDoza primjene za preventivna...

 • 1ZATITA VINOVE LOZE

  Zatita vinove loze

 • 3ZATITA VINOVE LOZE 2 ZATITA VINOVE LOZE

  Kako postii kvalitetu?Bez obzira na to

  uzgaja li se vinova loza zbog proizvodnje vinskog ili stolnog

  groa, kvaliteta je jednako vana. Kod vinskog groa sam izgled grozdova

  nije previe bitan, ali presudan je sadraj eera, kiselina i aromatskih tvari.

  Za uspjenu prodaju stolnoga groa vano je oboje. Lijepi grozdovi privlae,

  ali bez harmonije eera i kiselina nema dobrog i ukusnog groa.

  U oba sluaja govorimo o istome o kvaliteti.

  Na kvalitetu groa utjeu brojni imbenici:

  j klimatski uvjeti

  j izbor parcele (kvaliteta zemljita, ekspozicija)

  j oblik uzgoja i odabir sorte prema klimatskim imbenicima

  j kvaliteta sadnog materijala

  j ishrana

  j agrotehnika (odravanje zemljita, rezidba, zelene operacije)

  j zatita od bolesti, tetnika i korova.

  Sve to se ulae u vinograd i to se u njemu radi utjee na konani proizvod. BASF dobro zna da s kvalitetom nema kompromisa te da je zatita jedan od kljunih imbenika.

  Ovaj tiskani materijal savjetodavnog je karaktera.

  Prije koritenja pripravka obavezno proitati uputu za uporabu.

  = registrirani zatieni znak tvrtke BASF.

 • 5ZATITA VINOVE LOZE 4 ZATITA VINOVE LOZE

  Pepelnica vinove loze biologija i suzbijanje

  Najvanije bolesti vinove loze

  Pepelnica vinove loze ubraja se meu bolesti globalne vanosti, a uzronik je gljivica Uncinula necator. Javlja se u svim podrujima u kojima se uzgaja vinova loza, temperaturni okvir za pojavu ovog parazita vrlo je irok (5 35 C), a moe se razvijati i u uvjetima niske relativne vlanosti. Gljivica prezimljava na dva osnovna naina:

  j u obliku spora, u pupovima

  j u obliku plodnih tvorevina kleistotecija (kleistokarpa).

  Bez obzira na to kako gljivica prezimljava, sposobna je u proljee vriti zaraze kada su uvjeti povoljni. Pepelnica koja je prezimila u pupoljcima moe dati bijele mladice u proljee, to je pouzdan znak da nas oekuju intenzivne zaraze.

  Kleistokarpi se osobito stvaraju u godinama kada je pritisak pepelnice snaan (2015. na primjer). U njima se formiraju askusi, dok se u askusima stvaraju askospore koje vre zaraze u proljee.

  Slika 1. Kvaliteta groa u rukama je vinogradara

  Slika 2. U veini sluajeva pepelnica prezimi u pupoljcima, a sa zatitom se zapoinje od

  poetka vegetacije

  Slika 3. Kako bismo obavili uspjenu zatitu od pepelnice, ne smijemo dopustiti njezin razvoj

  na listu. inae e od precvjetavanja biti vrlo teko sprijeiti njezin razvoj na grozdovima.

  Slika 4. Napad pepelnice u 2015. godini, oteena zrna takoer su odlina podloga

  za sivu plijesan

  PROFIL PROIZVODA VIVANDO

  Djelatna tvar metrafenon 500 g/l

  Formulacija tekui koncentrat za suspenziju (SC)

  Odobrenje pepelnica (Uncinula necator)

  Doza primjene 0,02 % (20 ml na 100 l vode)

  Nain djelovanja preventivan i kurativan

  Termini aplikacije od poetka cvatnje do zatvaranja boba

  Broj tretmana najvie 3 puta u sezoni

  Karenca 28 dana

  Vivando

  Vivando se odlino uklapa u borbi protiv rezistencije. Metrafenon je zasad jedini predstavnik svoje skupine (benzofenoni). Posjeduje potpuno drukiji mehanizam djelovanja s obzirom na aktivne tvari koje se nalaze u ostalim sredstvima za zatitu vinove loze od pepelnice.

  Vivando sprjeava razvoj pepelnice na povrini biljke te prodiranje parazita u biljku.

  Upija se i ima lokalno i sustavno kretanje u biljci. Ve jedan sat nakon primjene nema opasnosti od ispiranja kiom. Ovakav nain primjene prua pouzdanu zatitu u kinim uvjetima.

  Moda je najvanije svojstvo fungicida Vivando sposobnost redistribucije plinovitom fazom, poveavajui i u isto vrijeme obnavljajui pokrivenost tretirane povrine. Ono omoguuje da pomou plinovite faze dospije u unutranjost cvata, i poslije grozdova, te osigura zatitu od pepelnice.

  Upravo je to svojstvo potvreno izvrenim uvidom u vinogradima u kojima je 14 dana nakon primjene u zraku oko tretiranog groa jo uvijek bilo aktivne tvari pripravka Vivando.

  Na takav nain Vivando prua odlinu zatitu u razdoblju kada pepelnica nanosi najveu tetu prije cvjetanja vinove loze pa do zatvaranja grozdova.

  Otpornost na kiu i na djelovanje plinovitom fazom omoguuje dugo rezidualno tj. preventivno djelovanje i sigurnu zatitu.

  Pripravak je siguran za radnike i selektivan za korisne insekte.

  Uklapa se i preporua u integralnom programu zatite i ujedno je dobro oruje u strategiji antirezistentnosti.

  Nema posebnih ogranienja za mijeanje s ostalim pripravcima koji se rabe u zatiti vinove loze.

  Slika 5. Vivando djeluje putem para najbolja zatita od pepelnice u kritinom razdoblju

  Fungicidi za suzbijanje pepelnice vinove loze

  Vivando

  nema unakrsne rezistencije s drugim skupinama djelatnih

  tvari i vrlo otporan na ispiranje kiom

  Kada moemo oekivati pojavu pepelnice vinove loze?

  j Temperaturni optimum za pojavu i irenje pepelnice je od 20 C do 28 C, vana je visoka relativna vlanost zraka (iznad 75 %), a oblano vrijeme posebno pogoduje razvoju bolesti.

  j Vinogradi na teim zemljitima, u blizini uma, s loim provjetravanjem, podloniji su napadu pepelnice.

  j Posljedice loe godine, s velikim pritiskom pepelnice, osjeaju se i sljedee godine.

  j Bobice i grozdovi posebno su osjetljivi od poetka cvjetanja pa do otprilike tri tjedna nakon formiranja bobica (BBCH 55 75).

  j Ostavljanje prevelikog broja mladica na rod, kanjenje s izvoenjem zelenih operacija ili njihovo izostavljanje, kao i preobilno gnojenje duikom znatno pomae pojavi pepelnice.

 • 7ZATITA VINOVE LOZE 6 ZATITA VINOVE LOZE

  Collis

  Boskalid sprjeava rast i razvoj gljivice tako to onemoguava prijenos elektrona na razini mitohondrija. Na taj nain oduzima energiju potrebnu za ivot patogena i onemoguava gljivicama proizvodnju za metabolizam potrebnih ivotnih elemenata.

  Collis je kombinacija dviju aktivnih tvari razliitog mehanizma djelovanja za zatitu od pepelnice. Obje aktivne tvari meusobno se dopunjuju u sprjeavanju klijanja spora, rasta micelija i sporulacije uzronika pepelnice.

  Krezoksim-metil stvara spremita aktivne tvari na povrini lista i djeluje preventivno.

  Posjeduje dobru otpornost na ispiranje kiom.

  Collis ima dvostruki nain djelovanja na uzronik pepelnice.

  Dugog je rezidualnog djelovanja.

  Zahvaljujui aktivnoj tvari, boskalid (vrhunski botriticid) izrazito pomae pri zatiti od uzronika sive plijesni, a uinkovit je i u zatiti od uzronika crne trulei.

  Uz nunu dobru pokrivenost svih dijelova biljaka, od precvjetavanja treba udvostruiti zatitu od pepelnice. U isto vrijeme potrebno je zapoeti i sa zatitom od parazita koji se u ovoj fazi poinje razvijati, a to je siva plijesan. Zbog toga je u tom razdoblju upravo Collis idealno rjeenje.

  Primjenjuje se u najkritinijim fazama razvoja vinove loze prilikom zaraze od pepelnice, tijekom cvjetanja, precvjetavanja do zatvaranja grozdova.

  Slika 6.

  PROFIL PROIZVODA COLLIS

  Djelatna tvar 200 g/l boskalid i 100 g/l krezoksim-metil

  Formulacija koncentrirana suspenzija (SC)

  Odobrenje pepelnica vinove loze (Uncinula necator)

  Dodatna djelovanja

  siva trule (botritis)

  Doza primjene 0,3-0,4 l/ha(u koncentraciji od 0,03-0,04% uz upotrebu 1000 l/h vode)

  Nain djelovanja preventivan i kurativan

  Rasporeivanje u biljci

  sistemino i povrinski

  Trajanje djelovanja 12-14 dana

  Termini aplikacije od poetka cvatnje do faze zatvaranja grozda

  Broj tretmana najvie 3 puta u sezoni

  Interval izmeu tretmana

  Ovisno o vremenskim uvjetima 10 14 dana

  Djelovanje na korisne insekte

  nije tetan za korisne grinjenije opasan za pele

  Karenca 28 dana

  Fungicidi za suzbijanje pepelnice vinove lozeFungicidi za suzbijanje pepelnice vinove loze

  Slika 7. Collis je nezamjenjiv u razdoblju cvjetanja snano djelovanje protiv

  pepelnice i odlino sporedno djelovanje na sivu plijesan

  Slika 8. U ovoj fazi bobice su najpodlonije napadu pepelnice

  Stroby DFStrobilurin A proizvodi gljivica Strobilurus tenacellus koja raste na otpalim iglicama bora i jele. Proizvodnjom spojeva Strobilurin A ova je gljivica sposobna drati dalje od sebe druge gljivice koje bi joj inae mogle oduzeti hranjive tvari. Stroby DF djeluje na razini mitohondrija gdje sprjeava prijenos elektrona izmeu citokroma. Aktivna tvar iri se preteno uza samu povrinu lista, to je ini termostabilnom i iznimno otpornom na ispiranje. Unutar samog lista irenje pripravka je minimalno. Zbog toga je pripravak oznaen kao kvazisistemik. BASF je vodei u proizvodnji strobilurina, na naem tritu postoje ak tri aktivne tvari iz ove skupine, a upravo je Stroby DF prvi registrirani strobilurin u svijetu.

  PROFIL PROIZVODA STROBY DF

  Djelatna tvar krezoksim-metil 500 g/kg

  Formulacija vododispergirajue granule (WG)

  Odobrenje pepelnica (Uncinula necator)

  Doza primjene 0,015-0,03 % (15-30 g na 100 l vode)

  Broj primjena najvie 3 puta u sezoni

  Interval izmeu tretmana

  ovisno o vremenskim uvjetima 10 14 dana

  Nain djelovanja preventivan i kurativan

  Termini aplikacije s prvom primjenom poeti prije ili na poetku cvatnje

  Karenca 35 dana

  Primjenjuje se za suzbijanje uzronika pepelnice na vinovoj lozi.

  Djelovanje ne ovisi o temperaturi. Djeluje pri temperaturama niim od 6 C te pri viim od 30 C. Odlino se upija, ak i kada lie nije potpuno suho.

  Stroby DF fungicid je irokog spektra djelovanja (sporedno djeluje i na sivu plijesan i crnu trule).

  Collis nepobjediv

  u borbi protiv pepelnice

  vinove loze.

 • 9ZATITA VINOVE LOZE 8 ZATITA VINOVE LOZE

Search related