Zadaci Iz Matematike

 • View
  101

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

priprema za maturu

Text of Zadaci Iz Matematike

 • EdinTypewritten TextISPITNI ZADACI ZA EKSTERNU MATURU U KOLSKOJ 2012/2013. GODINI MATEMATIKA

  EdinTypewritten TextZadaci I (Brojevni izrazi) .... strana 2Zadaci II (Geometrijski i stereometrijski elementi sa brojevnim izrazima) .... strana 11Zadaci III (Stepeni sa prirodnim eksponentom) .... strana 19Zadaci IV (Polinomi i linearna funkcija oblika y=kx+n) .... strana 29Zadaci V (Algebarski razlomci) .... strana 40Zadaci VI (Linearne jednaine sa jednom nepoznatom) .... strana 47Zadaci VII (Linearne nejednaine sa jednom nepoznatom) .... strana 59Zadaci VIII (Algebarski problemi sa jednom ili dvije nepoznate) .... strana 69Zadaci IX (Geometrijski problemi sa jednom ili dvije nepoznate) .... strana 79Zadaci X (Geom. tijela i stereom. problemi sa jednom ili dvije nepoznate) .... strana 89

  EdinTypewritten Text01. marta 2013.

  EdinTypewritten Text

 • EdinTypewritten Text* Napomena

 • Blank Page