Click here to load reader

wykad - 4if.pwr.wroc.pl/~szatkowski/talent/wyklad - 4 -2019.pdf · 2019. 12. 31. · Microsoft PowerPoint - wykad - 4.pptx Author: Basia Created Date: 12/31/2019 11:44:18 AM

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of wykad - 4if.pwr.wroc.pl/~szatkowski/talent/wyklad - 4 -2019.pdf · 2019. 12. 31. · Microsoft...

 • 2019-12-31

  1

  Skalarne pole

  Przestrzeń której każdemu punktowi można przypisać pewien parametr, liczbę – np. wartość energii, temperatury itp.. Wartość „siły pola” zależy od szybkości zmian tych parametrów -gradientu który jest wielkością wektorową.

  Pole fizyczne (np. grawitacyjne, temperatur itp.)

  Transport energii cieplnej

  ( , , ) ( , , ) ( , , ) ˆˆ ˆT x y z T x y z T x y zT i j kx y z

  Szybkość przepływu energii cieplnej jest proporcjonalna do gradientu temperatury

  Q TkA

  t x

  materiał k (W/(m·oC))

  miedź 238

  szyba 0.8

  woda 0.6

  powietrze 0.0234

  Grawitacyjne pole sił

  Podstawowe własności:• Praca sił pola po drodze zamkniętej jest równa zero• Zmiana energii po drodze zamkniętej równa się zero

  px

  EF

  x

  Potencjał elektryczny ładunku punktowego

  0q V dodatnie

  0

  1

  4

  qV

  R

  • Powierzchnie ekwipotencjalne

 • 2019-12-31

  2

  Obliczanie natężenia pola na podstawie potencjału

  ˆˆ ˆV V VE i j kx y z

  Wektorowe pole

  Przestrzeń której każdemu punktowi można przypisać pewien wektor.

  Pole fizyczne (np. grawitacyjne, elektrostatyczne itp.)

  I zasada dynamiki Newtona

  Jeżeli suma wektorowa sił działających na ciało jest równa zero, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą prędkością

  II zasada dynamiki Newtona

  I. Pęd punktu materialnego

  p m v

  II. Druga zasada dynamiki

  p F t

  Jeżeli masa nie ulega zmianie :

  ( )mv vF m ma

  t t

  pF

  t

 • 2019-12-31

  3

  Trzecia zasada dynamiki

  2112 FF

  Zasady dynamiki Newtona – demon Laplace’a

  Znając położenia początkowe, początkowe prędkości ciał oraz działające na nie siły można wyznaczyć dokładnie ich dalsze zachowanie.

  Na przykład w przypadku jednego ciała na które działa stała siła

  1a F

  m

  (0)v at v

  F

  21(0)2

  r v t at

  1 1 T m g m a

  Zasady dynamiki Newtona

  2 2 m g T m a

  2 1

  1 2

  m m

  a gm m

  11

  Przykład 1

  Z jakim maksymalnym przyspieszeniem może się poruszać klocek A, aby klocek B pozostawał względem niego w spoczynku ? Współczynnik tarcia statycznego jest równy s

  s BT m a

  Maksymalna wartość siły tarcia statycznego

  s s s BT N m g

  s

  s s B BT m g

  a

  m

  g

  a

  Maksymalna wartość przyspieszenia

 • 2019-12-31

  4

  b b)

  1

  1

  1

  min 2

  1

  1

  0

  ( )

  s

  tat

  t

  s

  st

  m gN

  f

  f

  m

  g

  g T

  T Nf

  T m g N

  f

  N m

  g

  f

  a

  F m m

  a

  2 2 2

  gF F N m a m

  f

  d)

  Zasada zachowania pędu

  1 2i nP p p p p

  Pęd układu

  Założenie : suma sił zewnętrznych równa się zeru.

  Dla dwu ciał

  1 2P p p

  1 2P p p

  1 21p F t 2 12p F t

  21 12( ) 0P F F t

  0 0zewF P

  0cP

  3 0L pMv v M

  3L pv v

  Lv

  Zasada zachowania pędu

 • 2019-12-31

  5

  0cP

  Lv

  Jak zmieni się ruch ciał gdy pozostaną one połączone po zerwaniu wiązania ?

  Zasada zachowania pędu

  34. Klocek o masie l kg znajduje się w spoczynku na poziomej powierzchni, po której może poruszać się bez tarcia. Klocek ten jest przymocowany do jednego końca sprężyny o stałej spręży-stości k = 200 N/m. Drugi koniec sprężyny jest unieruchomiony, a sprężyna jest nieodkształcona . W pewnej chwili z klockiem tym zderza się drugi klocek o masie 2 kg, poruszający się z prędkością 4 m/s. Wyznacz maksymalne ściśnięcie sprężyny odpowiadające chwili, w której prędkość klocków jest równa zeru, jeśli w wyniku zderzenia klocki poruszają się razem.

  Przykład – zderzenia doskonale niesprężyste

  1 2 021kg ; 2kg ; =4m/s ; 200 N/mm m v k

  2

  2 1 2( )1

  2 2sm m u

  E k x

  1 2 02 1 20m m v m m u 2 021 2

  m vu

  m m