99

Click here to load reader

Zadaci Iz Matematike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

priprema za maturu

Citation preview

Page 1: Zadaci Iz Matematike
Edin
Typewritten Text
ISPITNI ZADACI ZA EKSTERNU MATURU U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI MATEMATIKA
Edin
Typewritten Text
Zadaci I (Brojevni izrazi) .... strana 2 Zadaci II (Geometrijski i stereometrijski elementi sa brojevnim izrazima) .... strana 11 Zadaci III (Stepeni sa prirodnim eksponentom) .... strana 19 Zadaci IV (Polinomi i linearna funkcija oblika y=kx+n) .... strana 29 Zadaci V (Algebarski razlomci) .... strana 40 Zadaci VI (Linearne jednačine sa jednom nepoznatom) .... strana 47 Zadaci VII (Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom) .... strana 59 Zadaci VIII (Algebarski problemi sa jednom ili dvije nepoznate) .... strana 69 Zadaci IX (Geometrijski problemi sa jednom ili dvije nepoznate) .... strana 79 Zadaci X (Geom. tijela i stereom. problemi sa jednom ili dvije nepoznate) .... strana 89
Edin
Typewritten Text
01. marta 2013.
Edin
Typewritten Text
Page 2: Zadaci Iz Matematike
Page 3: Zadaci Iz Matematike
Page 4: Zadaci Iz Matematike
Page 5: Zadaci Iz Matematike
Page 6: Zadaci Iz Matematike
Page 7: Zadaci Iz Matematike
Page 8: Zadaci Iz Matematike
Page 9: Zadaci Iz Matematike
Page 10: Zadaci Iz Matematike
Page 11: Zadaci Iz Matematike
Page 12: Zadaci Iz Matematike
Page 13: Zadaci Iz Matematike
Page 14: Zadaci Iz Matematike
Page 15: Zadaci Iz Matematike
Page 16: Zadaci Iz Matematike
Page 17: Zadaci Iz Matematike
Page 18: Zadaci Iz Matematike
Page 19: Zadaci Iz Matematike
Page 20: Zadaci Iz Matematike
Page 21: Zadaci Iz Matematike
Page 22: Zadaci Iz Matematike
Page 23: Zadaci Iz Matematike
Page 24: Zadaci Iz Matematike
Page 25: Zadaci Iz Matematike
Page 26: Zadaci Iz Matematike
Page 27: Zadaci Iz Matematike
Page 28: Zadaci Iz Matematike
Page 29: Zadaci Iz Matematike
Page 30: Zadaci Iz Matematike
Page 31: Zadaci Iz Matematike
Page 32: Zadaci Iz Matematike
Page 33: Zadaci Iz Matematike
Page 34: Zadaci Iz Matematike
Page 35: Zadaci Iz Matematike
Page 36: Zadaci Iz Matematike
Page 37: Zadaci Iz Matematike
Page 38: Zadaci Iz Matematike
Page 39: Zadaci Iz Matematike
Page 40: Zadaci Iz Matematike
Page 41: Zadaci Iz Matematike
Page 42: Zadaci Iz Matematike
Page 43: Zadaci Iz Matematike
Page 44: Zadaci Iz Matematike
Page 45: Zadaci Iz Matematike
Page 46: Zadaci Iz Matematike
Page 47: Zadaci Iz Matematike
Page 48: Zadaci Iz Matematike
Page 49: Zadaci Iz Matematike
Page 50: Zadaci Iz Matematike
Page 51: Zadaci Iz Matematike
Page 52: Zadaci Iz Matematike
Page 53: Zadaci Iz Matematike
Page 54: Zadaci Iz Matematike
Page 55: Zadaci Iz Matematike
Page 56: Zadaci Iz Matematike
Page 57: Zadaci Iz Matematike
Page 58: Zadaci Iz Matematike
Page 59: Zadaci Iz Matematike
Page 60: Zadaci Iz Matematike
Page 61: Zadaci Iz Matematike
Page 62: Zadaci Iz Matematike
Page 63: Zadaci Iz Matematike
Page 64: Zadaci Iz Matematike
Page 65: Zadaci Iz Matematike
Page 66: Zadaci Iz Matematike
Page 67: Zadaci Iz Matematike
Page 68: Zadaci Iz Matematike
Page 69: Zadaci Iz Matematike
Page 70: Zadaci Iz Matematike
Page 71: Zadaci Iz Matematike
Page 72: Zadaci Iz Matematike
Page 73: Zadaci Iz Matematike
Page 74: Zadaci Iz Matematike
Edin
Typewritten Text
* Napomena
Page 75: Zadaci Iz Matematike
Page 76: Zadaci Iz Matematike
Page 77: Zadaci Iz Matematike
Page 78: Zadaci Iz Matematike
Page 79: Zadaci Iz Matematike
Page 80: Zadaci Iz Matematike
Page 81: Zadaci Iz Matematike
Page 82: Zadaci Iz Matematike
Page 83: Zadaci Iz Matematike
Page 84: Zadaci Iz Matematike
Page 85: Zadaci Iz Matematike
Page 86: Zadaci Iz Matematike
Page 87: Zadaci Iz Matematike
Page 88: Zadaci Iz Matematike
Page 89: Zadaci Iz Matematike
Page 90: Zadaci Iz Matematike
Page 91: Zadaci Iz Matematike
Page 92: Zadaci Iz Matematike
Page 93: Zadaci Iz Matematike
Page 94: Zadaci Iz Matematike
Page 95: Zadaci Iz Matematike
Page 96: Zadaci Iz Matematike
Page 97: Zadaci Iz Matematike
Page 98: Zadaci Iz Matematike
Page 99: Zadaci Iz Matematike