Click here to load reader

Zamieszkaj w gminie Psary

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Przedstawiamy bezpłatny informator dla każdego, kto szuka dobrego miejsca na swój dom. Jesteśmy pewni, że Gmina Psary koło Dąbrowy Górniczej warta jest Państwa uwagi!

Text of Zamieszkaj w gminie Psary

 • Gmina Psary to jedno z najlepszych miejsc na osadnictwo w wojewdztwie lskim. Jest to inwestycja, ktra nie traci na wartoci. Wan zalet s zatwierdzone plany zagospodarowania przestrzennego dla caej gminy, ktre gwarantuj rezydancjonalny charakter zabudowy i utrzymanie wartoci nieruchomoci. Jako ycia duo wysza ni w miecie, a ceny nisze. Uzbrojon dziak na Osiedlu Czerwony Kamie mona kupi ju od 69 741 z brutto.

  Lasy, parki i pobliskie jeziora zapewniaj wysoki komfort ycia i nieskrpowany kontakt z przyrod. Wikszo terenw mieszkalnych pooona jest w bezpiecznej odlegoci od ruchliwych drg. Gmin cechuje znikoma przestpczo, otwarto mieszkacw i ich zaangaowanie w sprawy spoeczne. Tutaj mona y spokojnie, bez miejskich stresw...

  Dzieci i modzie maj moliwoci wszechstronnego rozwoju i kreatywnego spdzania wolnego czasu. Czekaj na nich nowoczesne przedszkola i szkoy z bogat baz i wyposaeniem oraz kompetentna kadra nauczycieli z pasj. O wysokim poziomie gminnej owiaty wiadcz wyniki oglnopolskich testw kompetencji. Kady ucze znajdzie dla siebie co wyjtkowego z szerokiej oferty edukacyjnej. Atutem s te liczne zajcia pozalekcyjne...

  Znakomite zaplecze kulturalne i sportowe: 6 orodkw kultury, 4 biblioteki, 7 nowoczesnych boisk, w tym kom-pleks Orlik 2012, centra internetowe. Otwieramy wszystkich na sport i kultur oraz promujemy zdrowy styl ycia. Pomagaj nam w tym synne na cay region imprezy plenerowe, jak Mistrzostwa Kolarskie czy Mayszomania...

  4. Sport i kultura dla wSzyStkich s. 1011

  5. zota inwestycja s. 1213

  3. edukacja na europejskim poziomie s. 69

  2. zielony i bezpieczny zaktek s. 45

  zamieszkaj w Gminie psarybezpatny inFormator urzdu Gminy psary dla przyszycH mieszkacw

  zobacz Film

  proste powody, dla ktrycH warto zamieszka w Gminie psary:

  1. dobra lokalizacja s. 23Gmina Psary stanowi zielone przedmiecie aglomeracji grnolskiej. Jedyne 20 minut od centrum Katowic i 15 minut do lotniska w Pyrzowicach. atwy wyjazd na gwne arterie komunikacyjne wojewdztwa, w tym do duych centrw handlowych, ktrych jest a 10 w promieniu 20 km. W okolicy nie brakuje te miejsc wypoczynkowych...

  Przedstawiamy bezpatny informator dla kadego, kto szuka dobrego miejsca na swj dom.

  Jestemy pewni, e Gmina Psary koo Dbrowy Grniczej warta jest Pastwa uwagi!

 • 2ZAMIESZKAJ W GMINIE PSARYUrzd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

  dobra lokalizacja

  Mao ktry mieszkaniec woje-wdztwa lskiego potrafi wska-za lokalizacj gminy Psary. Czy to znaczy, e jestemy na kocu wiata? Nic bardziej mylnego.

  Gmina na mapieGmina Psary stanowi zielone

  przedmiecie aglomeracji grnol-skiej. Zlokalizowana jest bezpored-nio przy dwupasmowej drodze kra-jowej nr 86 czcej Katowice i miasta Zagbia Dbrowskiego z odzi i Czstochow oraz z Cieszynem. W pobliu znajduj si take tak wane szlaki komunikacyjne jak autostrady A1 i A4 oraz droga ekspresowa S1. Konfiguracja centralnego pooenia i drg krajowych sprawia, e z gminy Psary wszdzie jest blisko - zwaszcza do miast wspomnianej aglomeracji grnolskiej: Gliwic, Zabrza, Kato-wic, Bytomia, witochowic, Siemia-nowic lskich, Sosnowca, Dbrowy Grniczej, Jaworzna, Czeladzi, Myso-wic, Bdzina, Tychw, Rudy lskiej, Piekar lskich, Chorzowa, Mikoowa, Tarnowskich Gr czy Knurowa. Ob-

  szar zamieszkiwany przez ponad 2,2 mln ludzi jest na wycignicie rki.

  20 minut do centrum KatowicDobre poczenia komunikacyjne

  sprawiaj, e z Psar moemy szybko dosta si do pracy w ktrymkolwiek miecie Grnego lska, Zagbia i okolic. Do rdmiecia Katowic jedzie si z centrum gminy okoo 20 minut to pewnie i tak krcej ni zajmuj mieszkacom stolicy wojewdztwa przejazdy pomidzy niektrymi jej

  dzielnicami. Ponadto jest std blisko do duych centrw handlowych: M1 w Czeladzi (9,6 km), Silesia City Center (21 km) i IKEA (17 km) w Katowicach, CH Pogoria (15 km) i CH Auchan (18 km) w Dbrowie Grniczej, Makro (16 km), CH Auchan (15 km) i CH Ple-jada (15 km) w Sosnowcu. Niedaleko zlokalizowane s te popularne dys-konty, a w gminie Psary znajduje si wiele punktw handlowych: super-markety, apteki, liczne sklepy.

  dlaczego psary s bliej ni mylisz?

  Widok z Brzkowickiego Wau na gmin Psary i Bdzin

 • 3www.psary.pltel.: 32 29 44 920, fax.: 32 29 44 901, [email protected]

  dobra lokalizacjaTurystycznie otoczeni

  W okolicy nie brakuje miejsc wy-poczynkowych w bezporednim ssiedztwie gminy znajduje si cen-trum sportw letnich Pogoria III i IV, skd nowymi ciekami rowerowy-mi moemy dosta si do austerii w Sawkowie, zamku w Bdzinie, po-zna uroki przyrody peryferii Dbro-wy Grniczej, czy trafi do penego historii Siewierza. W promieniu 8 km znajduj si malownicze zbiorniki i lasy w Rogoniku. W odlegoci 20 km spotkamy bogactwo gminy wierkla-niec z piknym parkiem i stawem.

  Ale to nie wszystko, gmina Psary w ramach swoich granic administra-cyjnych rwnie kryje wiele atrakcji przyrodniczych. Jestemy bowiem pierwsz zielon gmin na pnoc od Katowic to tu zaczynaj si pola i lasy, tu moesz odetchn rzekim po-wietrzem oraz zazna urokw natury.

  W zasigu rki mamy rwnie Jur Krakowsko-Czstochowsk. Okoo 12 minut zajmuje dojazd do wspania-ego, 4-gwiazdkowego kompleksu hotelowego Szafran i term rzymskich w Czeladzi a 15 minut do ukrytych w siewierskich lasach zajazdw oraz centrum spa&wellness.

  Samochodem czy samolotemPooenie gminy Psary sprzyja

  take dalszym wyjazdom. Mona std w 15 minut dosta si na lot-nisko w Pyrzowicach. Przy lotnisku mona wjecha na odcinek auto-strady A1 prowadzcy przez Gliwice na poudnie Europy. Natomiast do najbliszego wjazdu na autostrad A4 jest tylko 20 km.

  Bliej ni myliszGmina Psary ma bardzo dobr lo-

  kalizacj znajduje si niemal w cen-trum sieci komfortowych pocze komunikacyjnych woj. lskiego. Licz-ne szlaki drogowe zapewniaj szybki i bezpieczny dojazd do najwaniej-szych miast regionu. Jest to przed-miecie aglomeracji, w ktrym nie dowiadczy si charakterystycznych dla miast: toku, szaroci i haasu.

  Oddalony o 10 km od centrum Psar zbiornik Pogoria III w Dbrowie Grniczej

  FaKTy EnCyKLOPEDyCZnEGmina Psary to gmina wiejska w Zagbiu Dbrowskim, w woj. lskim, w powiecie bdziskim. Gmina ley w pnocnej stre-fie Grnolskiego Okrgu Przemy-sowego. Otoczona jest wyspo-wymi wzgrzami triasowymi. Skada si z 10 soectw, a jej siedzib s Psary.

  FaKTy LiCZBOWECzas dojazdu do lotniska w Pyrzowicach: 15 minutCzas dojazdu do centrum Katowic: 20 minutIlo drg krajowych w promieniu 15 km: 5Ilo pla w promieniu 15 km od centrum Psar: 4Ilo centrw handlowych w promieniu 20 km: 10

  174

  ODLEGOCi z centrum Psar do...ronda Zitka w Katowicach: 19 kmcentrum M1 w Czeladzi: 9 kmCH Pogoria w Dbrowie Grniczej: 15 kmdworca gwnego PKP w Sosnowcu: 16 km

  Gmina Psary to wietne miejsce na spdzanie czasu wsplnie z rodzin

 • 4ZAMIESZKAJ W GMINIE PSARYUrzd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

  Gmina Psary to nie tylko dogod-ne pooenie komunikacyjne. Na-sza lokalizacja jest szczeglna tak-e, a moe przede wszystkim, pod wzgldem przyrodniczym.

  Zielony zaktekGmina pooona jest w pobliu

  wanych drg krajowych, ale zdecy-dowana wikszo terenw miesz-kalnych znajduje si w bezpiecznej, znacznej odlegoci od nich. Na tyle dalekiej, e wraz z okolicznymi kami i lasami obszary te tworz przyjem-ny, zielony zaktek, odizolowany od haasu i przemysowego krajobrazu GOPu. Lasy, parki i pobliskie jeziora zapewniaj wysoki komfort ycia i nieskrpowany kontakt z przyrod. Pozwalaj na spokojny wypoczynek i ycie wolne od miejskich stresw. Wart uwagi jest rwnie fakt, e na terenie gminy bezwzgldnie domi-nuje niska zabudowa jednorodzinna, co idealnie wspgra z rolniczym oto-czeniem. Krajobraz uzupeniaj deli-katne wzniesienia oraz majestatyczne

  drzewa pikne pomniki przyrody panujce samotnie lub w maych gru-pach nad kami, ciekami polnymi,

  strumykami. S te i bociany, ktre osiedlaj si przy mao ruchliwych drogach wewntrz gminy.

  Przyroda z trzech stron wiataLasy zajmuj 14,5%, a uytki rolne

  71,5% terenu gminy. Jednak to nie wszystko w kwestii przyrody. Gmi-na otoczona jest bowiem z trzech stron zbiornikami wodnymi i lasami.

  Od wschodu ssiadujemy z zale-wami: Pogoria IV i Pogoria III, wzdu ktrych rozcigaj si plae, cieki rowerowe oraz aleje drzew. Ten ob-szar jest znakomicie wyposaony w infrastruktur wypoczynkow.

  Od strony zachodniej czas wolny mona spdzi nad zbiornikami w Rogoniku i nieco dalej nad znanym Jeziorem wierklaniec. Te tereny s szczeglnie cenione ze wzgldu na sw malownicz przyrod, du po-wierzchni lasw oraz wd.

  Za kierujc si nieco na pnoc mionicy sportw wodnych, rekre-acji i wdkarstwa mog skorzysta z Zalewu Przeczycko-Siewierskiego.

  Maki na psarskich kach

  Potok Pagor w Dbiu Chrobakowym

  zielony zaktek

  czy tu naprawd jest tak zielono i spokojnie?

  Pogoria IV - wietne miejsce na rolki i rower - kilkaset metrw od granicy gminy

 • 5www.psary.pltel.: 32 29 44 920, fax.: 32 29 44 901, [email protected]

  Dobre miejsce na wypoczynekGmina Psary i jej najblisze oko-

  lice oferuj rnorodne moliwo-ci wypoczynku na onie natury od najprostszych form, jak plaowanie, kpiele czy grillowanie, po bardziej aktywne wdkarstwo, jazd na ro-werze i rolkach, jogging, windsurfing czy kajakarstwo. Dla stawiajcych na jeszcze wiksze wraenia proponu-jemy paralotniarstwo lub niezapo-mniane loty samolotami sportowymi (start z Pyrzowic).

  Eko-gminaSamorzd gminy podj skutecz-

  n walk o zachowanie czystego powietrza i ochron rodowiska na-turalnego. W pierwszej kolejnoci zorganizowalimy kilkumiesiczn szerok akcj informacyjno-eduka-cyjn o energooszczdnym budow-nictwie. Natomiast z pocztkiem 2015 roku uruchomilimy dwa pro-gramy dotacji dla mieszkacw na inwestycje proekologiczne w ich do-mach z czn kwot dofinansowania na dom sigajc nawet 92 tys. z.

  Na terenie gminy znajduje si ponad 19 km nowo oznakowanych szlakw rowerowych

  FaKT

Search related