of 39/39
dr hab.inż. Katarzyna Zakrzewska, prof.AGH Katedra Elektroniki, AGH e-mail: [email protected] http://home.agh.edu.pl/~zak Wykład 1. Wstęp Wstęp do probabilistyki i statystyki Wstęp do probabilistyki i statystyki. wykład 1 1

Wykład 1. Wstęp

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wykład 1. Wstęp

 • dr hab.in. Katarzyna Zakrzewska, prof.AGH Katedra Elektroniki, AGHe-mail: [email protected]

  http://home.agh.edu.pl/~zak

  Wykad 1.Wstp

  Wstp do probabilistyki i statystyki

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 1

 • Literatura:

  D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied Statistics and

  Probability for Engineers, J. Wiley and Sons, Inc.

  A. Pluciska, E. Pluciski, Probabilistyka, rachunek

  prawdopodobiestwa, statystyka matematyczna, procesy

  stochastyczne, WNT, 2000

  J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstp do teorii

  prawdopodobiestwa, SCRIPT, 2000

  R. Leitner, W. akowski, Matematyka-kurs

  przygotowawczy na wysze uczelnie techniczne

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 2

 • Plan:

  Rys historyczny

  Rodzaje danych

  Prezentacja danych

  Zastosowania statystyki

  Parametry opisowe

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 3

 • Czy zajmuje si probabilistyka i statystyka?

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 4

  Teoria prawdopodobiestwa (take rachunek prawdopodobiestwa lub probabilistyka) dzia matematykizajmujcy si zdarzeniami losowymi. Zdarzenie losowe to wynik dowiadczenia losowego.

  Dowiadczenie losowe moe by powtarzane dowolnie wiele razy w warunkach identycznych lub bardzo zblionych a jego wynik nie daje si przewidzie jednoznacznie.

  Ll oznacza ile razy zaszo dane zdarzenie gdy dowiadczenie powtarzano n razy

  Prawidowo statystyczna przy coraz wikszej liczbie dowiadcze losowych czsto zdarzenia dy do pewnej staej liczby

 • Czy zajmuje si probabilistyka i statystyka?

  Statystyka zajmuje si metodami zbierania informacji(liczbowych) oraz ich analiz i interpretacj.

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 5

  Rachunek prawdopodobiestwa zajmuje si badaniem abstrakcyjnych poj matematycznych stworzonych do opisu zjawisk, ktre nie s deterministyczne:

  1. zmiennych losowych w przypadku pojedynczych zdarze oraz2. procesw stochastycznych w przypadku zdarze

  powtarzajcych si (w czasie). Jako matematyczny fundament statystyki, teoria

  prawdopodobiestwa odgrywa istotn rol w sytuacjach, w ktrych konieczna jest analiza duych zbiorw danych.

  Jednym z najwikszych osigni fizyki dwudziestego wieku byo odkrycie probabilistycznej natury zjawisk fizycznych w skali mikroskopowej, co zaowocowao powstaniem mechaniki kwantowej.

 • Rys historyczny

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 6

  Matematyczna teoria prawdopodobiestwa siga swoimi korzeniami do analizy gier losowych podjtej w siedemnastym wieku przez Pierre de Fermata oraz Blaise Pascala.

  Z tego powodu, pocztkowo teoria prawdopodobiestwa zajmowaa si niemal wycznie zjawiskami dyskretnymi i uywaa metod kombinatorycznych. Zmienne cigezostay wprowadzone do teorii prawdopodobiestwa znacznie pniej.

  Za pocztek stworzenia wspczesnej teorii prawdopodobiestwa powszechnie uwaa si jej aksjomatyzacj, ktrej w 1933 dokona Andriej Komogorow.

 • Rys historyczny

  Blaise Pascal (1601-1662)

  XVII w. , Pary, Francja

  Uniemiertelni kawalera de Mr oraz jego paradoks hazardowy prawdopodobiestwa wyrzucenia szstek na jednej i dwch kociach.

  Trjkt Pascala wykorzystywany przy potdze sumy

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 7

 • Pierre de Fermat (1601-1665)Pocztek XVII w., Touluse, Francja

  Bada waciwoci liczb pierwszych, teori liczb, rwnolegle opracowa metod wsprzdnych w geometrii. Razem z Pascalem stworzy podstawy pod wspczesny rachunek prawdopodobiestwa.

  Rys historyczny

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 8

 • Simon-Denis Poisson

  (1781-1840)

  XVIII-XIX w., Pary, Francja

  Przyjaciel Lagrange'a, ucze Laplace'a na sawnej colePolytechnique.

  Poza zagadnieniami mechaniczno -fizycznymi zajmowa si teori prawdopodobiestwa.

  Proces stochastyczny (podobnie jak pr. Markowa), rozkad Poissona - dystrybuanta!

  Rys historyczny

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 9

 • Carl Frederich Gauss (1777-1855)

  XVIII-XIX w., Getynga, Niemcy

  Profesor Universytetu w Getyndze

  Genialny matematyk, ktry ju w dziecistwie wyprzedza umiejtnociami rwienikw (w szkole podstawowej jako jedyny rozwiza zadanie nauczyciela -zsumowanie liczb 1 do 40 zauwaajc e jest to (40+1)*20)

  Rozkad normalny, zwany krzyw Gaussa

  Rys historyczny

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 10

 • Paradoks kawalera de Mr

  De Mr, zapalony gracz w koci, dokona obserwacji, e czciej wypada jedna szstka przy 4 rzutach jedn kostk ni dwie szstki przy 24 rzutach dwiema kostkami.

  Wg. (bdnej) logiki gracza:

  Na jednej kostce: 4 * 1/6 = 4/6Na dwch kostkach: 24 * 1/6 * 1/6 = 24/36 = 4/6

  Zdarzenia wydaj si mie takie samo prawdopodobiestwo, dlaczego zatem hazardzista obserwowa inny wynik?

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 11

 • Rozwizanie paradoksu de Mr

  0,51771296671

  651

  4

  =

  Prawidowo obliczone prawdopodobiestwo owych zdarze:

  a) wyrzucenie co najmniej jednej szstki przy 4 rzutach jedn kostk = 1 prawdopod. nie wyrzucenia adnej szstki przy 4 rzutach jedn kostk =

  b) wyrzucenie co najmniej raz dwch szstek przy 24 rzutach dwiema kostkami = 1- prawdopod. niewyrzucenia dwch szstek przy 24 rzutach 2 kostkami =

  0,491436351

  24

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 12

 • STATYSTYKA

  OPISOWA ANALIZA DANYCH(DESCRIPTIVE STATISTICS)

  Organizacja danychPodsumowanie danychPrezentacja danych

  DEDUKCYJNA MODELOWANIE STOCHASTYCZNE( STATISTICAL INFERENCE)

  Podaje metody formuowania wnioskw dotyczce obiektu bada (populacji generalnej) w oparciu o mniej liczny zbir (prb)

  GRAFICZNA NUMERYCZNA

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 13

 • Typy danych

  ILOCIOWE(QUANTITATIVE, NUMERICAL)

  Przykady:Zbir ludziWiekWzrostWysoko zarobkw

  Obliczenia pewnych parametrw, jak np. rednia arytmetryczna, mediana, ekstrema, maj sens

  JAKOCIOWE(QUALITATIVE, CATEGORIAL)

  Przykady:PeStan cywilny

  Mona przypisa rnym cechom arbitralne wartoci liczbowe.

  Obliczenia parametrw nie maj sensu, mona jedynie podawa np. udzia procentowy

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 14

 • Graficzna prezentacja danych

  Dane jakociowe mona prezentowa na wiele sposobw eby zobrazowa np. czsto wystpowania danej cechy

  x Ilo wystpie Czsto wzgldna

  1 3 3/23 = 0,1304

  2 5 5/23 = 0,2174

  3 10 10/23 = 0,4348

  4 4 4/23 = 0,1739

  5 1 1/23 = 0,0435

  Razem: 23 1,0000

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 15

 • Graficzna prezentacja danych

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 16

  13%

  22%

  44%

  17%

  4%

  Wykres koowy1 2 3 4 5

  1 0,13043478

  2 0,2173913

  3 0,43

  4 0,17391

  5 0,04347826

 • Graficzna prezentacja danych

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 17

  0

  0,05

  0,1

  0,15

  0,2

  0,25

  0,3

  0,35

  0,4

  0,45

  1 2 3 4 5

  Wykres kolumnowy

  Serie1

  1 0,13043478

  2 0,2173913

  3 0,43

  4 0,17391

  5 0,04347826

 • Dane ilociowe

  Wyniki 34 pomiarw (np. wielko ziaren w [nm], temperatura w kolejnych dniach o godz. 11:00 w [deg. C], czas rozmw telefonicznych w [min], itp.

  3,6 13,2 12 12,8 13,5 15,2 4,8

  12,3 9,1 16,6 15,3 11,7 6,2 9,4

  6,2 6,2 15,3 8 8,2 6,2 6,3

  12,1 8,4 14,5 16,6 19,3 15,3 19,2

  6,5 10,4 11,2 7,2 6,2 2,3

  Tak podane wartoci s mao czytelne!

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 18

 • Histogram

  Sporzdzenie wykresu (histogramu):1. Uporzdkowa zbir wg. rosncych (lub malejcych) wartoci

  program Excel ma tak opcj.

  2. Wyniki prby (o liczebnoci n) stanowi zbir n-liczb (niekoniecznie rnicych si od siebie). Celem ich ilustracji dzieli si je na klasy, tworzc tzn. szereg rozdzielczy.

  3. Szeroko poszczeglnych klas nie musi by taka sama, cho zwykle stosuje si klasy o tej samej szerokoci

  4. Ilo klas nie moe by zbyt maa ani te zbyt liczna. Najbardziej optymaln liczb klas 'k' okrela regua Sturge'a.

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 19

 • Histogram

  0 2 8 14 200

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  3 klasy

  x

  Cz

  sto

  bezw

  gld

  na

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 20

 • Histogram

  0 2 3,5 5 6,5 8 9,5 11 12,5 14 15,5 17 18,5 200

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  12 klas

  x

  Cz

  sto

  bezw

  zgl

  dna

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 21

 • Histogram

  0 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,50

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  35 klas

  x

  Cz

  sto

  bezw

  zgl

  dna

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 22

 • Regua Sturge'a

  k=1+3,3log10 n

  n=34k=5.59 6Dla naszego przykadu:

  Liczebno prbki, n Liczba klas, k< 50 5 7

  50 200 7 9200 500 9 10

  500 1000 10 -111000 5000 11 13

  5000 50000 13 1750000 < 17 20

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 23

 • Histogram optymalny

  0 2 5 8 11 14 17 200

  0,05

  0,1

  0,15

  0,2

  0,25

  0,3

  6 klas (optymalnie)

  x

  Cz

  sto

  wzg

  ldn

  a

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 24

 • Hazard

  Zdecydowana wikszo gier losowych opiera si na prawdopodobiestwie zdarzenia...

  ...oraz moe by pod tym ktem analizowana.

  Prawdopodobiestwo trafienia oczkaIlo unikatowych rozda w pokerze

  ...najprostszy,jak rzut monet, ...

  ...cakowicie losowy jak ruletka...

  ...zoony, jak rozdanie pokera...

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 25

 • Definicja klasyczna prawdopodobiestwa

  ( )

  ( ) 1=PNn=AP a

  Kademu zdarzeniu losowemu A przypisujemy liczb P(A), zwan prawdopodobiestwem tego zdarzenia, tak e 0 P(A) 1.

  (Kolmogorov, 1933)

  Prawdopodobiestwem zdarzenia A nazywamy stosunek liczby nazdarze sprzyjajcych zdarzeniu A do liczby wszystkich zdarze N

  Przy czym A jest podzbiorem tzw. zdarzenia pewnego .

  AWstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 26

 • Definicja klasyczna prawdopodobiestwa

  Prawdopodobiestwo sumy wzajemnie wykluczajcych si zdarze losowych A i B jest rwne sumie prawdopodobiestw tych zdarze

  (Kolmogorov, 1933)

  ( ) ( ) ( ) =BAgdzie,BP+AP=BAPczyli:

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 27

  A B

 • Przykad zdarzenia losowego

  Rzucamy monet dwa razy. Moliwe wyniki to: (o, o) wyrzucenie dwch orw (o, r) wyrzucenie ora, a potem reszki (r, o) wyrzucenie reszki, a potem ora (r, r) wyrzucenie dwch reszek

  Zatem zbir: E={(o, o); (o, r) ; (r, o); (r, r)} jest zbiorem zdarze elementarnych.

  Jeeli zbir zdarze elementarnych ma E ma n-elementw to zdarze losowych jest 2n

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 28

 • Przykad zdarzenia losowego

  W tej sytuacji moliwych jest 24 zdarze losowych.

  Niektre zdarzenia losowe, np.:

  A = {(o,o); (o,r); (r,o)} wyrzucenie co najmniej 1 oraB = {(o,o); (o,r);} - orze w pierwszym rzucieG = {(o,o);} - wyrzucenie dwch orwH = {(o,r); (r,o)} wyrzucenie dokadnie jednej reszki

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 29

 • Relacje zdarze

  Suma zdarze zachodzi co najmniej jedno ze zdarze A,B

  Iloczyn zdarze zachodzi zdarzenie A oraz zdarzenie B

  AB

  AB

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 30

  A B

  A BA A BAB

 • Relacje zdarze

  Zdarzenie przeciwne nie zachodzi zdarzenie A

  Zdarzenie A pociga zdarzenie B (operator: zbir A zawiera si w zbiorze B)

  Zdarzenia A i B wykluczajce si

  A'

  AB

  =BA

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 31

 • Rzut kostk

  Rzut kostk: wynik od 1 do 6 oczek.

  Prawdopodobiestwo wyrzucenia czterech oczek:

  1/6 (teoria)

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 32

 • Rzut koci

  Czsto zdarzenia zmierza do wartoci prawdopodobiestwa dopiero przy wielokrotnym powtrzeniu.

  3 rzuty:4, 5, 4

  (wyrzucenie 4: 2/3 >> 1/6)

  10 rzutw:4, 4, 5, 3, 2, 6, 1, 2 , 2, 4

  (wyrzucenie 4: 3/10 > 1/6)

  1000 rzutw:4,5,4,3,1,5,1,2,1,3,2,2,6,6,5,4,...

  (wyrzucenie 4: ~1/6)

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 33

 • Oglna (aksjomatyczna) definicja prawdopodobiestwa.

  Zakadamy, e zdarzenia losowe A i B s podzbiorami tego samego zbioru zdarze elementarnych E.

  Def. Jeli kademu zdarzeniu losowemu A przyporzdkowano liczb rzeczywist P(A) zwan prawdopodobiestwem zdarzenia A, w taki sposb, aby spenione byy nastpujce warunki:

  I

  II prawdopodobiestwo zdarzenia pewnego jest rwne 1P(E)=1

  III prawdopodobiestwo sumy dwch wykluczajcych si zdarze jest rwne sumie prawdopodobiestw tych zdarze

  to okrelon w ten sposb funkcj P nazywamy prawdopodobiestwem

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 34

  0 P(A) 1

  ( ) ( ) ( ) =BAgdzie,BP+AP=BAP

 • Prawdopodobiestwo warunkowe

  ( ) ( )( )BPBAP=B|AP

  Oglna definicja:

  Przy czym P(B) > 0 (tj. zdarzenie B musi by jakkolwiek prawdopodobne)

  Efektywnie, kade prawdopodobiestwo jest warunkowe: np. dla danych zdarze A i B:

  ( ) ( )( )

  ( ) ( )( )( ) 1

  0

  =BAPABBPAP=BAPBA

  =BAP=BA

  AP=AP

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 35

 • Kostka przykad 1

  Rzucamy trzema kostkami 6-cio-ciennymi. Wiemy, e na kadej kostce wypada inna liczba oczek. Jakie jest prawdopodobiestwo e na jednej kostce wypado 5 pod warunkiem e na kadej kostce wypada inna liczba?

  ( )

  ( )

  ( ) ( )( ) =

  BPBAP=B|AP

  =BP

  =BAP

  456345

  456

  345

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 36

 • Telekomunikacja

  Obcienie sieci telekomunikacyjnej w cigu dnia:przesyanie danych w Internecieilo wykonanych pocze telefonicznych

  (rdo: http://rrdtool.cs.pu.edu.tw/gallery/index.en.html)Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 37

 • Epidemiologia

  Statystyka umoliwia analiz i modelowanie rozwoju chorb oraz pomaga zapobiega epidemiom.

  Statystyka medyczna, np. rednia liczba zachorowa w regionie

  Statystyka spoeczna, np. gsto zaludnienia

  Statystyka gospodarcza, np. PKB, wydatki na opiek zdrowotn

  Liczba zachorowa na wisk gryp w roku 2009 w USA(rdo: http://commons.wikimedia.org)

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 38

 • Meteorologia

  Modele pogodowe umoliwiajce przewidywanie pogody oraz wykrywanie potencjalnych kataklizmw, np. huraganw

  (rdo:stormdebris.net/Math_Forecasting.html)

  Wstp do probabilistyki i statystyki. wykad 1 39