Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wy¼na

  • View
    36

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wyżna. Prezentacja wyników zapylenia opracowana przez Szpurnóg Karola-Sekcja Informatyczna. Spis treści. Źródła pyłu, Wielkość pyłu, Zapylenie a zdrowie człowieka, Najczęściej występujące schorzenia, Jak wygląda pyłek? - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wy¼na

Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wyna

Zapylenie Powietrza w Gminie Raba Wyna Prezentacja wynikw zapylenia opracowana przez Szpurng Karola-Sekcja Informatyczna

Spis trecirda pyu,Wielko pyu,Zapylenie a zdrowie czowieka,Najczciej wystpujce schorzenia,Jak wyglda pyek?Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza,Zapylenie powietrza w naszej gminie,Wyniki z wykresami,Wnioski z przeprowadzonych bada,

rda pyu3,5mld ton soli rocznie uwalnia si znad oceanw,1-3mld ton pustynnego pyu rocznie ulatuje w powietrze,1mld ton chemikaliw organicznych wydzielaj rocznie roliny,20-30mln ton zwizkw siarki unosi si z planktonu, wulkanw i bagien,6mln ton czarnej sadzy rocznie emituj ponce trawy i drzewa,Gry ulegaj erozji i krusz si pod lodowcami py, ktre unosi wiatr,W powietrzu unosz si: wirusy, grzyby, okrzemki, pyy kwiatowe, wkna, czci gnijcych lici, uski, kawaki nabonka skrnego,

Wielko pyuWielko pyu to najprawdopodobniej 10mikronw,mier lub przewleke choroby wywouj pyki poniej 3mikronw,Przykady pykw:Pyy pestycydw-od 0,5 do 10mikronw,Wirusy-setne czci mikrona,Czstki dymu tytoniowego-0,5mikrona,

Zapylenie, a zdrowie czowiekaPrzy kadym wdechu wnika do organizmu setki tysicy wirujcych pykw w powietrzu,Od jamy nosowej przenikaj przez: przeyk>oskrzela>oskrzelki a wreszcie docieraj do naszych puc,Przy stosunkowo niskim stopni zapylenia organizm toleruje pyki - broni si ,Problem pojawia si wtedy gdy nasz organizm zawodzi - nie broni si

5Choroby wywoywane przez pyki:Uczulenie na roztocza,Miadyca,Alergie,Pylica puc,Krzemica puc,Przewleke zapalenie oskrzeli,Nowotwory zoliwe ukadu oddechowego,Rozedma puc,Arytmia,Nadcinienie,6Jak wyglda pyek?

7Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrzaModernizacja starych fabryk przemysowych,Ograniczanie strat energii w przemyle,Likwidacja maych kotowni wglowych,Ograniczanie wydzielania dwutlenku wgla do atmosfery,Poszukiwanie innych rde energii,Spalanie oczyszczonego wgla,Strefy ochronne,Odpylanie, Zapylenie powietrza w naszej gminie, w dniach od 6.11.2009 do 20.11.2009 na terenie domw mieszkalnych w Sieniawie, rabie wynej i rokicinach podhalaskich.

Wykresy z naszymi wynikami1234567SumaredniaMax.Min.MedinaSchody0.01120.01120.01120.00560.02360.004490.008980.076270.0108960.02360.004490.0112Pokj0.00670.01340.0190.00340.00560.0150.00670.06980.0099710.0190.00340.0067Kotownia0.007860.004490.008980.008980.02240.006730.002240.061680.0088110.02240.002240.00786Suma1.025762.029093.039184.017985.05166.026227.017920.207754.0296797.017921.025764.01798Srednia0.0085870.00969660.013060.0059930.01720.008740.0059730.069250.0296790.01720.0059730.00874SieniawaRokiciny PodhalaskiRaba WynaSchody0.01120.00840.012356667Pokj0.010050.01120.0091Kotownia0.0061750.008980.010456667Zapylenie w gminie Raba Wyna w g/cm3Maksymalne i minimalne zapylenie w gminie Raba Wyna15rednie zapylenie w gminie Raba WynaWycignijmy wnioski z przeprowadzonych badaWnioski:Najwiksze zapylenie wg miejscowoci jest w Rabie Wynej,Najmniejsze zapylenie wg miejscowoci jest w Sieniawie,Najwiksze zapylenie wg pomieszcze jest na schodach,Najmniejsze zapylenie wg pomieszcze jest w kotowni,

Dzikuj za uwag