of 45 /45
Statystyka Matematyczna Anna Janicka wykład II, 29.02.2016 STATYSTYKA OPISOWA, cz. II WSTĘP DO STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

Statystyka Matematyczna Anna Janickacoin.wne.uw.edu.pl/azylicz/sm/sm02_2016.pdfStatystyka Matematyczna Anna Janicka wykład II, 29.02.2016 STATYSTYKA OPISOWA, cz. II WSTĘP DO STATYSTYKI

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Statystyka Matematyczna Anna Janickacoin.wne.uw.edu.pl/azylicz/sm/sm02_2016.pdfStatystyka...

 • Statystyka

  Matematyczna

  Anna Janicka

  wykład II, 29.02.2016

  STATYSTYKA OPISOWA, cz. II

  WSTĘP DO STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

 • Plan na dzisiaj

  1. Statystyka opisowa, cz. II:� miary położenia – dokończenie

  � miary zróżnicowania

  � miary asymetrii

  � wykres pudełkowy

  2. Wstęp do statystyki matematycznej� model statystyczny

 • Moda

  Moda (dominanta, wartość modalna)wartość najczęściej pojawiająca się w próbie

  � dla szeregu rozdzielczego punktowego:

  Mo = wartość najczęstsza

  � dla szeregu rozdzielczego przedziałowego

  gdzie

  nMo – liczebność klasy dominanty,

  cL, b – dla dominanty analogicznie do mediany

  bnnnn

  nncMo

  MoMoMoMo

  MoMoL ⋅−+−

  −+≅

  +−

  )()( 11

  1

 • Przykład 1 – cd.

  Ocena Liczebność Częstość2 72 0,4293 42 0,250

  3,5 32 0,1904 11 0,065

  4,5 7 0,0425 4 0,024

  Razem 168 1,000

  Moda – przykładyKwartyle – przykładyWariancja – przykłady

 • Przykład 3 – cd.

  PrzedziałŚrodek

  przedziałuLiczebność Częstość

  Liczebność skumulowana

  Częstość skumulowana

  (30,40] 35 11 0,11 11 0,11(40,50] 45 23 0,23 34 0,34(50,60] 55 33 0,33 67 0,67(60,70] 65 12 0,12 79 0,79(70,80] 75 6 0,06 85 0,85(80,90] 85 8 0,08 93 0,93

  (90,100] 95 3 0,03 96 0,96(100,110] 105 2 0,02 98 0,98(110,120] 115 2 0,02 100 1Razem 100 1

  Moda – przykładyKwartyle – przykładyWariancja – przykłady

 • Moda – przykłady

  Przykład 1:

  Mo = 2

  Przykład 3:

  przedział dominanty to (50,60], o liczebności 33

  nMo = 33, cL = 50, b = 10, nMo-1 = 23, nMo+1 = 12

  23,5310)1233()2333(

  233350 ≈⋅

  −+−−

  +≅Mo

  Przykład 1 – cd.

  Przykład 3 – cd.

 • Którą miarę stosować?

  � Średnia arytmetyczna: do szeregów typowych (jedno max, częstości monotoniczne)

  � Dominanta: do szeregów typowych, danych pogrupowanych, długości przedziału dominanty i sąsiednich powinny być równe

  � Mediana: nie ma ograniczeń. Najbardziej odporna na zaburzenia, niedokładności pomiaru, zmiany, wartości odstające

 • Kwantyle, kwartyle

  � p-ty kwantyl (kwantyl rzędu p): odsetek wartości nie większych niż on wynosi co najmniej p, a wartości nie mniejszych co najmniej 1-p

  � Q1 : Pierwszy kwartyl = kwantyl rzędu ¼

  � Drugi kwartyl = mediana = kwantyl rzędu ½

  � Q3: Trzeci kwartyl = kwantyl rzędu ¾

 • Kwantyle – cd.

  Kwantyl próbkowy rzędu p:

  ∈+

  =

  +

  +

  ZnpX

  ZnpXX

  Q

  nnp

  nnpnnp

  p

  :1][

  :1:

  2

 • Kwartyle – cd.

  � Kwantyle dla p = ¼ i p = ¾.

  � Dla szeregu rozdzielczego przedziałowego: wzór jak dla mediany

  dla k=1 lub 3, odpowiednio

  gdzie M1, M3 – numer klasy kwartyla

  b – szerokość klasy kwartyla

  cL – dolny koniec klasy kwartyla

  ⋅+≅ ∑

  =

  1

  14

  k

  k

  M

  ii

  MLk n

  nk

  n

  bcQ

 • Kwartyle – przykłady

  Przykład 1:

  a więc

  Przykład 3:

  a więc

  12616842168 4341 =⋅=⋅

  ( ) ( ) 5,3,2 168:127168:126213168:43168:42211 =+==+= XXQ XXQ

  75100 25100 4341 =⋅=⋅

  4M ,2 31 ==M

  67,66)6775(12

  1060 09,40)1125(

  23

  1040 31 ≈−+≅≈−+≅ QQ

  Przykład 1 – cd.

  Przykład 3 – cd.

 • Rozproszenie, zmienność, dyspersja

  duże

  małe

 • Miary rozproszenia

  � Miary klasyczne� wariancja, odchylenie standardowe

  � odchylenie przeciętne

  � współczynnik zmienności (klas.)

  � Miary pozycyjne� rozstęp

  � rozstęp międzykwartylowy

  � odchylenie ćwiartkowe

  � współczynnik zmienności (poz.)

 • Miary pozycyjne

  � Rozstępnajprostsza miara, nie bierze pod uwagę żadnych wartości oprócz skrajnych

  � Rozstęp międzykwartylowybardziej odporny na obserwacje nietypowe niż zwykły rozstęp

  nnn XXr :1: −=

  13 QQIQR −=

  na jego podstawie odchylenie ćwiartkowe Q= IQR/2, oraz pozycyjne współczynniki zmienności VQ = Q/Med albo VQ1Q3 = IQR/(Q3+Q1)także typowy przedział zmienności cechy: [Med – Q, Med + Q]

  długość przedziału, w którym mieści się 50% środkowych obserwacji

 • Rozstęp, rozstęp międzykwartylowy –

  przykłady

  Przykład 1:

  Przykład 3:

  (w rzeczywistości

  5,125,3

  ,325

  =−=

  =−=

  IQR

  r

  58,2009,4667,66

  )45,8645329118

  9030120

  =−≅

  =

  =−≅

  IQR

  ,-,

  r

 • Miary klasyczne

  Wariancja

  � dane surowe

  � szereg rozdzielczy punktowy

  � szereg rozdzielczy przedziałowy

  + ew. poprawka Shepparda

  lub ogólniej

  2

  1

  21

  1

  212 )()(ˆ ∑∑==

  −=−=n

  iin

  n

  iin XXXXS

  2

  1

  21

  1

  212 )()(ˆ ∑∑==

  −=−=k

  iiin

  k

  iiin XXnXXnS

  2

  1

  21

  1

  212 )()(ˆ ∑∑==

  −=−≅k

  iiin

  k

  iiin XcnXcnS

  12

  22 2ˆ cSS −≅

  c=długość przedziałuklasy (jeśli równe)

  2

  1

  112122 )(ˆ ∑

  =−−−≅

  k

  i

  iiinccnSS

 • Wariancja – przykłady

  Przykład 1:

  Przykład 3:

  w rzeczywistości

  ( )4)842,25(7)842,25,4(11)842,24(32)842,25,3(42)842,23(72)842,22( 2222221681 ⋅−+⋅−+⋅−+⋅−+⋅−+⋅−

  706,0

  ˆ 2

  ≈S

  98,32212

  1031,331

  31,331

  ˆ

  22

  10012

  ≈−=

  =

  ⋅≈

  S

  S

  )2)7,58115(2)7,58105(3)7,5895(8)7,5885(6)7,5875(

  12)7,5865(33)7,5855(23)7,5845(11)7,5835((22222

  2222

  ⋅−+⋅−+⋅−+⋅−+⋅−+

  ⋅−+⋅−+⋅−+⋅−

  85,333ˆ 2 =S

  Przykład 1 – cd.

  Przykład 3 – cd.

  rozkład nie jest normalny, za mała próba na poprawkę Shepparda – większe błędy wynikają z małej próby niż z podziału na klasy

 • Odchylenie standardowe

  W tych samych jednostkach, co wyjściowy szereg

  Przykład 1:

  Przykład 3:

  22 ,ˆˆ SSSS ==

  [oceny] S 840,0ˆ ≈

  ][ 2,18ˆ 2mS ≈

 • Odchylenie przeciętne

  średnie odchylenie bezwzględne

  obecnie rzadko stosowane, choć łatwiejsze w obliczeniach, wyrażone w jednostkach naturalnych

  dla danych surowych

  itd...

  Mamy: d

 • Współczynniki zmienności (klasyczne)

  Do porównywania tej samej cechy w różnych populacjach lub różnych cech jednej populacji

  %)100( lub

  %),100(ˆ

  ⋅=

  ⋅=

  X

  dV

  X

  SV

  d

  S

 • Asymetria

  lewostronna symetria prawostronna

  (ujemna) (dodatnia)

  (typowe układy)

  MoMedX >

 • Miary asymetrii

  � Współczynnik asymetrii

  gdzie M3 jest trzecim momentem centralnym

  � Współczynnik skośności

  � Pozycyjny współczynnik asymetrii

  3

  3

  MA =

  ˆ

  lub ˆ 11 S

  MedXA

  S

  MoXA

  −=

  −=

  13

  132

  2

  QQ

  QMedQA

  −+−

  =mierzy asymetrię tylko dla obserwacji drugiej i trzeciej ćwiartki

 • Interpretacja

  � Wskaźniki dodatnie = asymetria dodatnia (prawostronna)

  � Wskaźniki ujemne = asymetria ujemna (lewostronna)

  � Dla współczynnika skośności (z medianą) i pozycyjnego wsp. asymetrii ocena siły asymetrii (co do modułu):

  � 0 - 0,33: słaba

  � 0,34 - 0,66: średnia

  � 0,67 – 1: silna

 • Asymetria – przykłady

  Przykład 1:

  Przykład 3:

  15,009,4667,66

  09,4685,54267,66

  )( 24,02,18

  85,547,58 lub )( 3,0

  2,18

  23,537,58

  ,15,1

  2

  11

  ≈−

  +⋅−≅

  ≈−

  =≈−

  A

  MedAMoA

  A

  33,025,3

  2325,3

  00,1840,0

  2842,2

  18,0840,0

  3842,2

  55,0

  2

  1

  1

  −≈−+⋅−

  =

  ≈−

  =

  −≈−

  =

  =

  A

  )Mo( A

  )Med( A

  A

 • Wykres pudełkowy („pudełko z wąsami”)

  � Pozwala porównać graficznie dwie populacje (lub więcej)

  (ewentualne)

  obserwacje odstające:

  xmax

  obs. odstające

  X*

  Q3Med

  Q1

  X*obs. odstającexmin

  ]},[:max{

  ]},[:min{

  23

  33

  123

  1

  IQRQQXXX

  QIQRQXXX

  ii

  ii

  +∈=

  −∈=∗

  ∗∗ >< XxXx lub

 • Wykres pudełkowy – przykład porównania

  05

  1015

  1 2

 • Przyklady zestawień statystycznych (1)

  Źródło: GUS, Ceny w gospodarce narodowej 2009

 • Przyklady zestawień statystycznych (2)

  Źródło: GUS, Zużycie energii w gospodarstwach domowych 2009

 • Przyklady zestawień statystycznych (3)

  siatka centylowa masy chłopców w W-wie

  Źródło: IMiD, 1999

 • Przykłady zestawień statystycznych (4)

  Względne rozstępy międzykwartylowe

  Rozstęp międzykwartylowy poziomu emerytury wg płci

  Źródło:Komisja Europejska 2013

 • Przykłady zestawień statystycznych (5)

  Zróżnicowanie poziomów bezrobocia

  Zróżnicowanie poziomów bezrobocia w ujęciu regionalnym (mierzone współczynnikiem zmienności), 2006

  Źródło: Komisja Europejska

 • Przykłady zestawień statystycznych (6)

  Godzinowe wynagrodzenia brutto, 2002

  Źródło: komisja Europejska 2005

 • STATYSTYKA MATEMATYCZNA

 • Założenia statystyki matematycznej

  Dane doświadczalne są wynikiem działania pewnego mechanizmu losowego.

  A zatem: mamy do czynienia ze zmiennymi losowymi określonymi na pewnej przestrzeni probabilistycznej, których realizacjami (wartościami) są zebrane dane. Problem: nie znamy (dokładnego) rozkładu tych zmiennych losowych...

 • Różnica w podejściach RP i SM:

  1. RP, przykład:� Sformułowanie: w procesie produkcyjnym każdy

  konkretny wyrób może być wadliwy. Dzieje się tak z prawdopodobieństwem 10%. Wady poszczególnych sztuk są niezależne.

  � Problemy: Jaka jest szansa, że w partii 50 sztuk dokładnie 6 będzie wadliwych? Ile średnio sztuk będzie wadliwych? Jaka jest najbardziej prawdopodobna liczba sztuk wadliwych?

  � Rozwiązanie: budujemy model probabilistyczny, tu: Schemat Bernoulliego dla n=50, p=0,1

  Ewentualnie, jeśli interesują nas też inne pytania (np. jaka jest szansa, że pierwsze 5 sztuk wadliwych), model dla ciągów

 • Różnica w podejściach RP i SM – cd.

  2. SM, przykład:� Sformułowanie: Kontroler przebadał partię 50 sztuk

  towaru. Wyniki są następujące (1– towar wadliwy, 0 –bez wad):

  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

  � Problemy: jakie jest prawdopodobieństwo, że produkt jest wadliwy (oszacowanie)? Czy prawdą może być deklaracja producenta, że wadliwość to 10%?

  � Rozwiązanie: budujemy model statystyczny, czyli model probabilistyczny z nieznanym(i) parametrem(ami) rozkładu

 • Model Statystyczny

  Model statystyczny:

  gdzie:X – przestrzeń wartości obserwowanej

  zmiennej losowej X (często n-wymiarowa, jeśli mamy n-wymiarową próbkę zmiennych X1, ..., Xn)

  FX

  – σ-ciało na X

  P – rodzina rozkładów prawdopodobieństw Pθ , indeksowana parametrem θ∈Θ

  W mniej formalnym opisie zwykle podaje się: X, P, Θ

  ),,( PFΩ),,( PFX X

  w RP było:

 • Model statystyczny – przykład

  X = {0,1}n – przestrzeń próbkowa

  Łączny rozkład prawdopodobieństwa:

  dla θ ∈[0,1](u nas n=50 oraz X2 = X10 = X15 = X32 =X42 =

  X50 =1, pozostałe Xi = 0)

  ii

  ii

  xnx

  n

  i

  xxnn xXxXxXP

  Σ−Σ

  =

  −=

  −==== ∏

  )1(

  )1(),...,,(1

  12211

  θθ

  θθθ

 • Model statystyczny – przykład cd.

  Alternatywne sformułowanie (jeśli notujemy tylko liczbę wadliwych elementów w próbie):

  X = {0,1, 2, ..., n} – przestrzeń próbkowa

  Łączny rozkład prawdopodobieństwa:

  dla θ ∈[0,1](u nas n=50 oraz X=6)

  xnx

  x

  nxXP −−

  == )1()( θθθ

 • Model statystyczny – przykład cd. (2):

  pytania

  Mamy konkretne dane (próbkę):

  � Jaka jest wartość parametru θ ?� interesuje nas konkretna wartość

  � interesuje nas przedział (ufności)

  → zagadnienie estymacji

  � Weryfikacja hipotezy, że θ =0,1

  → testowanie hipotez statystycznych

  � → ew. predykcje

 • Statystyki

  Estymację parametrów (punktową, przedziałową) czy testowanie hipotez statystycznych przeprowadza się na podstawie tzw. statystyk:

  Statystyka = dowolna funkcja obserwacji, czyli zmienna losowa postaci

  Rozkład statystyki T zależy od rozkładu zmiennej X, ale statystyka jako taka nie może zależeć od parametru θ, np. X1+X2 - θ

  ),...,,( 21 nXXXTT =

 • Statystyki – przykład

  są statystykami dla pierwszego sformułowania;

  są statystykami dla drugiego sformułowania

  Wybór statystyki zależy od pytania, na które mamy odpowiedzieć.

  1,0 , ,1

  13

  1

  12

  11 −=== ∑∑∑

  ===

  n

  iin

  n

  iin

  n

  ii XTXTXT

  1,0 , , 321 −=== nX

  Tn

  XTXT

 • Model Statystyczny: Przykład 2

  Wzrosty na giełdzie. Analityk bada długość okresów wzrostowych na giełdzie. Interesuje go czas wzrostu kursu (do pierwszego spadku), w dniach. Załóżmy, że czasy wzrostu X1, X2, ..., Xnsą próbką z rozkładu wykładniczego Exp(λ).λ – nieznany parametrX =(0,∞)n – przestrzeń próbkowa

  Łączny rozkład prawdopodobieństwa:

  dla λ > 0

  ∏=

  −−=≤≤≤n

  i

  xnn

  iexXxXxXP1

  2211 )1(),...,,(λ

  λ

  ixnn exxxf

  Σ−= 21 ),...,,(λ

  λ λ

 • Model Statystyczny: Przykład 3

  Pomiar z błędem losowym: powtarzamy pomiar wielkości µ, wyniki poszczególnych pomiarów są niezależnymi zmiennymi los. X1, X2, ..., Xn, bo maszyna do pomiaru niedoskonała. Każdy z pomiarów ma jednakowy rozkład normalny N(µ, σ2).µ, σ2 – nieznane parametry (a więc θ = (µ, σ))X = Rn – przestrzeń próbkowa

  Łączny rozkład prawdopodobieństwa:

  lub

  dla µ∈R, σ >0

  ( )∏=

  −Φ=≤≤≤n

  i

  xnn

  ixXxXxXP1

  2211, ),...,,( σµ

  σµ

  ( ) ( )∑ = −−= ni inn xxxxf 1 2212121, )(exp),...,,( 2 µσσπσµ