Zapylenie powietrza w gminie Raba Wy ¼ na

  • View
    43

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapylenie powietrza w gminie Raba Wy ż na. Prezentacj ę wyników zapylenia wykona ł a Maria Zembal. Spis tre ś ci;. Zapylenie powietrza, co to jest? Sk ą d si ę bierze py ł ??? Wielko ść py ł u ? Zdrowie cz ł owieka, a py ł ??? Schorzenia po zapyleniu. Jak wygl ą da py ł ek ??? - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zapylenie powietrza w gminie Raba Wy ¼ na

Zapylenie powietrza w gminie Raba Wyna

Zapylenie powietrza w gminie Raba Wyna Prezentacj wynikw zapylenia wykonaa Maria Zembal

Spis treci;Zapylenie powietrza, co to jest?Skd si bierze py ???Wielko pyu ?Zdrowie czowieka, a py ???Schorzenia po zapyleniu.Jak wyglda pyek ???Zapobieganie zanieczyszczenia powietrzaZapylenie powietrza w naszej gminieMaksymalnie i minimalne zapylenie powietrza w gminie Raba WynaMediana zapylenia w gminie Raba WynaZapylenie w domach w gminie Raba Wyna12. rednia zapylenia w domach w gminie Raba WynaMapa zapyleniaWnioskiBiografiaKoniec !!!

Co to zapylenie powietrza??Zapylenie powietrza jest wielkoci fizyczn rwn iloci pyu zawieszonego w metrze szeciennym przyziemnej warstwy powietrza.

rda pyu ??

1. 1-3 mld ton pustynnego pyu rocznie ulatuje w powietrze2. 3,5 mld ton czsteczek soli rocznie wznosi si znad oceanw3. 1 mld ton chemikaliw organicznych rocznie wydzielaj roliny4. 20-30 mln ton zwizkw siarki rocznie unosi si z planktonu, wulkanw i bagien5. 6 mln ton czarnej sadzy rocznie emituj ponce drzewa i trawy, gry ulegaj erozji i krusz si pod lodowcami w py, ktry unosi wiatr6. w powietrzu unosz si wirusy, grzyby, okrzemki, pyki kwiatowe, wkna, czci gnijcych lici, uski, drobiny sierci zwierzt, kawaki nabonka skrnego

Wielko pyu1. Bakterie i zarodniki lenych grzybwWielko pyu < 10 mikronw 2. Pyy pestycydw od 0,5 do 10 mikronw3. Czsteczki dymu tytoniowego < 0,5 mikrona4. Wirusy setne czci mikrona

Zdrowie czowieka wrd pyu ??

Nasz organizm jest przyzwyczajony do przebywania wrd pyu gdy stenie pyu jest mae za gdy jest wiksze pojawia si problem. Niekiedy nasz system odpornoci zawodzi i wtedy pyki poniej 5 mikronw potrafi omin wszelkie bariery. Usadawiaj si w pcherzykach na dugi czas i tam emituj do naszego organizmu zwizki chemiczne ktre potrafi zagrozi nie tylko naszemu zdrowiu ale i yciu.Jama nosowaPrzeykTchawicaOskrzelaOskrzelikiPucaSchorzenia po zapyleniu

MiadycaNiedotlenienie sercaRozedma pucArytmiaNadcinienieZaburzenia gospodarki tuszczuNiewydolno kreniaDraliwo i nadpobudliwoOdczucie samotnoci, zmczenia depresjaUpoledzenie zdolnoci uczenia si i zapamitywaniaZesztywnienie krgosupaNowotwory puc i krtaniZwikszenie umieralnoci noworodkw Zwikszenie samoistnych poronie

Jak wyglda pyek ??

Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza.

Rezygnacja z technologii silnie zanieczyszczajcej rodowiskoSystematyczne pomiary czystoci powietrzaOczyszczanie gazw wylotnychStrefy ochronne

Zapylenie powietrza w naszej gminie. W dniach od 6.10.2009 do 20.11.2009 roku na terenie domw mieszkalnych w Rabie Wynej, Sieniawie i Rokicinach Podhalaskich, badalimy zapylenie powietrza w naszych domach. Papierowe tacki nasmarowalimy wazelin a nastpnie pooylimy w rnych czciach naszego domu tj. schody, pokj, kotownia. Zapylenie mierzone w gminie Raba Wyna

1,2 Sieniawa3,4 Rokiciny Podh.5,6,7 Raba WynaMaksymalne i minimalne zapylenie powietrza w gminie Raba Wyna1 Sieniawa2 Rokiciny Podh.3 Raba Wyna Mediana zapylenia w Rabie Wynej1 kotownia2 schody3 - pokjZapylenie powietrza mierzone w domach w gminie Raba Wynarednia zapylenia mierzona w domu w gminie Raba Wyna1 kotownia2 schody3 - pokjMapa zapylenia

Wnioski Z naszego dowiadczenia wynika i najwiksze zapylenie w naszych domach jest na schodach. Jest to spowodowane tym i wiksza cz pykw przenosimy z butami, czapkami i czciami naszej odziey.A teraz maa galeria naszej pracy !! ;)

Koniec !!!

Dzikuje za uwag!